Poll of polls

Kommunestyrevalg: Oppegård

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 0,0 % Stemmeberettigede: 0 Opptalte stemmer: 0
Oppdatert: /0 kl
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 26,1 (8) 41,1 (13) 7,8 (2) 4,8 (1) 0,0 (0) 4,8 (2) 6,5 (2) 8,0 (3) 0,9 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 19,2 (0) 35,6 (0) 6,7 (0) 7,6 (0) 0,0 (0) 3,6 (0) 4,8 (0) 13,8 (0) 1,9 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 27,3 (8) 40,2 (13) 10,8 (3) 3,6 (1) 0,0 (0) 4,9 (2) 6,3 (2) 6,1 (2) 0,8 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 17,9 (0) 37,2 (0) 6,7 (0) 9,7 (0) 0,0 (0) 3,6 (0) 4,0 (0) 16,4 (0) 1,6 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 19,2 (0) 34,9 (0) 6,1 (0) 8,1 (0) 0,0 (0) 3,6 (0) 4,2 (0) 14,3 (0) 1,8 (0) 0,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 28,4 (0) 47,7 (0) 7,2 (0) 4,3 (0) 0,0 (0) 3,7 (0) 5,5 (0) 4,3 (0) 1,2 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 53,7 (17) 45,9 (0) 55,9 (18) 47,5 (0) 44,6 (0) 58,6 (0) KrF, H, Frp
Borgerlige 60,2 (19) 50,7 (0) 62,2 (20) 51,5 (0) 48,8 (0) 64,1 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 39,8 (12) 42,5 (0) 37,8 (11) 45,6 (0) 43,4 (0) 38,2 (0) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 11,3 (4) 8,4 (0) 11,2 (4) 7,6 (0) 7,8 (0) 9,2 (0) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 26,1 (8) 41,1 (13) 7,8 (2) 4,8 (1) 0,0 (0) 4,8 (2) 6,5 (2) 8,0 (3) 0,9 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 9 2 57 22
Høyre 32 6 52 38
KrF 21 2 52 57
Venstre 20 3 57 55
Ap 32 4 53 50
SV 24 4 49 58
Rødt 7 1 33 29
Miljøpartiet De Grønne 12 3 45 42
Sum 157 25 51 47
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 24 4 52 17
Høyre 31 5 49 45
KrF 16 2 48 69
Venstre 30 3 58 40
Sp 8 1 54 38
Ap 28 4 53 46
SV 20 4 47 65
Rødt 7 6 35 57
Miljøpartiet De Grønne 7 1 39 57
Sum 171 30 51 46
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Akershus
Kommuneklasse (SSB) Sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 26 202
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 14 138
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 85,1 %
F-2015 64,6 %
K-2015 67,3 %
S-2013 86,0 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 31 til . (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Thomas Sjøvold, H (2015-)
Ildri Eidem Løvaas, H (2009-2015)
Sylvi Graham, H (2007-2009)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 V, KrF, H, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / ØB 11/9-2015 27,3 (8) 40,2 (13) 10,8 (3) 3,6 (1) 0,0 (0) 4,9 (2) 6,3 (2) 6,1 (2) 0,8 (0) 0,0 (0)
Sentio / ØB 7/9-2011 27,3 (9) 50,6 (16) 6,5 (2) 4,3 (1) 0,0 (0) 2,5 (1) 7,4 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Sentio / Høyre 5/7-2011 19,8 (6) 53,2 (17) 11,6 (4) 3,9 (1) 0,4 (0) 2,6 (1) 7,4 (2) 0,0 (0) 1,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 26,1 41,1 7,8 4,8 0,0 4,8 6,5 8,0 0,9 0,0
2011 25,3 48,4 7,6 4,7 0,6 4,4 7,5 0,9 0,6 0,0
2007 21,6 45,7 12,9 6,2 0,8 4,5 7,2 0,0 1,1 0,0
2003 20,0 39,2 11,5 12,8 0,8 4,5 6,9 0,0 0,7 3,8
1999 20,1 41,7 10,6 8,8 0,0 7,4 6,4 0,0 1,0 4,1
1995 27,0 42,6 12,1 4,4 1,4 5,2 2,4 0,0 0,8 4,1
1991 22,7 43,9 9,2 11,6 2,9 5,6 3,6 0,0 0,6 0,0
1987 23,8 44,8 15,3 6,3 0,0 4,9 3,6 0,0 0,5 0,8
1983 24,0 46,9 10,4 6,9 0,7 4,8 4,8 0,0 0,0 1,5
1979 24,8 47,8 3,2 4,7 1,8 5,7 4,5 0,0 0,0 7,5
1975 29,4 44,2 0,0 7,6 3,0 6,9 2,9 0,0 0,0 6,0
1971 34,9 40,4 0,0 0,0 3,0 6,1 7,4 0,0 0,0 8,2
1967 38,5 39,3 0,0 7,1 0,0 5,7 9,4 0,0 0,0 0,0
1963 43,3 34,9 0,0 5,8 0,0 6,2 8,5 0,0 0,0 1,5
1959 45,8 30,9 0,0 0,0 0,0 6,7 12,1 0,0 0,0 4,4
1955 43,8 29,0 0,0 0,0 0,0 7,8 13,3 0,0 0,0 6,2
1951 41,9 28,2 0,0 0,0 0,0 8,0 13,9 0,0 0,0 8,0
1947 42,5 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 50,4
1945 42,5 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0 49,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 27,8 40,1 8,0 3,9 0,7 4,3 5,8 6,7 1,0 1,7
2011 27,1 46,3 7,9 4,3 0,7 4,0 6,7 1,3 0,8 0,8
2007 23,3 41,1 14,3 5,9 1,1 4,5 6,7 0,7 1,2 1,2
2003 21,6 37,6 13,5 12,4 1,3 4,8 4,5 0,0 0,0 4,2
1999 21,4 41,5 10,8 8,0 0,6 7,5 5,0 0,7 1,2 3,3
1995 26,0 42,1 12,7 4,8 1,8 4,9 2,6 0,6 0,9 3,6
1991 22,8 43,5 8,8 10,9 3,5 5,2 3,0 0,8 0,9 0,5
1987 23,2 44,6 15,5 5,4 0,7 4,4 3,1 0,0 0,9 2,1
1983 24,1 47,4 10,0 5,9 1,0 4,6 4,4 0,0 1,0 1,6
1979 27,3 49,6 3,5 5,5 1,7 5,5 4,9 0,0 0,0 1,9
1975 29,6 42,4 2,0 6,5 3,3 6,7 3,0 0,0 0,9 5,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 24,1 34,6 12,2 7,4 2,8 2,9 8,6 4,1 1,8 1,5
2013 25,3 39,0 14,4 4,1 0,8 4,0 7,5 3,2 0,6 1,1
2009 31,5 29,2 21,2 6,3 1,1 3,8 5,3 0,4 0,8 0,5
2005 27,4 27,1 21,1 7,5 1,8 4,4 8,5 0,2 0,6 1,3
2001 20,2 39,1 12,3 12,0 1,2 8,2 4,5 0,1 0,7 1,8
1997 31,9 28,2 17,1 5,4 1,9 9,1 3,7 0,4 1,0 1,3
1993 34,6 32,8 8,0 6,2 5,3 4,9 3,4 0,3 0,8 3,6
1989 24,2 39,5 16,1 10,2 1,4 4,2 2,9 0,5 0,0 0,9
1985 25,2 53,0 5,6 6,0 2,0 4,0 2,7 0,0 0,2 1,2
1981 26,0 49,2 6,7 5,8 1,4 4,7 3,5 0,0 0,6 2,0
1977 33,3 44,5 2,1 5,2 2,6 6,7 3,0 0,0 0,6 2,0
1973 27,7 32,4 6,5 12,4 2,9 7,0 2,8 0,0 0,7 7,7
1969 41,9 34,6 0,0 4,2 0,0 0,0 12,1 0,0 0,0 7,2
1965 39,4 33,9 0,0 7,8 1,3 4,7 12,2 0,0 0,0 0,8
1961 45,5 29,8 0,0 7,7 1,3 6,0 7,9 0,0 0,0 1,8
1957 51,2 27,9 0,0 0,0 0,8 6,2 10,8 0,0 0,0 3,1
1953 47,4 28,2 0,0 0,0 1,1 7,1 10,4 0,0 0,0 5,9
1949 46,5 26,7 0,0 0,0 0,9 7,5 10,0 0,0 0,0 8,5
1945 46,3 22,4 0,0 0,0 1,1 10,3 5,3 0,0 0,0 14,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 27.9 39.9 9.1 4.1 0 4.8 5.1 8.2 1.1 0
Valgting 25,7 41,4 7,5 4,9 0,0 4,9 6,8 8,0 0,9 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned