Poll of polls

Kommunestyrevalg: Kvalsund

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 0,0 % Stemmeberettigede: 0 Opptalte stemmer: 0
Oppdatert: /0 kl
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 47,9 (7) 8,9 (1) 0,0 (0) 23,1 (4) 0,0 (0) 20,1 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 35,3 (0) 7,7 (0) 0,0 (0) 36,9 (0) 0,0 (0) 15,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 33,0 (0) 8,0 (0) 0,0 (0) 47,1 (0) 0,0 (0) 15,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 35,3 (0) 7,5 (0) 0,0 (0) 39,1 (0) 0,0 (0) 14,8 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 35,5 (0) 11,6 (0) 0,0 (0) 28,2 (0) 0,0 (0) 29,4 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 68,0 (10) 50,3 (0) 48,2 (0) 50,1 (0) 64,9 (0) Ap, KrF
Borgerlige 29,0 (4) 22,7 (0) 23,2 (0) 22,3 (0) 41,0 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 71,0 (11) 72,2 (0) 80,1 (0) 74,4 (0) 63,7 (0) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 20,1 (3) 15,0 (0) 15,2 (0) 14,8 (0) 29,4 (0) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 47,9 (7) 8,9 (1) 0,0 (0) 23,1 (4) 0,0 (0) 20,1 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 7 3 51 29
KrF 9 2 42 56
Ap 20 2 51 45
SV 19 3 46 58
Sum 55 10 48 49
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 7 2 67 29
Ap 21 2 46 48
SV 15 3 44 47
Sum 43 7 49 44
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Finnmark
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 1 040
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 497
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 68,1 %
F-2015 50,6 %
K-2015 58,3 %
S-2013 70,1 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 15 til . (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Terje Wikstrøm, Ap (2015-)
Ragnar Olsen, Ap (2011-2015)
Tor Arvid Myrseth, A (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, KrF
Partier i posisjon 2011-2015 Ap
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Sp, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 47,9 8,9 0,0 23,1 0,0 20,1 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 67,0 14,0 0,0 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 43,4 0,0 0,0 6,3 10,0 6,5 0,0 0,0 0,0 33,8
2003 50,6 0,0 0,0 7,2 5,6 4,7 0,0 0,0 0,0 31,9
1999 40,8 0,0 0,0 6,5 11,5 7,4 0,0 0,0 0,0 33,9
1995 42,3 0,0 0,0 9,9 38,2 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0
1991 41,7 4,5 0,0 15,2 25,8 9,3 3,5 0,0 0,0 0,0
1987 49,7 8,3 0,0 11,7 15,4 8,6 6,3 0,0 0,0 0,0
1983 61,9 9,1 0,0 0,0 14,8 6,0 8,2 0,0 0,0 0,0
1979 53,2 11,0 0,0 0,0 15,8 6,5 13,5 0,0 0,0 0,0
1975 48,8 6,8 0,0 0,0 20,7 12,0 11,6 0,0 0,0 0,0
1971 62,9 9,0 0,0 0,0 0,0 8,8 19,3 0,0 0,0 0,0
1967 78,5 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 0,0 0,0 0,0
1963 74,7 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7 0,0 0,0 0,0
1959 66,7 15,7 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6 0,0 0,0 0,0
1955 67,9 13,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0
1951 52,9 0,0 0,0 0,0 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 34,9
1947 67,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,4
1945 59,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 51,9 8,3 13,4 10,0 2,1 6,7 1,2 3,0 0,9 2,5
2011 52,9 10,6 12,8 6,8 3,3 4,6 1,1 0,2 0,4 7,3
2007 41,2 4,1 22,1 8,2 6,8 8,4 1,6 0,0 0,0 7,6
2003 54,6 6,2 10,5 9,9 7,7 4,3 0,4 0,0 1,3 5,1
1999 35,7 9,3 10,9 9,0 9,7 10,2 0,9 0,0 0,0 14,3
1995 43,0 3,2 3,7 6,5 30,7 7,0 4,0 0,0 0,3 1,5
1991 45,0 7,7 2,5 11,7 19,3 8,0 3,6 0,0 0,4 1,8
1987 50,9 8,2 4,4 8,6 11,1 8,6 5,7 0,0 1,2 1,3
1983 60,5 8,6 2,3 3,6 6,4 5,5 12,3 0,0 0,8 0,0
1979 53,5 12,0 0,3 3,0 13,7 6,8 9,7 0,0 0,0 1,0
1975 46,7 6,2 0,9 5,0 16,8 15,2 8,2 0,0 0,0 1,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 33,0 16,1 19,8 6,7 13,7 3,7 2,2 1,9 1,7 1,3
2013 39,6 20,0 22,3 5,5 3,1 2,8 2,1 1,0 1,0 2,6
2009 45,1 5,7 29,2 6,9 3,1 2,6 0,3 0,3 1,9 4,8
2005 48,2 3,9 18,3 7,8 4,6 5,9 1,2 0,0 1,5 8,6
2001 32,5 9,8 9,5 15,3 5,5 13,1 1,0 0,0 0,5 12,9
1997 40,3 5,5 10,6 7,3 17,3 16,0 1,8 0,4 0,1 0,6
1993 43,8 6,1 1,5 10,8 29,3 5,4 2,6 0,0 0,0 0,4
1989 44,7 6,1 5,7 7,7 4,9 5,0 1,4 0,1 0,0 24,4
1985 69,3 10,9 1,1 3,7 4,8 5,5 3,6 0,0 0,7 0,3
1981 61,3 15,5 1,0 3,3 0,0 0,0 5,0 0,0 0,4 13,4
1977 63,5 8,0 0,4 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 24,1
1973 56,5 6,9 4,7 10,1 0,0 8,1 0,0 0,0 0,1 13,7
1969 77,1 9,7 0,0 2,8 1,1 3,3 4,6 0,0 0,0 1,5
1965 71,5 13,4 0,0 2,8 0,0 3,6 7,0 0,0 0,0 1,8
1961 72,8 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 3,5
1957 72,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 20,5
1953 65,5 10,6 0,0 0,0 0,0 9,2 6,2 0,0 0,0 8,5
1949 75,5 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 5,1
1945 67,4 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 19,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 43.8 5.2 0 33.3 0 17.7 0 0 0 0
Valgting 48,9 9,7 0,0 20,7 0,0 20,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned