Poll of polls

Kommunestyrevalg: Hele landet

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 0,0 % Stemmeberettigede: 0 Opptalte stemmer: 0
Oppdatert: /0 kl
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 29,1 (6) 17,2 (4) 12,8 (3) 10,7 (2) 10,5 (2) 14,8 (3) 0,0 (0) 5,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 21,4 (0) 14,9 (0) 10,9 (0) 17,0 (0) 17,9 (0) 11,0 (0) 0,0 (0) 8,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 32,8 (7) 14,3 (3) 15,2 (3) 8,7 (2) 11,1 (2) 11,4 (3) 0,0 (0) 6,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 20,0 (0) 15,6 (0) 10,9 (0) 21,7 (0) 18,1 (0) 11,1 (0) 0,0 (0) 10,3 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 21,5 (0) 14,6 (0) 9,9 (0) 18,1 (0) 18,8 (0) 10,9 (0) 0,0 (0) 9,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 26,1 (0) 20,2 (0) 21,3 (0) 11,6 (0) 10,3 (0) 14,3 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 55,3 (11) 65,0 (0) 59,2 (12) 70,1 (0) 67,4 (0) 48,0 (0) SV, Ap, Sp, MDG
Borgerlige 44,7 (10) 36,8 (0) 40,9 (9) 37,6 (0) 35,4 (0) 55,8 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 55,3 (11) 65,0 (0) 59,2 (12) 70,1 (0) 67,4 (0) 48,0 (0) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 25,2 (5) 28,9 (0) 22,5 (5) 29,2 (0) 29,7 (0) 24,6 (0) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 29,1 (6) 17,2 (4) 12,8 (3) 10,7 (2) 10,5 (2) 14,8 (3) 0,0 (0) 5,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 17 2 55 41
Høyre 26 1 51 38
KrF 23 2 44 48
Sp 22 2 51 41
Ap 23 2 50 52
SV 21 2 48 62
Miljøpartiet De Grønne 7 1 46 29
Sum 139 12 50 46
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 24 4 50 38
Høyre 26 1 50 42
KrF 18 2 48 33
Venstre 9 1 53 33
Sp 23 2 47 43
Ap 25 2 48 48
SV 20 2 49 60
Sum 145 14 49 43
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Troms
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 4 862
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 n/a
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 69,6 %
F-2015 47,5 %
K-2015 54,9 %
S-2013 70,0 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Øyvind Evanger, Ap (2015-2019)
Lidvart Jakobsen, Ap (2011-2015)
John Karlsen, Frp (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp, MDG
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, H
Partier i posisjon 2007-2011 Ikke registrert. Tips mottas med takk.
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / NRK / Nordl. / HT / TF / FiN 8/9-2015 32,8 (7) 14,3 (3) 15,2 (3) 8,7 (2) 11,1 (2) 11,4 (3) 0,0 (0) 6,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / FN / NRK 13/6-2015 35,2 (8) 16,4 (4) 16,1 (3) 7,0 (1) 10,3 (2) 10,2 (2) 0,0 (0) 4,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (1)
Norfakta / FN 8/9-2011 38,3 (8) 13,8 (3) 20,9 (4) 8,3 (2) 8,8 (2) 7,3 (2) 2,6 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 29,1 17,2 12,8 10,7 10,5 14,8 0,0 5,0 0,0 0,0
2011 39,0 15,2 19,4 6,5 9,3 9,1 1,5 0,0 0,0 0,0
2007 22,2 5,8 49,3 7,9 8,7 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0
2003 26,8 12,3 32,6 11,9 10,0 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0
1999 28,8 11,8 17,5 12,4 9,2 10,6 0,0 0,0 0,0 9,8
1995 38,8 9,7 0,0 9,1 17,4 10,7 0,0 0,0 0,0 14,3
1991 35,0 10,6 0,0 10,6 10,2 9,0 2,4 0,0 0,0 22,1
1987 49,6 13,1 0,0 6,3 5,8 11,1 3,4 0,0 0,0 10,7
1983 54,7 15,5 0,0 6,6 9,0 10,4 3,2 0,0 0,6 0,0
1979 45,8 19,2 0,0 6,9 12,1 10,8 3,0 0,0 0,0 2,2
1975 42,8 20,4 1,1 5,6 17,5 8,8 3,7 0,0 0,0 0,0
1971 50,5 9,7 0,0 7,6 9,3 0,0 18,7 0,0 0,0 4,1
1967 40,0 15,2 0,0 5,6 8,4 0,0 13,3 0,0 0,0 17,5
1963 47,3 15,9 0,0 5,9 13,8 0,0 11,8 0,0 0,0 5,4
1959 50,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,6
1955 45,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,6
1951 28,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,4
1947 46,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,4
1945 34,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 26,0 9,7 26,3 7,0 11,3 9,2 1,3 3,8 2,8 2,7
2011 30,3 26,2 13,4 6,0 9,3 7,7 1,2 0,6 1,2 4,1
2007 24,0 17,6 30,7 6,3 10,2 5,5 0,9 0,4 1,0 3,4
2003 22,8 19,4 20,7 10,4 11,2 11,6 0,6 0,1 0,8 2,2
1999 31,4 12,9 14,6 9,5 13,3 10,7 1,3 0,6 1,8 3,8
1995 39,4 11,4 5,5 6,1 20,0 9,2 1,6 0,9 3,2 2,7
1991 42,1 12,8 2,4 13,3 16,5 9,4 2,0 0,0 1,1 0,4
1987 53,9 15,8 4,3 5,3 5,5 10,7 2,7 0,0 0,8 1,1
1983 54,1 14,9 2,6 6,4 7,7 10,2 2,8 0,0 0,8 0,5
1979 47,1 18,7 0,7 6,1 11,1 11,4 3,3 0,0 0,5 1,2
1975 40,4 22,1 1,1 5,8 14,1 11,9 3,4 0,0 0,2 1,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 24,4 17,5 21,6 6,2 19,8 4,7 1,2 2,2 1,4 1,1
2013 30,7 18,4 21,3 5,9 9,0 7,7 2,7 1,8 0,9 1,5
2009 36,1 10,7 26,8 7,0 9,7 5,7 1,4 0,3 0,5 1,9
2005 32,2 5,2 24,7 8,9 9,6 5,9 1,8 0,2 0,3 11,1
2001 22,4 10,1 16,2 13,7 7,0 18,2 1,1 0,1 0,5 10,8
1997 36,1 6,5 10,9 5,7 16,4 20,6 2,0 0,1 1,4 0,2
1993 37,0 8,3 2,3 11,9 29,3 7,9 2,1 0,0 0,9 0,4
1989 45,5 14,5 9,6 11,8 5,4 10,0 2,0 0,2 0,0 0,9
1985 59,5 16,2 1,6 4,2 5,9 9,5 2,4 0,0 0,3 0,5
1981 49,9 18,3 2,4 6,2 9,0 11,1 2,2 0,0 0,2 0,9
1977 51,4 16,7 0,9 4,9 9,6 13,7 1,7 0,0 0,1 0,9
1973 42,0 9,7 3,9 13,7 0,0 9,3 0,0 0,0 0,2 21,1
1969 58,4 11,4 0,0 7,0 0,0 0,0 11,2 0,0 0,0 12,1
1965 49,4 12,9 0,0 6,7 14,4 0,0 13,3 0,0 0,0 3,3
1961 56,6 7,6 0,0 0,0 8,4 5,9 13,3 0,0 0,0 8,2
1957 58,2 7,8 0,0 0,0 5,4 3,8 13,4 0,0 0,0 11,4
1953 60,8 6,0 0,0 0,0 0,0 2,7 17,1 0,0 0,0 13,4
1949 67,3 6,0 0,0 0,0 0,0 0,5 12,9 0,0 0,0 13,3
1945 65,6 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0 25,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 34.9 14.1 15.1 9.9 8 9.9 0 8.2 0 0
Valgting 27,5 18,1 12,1 10,9 11,2 16,2 0,0 4,1 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned