Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Lyngen

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 0,0 % Stemmeberettigede: 0 Opptalte stemmer: 0
Oppdatert: /0 kl
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 24,5 (5) 14,8 (3) 5,3 (1) 0,0 (0) 6,3 (1) 11,1 (2) 0,0 (0) 6,3 (1) 0,0 (0) 31,7 (6)
Poll of polls (brutt ned) 18,1 (0) 12,9 (0) 4,5 (0) 0,0 (0) 10,7 (0) 8,3 (0) 0,0 (0) 10,9 (0) 0,0 (0) 53,1 (0)
Siste lokale målings 32,5 (6) 16,3 (3) 12,8 (3) 0,0 (0) 6,9 (1) 9,5 (2) 0,0 (0) 7,2 (1) 0,0 (0) 14,9 (3)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 16,9 (0) 13,4 (0) 4,5 (0) 0,0 (0) 10,9 (0) 8,4 (0) 0,0 (0) 12,9 (0) 0,0 (0) 37,3 (0)
K-snitt september (brutt ned) 18,1 (0) 12,6 (0) 4,1 (0) 0,0 (0) 11,3 (0) 8,2 (0) 0,0 (0) 11,2 (0) 0,0 (0) 51,6 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 22,0 (0) 17,4 (0) 8,8 (0) 0,0 (0) 6,2 (0) 10,8 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 28,1 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 56,2 (11) 71,2 (0) 47,4 (9) 54,2 (0) 69,7 (0) 50,1 (0) Ap, And
Borgerlige 31,2 (6) 25,7 (0) 38,6 (8) 26,3 (0) 24,9 (0) 37,0 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 37,1 (7) 39,7 (0) 46,6 (8) 40,7 (0) 40,6 (0) 28,2 (0) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 17,4 (3) 19,0 (0) 16,4 (3) 19,3 (0) 19,5 (0) 17,0 (0) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 24,5 (5) 14,8 (3) 5,3 (1) 0,0 (0) 6,3 (1) 11,1 (2) 0,0 (0) 6,3 (1) 0,0 (0) 31,7 (6)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 10 1 64 20
Høyre 22 2 48 36
KrF 15 0 52 40
Sp 22 3 47 32
Ap 21 2 52 52
Kretsliste Russelv-Sør Lenangsbotn 19 0 50 53
Lyngen Tverrpolitiske liste 16 2 44 25
Miljøpartiet De Grønne 7 1 33 29
Samhold Lyngen 15 2 48 40
Sum 147 13 49 38
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 22 1 52 18
Høyre 24 1 49 46
KrF 16 1 55 38
Venstre 9 2 39 44
Sp 25 2 51 36
Ap 23 2 50 52
Kretsliste for området Russelv - Sør-Lenangsbotn 25 0 46 44
Kystpartiet 17 2 43 53
Sum 161 11 49 41
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Troms
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 999
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 557
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 73,8 %
F-2015 49,0 %
K-2015 66,1 %
S-2013 73,5 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 19 til . (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Dan-Håvard Johnsen, A (2015-)
Sølvi Jensen, Ap (2011-2015)
Hans Karlsen, Frp (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, A
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, A
Partier i posisjon 2007-2011 KrF, H, Frp, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / NRK / Nordl. / HT / TF / FiN 7/9-2015 32,5 (6) 16,3 (3) 12,8 (3) 0,0 (0) 6,9 (1) 9,5 (2) 0,0 (0) 7,2 (1) 0,0 (0) 14,9 (3)
Norfakta / FN / NRK 11/6-2015 39,3 (8) 20,8 (4) 13,0 (3) 0,0 (0) 7,6 (1) 6,8 (1) 0,0 (0) 4,4 (0) 0,0 (0) 8,2 (2)
Norfakta / FN 6/9-2011 40,4 (8) 18,7 (4) 18,1 (3) 0,0 (0) 8,4 (2) 6,4 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 8,0 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 24,5 14,8 5,3 0,0 6,3 11,1 0,0 6,3 0,0 31,7
2011 44,4 16,1 13,1 0,0 7,7 7,8 2,9 0,0 0,0 7,9
2007 35,8 6,3 25,7 3,4 7,8 8,8 0,0 0,0 0,0 12,2
2003 33,7 8,4 14,3 12,0 8,7 9,9 0,0 0,0 0,0 13,0
1999 28,2 12,7 6,6 9,1 9,9 11,9 0,0 0,0 0,0 21,6
1995 33,7 3,5 4,8 7,9 13,3 7,5 0,0 0,0 0,0 29,3
1991 35,6 4,7 3,9 16,2 0,0 9,4 0,0 0,0 0,8 29,3
1987 45,2 9,8 0,0 9,8 0,0 12,1 3,9 0,0 1,5 17,7
1983 53,0 10,0 0,0 8,4 5,4 10,1 3,1 0,0 0,9 9,1
1979 43,8 13,8 0,0 6,3 6,4 12,8 3,0 0,0 0,0 13,9
1975 49,0 0,0 0,0 8,8 13,2 9,8 5,8 0,0 0,0 13,5
1971 54,9 0,0 0,0 0,0 17,7 0,0 12,8 0,0 0,0 14,5
1967 61,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 0,0 0,0 27,7
1963 47,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,7 0,0 0,0 38,1
1959 51,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 0,0 0,0 40,8
1955 60,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 32,2
1951 60,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 0,0 0,0 29,6
1947 61,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 0,0 0,0 33,7
1945 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 30,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 27,5 12,6 13,4 1,1 11,2 22,2 1,6 6,0 2,0 2,5
2011 36,6 17,0 14,7 3,4 9,3 9,8 2,1 1,1 0,5 5,5
2007 33,7 7,1 25,9 5,5 8,7 8,2 1,4 0,5 1,4 7,7
2003 29,0 7,7 14,5 13,3 9,8 20,2 0,7 0,4 0,6 3,8
1999 37,0 10,1 10,2 9,0 14,0 13,6 1,0 0,3 1,5 3,2
1995 41,5 6,0 5,8 7,8 21,3 8,0 1,1 0,6 4,2 3,8
1991 43,5 9,3 4,2 18,6 11,6 10,5 1,0 0,0 0,9 0,4
1987 49,1 11,3 6,9 9,0 3,2 15,1 3,4 0,0 1,1 0,9
1983 55,4 11,6 2,4 7,8 4,7 13,4 2,9 0,0 1,3 0,5
1979 46,4 16,6 0,9 10,2 6,7 13,5 3,4 0,0 0,8 1,4
1975 48,1 4,1 0,7 11,6 10,4 14,1 4,7 0,0 0,4 6,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 23,4 20,7 21,1 5,2 17,7 5,1 1,3 2,9 1,1 1,5
2013 29,9 22,5 21,9 3,7 7,3 8,0 1,9 2,4 0,9 1,5
2009 37,2 12,2 25,4 4,2 10,4 6,6 1,0 0,5 0,8 1,6
2005 32,9 5,5 20,1 10,1 7,6 6,6 1,4 0,1 0,4 15,4
2001 22,6 9,0 12,7 13,9 8,1 16,1 0,9 0,0 0,2 16,5
1997 33,5 5,9 10,8 6,7 17,1 21,3 1,7 0,3 2,3 0,4
1993 37,3 6,8 3,5 16,8 25,3 7,8 1,3 0,0 0,8 0,3
1989 46,9 10,3 11,0 14,5 4,2 9,6 1,8 0,3 0,0 1,5
1985 62,1 14,0 1,8 6,1 4,2 9,4 1,6 0,0 0,5 0,3
1981 52,7 17,0 3,1 6,4 5,5 11,6 2,6 0,0 0,4 0,8
1977 57,0 10,5 1,6 5,0 7,1 14,1 2,1 0,0 0,5 2,2
1973 49,5 3,9 3,6 13,3 0,0 9,5 0,0 0,0 0,5 19,6
1969 70,2 5,7 0,0 4,2 0,0 0,0 9,6 0,0 0,0 10,2
1965 60,7 8,5 0,0 6,2 9,4 0,0 11,9 0,0 0,0 3,3
1961 62,4 4,9 0,0 0,0 7,0 4,2 11,5 0,0 0,0 10,0
1957 71,1 4,2 0,0 0,0 3,5 3,9 7,1 0,0 0,0 10,3
1953 72,5 2,9 0,0 0,0 0,0 2,7 8,0 0,0 0,0 13,8
1949 76,0 2,7 0,0 0,0 0,0 1,2 6,4 0,0 0,0 13,8
1945 68,7 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 24,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 23.7 10.7 6.9 0 4.5 11.2 0 9.2 0 33.8
Valgting 24,9 16,5 4,6 0,0 7,0 11,1 0,0 5,1 0,0 30,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned