Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Sørreisa

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 0,0 % Stemmeberettigede: 0 Opptalte stemmer: 0
Oppdatert: /0 kl
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 41,1 (7) 10,6 (2) 6,3 (1) 3,7 (0) 6,6 (1) 4,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 27,4 (4)
Poll of polls (brutt ned) 30,3 (0) 9,2 (0) 5,4 (0) 5,8 (0) 11,3 (0) 3,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 46,0 (0)
Siste lokale målings 35,3 (6) 12,3 (2) 9,0 (1) 4,7 (1) 3,3 (0) 4,5 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 31,0 (5)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 28,3 (0) 9,6 (0) 5,4 (0) 7,5 (0) 11,5 (0) 3,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 32,3 (0)
K-snitt september (brutt ned) 30,3 (0) 9,0 (0) 4,9 (0) 6,2 (0) 11,9 (0) 3,1 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 44,6 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 36,8 (0) 12,5 (0) 10,5 (0) 4,0 (0) 6,5 (0) 4,1 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 24,3 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 47,7 (8) 41,6 (0) 38,6 (6) 39,8 (0) 42,2 (0) 43,3 (0) Ap, Sp
Borgerlige 21,2 (3) 17,8 (0) 25,8 (3) 18,2 (0) 17,0 (0) 27,1 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 51,4 (8) 47,4 (0) 43,3 (7) 47,3 (0) 48,4 (0) 47,3 (0) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 10,9 (1) 14,5 (0) 7,8 (0) 14,7 (0) 15,0 (0) 10,6 (0) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 41,1 (7) 10,6 (2) 6,3 (1) 3,7 (0) 6,6 (1) 4,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 27,4 (4)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 11 2 49 18
Høyre 14 0 49 21
KrF 10 3 56 60
Sp 20 3 52 40
Ap 20 2 55 50
SV 11 1 59 45
Samlingslista 21 2 47 43
Sum 107 13 52 40
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 15 4 48 27
Høyre 18 4 45 28
KrF 16 2 58 63
Sp 21 2 51 38
Ap 20 2 55 40
SV 11 1 57 45
Samlingslista 21 2 47 48
Sum 122 17 51 41
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Troms
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 3 417
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 554
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 74,7 %
F-2015 50,3 %
K-2015 58,7 %
S-2013 74,9 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 15 til . (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Jan-Eirik Nordahl, Ap (2015-)
Paul Dahlø, Ap (2011-2015)
Knut H. Olsen, H (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, KrF, H, Frp, A
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp, KrF, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / TF / NRK / Nordl. 10/9-2015 35,3 (6) 12,3 (2) 9,0 (1) 4,7 (1) 3,3 (0) 4,5 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 31,0 (5)
Norfakta / TF / NRK 13/6-2015 39,1 (6) 12,2 (2) 8,6 (1) 4,1 (0) 5,8 (1) 5,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 24,8 (4)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 41,1 10,6 6,3 3,7 6,6 4,2 0,0 0,0 0,0 27,4
2011 28,3 14,7 8,8 3,9 6,7 5,7 0,0 0,0 0,0 31,9
2007 24,7 14,6 15,1 4,5 7,1 4,3 0,0 0,0 0,0 29,8
2003 48,2 12,4 15,5 10,1 5,9 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0
1999 45,0 23,2 0,0 8,1 11,9 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0
1995 49,1 17,4 0,0 5,3 19,5 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0
1991 51,9 15,5 0,0 10,5 13,8 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0
1987 61,2 19,6 0,0 4,5 5,5 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0
1983 66,0 18,9 0,0 0,0 7,2 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0
1979 59,4 20,9 0,0 0,0 7,9 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0
1975 57,1 12,1 0,0 5,1 13,0 12,4 0,0 0,0 0,0 0,3
1971 58,6 0,0 0,0 0,0 14,1 9,0 0,0 0,0 0,0 18,4
1967 53,8 0,0 0,0 0,0 10,4 8,2 0,0 0,0 0,0 27,6
1963 52,4 0,0 0,0 0,0 12,5 10,7 0,0 0,0 0,0 24,4
1959 62,4 0,0 0,0 0,0 15,5 14,1 0,0 0,0 0,0 8,1
1955 64,7 0,0 0,0 0,0 0,0 19,3 0,0 0,0 0,0 16,0
1951 54,7 0,0 0,0 0,0 0,0 26,2 0,0 0,0 0,0 19,1
1947 50,5 0,0 0,0 0,0 0,0 19,7 0,0 0,0 0,0 29,8
1945 66,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 39,8 13,5 13,5 3,8 17,5 4,3 2,5 2,6 1,5 1,1
2011 37,9 19,0 15,9 4,4 12,1 5,3 2,9 0,2 0,9 1,4
2007 37,6 10,7 20,4 5,2 16,9 4,6 1,8 0,5 0,6 1,7
2003 44,7 9,0 15,5 9,4 8,5 7,4 1,5 0,2 0,7 3,0
1999 46,8 12,5 7,9 5,1 15,6 8,4 1,3 0,3 0,8 1,3
1995 44,8 14,4 4,8 5,1 17,1 8,2 1,5 0,2 2,9 1,1
1991 45,0 13,7 4,1 12,7 14,0 8,9 1,2 0,0 0,1 0,2
1987 54,2 17,9 6,6 4,1 4,8 8,2 1,8 0,0 1,0 1,3
1983 58,5 19,0 3,3 3,2 5,9 7,4 1,1 0,0 1,1 0,5
1979 54,4 20,7 1,4 2,7 6,5 11,9 1,7 0,0 0,4 0,3
1975 56,2 9,8 0,5 5,5 12,8 12,6 0,7 0,0 0,3 1,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 25,6 15,2 18,9 6,3 27,9 2,0 1,7 0,6 0,7 1,0
2013 31,6 19,7 19,9 3,5 16,8 4,1 2,4 0,7 0,4 0,8
2009 37,9 10,5 26,3 3,8 15,5 3,3 1,4 0,1 0,5 0,8
2005 42,0 7,7 22,8 6,9 8,3 5,1 1,7 0,1 0,2 5,2
2001 27,6 15,5 14,1 12,1 7,5 13,0 1,4 0,2 0,2 8,6
1997 39,6 10,4 12,6 5,7 11,4 16,2 2,6 0,1 1,1 0,3
1993 44,7 9,8 3,4 9,8 23,2 7,3 1,2 0,0 0,2 0,3
1989 46,9 15,0 10,3 10,8 4,9 9,4 1,9 0,3 0,0 0,6
1985 58,3 21,5 1,8 4,2 5,8 6,5 1,2 0,0 0,2 0,4
1981 51,0 24,2 3,2 3,4 6,6 8,9 1,8 0,0 0,5 0,5
1977 56,9 15,8 1,6 2,9 8,0 12,9 1,1 0,0 0,2 0,6
1973 48,2 7,9 3,3 10,5 0,0 11,9 0,0 0,0 0,2 18,0
1969 61,7 8,8 0,0 2,5 0,0 0,0 6,1 0,0 0,0 20,9
1965 55,3 11,0 0,0 6,3 21,4 0,0 5,8 0,0 0,0 0,2
1961 57,4 5,0 0,0 0,0 10,8 18,8 6,0 0,0 0,0 2,0
1957 57,2 5,1 0,0 0,0 10,3 20,8 3,6 0,0 0,0 3,0
1953 62,8 4,8 0,0 0,0 0,0 19,3 8,1 0,0 0,0 5,0
1949 60,0 6,3 0,0 0,0 0,0 20,4 6,5 0,0 0,0 6,8
1945 69,6 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5 0,0 0,0 13,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 46 6.9 9.3 3.1 7.6 4.2 0 0 0 22.8
Valgting 40,0 11,5 5,6 3,8 6,4 4,3 0,0 0,0 0,0 28,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned