Poll of polls

Kommunestyrevalg: Hele landet

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 0,0 % Stemmeberettigede: 0 Opptalte stemmer: 0
Oppdatert: /0 kl
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 43,7 (11) 18,3 (4) 6,2 (2) 3,9 (1) 15,6 (4) 0,0 (0) 12,3 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 32,2 (0) 15,8 (0) 5,3 (0) 6,3 (0) 26,6 (0) 0,0 (0) 9,1 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 45,2 (11) 16,9 (4) 9,4 (2) 3,1 (1) 12,8 (3) 0,0 (0) 12,6 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 30,1 (0) 16,5 (0) 5,3 (0) 8,0 (0) 27,0 (0) 0,0 (0) 7,6 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 32,3 (0) 15,5 (0) 4,8 (0) 6,7 (0) 27,9 (0) 0,0 (0) 8,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 39,1 (0) 21,5 (0) 10,3 (0) 4,3 (0) 15,3 (0) 0,0 (0) 10,9 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 62,0 (15) 48,0 (0) 62,1 (15) 46,6 (0) 47,8 (0) 60,6 (0) Ap, H
Borgerlige 36,7 (9) 30,2 (0) 38,9 (9) 29,4 (0) 28,3 (0) 42,7 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 63,3 (16) 65,1 (0) 61,1 (15) 65,1 (0) 66,9 (0) 58,7 (0) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 27,9 (7) 35,7 (0) 25,4 (6) 34,6 (0) 35,9 (0) 26,2 (0) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 43,7 (11) 18,3 (4) 6,2 (2) 3,9 (1) 15,6 (4) 0,0 (0) 12,3 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 8 2 50 38
Høyre 24 3 51 29
Venstre 31 2 52 52
Sp 20 1 49 45
Ap 29 3 48 48
SV 10 2 50 40
Sum 122 13 50 43
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 16 4 51 38
Høyre 22 3 50 32
Venstre 31 3 48 52
Sp 24 1 41 42
Ap 24 3 57 33
SV 13 2 50 38
Sum 130 16 49 40
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Troms
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 6 662
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 n/a
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 74,3 %
F-2015 51,1 %
K-2015 54,9 %
S-2013 71,7 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Nils Foshaug, Ap (2015-2019)
Helene Rognli, H (2011-2015)
Viggo Fossum, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, H
Partier i posisjon 2011-2015 Sp, V, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, V
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / TF / NRK 8/9-2015 45,2 (11) 16,9 (4) 9,4 (2) 3,1 (1) 12,8 (3) 0,0 (0) 12,6 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / TF / NRK 12/6-2015 47,6 (12) 20,9 (5) 8,7 (2) 3,9 (1) 10,1 (3) 0,0 (0) 8,9 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 43,7 18,3 6,2 3,9 15,6 0,0 12,3 0,0 0,0 0,0
2011 41,5 20,3 10,8 2,9 12,1 0,0 12,4 0,0 0,0 0,0
2007 45,0 9,7 16,5 0,0 14,0 0,0 8,0 0,0 0,0 6,8
2003 38,9 13,0 9,1 0,0 13,6 0,0 12,1 0,0 0,0 13,4
1999 25,9 20,1 11,4 0,0 19,0 0,0 17,4 0,0 4,0 2,3
1995 21,2 17,9 4,6 6,5 18,7 0,0 31,1 0,0 0,0 0,0
1991 25,1 18,1 0,0 8,6 17,7 0,0 30,5 0,0 0,0 0,0
1987 36,8 26,6 0,0 7,1 16,5 5,8 6,3 0,0 0,7 0,0
1983 38,5 33,1 0,0 5,1 11,4 4,6 5,7 0,0 1,7 0,0
1979 32,8 31,6 0,0 5,2 17,1 6,6 6,7 0,0 0,0 0,0
1975 40,0 23,6 0,0 4,0 18,4 7,3 6,6 0,0 0,0 0,0
1971 44,4 20,0 0,0 0,0 27,3 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0
1967 46,4 21,7 0,0 2,5 21,4 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0
1963 45,8 20,4 0,0 0,0 21,6 0,0 7,7 0,0 0,0 4,6
1959 32,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,1
1955 44,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,6
1951 51,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,4 0,0 0,0 18,2
1947 43,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,9
1945 47,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 34,6 16,1 7,7 3,5 16,7 1,6 13,9 2,9 2,2 0,7
2011 34,7 17,7 12,7 3,4 12,5 2,4 14,1 0,4 1,3 0,8
2007 34,4 9,1 16,5 4,4 14,0 2,3 16,7 0,3 1,4 0,9
2003 29,9 11,7 11,4 9,8 16,1 2,6 11,6 0,4 1,0 5,5
1999 26,3 17,5 12,4 5,2 19,2 4,2 12,2 0,6 1,6 0,7
1995 30,9 17,9 6,6 7,0 19,6 3,2 9,5 0,5 2,3 2,6
1991 33,8 20,5 4,8 10,2 17,2 4,3 8,3 0,0 0,8 0,1
1987 40,0 24,6 7,1 6,2 10,0 4,6 5,8 0,0 0,9 0,8
1983 38,8 33,4 3,7 4,6 9,3 4,0 4,4 0,0 1,7 0,1
1979 33,7 32,8 0,9 4,6 14,0 6,2 6,4 0,0 1,2 0,2
1975 38,5 24,2 0,7 3,9 18,5 7,0 5,7 0,0 0,8 0,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 20,8 11,5 12,7 5,5 41,2 1,3 2,8 1,5 1,4 1,2
2013 31,7 21,9 17,6 3,7 13,9 2,6 5,3 1,9 0,6 0,7
2009 36,9 11,6 24,0 5,2 15,0 1,7 4,7 0,2 0,4 0,5
2005 34,4 8,4 22,6 7,1 16,4 2,9 3,9 0,0 0,5 3,7
2001 20,3 20,1 12,6 10,2 17,9 8,8 3,5 0,2 0,5 5,9
1997 30,8 12,7 12,3 6,0 14,5 11,9 10,0 0,3 1,3 0,2
1993 33,3 15,9 3,5 8,2 27,3 3,3 7,5 0,0 0,4 0,5
1989 37,4 22,9 11,5 10,5 7,6 5,0 3,7 0,3 0,0 1,1
1985 42,5 32,3 2,3 5,7 9,2 4,0 3,1 0,0 0,5 0,4
1981 35,8 34,6 2,3 4,4 12,5 4,9 4,3 0,0 1,0 0,3
1977 39,3 27,9 1,4 3,5 13,2 8,8 4,3 0,0 0,8 0,8
1973 37,3 19,3 3,0 6,4 0,0 5,6 0,0 0,0 0,2 28,2
1969 46,4 19,6 0,0 3,0 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 23,5
1965 43,3 19,0 0,0 3,3 26,9 0,0 7,0 0,0 0,0 0,5
1961 51,2 15,0 0,0 0,0 19,5 4,2 8,8 0,0 0,0 1,3
1957 49,3 10,0 0,0 0,0 20,0 7,8 11,6 0,0 0,0 1,2
1953 50,8 11,4 0,0 0,0 0,0 9,4 25,1 0,0 0,0 3,2
1949 50,5 16,4 0,0 0,0 0,0 7,0 18,0 0,0 0,0 8,1
1945 61,6 15,2 0,0 0,0 0,0 0,0 19,2 0,0 0,0 4,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 39.5 19.6 7.2 6.3 12.4 0 15 0 0 0
Valgting 44,6 18,0 6,0 3,4 16,3 0,0 11,7 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned