Poll of polls

Kommunestyrevalg: Skånland

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 0,0 % Stemmeberettigede: 0 Opptalte stemmer: 0
Oppdatert: /0 kl
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 41,0 (6) 41,2 (6) 0,0 (0) 5,3 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 6,8 (1) 1,2 (0) 4,5 (1) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 30,2 (0) 35,7 (0) 0,0 (0) 8,4 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 5,0 (0) 2,0 (0) 9,2 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 42,7 (6) 32,3 (5) 0,0 (0) 6,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 10,7 (2) 0,3 (0) 7,0 (1) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 28,2 (0) 37,4 (0) 0,0 (0) 10,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 4,2 (0) 2,4 (0) 7,9 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 30,3 (0) 35,0 (0) 0,0 (0) 8,9 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 4,4 (0) 2,1 (0) 8,7 (0) 0,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 36,7 (0) 48,5 (0) 0,0 (0) 5,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 6,1 (0) 0,0 (0) 2,2 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 50,8 (8) 47,8 (0) 56,6 (8) 46,8 (0) 47,9 (0) 44,6 (0) R, SV, Ap
Borgerlige 48,1 (7) 40,7 (0) 43,0 (7) 41,6 (0) 39,4 (0) 54,6 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 51,9 (8) 49,8 (0) 56,9 (8) 49,2 (0) 50,0 (0) 44,6 (0) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 6,8 (1) 5,0 (0) 10,7 (2) 4,2 (0) 4,4 (0) 6,1 (0) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 41,0 (6) 41,2 (6) 0,0 (0) 5,3 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 6,8 (1) 1,2 (0) 4,5 (1) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 13 1 51 23
Venstre 12 2 44 42
Ap 18 4 48 50
SV 14 1 57 29
Rødt 9 2 50 33
Miljøpartiet De Grønne 7 4 38 57
Sum 73 14 49 38
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 14 1 51 29
Venstre 14 3 44 43
Ap 17 3 49 47
SV 14 1 54 29
Rødt 11 2 46 45
Sum 70 10 49 39
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Troms
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 943
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 460
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 75,7 %
F-2015 52,5 %
K-2015 61,3 %
S-2013 74,9 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 15 til . (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Helene Berg Nilsen, Ap (2015-)
Einar Aune, H (2011-2015)
Svein Berg, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 R, SV, Ap
Partier i posisjon 2011-2015 V, H
Partier i posisjon 2007-2011 Sp, V, KrF, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / HT / TF / iTromsø / FN / NRK 7/9-2015 42,7 (6) 32,3 (5) 0,0 (0) 6,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 10,7 (2) 0,3 (0) 7,0 (1) 0,0 (0)
Norfakta / HT / NRK 10/6-2015 47,2 (7) 31,9 (5) 0,0 (0) 5,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 10,8 (2) 0,4 (0) 4,3 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 41,0 41,2 0,0 5,3 0,0 0,0 6,8 1,2 4,5 0,0
2011 41,7 35,2 0,0 3,8 0,0 0,0 14,3 0,0 5,0 0,0
2007 38,9 35,7 0,0 5,2 9,1 5,8 5,3 0,0 0,0 0,0
2003 36,0 28,3 9,3 12,5 9,4 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0
1999 33,2 25,1 0,0 8,9 21,4 6,5 5,0 0,0 0,0 0,0
1995 31,1 24,6 0,0 5,4 9,7 4,3 3,7 0,0 0,0 21,2
1991 33,4 16,1 0,0 7,2 0,0 4,0 4,3 0,0 0,0 35,0
1987 38,1 19,7 0,0 4,6 3,0 0,0 5,7 0,0 0,0 29,0
1983 45,9 22,4 0,0 4,5 4,5 6,5 5,8 0,0 0,0 10,5
1979 37,7 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 9,4 0,0 0,0 49,1
1975 40,3 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0 51,1
1971 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1967 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1963 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1959 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,9
1955 18,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,5
1951 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,4
1947 20,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,6
1945 45,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 39,0 31,3 8,4 3,6 6,0 1,3 3,6 2,2 3,4 1,2
2011 36,6 21,4 13,2 4,2 7,6 2,1 6,4 1,0 4,8 2,6
2007 36,3 20,6 14,4 6,5 8,3 5,7 3,1 0,3 3,0 1,9
2003 32,5 18,4 12,1 12,8 11,9 5,9 2,0 0,4 2,0 2,1
1999 33,4 19,7 9,9 7,1 16,0 7,6 3,2 0,2 2,3 0,6
1995 39,1 20,7 4,9 6,7 16,0 6,4 4,2 0,2 1,4 0,4
1991 42,2 21,2 3,5 12,7 10,5 5,9 3,3 0,0 0,4 0,3
1987 47,8 26,0 5,7 5,2 3,5 6,0 4,1 0,0 0,5 1,2
1983 52,4 23,6 1,9 4,1 4,6 8,0 4,3 0,0 0,8 0,3
1979 46,2 23,7 1,2 4,2 4,8 11,3 7,2 0,0 0,5 0,9
1975 48,1 14,6 1,3 3,0 12,7 14,8 3,9 0,0 0,1 1,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 29,3 27,9 18,9 4,8 11,4 1,9 1,9 1,5 1,2 1,3
2013 34,4 24,4 22,4 3,9 5,2 2,9 3,3 1,7 0,9 1,0
2009 40,1 14,1 27,2 5,6 6,4 2,8 2,2 0,1 0,7 0,7
2005 37,9 8,8 24,1 8,2 7,0 3,6 3,2 0,2 0,8 6,3
2001 25,2 17,6 15,5 11,0 6,2 13,6 1,8 0,2 0,5 8,4
1997 34,1 11,4 14,1 5,2 12,9 17,9 2,5 0,1 1,1 0,6
1993 41,1 15,1 3,9 8,6 21,0 6,4 3,0 0,0 0,4 0,4
1989 39,9 23,4 12,2 10,2 3,4 7,8 2,4 0,1 0,0 0,8
1985 51,7 27,7 2,0 4,8 3,3 6,7 2,9 0,0 0,3 0,6
1981 44,8 29,8 2,1 4,0 4,8 9,6 4,2 0,0 0,4 0,3
1977 48,2 20,4 1,6 2,4 8,8 14,2 3,1 0,0 0,2 1,1
1973 45,5 9,0 1,8 8,6 0,0 11,5 0,0 0,0 0,1 23,5
1969 60,5 14,5 0,0 2,9 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 16,8
1965 53,8 21,1 0,0 4,6 15,3 0,0 4,8 0,0 0,0 0,5
1961 61,3 17,6 0,0 0,0 10,8 6,1 3,4 0,0 0,0 0,8
1957 55,6 12,0 0,0 0,0 23,6 4,9 3,0 0,0 0,0 0,9
1953 59,6 17,2 0,0 0,0 0,0 11,7 7,4 0,0 0,0 4,2
1949 63,8 18,1 0,0 0,0 0,0 3,1 9,5 0,0 0,0 5,6
1945 60,9 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3 0,0 0,0 13,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 37.7 44.6 0 5.4 0 0 6.3 1.3 4.7 0
Valgting 42,0 40,3 0,0 5,2 0,0 0,0 7,0 1,1 4,4 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned