Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Hele landet

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 0,0 % Stemmeberettigede: 0 Opptalte stemmer: 0
Oppdatert: /0 kl
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan ()
Poll of polls (brutt ned) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0)
K-snitt september (brutt ned) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Fylke Troms
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 23 391
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 n/a
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede K-2011 64,1 %
F-2011 57,7 %
S-2009 72,1 %
F-2007 51,8 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Marianne Bremnes, Ap (2011-2015)
Helge Eriksen, H (2007-2011)
Ordfører søker gjenvalg
Partier i posisjon 2011-2015 R, SV, Ap, Sp, V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 V, KrF, H, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2011 28,9 14,4 34,0 2,6 7,2 3,7 5,4 0,0 3,3 0,5
2007 30,5 23,0 22,7 4,6 8,7 3,1 2,7 0,0 4,2 0,5
2003 32,5 16,3 19,5 13,2 8,2 4,0 2,8 0,0 3,5 0,0
1999 38,1 24,6 11,9 6,3 6,3 5,3 3,4 0,0 4,1 0,0
1995 38,3 27,6 8,9 4,5 7,8 5,7 4,6 0,0 2,7 0,0
1991 31,5 34,0 6,5 10,6 7,6 4,5 3,5 0,0 1,9 0,0
1987 34,7 31,5 13,2 5,3 3,4 4,6 5,3 0,0 2,1 0,0
1983 35,5 37,0 7,1 5,1 3,1 6,2 4,1 0,0 1,8 0,0
1979 34,3 40,2 2,1 3,7 5,0 7,6 4,7 0,0 2,4 0,0
1975 33,1 37,2 1,1 4,7 8,0 10,0 5,5 0,0 0,0 0,4
1971 40,5 33,6 0,0 6,0 7,7 5,1 5,4 0,0 0,0 1,8
1967 42,9 36,4 0,0 3,4 4,8 3,1 7,2 0,0 0,0 2,3
1963 46,4 32,2 0,0 2,3 4,6 4,0 8,5 0,0 0,0 2,1
1959 30,4 57,7 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 0,0 0,0 2,1
1955 35,1 49,1 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 4,9
1951 33,5 34,8 0,0 0,0 0,0 0,0 14,6 0,0 0,0 17,1
1947 31,2 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,8 0,0 0,0 21,0
1945 25,7 22,5 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 41,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2011 32,2 15,1 25,3 3,7 10,4 3,3 4,2 0,3 4,3 1,2
2007 29,5 20,4 22,7 5,1 7,6 5,1 2,9 0,3 4,9 1,5
2003 29,4 16,8 18,0 11,9 9,8 5,0 2,5 0,4 3,9 2,4
1999 33,2 24,8 11,9 6,1 10,1 5,6 2,9 0,5 4,3 0,6
1995 37,0 27,3 8,4 4,5 9,0 5,7 4,2 0,3 3,3 0,5
1991 33,0 31,9 6,0 10,9 8,9 5,0 3,0 0,0 1,2 0,2
1987 34,4 33,3 12,2 5,4 3,8 4,5 4,0 0,0 1,8 0,7
1983 35,7 36,8 6,9 4,9 3,3 6,5 3,7 0,0 1,8 0,4
1979 33,5 40,3 2,3 3,6 5,2 7,7 4,6 0,0 2,1 0,7
1975 31,2 43,5 1,1 4,4 6,5 8,6 3,4 0,0 0,5 0,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2009 38,3 15,1 29,0 6,1 4,9 2,5 2,0 0,2 1,0 0,8
2005 34,9 12,1 27,5 8,1 5,9 3,4 3,0 0,1 1,1 3,8
2001 24,2 20,9 17,7 12,4 5,0 10,4 2,4 0,2 0,7 6,1
1997 36,0 16,5 15,5 5,3 7,2 13,5 3,4 0,1 2,1 0,3
1993 37,0 22,2 6,2 9,0 15,8 5,2 3,5 0,0 0,7 0,4
1989 32,1 31,1 13,4 10,7 3,3 5,2 2,8 0,2 0,0 1,2
1985 37,3 40,5 3,5 5,3 3,6 6,1 2,5 0,0 0,8 0,4
1981 32,5 43,4 4,6 3,9 3,9 6,8 3,5 0,0 1,1 0,3
1977 37,0 36,8 1,5 3,6 5,4 11,0 3,0 0,0 1,0 0,9
1973 28,1 27,8 4,7 12,0 0,0 9,3 0,0 0,0 0,5 17,6
1969 46,2 29,5 0,0 3,1 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 13,7
1965 42,1 36,0 0,0 3,8 9,9 0,0 7,7 0,0 0,0 0,4
1961 37,4 50,8 0,0 0,0 1,2 1,0 7,9 0,0 0,0 1,7
1957 37,8 47,0 0,0 0,0 0,5 2,3 8,9 0,0 0,0 3,5
1953 39,9 38,9 0,0 0,0 0,0 4,1 10,7 0,0 0,0 6,4
1949 40,1 32,5 0,0 0,0 0,0 1,3 14,0 0,0 0,0 12,1
1945 24,2 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 0,0 0,0 29,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Valgting n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned