Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Hamarøy

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 139 23,3 213 21,5 352 22,3 0,0 22,3 4 0
H 138 23,1 259 26,2 397 25,1 0,0 25,1 4 0
Frp 47 7,9 70 7,1 117 7,4 0,0 7,4 1 0
SV 62 10,4 64 6,5 126 8,0 0,0 8,0 1 0
Sp 177 29,6 303 30,6 480 30,4 0,0 30,4 6 3
V 34 5,7 74 7,5 108 6,8 0,0 6,8 1 -3
Ap+SV+
MDG+Sp+R
378 63,3 580 58,6 958 60,7 0,0 60,7 11 3
H+Frp+
KrF+V
219 36,7 403 40,7 622 39,3 0,0 39,3 6 -3
Nærmest til å vinne mandat: Sp (6 stemmer), tape mandat: H (5 stemmer)
Fremmøte: 69,9 % Stemmeberettigede: 2 279 Opptalte stemmer: 1 586
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 22,3 25,1 7,4 8,0 30,4 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 22,3 25,1 7,4 8,0 30,4 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 22,3 25,1 7,4 8,0 30,4 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 22,3 25,1 7,4 8,0 30,4 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 22,3 25,1 7,4 8,0 30,4 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0
10/9 - 17:14 22,3 25,1 7,4 8,0 30,4 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0
10/9 - 17:14 22,3 25,1 7,4 8,0 30,4 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0
9/9 - 23:06 22,2 25,0 7,5 7,7 30,7 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0
9/9 - 13:15 23,1 22,9 8,1 9,7 30,3 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 k 28,5 (5) 10,4 (2) 3,1 (0) 5,6 (1) 13,2 (2) 0,0 (0) 9,9 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 29,2 (5)
Poll of polls (brutt ned) 21,0 (3) 9,1 (1) 2,7 (0) 8,9 (1) 22,6 (3) 0,0 (0) 7,3 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 49,0 (8)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 19,6 (3) 9,5 (2) 2,7 (0) 11,4 (2) 22,9 (4) 0,0 (0) 6,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 34,5 (5)
K-snitt september (brutt ned) 21,0 (3) 8,9 (1) 2,4 (0) 9,5 (1) 23,7 (4) 0,0 (0) 6,4 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 47,6 (7)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 21 2 48 29
Høyre 19 3 50 32
Venstre 21 3 50 52
Sp 23 2 47 39
Ap 20 3 48 50
SV 21 3 50 62
Sum 125 16 49 44
| Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2020: Slått sammen av tidligere Hamarøy og Tysfjord kommuner.
Mandater i kommunestyret 17 (mandatfordeling)
Mer informasjon Wikipedia

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 28,5 10,4 3,1 5,6 13,2 0,0 9,9 0,0 0,0 29,2
2011 36,7 9,1 0,0 4,8 10,8 0,0 9,8 0,0 0,0 28,7
2007 35,8 10,0 0,0 6,8 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 31,3
2003 11,8 8,2 0,0 10,7 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,3
1999 17,8 5,5 0,0 7,3 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 61,7
1995 22,4 9,3 0,0 6,9 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 50,1
1991 36,7 7,3 1,3 11,0 12,6 2,4 0,0 0,0 0,0 28,7
1987 40,1 10,5 0,0 10,0 8,8 8,5 6,3 0,0 0,0 15,7
1983 40,2 14,0 0,0 7,4 0,0 10,8 0,0 0,0 0,0 27,5
1979 34,6 21,1 0,2 6,5 11,6 10,8 3,8 0,0 0,0 11,3
1975 37,3 9,4 0,4 6,8 12,2 13,8 0,0 0,0 0,0 20,0
1971 45,7 16,5 0,0 0,0 20,0 12,2 5,6 0,0 0,0 0,0
1967 50,1 20,2 0,0 0,0 18,1 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0
1963 47,4 22,1 0,0 0,0 10,7 6,3 0,0 0,0 0,0 13,4
1959 47,6 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 46,0
1955 48,3 7,2 0,0 0,0 0,0 14,2 0,0 0,0 0,0 30,3
1951 54,4 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 0,0 0,0 0,0 35,9
1947 46,3 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4 0,0 0,0 0,0 40,4
1945 62,1 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4 0,0 0,0 0,0 28,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 27,6 10,8 9,6 4,4 9,0 5,7 23,4 4,7 2,3 2,5
2011 37,9 13,7 9,9 4,9 6,5 4,0 19,5 0,5 1,8 1,3
2007 34,8 5,8 15,5 5,3 7,9 5,6 21,0 0,6 1,7 1,8
2003 23,5 6,0 14,0 12,2 8,1 7,9 22,6 0,3 0,9 4,5
1999 28,8 8,0 9,6 8,9 10,1 11,8 15,5 0,0 1,7 5,5
1995 24,3 8,1 5,6 8,2 20,0 7,2 23,2 0,0 1,5 2,0
1991 33,4 11,9 3,0 13,3 14,1 8,0 15,3 0,0 1,1 0,0
1987 41,0 15,7 3,9 10,2 7,4 10,8 9,0 0,0 0,6 1,4
1983 42,4 16,5 2,2 8,3 5,2 12,8 9,5 0,0 0,4 2,7
1979 33,5 19,8 0,9 6,7 9,2 16,0 5,3 0,0 0,6 8,0
1975 36,0 12,5 1,5 8,8 18,1 14,8 5,7 0,0 1,0 1,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 26,4 21,0 15,4 7,1 18,6 3,0 2,6 2,5 2,3 1,2
2013 30,5 19,4 20,8 5,7 7,4 5,3 5,7 2,3 1,2 1,6
2009 37,0 9,4 25,3 6,9 10,7 5,0 3,7 0,4 0,7 0,9
2005 34,6 5,6 21,4 9,6 11,4 6,4 5,7 0,2 0,9 4,2
2001 21,8 7,4 14,4 11,6 9,1 17,0 1,2 0,0 0,6 16,9
1997 32,1 5,2 11,1 7,0 13,0 19,1 3,9 0,1 0,9 7,6
1993 31,2 7,7 2,8 11,7 24,8 9,2 10,8 0,2 0,2 1,4
1989 39,3 14,8 8,1 13,7 7,6 12,1 2,6 0,0 0,0 1,7
1985 46,7 21,2 1,2 10,1 5,8 11,4 3,0 0,0 0,1 0,5
1981 37,7 23,3 1,5 7,3 8,8 13,8 7,0 0,0 0,2 0,5
1977 43,1 15,0 1,2 5,0 12,7 17,5 4,0 0,0 0,4 1,1
1973 34,1 8,7 3,0 9,8 19,6 21,6 2,0 0,0 0,3 0,9
1969 48,6 14,7 0,0 3,5 15,5 14,2 3,2 0,0 0,0 0,4
1965 41,4 19,4 0,0 7,9 16,4 11,4 2,8 0,0 0,0 0,8
1961 43,9 18,3 0,0 6,3 14,0 13,9 1,7 0,0 0,0 2,0
1957 46,1 19,0 0,0 0,0 16,4 11,6 3,0 0,0 0,0 4,0
1953 50,4 20,6 0,0 0,0 4,0 16,1 3,1 0,0 0,0 5,8
1949 45,1 19,8 0,0 0,0 5,4 18,6 3,8 0,0 0,0 7,2
1945 39,8 32,2 0,0 0,0 5,6 0,0 4,9 0,0 0,0 17,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 31.4 5.9 2.2 5.7 9 0 9.5 0 0 36.4
Valgting 27,0 12,9 3,6 5,6 15,5 0,0 10,0 0,0 0,0 25,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned