Poll of polls

Kommunestyrevalg: Øksnes

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 185 24,0 359 25,4 544 25,3 -5,5 25,3 5 -1
H 56 7,3 123 8,7 179 8,3 -0,4 8,3 2 0
Frp 95 12,3 118 8,3 213 9,9 0,9 9,9 2 0
SV 59 7,7 99 7,0 158 7,3 0,3 7,3 2 0
Sp 276 35,8 505 35,7 781 36,3 15,6 36,3 8 4
KrF 28 3,6 44 3,1 72 3,3 -1,1 3,3 0 -1
V 61 7,9 103 7,3 164 7,6 7,6 7,6 2 2
R 11 1,4 29 2,0 40 1,9 1,9 1,9 0 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
531 68,9 992 70,1 1 523 70,8 12,3 70,8 15 3
H+Frp+
KrF+V
240 31,1 388 27,4 628 29,1 7,0 29,1 6 1
Nærmest til å vinne mandat: KrF (1 stemmer), tape mandat: SV (4 stemmer)
Fremmøte: 61,9 % Stemmeberettigede: 3 551 Opptalte stemmer: 2 186
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 25,3 8,3 9,9 7,3 36,3 3,3 7,6 0,0 1,9 0,0
24/9 - 13:01 25,3 8,3 9,9 7,3 36,3 3,3 7,6 0,0 1,9 0,0
24/9 - 13:01 25,3 8,3 9,9 7,3 36,3 3,3 7,6 0,0 1,9 0,0
12/9 - 14:25 25,3 8,3 9,9 7,3 36,3 3,3 7,6 0,0 1,9 0,0
12/9 - 14:25 25,3 8,3 9,9 7,3 36,3 3,3 7,6 0,0 1,9 0,0
11/9 - 12:02 25,3 8,3 9,9 7,3 36,3 3,3 7,6 0,0 1,9 0,0
10/9 - 18:03 25,3 8,3 9,9 7,3 36,3 3,3 7,6 0,0 1,9 0,0
9/9 - 23:53 25,3 8,3 10,2 7,1 36,2 3,4 7,6 0,0 1,8 0,0
9/9 - 20:07 24,4 7,3 12,2 7,1 35,9 3,7 8,1 0,0 1,2 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 30,7 (6) 8,8 (2) 9,0 (2) 7,0 (2) 20,7 (4) 4,4 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 19,4 (4)
Poll of polls (brutt ned) 22,6 (4) 7,6 (1) 7,7 (1) 11,2 (2) 35,3 (7) 3,3 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 32,5 (6)
Siste lokale målings 29,8 (6) 9,6 (2) 6,9 (2) 7,3 (2) 31,6 (7) 10,1 (2) 2,8 (0) 0,0 (0) 1,8 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 21,2 (4) 7,9 (2) 7,7 (1) 14,3 (3) 35,9 (7) 3,3 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 22,8 (4)
K-snitt september (brutt ned) 22,7 (4) 7,4 (1) 7,0 (1) 11,9 (2) 37,1 (7) 3,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 31,5 (6)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 19,4 (4) 6,6 (1) 10,8 (2) 11,8 (2) 47,3 (9) 5,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 10,8 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 50,9 (11) 44,7 (7) 56,8 (12) 46,7 (9) 45,2 (7) 42,9 (8) SV, Ap, KrF, H
Borgerlige 22,1 (5) 18,6 (2) 29,4 (6) 18,9 (3) 17,6 (2) 22,5 (4) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 58,5 (12) 69,1 (13) 70,5 (15) 71,4 (14) 71,7 (13) 78,5 (15) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 25,1 (5) 38,6 (7) 44,5 (9) 39,2 (7) 40,3 (7) 52,4 (10) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 30,7 (6) 8,8 (2) 9,0 (2) 7,0 (2) 20,7 (4) 4,4 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 19,4 (4)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 20 3 53 25
Høyre 13 4 52 31
KrF 9 1 54 67
Venstre 16 4 53 44
Sp 27 1 60 33
Ap 23 3 52 35
SV 15 2 55 60
Rødt 7 2 40 43
Sum 130 20 54 39
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 17 3 51 18
Høyre 18 3 52 39
KrF 14 1 53 43
Sp 27 2 53 30
Ap 21 2 55 48
SV 17 2 51 59
Øksnes tverrpolitiske liste 23 2 48 39
Sum 137 15 52 39
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 25 3 46 20
Høyre 19 2 50 37
KrF 14 2 50 43
Sp 27 2 48 41
Ap 27 3 49 44
SV 16 3 49 50
Øksnes Tverrpolitiske liste 27 2 49 44
Sum 155 17 49 39
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Nordland
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 4 521
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 906
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 70,6 %
F-2015 44,8 %
K-2015 54,9 %
S-2013 67,8 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 21 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Karianne Bråthen, Ap (2015-)
Jørn Martinussen, H (2011-2015)
John Danielsen, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2019-2023 Ikke registrert. Tips mottas med takk.
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, KrF, H
Partier i posisjon 2011-2015 SV, KrF, H, A
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, Sp, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / vol.no 26/8-2019 29,8 (6) 9,6 (2) 6,9 (2) 7,3 (2) 31,6 (7) 10,1 (2) 2,8 (0) 0,0 (0) 1,8 (0) 0,0 (0)
Norfakta / vol.no 20/5-2019 20,8 (4) 11,6 (2) 10,1 (2) 11,7 (3) 31,6 (7) 5,7 (1) 4,2 (1) 0,0 (0) 4,2 (1) 0,0 (0)
Norfakta / vol.no 2/9-2015 36,3 (8) 10,4 (2) 7,4 (2) 7,0 (2) 16,7 (3) 5,4 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 15,9 (3)
Norfakta / vol.no / SA / VA / AP 29/4-2015 34,3 (7) 13,8 (3) 8,8 (2) 7,3 (1) 9,7 (2) 7,9 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 18,2 (4)
Norfakta / VOL / ØA 2/9-2011 31,5 (6) 13,8 (3) 13,6 (3) 6,1 (1) 8,5 (2) 7,9 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 18,6 (4)
Norfakta / vol.no 24/9-2010 17,3 (4) 11,2 (2) 26,7 (4) 5,3 (1) 6,2 (1) 6,8 (2) 2,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 24,1 (5)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 30,7 8,8 9,0 7,0 20,7 4,4 0,0 0,0 0,0 19,4
2011 32,6 15,1 8,5 6,7 6,4 7,0 0,0 0,0 0,0 23,7
2007 23,9 4,4 18,3 0,0 9,5 8,2 0,0 0,0 0,0 35,7
2003 15,6 13,7 17,4 8,9 19,3 6,9 0,0 0,0 0,0 18,2
1999 34,7 24,5 0,0 10,1 15,0 11,5 4,3 0,0 0,0 0,0
1995 28,5 19,5 0,0 12,3 20,2 12,8 2,6 0,0 0,0 4,0
1991 27,8 19,9 6,5 15,0 12,9 9,5 2,5 0,0 0,0 5,8
1987 29,7 26,3 8,8 11,0 6,5 13,6 4,2 0,0 0,0 0,0
1983 33,9 27,6 0,0 10,2 6,7 13,5 5,4 0,0 0,0 2,7
1979 23,5 25,8 0,0 6,1 10,6 16,5 5,2 0,0 0,0 12,4
1975 30,2 14,9 0,0 5,4 13,3 19,6 5,3 0,0 0,0 11,3
1971 39,7 8,7 0,0 0,0 10,9 13,8 7,4 0,0 0,0 19,5
1967 43,6 14,6 0,0 10,0 5,8 14,5 11,5 0,0 0,0 0,0
1963 44,6 13,0 0,0 4,8 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0 21,7
1959 25,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74,4
1955 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1951 48,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,6
1947 43,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,9
1945 68,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 33,9 13,1 11,7 6,5 14,9 5,3 1,9 3,5 2,2 6,9
2011 34,1 17,7 15,3 6,9 7,6 7,3 3,0 1,3 2,0 4,9
2007 34,7 9,1 22,3 4,2 9,4 8,3 1,9 0,4 1,2 8,6
2003 21,2 12,2 18,6 10,3 16,6 7,5 1,4 0,5 0,8 11,0
1999 26,8 19,2 5,9 8,4 14,3 11,1 3,5 0,0 1,5 9,3
1995 28,9 16,5 4,7 8,3 19,1 10,8 7,0 0,0 1,1 3,6
1991 26,1 17,9 6,3 21,1 13,8 10,6 3,6 0,0 0,6 0,0
1987 30,6 27,7 6,5 9,7 5,6 13,2 4,9 0,0 1,0 0,9
1983 33,7 26,3 3,0 7,9 6,1 14,1 7,5 0,0 0,6 0,8
1979 22,4 33,9 1,2 5,2 7,6 18,8 6,5 0,0 0,8 3,8
1975 35,8 16,9 1,0 5,5 12,9 20,7 5,6 0,0 0,5 1,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 19,0 16,3 20,2 6,4 26,8 3,7 2,0 1,5 1,7 2,3
2013 31,2 18,7 22,0 6,5 6,9 5,5 4,0 1,3 0,7 3,2
2009 33,2 12,5 27,4 7,0 8,7 6,5 1,2 0,1 0,6 2,7
2005 26,3 6,9 25,7 8,2 10,6 8,8 2,2 0,0 0,3 11,2
2001 15,0 12,0 12,7 9,9 12,3 17,2 1,5 0,0 0,5 19,0
1997 24,0 7,4 9,8 5,4 15,2 20,2 3,5 0,0 0,8 13,8
1993 21,9 10,6 5,1 11,2 32,7 10,2 6,4 0,0 0,6 1,4
1989 33,4 20,3 9,8 12,7 5,7 13,8 2,9 0,0 0,0 1,3
1985 39,7 26,2 2,0 10,6 5,7 12,7 2,3 0,0 0,4 0,5
1981 28,6 30,3 4,7 6,2 7,5 15,6 6,3 0,0 0,6 0,2
1977 31,1 19,9 2,4 5,3 10,3 23,7 6,1 0,0 0,3 0,9
1973 17,5 6,8 4,4 13,5 21,7 24,0 11,2 0,0 0,4 0,6
1969 55,2 11,0 0,0 3,4 7,7 16,2 6,2 0,0 0,0 0,3
1965 42,2 16,5 0,0 7,5 8,3 19,5 5,9 0,0 0,0 0,1
1961 53,6 12,5 0,0 5,8 2,8 16,0 8,3 0,0 0,0 1,0
1957 54,0 12,3 0,0 0,0 2,0 16,0 13,7 0,0 0,0 2,0
1953 55,0 10,8 0,0 0,0 0,6 14,1 17,0 0,0 0,0 2,5
1949 53,0 13,3 0,0 0,0 0,7 10,8 19,3 0,0 0,0 3,0
1945 54,8 21,5 0,0 0,0 0,3 0,0 13,1 0,0 0,0 10,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 28.8 10.9 9.8 6.4 20.5 6.3 0 0 0 17.4
Valgting 31,7 7,8 8,6 7,3 20,8 3,5 0,0 0,0 0,0 20,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned