Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Øksnes

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 180 18,6 193 18,6 373 19,0 -6,3 4 -1
H 281 29,1 310 29,9 591 30,1 21,7 6 4
Frp 124 12,8 139 13,4 263 13,4 3,5 3 1
SV 168 17,4 150 14,5 318 16,2 8,8 3 1
Sp 214 22,1 207 20,0 421 21,4 -14,9 5 -3
Ap+SV+
MDG+Sp+R
562 58,1 550 53,0 1 112 56,6 -12,4 12 -3
H+Frp+
KrF+V
405 41,9 449 43,3 854 43,5 25,2 9 5
Nærmest til å vinne mandat: SV (10 stemmer), tape mandat: Sp (12 stemmer)
Fremmøte: 57,1 % Stemmeberettigede: 3 545 Opptalte stemmer: 2 004
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:12 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 19,0 30,1 13,4 16,2 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20/9 - 15:15 19,0 30,1 13,4 16,2 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20/9 - 15:15 19,0 30,1 13,4 16,2 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14/9 - 10:30 19,0 30,1 13,4 16,2 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14/9 - 10:02 19,0 30,1 13,4 16,2 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14/9 - 10:02 19,0 30,1 13,4 16,2 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13/9 - 09:52 19,0 30,1 13,4 16,2 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13/9 - 09:52 19,0 30,1 13,4 16,2 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13/9 - 09:52 19,0 30,1 13,4 16,2 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13/9 - 09:52 19,0 30,1 13,4 16,2 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 25,3 (5) 8,3 (2) 9,9 (2) 7,3 (2) 36,3 (8) 3,3 (0) 7,6 (2) 0,0 (0) 1,9 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 21,2 (5) 10,9 (3) 12,9 (3) 9,4 (2) 19,0 (5) 3,5 (1) 10,2 (2) 0,0 (0) 1,9 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 24,7 (5) 24,4 (5) 15,3 (3) 11,4 (3) 24,1 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 21,7 (5) 10,4 (3) 14,1 (3) 9,6 (2) 17,9 (4) 4,1 (1) 10,2 (3) 0,0 (0) 2,1 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 21,2 (5) 10,5 (3) 13,0 (3) 9,5 (2) 19,5 (5) 3,6 (1) 10,4 (2) 0,0 (0) 2,2 (0) 0,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 22,6 (5) 14,3 (3) 14,8 (4) 9,2 (2) 13,2 (3) 6,5 (2) 6,6 (2) 0,0 (0) 2,5 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 26 3 51 27
Høyre 27 2 53 37
Sp 27 2 60 44
Ap 19 2 58 37
SV 12 2 54 58
Sum 111 11 55 39
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Fylke Nordland
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 4 533
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 2 151
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 69,2 %
K-2019 60,6 %
F-2019 46,8 %
S-2017 70,6 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 21 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 John Danielsen, Sp (2019-)
Karianne Bråthen, Ap (2015-2019)
Jørn Martinussen, H (2011-2015)
John Danielsen, Ap (2007-2011)
Partier i posisjon 2019-2023 Sp, H, Frp
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, KrF, H
Partier i posisjon 2011-2015 SV, KrF, H, A
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, Sp, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / vol.no 24/8-2023 24,7 (5) 24,4 (5) 15,3 (3) 11,4 (3) 24,1 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / vol.no / VA / AP 2/6-2023 28,4 (6) 26,2 (5) 15,1 (3) 13,5 (3) 16,8 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / vol.no 26/8-2019 29,8 (6) 9,6 (2) 6,9 (2) 7,3 (2) 31,6 (7) 10,1 (2) 2,8 (0) 0,0 (0) 1,8 (0) 0,0 (0)
Norfakta / vol.no 20/5-2019 20,8 (4) 11,6 (2) 10,1 (2) 11,7 (3) 31,6 (7) 5,7 (1) 4,2 (1) 0,0 (0) 4,2 (1) 0,0 (0)
Norfakta / vol.no 2/9-2015 36,3 (8) 10,4 (2) 7,4 (2) 7,0 (2) 16,7 (3) 5,4 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 15,9 (3)
Norfakta / vol.no / SA / VA / AP 29/4-2015 34,3 (7) 13,8 (3) 8,8 (2) 7,3 (1) 9,7 (2) 7,9 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 18,2 (4)
Norfakta / VOL / ØA 2/9-2011 31,5 (6) 13,8 (3) 13,6 (3) 6,1 (1) 8,5 (2) 7,9 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 18,6 (4)
Norfakta / vol.no 24/9-2010 17,3 (4) 11,2 (2) 26,7 (4) 5,3 (1) 6,2 (1) 6,8 (2) 2,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 24,1 (5)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 25,3 8,3 9,9 7,3 36,3 3,3 7,6 0,0 1,9 0,0
2015 30,7 8,8 9,0 7,0 20,7 4,4 0,0 0,0 0,0 19,4
2011 32,6 15,1 8,5 6,7 6,4 7,0 0,0 0,0 0,0 23,7
2007 23,9 4,4 18,3 0,0 9,5 8,2 0,0 0,0 0,0 35,7
2003 15,6 13,7 17,4 8,9 19,3 6,9 0,0 0,0 0,0 18,2
1999 34,7 24,5 0,0 10,1 15,0 11,5 4,3 0,0 0,0 0,0
1995 28,5 19,5 0,0 12,3 20,2 12,8 2,6 0,0 0,0 4,0
1991 27,8 19,9 6,5 15,0 12,9 9,5 2,5 0,0 0,0 5,8
1987 29,7 26,3 8,8 11,0 6,5 13,6 4,2 0,0 0,0 0,0
1983 33,9 27,6 0,0 10,2 6,7 13,5 5,4 0,0 0,0 2,7
1979 23,5 25,8 0,0 6,1 10,6 16,5 5,2 0,0 0,0 12,4
1975 30,2 14,9 0,0 5,4 13,3 19,6 5,3 0,0 0,0 11,3
1971 39,7 8,7 0,0 0,0 10,9 13,8 7,4 0,0 0,0 19,5
1967 43,6 14,6 0,0 10,0 5,8 14,5 11,5 0,0 0,0 0,0
1963 44,6 13,0 0,0 4,8 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0 21,7
1959 25,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74,4
1955 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1951 48,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,6
1947 43,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,9
1945 68,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 23,5 11,1 10,6 7,5 34,0 3,4 3,4 2,0 2,6 1,8
2015 33,9 13,1 11,7 6,5 14,9 5,3 1,9 3,5 2,2 6,9
2011 34,1 17,7 15,3 6,9 7,6 7,3 3,0 1,3 2,0 4,9
2007 34,7 9,1 22,3 4,2 9,4 8,3 1,9 0,4 1,2 8,6
2003 21,2 12,2 18,6 10,3 16,6 7,5 1,4 0,5 0,8 11,0
1999 26,8 19,2 5,9 8,4 14,3 11,1 3,5 0,0 1,5 9,3
1995 28,9 16,5 4,7 8,3 19,1 10,8 7,0 0,0 1,1 3,6
1991 26,1 17,9 6,3 21,1 13,8 10,6 3,6 0,0 0,6 0,0
1987 30,6 27,7 6,5 9,7 5,6 13,2 4,9 0,0 1,0 0,9
1983 33,7 26,3 3,0 7,9 6,1 14,1 7,5 0,0 0,6 0,8
1979 22,4 33,9 1,2 5,2 7,6 18,8 6,5 0,0 0,8 3,8
1975 35,8 16,9 1,0 5,5 12,9 20,7 5,6 0,0 0,5 1,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 24,3 12,0 16,0 6,2 25,6 3,4 1,8 1,0 4,1 5,4
2017 19,0 16,3 20,2 6,4 26,8 3,7 2,0 1,5 1,7 2,3
2013 31,2 18,7 22,0 6,5 6,9 5,5 4,0 1,3 0,7 3,2
2009 33,2 12,5 27,4 7,0 8,7 6,5 1,2 0,1 0,6 2,7
2005 26,3 6,9 25,7 8,2 10,6 8,8 2,2 0,0 0,3 11,2
2001 15,0 12,0 12,7 9,9 12,3 17,2 1,5 0,0 0,5 19,0
1997 24,0 7,4 9,8 5,4 15,2 20,2 3,5 0,0 0,8 13,8
1993 21,9 10,6 5,1 11,2 32,7 10,2 6,4 0,0 0,6 1,4
1989 33,4 20,3 9,8 12,7 5,7 13,8 2,9 0,0 0,0 1,3
1985 39,7 26,2 2,0 10,6 5,7 12,7 2,3 0,0 0,4 0,5
1981 28,6 30,3 4,7 6,2 7,5 15,6 6,3 0,0 0,6 0,2
1977 31,1 19,9 2,4 5,3 10,3 23,7 6,1 0,0 0,3 0,9
1973 17,5 6,8 4,4 13,5 21,7 24,0 11,2 0,0 0,4 0,6
1969 55,2 11,0 0,0 3,4 7,7 16,2 6,2 0,0 0,0 0,3
1965 42,2 16,5 0,0 7,5 8,3 19,5 5,9 0,0 0,0 0,1
1961 53,6 12,5 0,0 5,8 2,8 16,0 8,3 0,0 0,0 1,0
1957 54,0 12,3 0,0 0,0 2,0 16,0 13,7 0,0 0,0 2,0
1953 55,0 10,8 0,0 0,0 0,6 14,1 17,0 0,0 0,0 2,5
1949 53,0 13,3 0,0 0,0 0,7 10,8 19,3 0,0 0,0 3,0
1945 54,8 21,5 0,0 0,0 0,3 0,0 13,1 0,0 0,0 10,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 24.2 7.3 12.4 7.7 36.1 3.7 8 0 1.4 0
Valgting 25,9 8,9 8,5 7,1 36,4 3,2 7,4 0,0 2,1 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned