Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Flakstad

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 41 25,0 107 20,9 148 22,1 1,1 22,1 3 1
SV 23 14,0 62 12,1 85 12,7 12,7 12,7 1 1
Sp 80 48,8 226 44,1 306 45,7 -2,5 45,7 5 0
Andre (vis) 20 12,2 110 21,5 130 19,4 -2,4 19,4 2 -1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
144 87,8 395 77,1 539 80,5 11,3 80,5 9 2
H+Frp+
KrF+V
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: SV (4 stemmer), tape mandat: Ap (7 stemmer)
Fremmøte: 63,4 % Stemmeberettigede: 1 066 Opptalte stemmer: 676
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:31 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 22,1 0,0 0,0 12,7 45,7 0,0 0,0 0,0 0,0 19,4
14:25 22,1 0,0 0,0 12,7 45,7 0,0 0,0 0,0 0,0 19,4
17:25 22,1 0,0 0,0 12,7 45,7 0,0 0,0 0,0 0,0 19,4
17:25 22,1 0,0 0,0 12,7 45,7 0,0 0,0 0,0 0,0 19,4
22:50 22,0 0,0 0,0 12,7 45,6 0,0 0,0 0,0 0,0 19,7
17:58 24,7 0,0 0,0 14,0 48,7 0,0 0,0 0,0 0,0 12,7

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 21,0 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 48,3 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 8,9 (1) 0,0 (0) 21,8 (3)
Poll of polls (brutt ned) 15,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 82,3 (6) 0,0 (0) 0,0 (0) 15,4 (1) 0,0 (0) 36,6 (3)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 14,4 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 83,5 (7) 0,0 (0) 0,0 (0) 18,3 (1) 0,0 (0) 25,7 (2)
K-snitt september (brutt ned) 15,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 86,4 (6) 0,0 (0) 0,0 (0) 15,9 (1) 0,0 (0) 35,5 (3)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 13,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 110,2 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 16,3 (1) 0,0 (0) 12,2 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 51,7 (6) 67,5 (5) 58,4 (4) 66,9 (5) 41,7 (3) Ap, MDG, And
Borgerlige 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 78,2 (8) 113,2 (8) 116,2 (9) 117,8 (8) 139,7 (10) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 48,3 (5) 82,3 (6) 83,5 (7) 86,4 (6) 110,2 (8) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 21,0 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 48,3 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 8,9 (1) 0,0 (0) 21,8 (3)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Sp 17 2 49 41
Ap 12 4 61 50
SV 15 3 47 53
Flakstad distriktsliste 14 4 47 43
Lofotlista (ja til kommunesammenslåing) 12 2 47 42
Sum 70 15 50 46
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Sp 17 4 50 41
Ap 12 2 58 50
Flakstad distriktsliste 10 0 44 50
Miljøpartiet De Grønne 9 3 46 67
Sum 48 9 50 50
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 10 4 48 60
Sp 16 4 42 44
Ap 12 3 49 50
Flakstad distriktsliste 12 2 47 42
Fredvang og Krystad bygdeliste 10 4 48 60
Miljøpartiet De Grønne 11 2 47 73
Sum 71 19 47 54
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Nordland
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 1 373
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 605
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 68,6 %
F-2015 47,9 %
K-2015 55,4 %
S-2013 67,5 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 11 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Hans Fredrik Sørdal, Ap (2015-)
Stein Iversen, A (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, MDG, A
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, A
Partier i posisjon 2007-2011 Sp, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 21,0 0,0 0,0 0,0 48,3 0,0 0,0 8,9 0,0 21,8
2011 12,7 0,0 7,9 0,0 25,6 0,0 0,0 4,3 0,0 49,4
2007 25,1 0,0 0,0 0,0 12,4 0,0 0,0 3,7 0,0 58,8
2003 10,9 0,0 0,0 0,0 35,6 0,0 0,0 0,0 0,0 53,5
1999 18,5 0,0 0,0 0,0 13,1 1,5 0,0 0,0 0,0 66,9
1995 13,0 0,0 0,0 4,9 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 64,9
1991 31,3 0,0 3,7 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,2
1987 34,3 19,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,1
1983 31,9 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,6
1979 20,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,3
1975 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1959 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1955 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,8
1951 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87,2
1947 19,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,1
1945 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 21,2 6,7 6,1 7,6 30,2 1,9 2,3 7,8 1,1 14,9
2011 23,4 8,5 10,3 5,7 37,5 3,0 1,6 6,0 0,4 3,6
2007 27,0 5,7 9,7 4,1 34,6 4,4 1,4 4,1 0,9 8,1
2003 15,0 3,8 9,6 10,0 41,8 4,9 0,6 0,9 0,5 12,9
1999 14,9 5,7 5,7 8,6 37,2 6,6 0,8 0,0 0,9 19,6
1995 21,1 6,9 6,2 6,5 51,8 4,5 1,2 0,0 0,5 1,4
1991 23,3 11,7 3,8 26,6 28,8 4,3 1,4 0,0 0,3 0,0
1987 46,8 22,8 5,9 7,4 9,2 4,1 1,7 0,0 0,3 1,8
1983 47,6 17,2 5,2 6,1 12,7 8,7 1,5 0,0 0,3 0,6
1979 34,7 19,6 2,3 3,7 19,7 16,6 2,3 0,0 0,3 0,8
1975 34,3 13,2 2,6 5,6 27,2 14,1 1,6 0,0 0,5 1,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 16,5 12,3 9,3 11,2 33,9 2,7 4,5 3,1 1,1 5,4
2013 27,4 13,1 14,7 7,9 21,8 4,0 4,3 3,2 0,4 3,2
2009 28,5 6,0 20,2 9,6 21,2 5,2 1,4 2,7 0,6 4,6
2005 24,5 4,8 14,2 10,9 27,6 5,0 2,3 0,1 1,0 9,6
2001 13,0 7,6 8,7 8,9 19,8 15,9 1,4 0,0 0,3 24,4
1997 18,3 5,8 6,7 5,3 20,6 20,2 1,5 0,1 0,7 20,8
1993 18,2 6,2 1,0 16,6 50,8 4,5 1,7 0,0 0,2 0,8
1989 36,9 14,2 8,2 18,4 12,1 6,8 1,8 0,0 0,0 1,6
1985 50,3 18,2 2,6 9,4 11,7 5,9 1,3 0,0 0,0 0,6
1981 33,8 23,5 6,4 5,5 16,4 11,0 2,7 0,0 0,3 0,3
1977 41,9 12,4 2,5 3,5 19,2 17,8 1,9 0,0 0,1 0,6
1961 42,6 13,5 0,0 3,6 25,6 11,5 3,3 0,0 0,0 0,0
1957 52,5 19,0 0,0 0,0 10,8 10,5 6,0 0,0 0,0 1,2
1953 58,7 13,1 0,0 0,0 10,8 10,3 6,8 0,0 0,0 0,3
1949 60,1 17,6 0,0 0,0 1,8 6,2 10,6 0,0 0,0 3,5
1945 57,3 25,7 0,0 0,0 1,0 0,0 15,9 0,0 0,0 0,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 26.5 0 0 0 39.2 0 0 14.7 0 19.6
Valgting 19,9 0,0 0,0 0,0 50,1 0,0 0,0 7,8 0,0 22,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned