Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Værøy

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 55 25,7 52 24,9 107 25,5 9,7 25,5 3 1
Sp 18 8,4 19 9,1 37 8,8 8,8 8,8 1 1
KrF 66 30,8 27 12,9 93 22,2 -2,1 22,2 3 0
Andre (vis) 75 35,0 107 51,2 182 43,4 -16,5 43,4 6 -2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
73 34,1 71 34,0 144 34,3 18,5 34,3 4 2
H+Frp+
KrF+V
66 30,8 27 12,9 93 22,2 -2,1 22,2 3 0
Nærmest til å vinne mandat: Ap (10 stemmer), tape mandat: VRL (9 stemmer)
Fremmøte: 73,6 % Stemmeberettigede: 576 Opptalte stemmer: 423
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 25,5 0,0 0,0 0,0 8,8 22,2 0,0 0,0 0,0 43,5
24/9 - 13:01 25,5 0,0 0,0 0,0 8,8 22,2 0,0 0,0 0,0 43,5
24/9 - 13:01 25,5 0,0 0,0 0,0 8,8 22,2 0,0 0,0 0,0 43,5
12/9 - 14:25 25,5 0,0 0,0 0,0 8,8 22,2 0,0 0,0 0,0 43,5
12/9 - 14:25 25,5 0,0 0,0 0,0 8,8 22,2 0,0 0,0 0,0 43,5
10/9 - 17:20 25,5 0,0 0,0 0,0 8,8 22,2 0,0 0,0 0,0 43,5
10/9 - 17:20 25,5 0,0 0,0 0,0 8,8 22,2 0,0 0,0 0,0 43,5
9/9 - 21:49 25,4 0,0 0,0 0,0 9,3 20,7 0,0 0,0 0,0 44,6

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 15,8 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 24,3 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 59,9 (8)
Poll of polls (brutt ned) 11,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 18,1 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 100,5 (10)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 10,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 18,3 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 70,7 (10)
K-snitt september (brutt ned) 11,7 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 17,9 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 97,6 (10)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 10,0 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 28,2 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 33,4 (6)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 84,2 (11) 118,6 (12) 89,0 (12) 115,5 (12) 61,6 (11) KrF, And
Borgerlige 24,3 (3) 18,1 (2) 18,3 (2) 17,9 (2) 28,2 (5) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 15,8 (2) 11,6 (1) 10,9 (1) 11,7 (1) 10,0 (2) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 24,3 (3) 18,1 (2) 18,3 (2) 17,9 (2) 28,2 (5) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 15,8 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 24,3 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 59,9 (8)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
KrF 13 1 50 38
Sp 10 2 45 40
Ap 16 2 58 38
Felleslista for Værøy 14 1 42 36
Værøylista 17 2 48 53
Sum 70 8 49 41
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
KrF 16 1 45 63
Ap 16 3 52 50
Felleslista for Værøy 15 2 41 40
Værøylista 19 2 46 47
Sum 66 8 46 50
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
KrF 14 2 48 57
Ap 15 2 48 53
Felleslista for Værøy 18 2 44 33
Sum 47 6 47 47
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Nordland
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 761
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 367
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 72,9 %
F-2015 36,2 %
K-2015 62,3 %
S-2013 69,1 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 13 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Dagfinn Arntsen, KrF (2015-)
Harald Adolfsen, H (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 KrF, A
Partier i posisjon 2011-2015 KrF, A
Partier i posisjon 2007-2011 KrF, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 15,8 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 0,0 0,0 0,0 59,9
2011 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8 0,0 0,0 0,0 61,2
2007 35,1 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0 50,6
2003 30,2 0,0 0,0 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 0,0 56,1
1999 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 39,0
1995 41,6 0,0 0,0 0,0 0,0 15,3 0,0 0,0 0,0 43,0
1991 38,9 30,3 0,0 15,8 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1987 55,4 25,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,5
1983 59,6 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3
1979 56,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,9
1975 51,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,0
1971 61,2 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,5
1967 43,0 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,7
1963 34,4 11,2 0,0 0,0 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 45,2
1959 54,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,3
1955 67,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,6
1951 73,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,6
1947 77,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 19,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 27,7 10,8 17,4 8,9 6,6 10,3 1,9 2,8 1,4 12,2
2011 30,6 19,2 21,8 2,1 8,3 11,9 0,5 1,6 1,0 3,1
2007 37,5 8,9 18,5 2,8 11,7 13,7 0,0 0,8 0,0 6,0
2003 30,0 7,3 13,5 7,7 13,8 10,8 0,0 0,0 0,4 16,5
1999 35,6 7,6 12,7 3,5 7,0 17,5 0,6 0,0 1,0 14,6
1995 34,1 11,6 6,9 3,8 23,4 17,9 0,9 0,0 0,6 0,9
1991 37,9 17,4 3,1 14,2 11,1 15,4 0,9 0,0 0,0 0,0
1987 50,3 22,4 4,0 4,8 2,6 12,5 2,3 0,0 0,3 0,9
1983 55,4 18,2 1,5 2,2 5,8 14,0 1,2 0,0 0,5 1,2
1979 48,8 22,8 0,5 0,7 6,3 14,7 2,3 0,0 0,9 3,2
1975 49,1 8,5 0,2 3,9 20,7 12,2 2,1 0,0 0,5 2,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 17,3 12,7 24,9 6,2 24,7 7,3 2,7 0,8 0,8 2,4
2013 27,5 16,7 24,2 5,0 7,5 9,2 2,5 1,1 0,6 5,8
2009 36,6 10,4 24,6 5,1 7,5 9,9 0,5 1,3 0,0 4,0
2005 33,3 9,7 17,8 4,4 12,9 9,0 1,7 0,0 0,5 10,7
2001 24,6 5,2 10,9 7,7 6,7 11,9 0,2 0,0 0,0 32,6
1997 28,3 5,5 8,2 2,0 10,8 14,6 1,8 0,2 0,4 28,1
1993 33,6 7,1 1,9 9,0 30,2 16,7 1,2 0,0 0,0 0,2
1989 48,7 11,0 10,2 9,4 4,1 13,7 0,6 0,0 0,0 2,3
1985 60,5 19,2 0,7 5,3 2,3 11,8 0,0 0,0 0,0 0,4
1981 53,3 22,4 1,2 2,1 5,4 13,8 1,2 0,0 0,3 0,3
1977 52,0 13,1 0,9 2,6 10,1 19,3 1,1 0,0 0,4 0,6
1973 44,0 6,6 3,5 5,8 24,1 12,3 1,0 0,0 0,6 2,1
1969 63,3 8,1 0,0 1,4 22,2 4,3 0,2 0,0 0,0 0,4
1965 57,9 9,6 0,0 10,5 6,4 12,3 2,1 0,0 0,0 1,4
1961 60,8 11,3 0,0 4,8 4,8 16,1 1,6 0,0 0,0 0,5
1957 60,2 10,9 0,0 0,0 3,1 20,3 3,9 0,0 0,0 1,6
1953 66,6 12,1 0,0 0,0 1,4 16,6 2,3 0,0 0,0 0,9
1949 66,2 13,4 0,0 0,0 0,0 15,9 3,5 0,0 0,0 1,0
1945 80,9 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 16.5 0 0 0 0 24.7 0 0 0 58.9
Valgting 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0 23,9 0,0 0,0 0,0 60,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned