Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Værøy

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
KrF 29 19,1 20 10,0 49 14,1 -8,1 2 -1
Andre (vis) 123 80,9 176 87,6 299 85,9 42,5 11 5
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
29 19,1 20 10,0 49 14,1 -8,1 2 -1
Nærmest til å vinne mandat: FV (4 stemmer), tape mandat: VRL (6 stemmer)
Fremmøte: 68,0 % Stemmeberettigede: 535 Opptalte stemmer: 353
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:12 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1 0,0 0,0 0,0 85,9
20/9 - 15:15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1 0,0 0,0 0,0 85,9
20/9 - 15:15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1 0,0 0,0 0,0 85,9
14/9 - 10:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1 0,0 0,0 0,0 85,9
14/9 - 10:02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1 0,0 0,0 0,0 85,9
14/9 - 10:02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1 0,0 0,0 0,0 85,9
14/9 - 10:02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1 0,0 0,0 0,0 85,9
13/9 - 09:53 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1 0,0 0,0 0,0 85,9
13/9 - 09:53 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1 0,0 0,0 0,0 85,9
13/9 - 09:53 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1 0,0 0,0 0,0 85,9

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 25,5 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 8,8 (1) 22,2 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 43,4 (6)
Poll of polls (brutt ned) 21,4 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 4,6 (0) 23,2 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 39,8 (6)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 22,0 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 4,4 (0) 27,2 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 43,2 (6)
K-snitt september (brutt ned) 21,4 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 4,7 (0) 24,1 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 44,7 (6)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 22,8 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 3,2 (0) 43,3 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 36,5 (5)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
KrF 9 2 54 44
Felleslista for Værøy 9 2 46 44
Værøylista 19 2 53 53
Sum 37 6 52 49
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Fylke Nordland
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 688
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 419
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 73,9 %
K-2019 72,7 %
F-2019 50,2 %
S-2017 72,9 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 13 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Susan Berg Kristiansen, A (2019-)
Dagfinn Arntsen, KrF (2015-2019)
Harald Adolfsen, H (2007-2015)
Partier i posisjon 2019-2023 Ap, A
Partier i posisjon 2015-2019 KrF, A
Partier i posisjon 2011-2015 KrF, A
Partier i posisjon 2007-2011 KrF, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 25,5 0,0 0,0 0,0 8,8 22,2 0,0 0,0 0,0 43,4
2015 15,8 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 0,0 0,0 0,0 59,9
2011 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8 0,0 0,0 0,0 61,2
2007 35,1 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0 50,6
2003 30,2 0,0 0,0 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 0,0 56,1
1999 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 39,0
1995 41,6 0,0 0,0 0,0 0,0 15,3 0,0 0,0 0,0 43,0
1991 38,9 30,3 0,0 15,8 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1987 55,4 25,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,5
1983 59,6 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3
1979 56,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,9
1975 51,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,0
1971 61,2 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,5
1967 43,0 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,7
1963 34,4 11,2 0,0 0,0 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 45,2
1959 54,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,3
1955 67,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,6
1951 73,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,6
1947 77,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 19,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 25,3 6,6 13,1 3,5 27,7 15,2 0,7 3,1 1,4 3,5
2015 27,7 10,8 17,4 8,9 6,6 10,3 1,9 2,8 1,4 12,2
2011 30,6 19,2 21,8 2,1 8,3 11,9 0,5 1,6 1,0 3,1
2007 37,5 8,9 18,5 2,8 11,7 13,7 0,0 0,8 0,0 6,0
2003 30,0 7,3 13,5 7,7 13,8 10,8 0,0 0,0 0,4 16,5
1999 35,6 7,6 12,7 3,5 7,0 17,5 0,6 0,0 1,0 14,6
1995 34,1 11,6 6,9 3,8 23,4 17,9 0,9 0,0 0,6 0,9
1991 37,9 17,4 3,1 14,2 11,1 15,4 0,9 0,0 0,0 0,0
1987 50,3 22,4 4,0 4,8 2,6 12,5 2,3 0,0 0,3 0,9
1983 55,4 18,2 1,5 2,2 5,8 14,0 1,2 0,0 0,5 1,2
1979 48,8 22,8 0,5 0,7 6,3 14,7 2,3 0,0 0,9 3,2
1975 49,1 8,5 0,2 3,9 20,7 12,2 2,1 0,0 0,5 2,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 23,3 17,8 13,8 2,9 26,4 7,8 0,9 0,6 2,0 4,6
2017 17,3 12,7 24,9 6,2 24,7 7,3 2,7 0,8 0,8 2,4
2013 27,5 16,7 24,2 5,0 7,5 9,2 2,5 1,1 0,6 5,8
2009 36,6 10,4 24,6 5,1 7,5 9,9 0,5 1,3 0,0 4,0
2005 33,3 9,7 17,8 4,4 12,9 9,0 1,7 0,0 0,5 10,7
2001 24,6 5,2 10,9 7,7 6,7 11,9 0,2 0,0 0,0 32,6
1997 28,3 5,5 8,2 2,0 10,8 14,6 1,8 0,2 0,4 28,1
1993 33,6 7,1 1,9 9,0 30,2 16,7 1,2 0,0 0,0 0,2
1989 48,7 11,0 10,2 9,4 4,1 13,7 0,6 0,0 0,0 2,3
1985 60,5 19,2 0,7 5,3 2,3 11,8 0,0 0,0 0,0 0,4
1981 53,3 22,4 1,2 2,1 5,4 13,8 1,2 0,0 0,3 0,3
1977 52,0 13,1 0,9 2,6 10,1 19,3 1,1 0,0 0,4 0,6
1973 44,0 6,6 3,5 5,8 24,1 12,3 1,0 0,0 0,6 2,1
1969 63,3 8,1 0,0 1,4 22,2 4,3 0,2 0,0 0,0 0,4
1965 57,9 9,6 0,0 10,5 6,4 12,3 2,1 0,0 0,0 1,4
1961 60,8 11,3 0,0 4,8 4,8 16,1 1,6 0,0 0,0 0,5
1957 60,2 10,9 0,0 0,0 3,1 20,3 3,9 0,0 0,0 1,6
1953 66,6 12,1 0,0 0,0 1,4 16,6 2,3 0,0 0,0 0,9
1949 66,2 13,4 0,0 0,0 0,0 15,9 3,5 0,0 0,0 1,0
1945 80,9 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 25.9 0 0 0 8.5 31.1 0 0 0 35.4
Valgting 25,1 0,0 0,0 0,0 9,2 13,0 0,0 0,0 0,0 51,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned