Poll of polls

Kommunestyrevalg: Røst

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Andre (vis) 177 100,0 159 95,8 336 100,0 100,0 100,0 11 11
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: SELI (23 stemmer), tape mandat: SRSF (7 stemmer)
Fremmøte: 80,0 % Stemmeberettigede: 431 Opptalte stemmer: 343
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
24/9 - 13:01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
24/9 - 13:01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
12/9 - 14:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
12/9 - 14:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
12/9 - 12:31 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
9/9 - 21:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,9

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 100,0 (11)
Poll of polls (brutt ned) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 167,7 (11)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 117,9 (11)
K-snitt september (brutt ned) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 162,8 (11)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 55,8 (11)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 100,0 (11) 167,7 (11) 117,9 (11) 162,8 (11) 55,8 (11) And
Borgerlige 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 100,0 (11)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Røst Samarbeidsliste 14 2 44 64
Sentrumslista 16 2 52 31
Liste for Rødt, Senterpartiet og partiuavhengige fiskere 7 0 41 29
Sum 37 4 47 43
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Felleslista. Fellesliste mellom Det Norske Arbeiderpartiet, Rødt 16 2 49 50
Sentrumslista Ny Tid. Partipolitisk uavhengig liste til fremme a 17 1 38 53
Sum 33 3 44 52
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Fellesl. Ap, Rødt og uavhengige velgere 17 1 48 41
Sentrumslista (Kystpartiet, Venstre og partipolitisk uavhengige 17 1 41 47
Sum 34 2 44 44
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Nordland
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 570
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 320
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 72,6 %
F-2015 54,4 %
K-2015 73,4 %
S-2013 67,8 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 11 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Tor-Arne Andreassen, Ap (2011-)
Arnfinn Ellingsen, V (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2019-2023 Ikke registrert. Tips mottas med takk.
Partier i posisjon 2015-2019 A
Partier i posisjon 2011-2015 A
Partier i posisjon 2007-2011 A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
2007 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
2003 48,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,8
1999 39,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,3
1995 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,5 0,0 0,0 23,5
1991 35,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,2 0,0 0,0 16,4
1987 43,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,2
1983 48,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,7 0,0 0,0 17,9
1979 42,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,3
1975 43,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,9
1971 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
1967 38,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,5
1963 50,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,7
1959 54,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,6
1955 47,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,7
1947 73,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 40,9 12,7 8,0 4,2 4,6 2,5 5,5 2,5 3,8 15,2
2011 42,6 13,0 12,1 4,0 5,4 1,3 7,2 0,0 3,1 11,2
2007 44,7 8,2 15,7 4,7 5,9 2,4 6,7 0,4 0,4 11,0
2003 31,7 7,3 10,2 10,2 7,7 3,7 4,1 0,0 1,2 24,0
1999 38,0 9,0 7,8 6,9 7,8 5,7 8,2 0,0 0,8 15,9
1995 35,9 9,0 3,9 5,9 21,1 2,3 19,9 0,0 1,2 0,8
1991 33,7 11,4 0,3 12,4 14,9 3,2 23,8 0,0 0,3 0,0
1987 48,4 18,2 4,3 4,5 0,5 2,1 21,4 0,0 0,0 0,5
1983 46,2 14,4 1,0 3,2 2,7 4,6 26,3 0,0 0,0 1,7
1979 43,7 16,3 2,5 2,3 11,5 9,6 12,4 0,0 0,6 1,1
1975 43,9 20,7 0,6 3,8 16,6 6,7 5,1 0,0 0,0 2,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 27,5 14,9 14,6 7,9 18,2 1,7 4,6 2,6 4,3 3,6
2013 43,4 16,5 15,2 7,1 5,7 1,7 6,7 0,3 0,3 3,0
2009 41,9 10,3 16,7 8,2 8,5 2,7 5,5 0,3 1,2 4,6
2005 35,9 5,6 17,5 6,9 10,9 2,5 10,6 0,0 0,9 9,1
2001 27,1 11,4 8,6 5,1 3,1 8,9 3,1 0,0 0,6 32,0
1997 42,7 5,1 7,5 2,7 7,2 10,1 4,3 0,3 0,8 19,5
1993 32,0 4,7 1,7 15,0 33,4 4,5 8,4 0,0 0,3 0,0
1989 52,2 12,4 5,2 12,7 6,2 4,7 6,5 0,0 0,0 0,3
1985 58,3 21,9 0,4 3,5 1,3 4,4 9,9 0,0 0,0 0,2
1981 50,3 22,6 2,9 2,9 3,4 6,7 11,0 0,0 0,2 0,0
1977 54,8 9,7 2,3 4,7 11,5 11,5 3,1 0,0 1,3 1,0
1973 35,0 3,1 9,4 10,3 25,3 14,4 0,6 0,0 0,6 1,3
1969 60,9 10,8 0,0 2,6 15,3 6,6 3,4 0,0 0,0 0,3
1965 55,4 23,9 0,0 4,5 6,1 6,6 3,2 0,0 0,0 0,3
1961 58,0 21,2 0,0 2,3 6,8 9,4 2,0 0,0 0,0 0,3
1957 64,6 21,3 0,0 0,0 1,1 11,8 0,8 0,0 0,0 0,4
1953 58,3 27,3 0,0 0,0 1,0 10,3 2,3 0,0 0,0 0,7
1949 56,2 33,8 0,0 0,0 0,0 7,9 1,2 0,0 0,0 0,9
1945 58,3 36,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 1,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Valgting 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned