Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Evenes

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 72 29,4 146 24,1 218 25,9 -0,1 25,9 5 1
H 64 26,1 130 21,4 194 23,1 -17,7 23,1 4 -3
Frp 11 4,5 18 3,0 29 3,4 -2,7 3,4 0 -1
SV 3 1,2 26 4,3 29 3,4 -3,4 3,4 0 -1
Sp 28 11,4 118 19,4 146 17,4 1,9 17,4 3 0
Andre (vis) 67 27,3 158 26,0 225 26,8 26,8 26,8 5 5
Ap+SV+
MDG+Sp+R
103 42,0 290 47,8 393 46,7 -1,6 46,7 8 0
H+Frp+
KrF+V
75 30,6 148 24,4 223 26,5 -20,4 26,5 4 -4
Nærmest til å vinne mandat: Frp (5 stemmer), tape mandat: Ap (24 stemmer)
Fremmøte: 77,0 % Stemmeberettigede: 1 115 Opptalte stemmer: 852
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 25,9 23,1 3,4 3,4 17,4 0,0 0,0 0,0 0,0 26,8
24/9 - 13:01 25,9 23,1 3,4 3,4 17,4 0,0 0,0 0,0 0,0 26,8
24/9 - 11:17 25,9 23,1 3,4 3,4 17,4 0,0 0,0 0,0 0,0 26,8
24/9 - 11:17 25,9 23,1 3,4 3,4 17,4 0,0 0,0 0,0 0,0 26,8
19/9 - 16:34 25,9 23,1 3,4 3,4 17,4 0,0 0,0 0,0 0,0 26,8
12/9 - 14:25 25,9 23,0 3,4 3,5 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 26,8
12/9 - 14:25 25,9 23,0 3,4 3,5 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 26,8
10/9 - 20:46 25,9 23,0 3,4 3,5 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 26,8
9/9 - 21:08 24,2 23,4 3,5 3,5 17,8 0,0 0,0 0,0 0,0 27,6

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 26,0 (4) 40,7 (7) 6,1 (1) 6,9 (1) 15,5 (3) 0,0 (0) 4,8 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 19,1 (3) 35,3 (6) 5,2 (1) 10,9 (2) 26,4 (5) 0,0 (0) 3,5 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 17,9 (3) 36,9 (6) 5,2 (1) 14,0 (2) 26,8 (5) 0,0 (0) 3,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 19,2 (3) 34,5 (6) 4,8 (1) 11,6 (2) 27,7 (5) 0,0 (0) 3,1 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 16,4 (3) 30,7 (5) 7,4 (1) 11,5 (2) 35,3 (6) 0,0 (0) 2,1 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 51,7 (9) 44,0 (7) 45,1 (7) 42,4 (7) 40,2 (6) V, H, Frp
Borgerlige 51,7 (9) 44,0 (7) 45,1 (7) 42,4 (7) 40,2 (6) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 48,3 (8) 56,4 (10) 58,7 (10) 58,5 (10) 63,2 (11) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 20,3 (4) 29,9 (5) 29,8 (5) 30,8 (5) 37,4 (6) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 26,0 (4) 40,7 (7) 6,1 (1) 6,9 (1) 15,5 (3) 0,0 (0) 4,8 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 9 2 65 44
Høyre 19 2 53 32
Sp 23 2 52 43
Ap 18 2 48 50
SV 10 1 47 60
Evenes Tverrpolitiske Liste 17 2 46 35
Sum 96 11 51 43
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 7 2 66 57
Høyre 18 1 50 44
Venstre 8 1 38 38
Sp 18 2 48 39
Ap 16 2 58 44
SV 13 1 41 62
Sum 80 9 50 46
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 8 2 57 38
Høyre 20 1 45 45
Sp 17 1 48 41
Ap 17 2 54 35
SV 15 0 39 67
Sum 77 6 48 45
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Nordland
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 1 395
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 685
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 77,0 %
F-2015 50,9 %
K-2015 63,7 %
S-2013 75,4 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 17 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2015.
Sisilja Viksund, H (2018-)
Svein Erik Kristiansen, H (2013-2018)
Jardar Jensen, H (2007-2013)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 V, H, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, Sp, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 26,0 40,7 6,1 6,9 15,5 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0
2011 23,8 55,3 6,2 4,5 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 28,2 31,8 10,7 9,4 19,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2003 22,6 21,0 12,7 18,2 25,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1999 29,3 17,5 0,0 14,9 38,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1995 35,0 12,0 0,0 10,6 42,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1991 35,4 15,9 0,0 9,3 26,2 0,0 7,4 0,0 0,0 5,8
1987 44,3 18,2 0,0 7,2 16,6 8,3 5,4 0,0 0,0 0,0
1983 43,4 18,7 0,0 0,0 13,4 9,3 8,4 0,0 0,0 6,7
1979 34,5 18,1 0,0 0,0 15,2 10,2 0,0 0,0 0,0 21,9
1975 38,1 7,5 0,0 0,0 26,8 8,2 0,0 0,0 0,0 19,4
1971 43,8 0,0 0,0 0,0 33,9 0,0 0,0 0,0 0,0 22,4
1967 52,1 0,0 0,0 0,0 21,2 0,0 0,0 0,0 0,0 26,7
1963 41,2 13,0 0,0 0,0 22,4 0,0 0,0 0,0 0,0 23,4
1959 37,0 0,0 0,0 0,0 19,3 0,0 0,0 0,0 0,0 43,8
1955 41,7 0,0 0,0 0,0 20,6 20,1 0,0 0,0 0,0 17,6
1951 49,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,1
1947 38,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,7
1945 55,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 31,4 20,4 8,9 5,1 18,4 4,0 4,2 3,5 1,1 2,9
2011 25,7 31,0 12,2 5,1 12,5 4,6 3,6 0,5 2,3 2,5
2007 27,8 16,8 16,8 8,0 17,2 6,6 1,7 0,2 1,6 3,3
2003 19,7 11,6 18,0 22,4 18,7 4,7 0,9 0,6 1,1 2,2
1999 28,0 10,6 10,9 9,4 22,9 7,7 5,9 0,0 0,7 3,8
1995 32,9 11,5 6,1 6,6 26,2 6,3 5,1 0,0 1,1 4,1
1991 33,3 14,7 5,3 12,1 21,4 6,8 6,1 0,0 0,2 0,0
1987 40,8 18,5 6,4 6,0 12,8 8,0 5,1 0,0 0,8 1,6
1983 41,6 20,3 2,9 4,4 12,1 9,1 6,2 0,0 0,9 2,5
1979 36,6 21,2 1,5 2,5 15,3 11,9 5,3 0,0 0,3 5,3
1975 41,9 11,2 1,2 2,4 26,7 9,4 5,7 0,0 0,2 1,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 22,5 26,4 16,9 5,5 17,5 3,4 2,9 2,0 1,6 1,4
2013 28,1 24,6 20,0 4,9 11,5 3,8 3,3 1,8 1,0 0,9
2009 31,8 13,8 28,3 6,5 12,1 4,5 1,5 0,3 0,4 0,9
2005 33,9 7,6 23,3 9,3 12,7 5,7 3,0 0,0 0,6 3,9
2001 19,2 11,7 15,9 11,7 11,0 12,7 4,0 0,0 0,5 13,4
1997 29,6 7,4 14,0 6,3 17,1 15,1 4,3 0,1 0,7 5,3
1993 35,0 10,9 4,3 9,9 28,3 6,5 3,5 0,0 0,1 1,4
1989 34,2 17,4 10,8 10,0 13,1 7,8 4,3 0,0 0,0 2,4
1985 43,3 23,7 1,9 8,0 12,3 6,7 2,8 0,0 0,2 1,1
1981 40,1 26,1 1,3 4,8 11,6 10,9 4,3 0,0 0,0 0,9
1977 46,1 15,8 1,2 2,0 16,5 13,5 3,1 0,0 0,0 1,8
1973 40,8 7,5 2,3 6,6 26,3 12,0 2,5 0,0 0,3 1,8
1969 53,2 9,7 0,0 1,7 24,2 6,4 4,1 0,0 0,0 0,8
1965 50,9 12,5 0,0 3,6 22,4 6,6 3,2 0,0 0,0 0,8
1961 54,9 12,4 0,0 2,3 18,0 9,4 2,4 0,0 0,0 0,7
1957 54,4 9,5 0,0 0,0 23,5 6,9 4,1 0,0 0,0 1,5
1953 55,3 12,0 0,0 0,0 16,7 7,8 4,7 0,0 0,0 3,6
1949 51,6 14,0 0,0 0,0 15,5 7,3 4,6 0,0 0,0 6,9
1945 44,8 19,0 0,0 0,0 14,0 0,0 8,7 0,0 0,0 13,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 26.7 42.9 5 6.2 11.2 0 8.1 0 0 0
Valgting 25,8 40,1 6,5 7,1 16,8 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned