Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Lødingen

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 98 26,4 261 33,0 359 31,2 -15,2 31,2 5 -3
H 70 18,9 114 14,4 184 16,0 -3,7 16,0 3 0
Frp 63 17,0 149 18,9 212 18,4 6,1 18,4 3 1
SV 61 16,4 92 11,6 153 13,3 4,3 13,3 2 0
Sp 59 15,9 140 17,7 199 17,3 17,3 17,3 3 3
V 20 5,4 24 3,0 44 3,8 -8,7 3,8 1 -1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
218 58,8 493 62,4 711 61,8 6,4 61,8 10 0
H+Frp+
KrF+V
153 41,2 287 36,3 440 38,2 -6,3 38,2 7 0
Nærmest til å vinne mandat: V (2 stemmer), tape mandat: Ap (14 stemmer)
Fremmøte: 67,7 % Stemmeberettigede: 1 719 Opptalte stemmer: 1 161
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 31,2 16,0 18,4 13,3 17,3 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 31,2 16,0 18,4 13,3 17,3 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 31,2 16,0 18,4 13,3 17,3 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0
13/9 - 13:12 31,2 16,0 18,4 13,3 17,3 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 31,2 16,0 18,4 13,3 17,3 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 31,2 16,0 18,4 13,3 17,3 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0
10/9 - 17:20 31,2 16,0 18,4 13,3 17,3 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0
10/9 - 12:06 31,3 15,8 18,5 13,3 17,4 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0
9/9 - 21:55 31,3 15,8 18,5 13,3 17,4 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0
9/9 - 12:13 26,4 18,5 17,1 16,6 16,3 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 46,4 (8) 19,7 (3) 12,3 (2) 9,0 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 12,5 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 34,2 (7) 17,1 (3) 10,5 (2) 14,4 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 9,2 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 32,0 (6) 17,9 (3) 10,5 (2) 18,4 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 7,7 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 34,3 (7) 16,7 (3) 9,6 (2) 15,2 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 8,1 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 29,3 (7) 14,9 (3) 14,9 (3) 15,2 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 5,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 67,9 (12) 57,8 (12) 58,1 (12) 57,6 (12) 50,0 (11) SV, Ap, V
Borgerlige 44,6 (7) 36,8 (7) 36,1 (7) 34,4 (7) 35,3 (7) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 55,4 (10) 48,6 (10) 50,4 (10) 49,5 (10) 44,5 (10) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 12,5 (2) 9,2 (2) 7,7 (2) 8,1 (2) 5,5 (1) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 46,4 (8) 19,7 (3) 12,3 (2) 9,0 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 12,5 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 18 0 53 28
Høyre 18 0 51 33
Venstre 10 1 57 60
Sp 12 0 44 42
Ap 23 0 49 43
SV 15 0 59 47
Sum 96 1 52 41
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 11 3 51 36
Høyre 23 2 53 43
Venstre 16 3 63 44
Ap 23 3 49 39
SV 17 2 58 65
Sum 90 13 55 46
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 14 4 48 36
Høyre 21 2 51 33
Venstre 18 2 58 44
Sp 11 1 53 45
Ap 15 2 51 27
SV 19 3 55 68
Sum 98 14 53 43
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Nordland
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 219
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 176
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 74,9 %
F-2015 61,5 %
K-2015 68,7 %
S-2013 79,1 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 17 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Atle Andersen, Ap (2015-)
Anita Marthinussen, H (2011-2015)
Vibeke Tveit, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, V
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, V, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp, V
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 46,4 19,7 12,3 9,0 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0
2011 21,1 29,0 25,8 9,1 4,3 0,0 10,8 0,0 0,0 0,0
2007 22,5 12,9 34,0 16,3 8,3 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0
2003 17,5 12,7 28,5 22,3 7,3 0,0 11,7 0,0 0,0 0,0
1999 41,1 25,2 18,5 0,0 6,0 0,0 9,2 0,0 0,0 0,0
1995 28,6 22,2 6,9 14,1 11,7 0,0 16,5 0,0 0,0 0,0
1991 28,1 31,3 0,0 18,5 11,5 0,0 10,6 0,0 0,0 0,0
1987 33,9 42,9 0,0 7,7 5,8 3,1 6,6 0,0 0,0 0,0
1983 38,6 35,5 0,0 6,8 8,2 4,7 6,1 0,0 0,0 0,0
1979 34,9 39,3 0,0 5,2 8,7 4,9 7,0 0,0 0,0 0,0
1975 43,2 30,2 0,0 0,0 13,7 6,3 0,0 0,0 0,0 6,5
1971 48,8 31,4 0,0 0,0 11,4 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0
1967 50,5 30,4 0,0 0,0 9,7 0,0 9,4 0,0 0,0 0,0
1963 46,4 33,4 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 0,0 0,0 9,7
1959 46,5 27,7 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 15,9
1955 47,8 38,3 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0
1951 53,1 29,4 0,0 0,0 0,0 0,0 17,5 0,0 0,0 0,0
1947 51,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,2 0,0 0,0 27,7
1945 53,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 33,0 12,9 27,3 5,5 7,3 1,0 6,0 4,3 0,9 1,7
2011 22,6 23,5 28,0 6,0 5,5 1,8 8,5 0,7 1,1 2,2
2007 22,1 9,4 42,7 8,5 7,9 2,1 4,2 0,3 0,7 2,2
2003 20,7 15,4 18,8 16,0 9,0 2,8 7,8 0,7 1,1 7,8
1999 25,5 16,7 20,3 7,0 6,9 5,1 12,6 0,0 1,3 4,7
1995 39,6 18,1 6,3 7,4 14,0 3,3 9,4 0,0 0,5 1,4
1991 33,9 25,8 3,9 13,2 13,3 2,9 6,5 0,0 0,5 0,0
1987 37,4 34,6 5,6 7,4 4,7 3,7 6,1 0,0 0,1 0,3
1983 36,4 38,4 2,2 5,1 7,7 4,3 4,8 0,0 0,3 1,0
1979 35,0 38,5 0,6 4,7 9,7 5,0 5,5 0,0 0,2 0,7
1975 40,8 35,5 1,2 1,8 8,5 5,4 3,6 0,0 0,7 2,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 25,5 22,3 15,3 7,3 21,6 1,1 2,3 1,5 1,3 2,0
2013 28,8 23,9 22,1 6,2 5,7 2,3 6,2 2,6 0,7 1,5
2009 32,3 17,5 24,3 8,9 8,1 1,6 4,3 0,0 0,9 2,1
2005 28,8 11,8 21,6 12,5 10,1 3,5 5,4 0,0 0,4 5,9
2001 15,7 18,1 13,3 11,3 9,6 10,8 6,0 0,0 0,6 14,6
1997 25,6 11,0 9,6 7,2 10,6 16,4 6,1 0,1 0,7 12,7
1993 32,1 17,4 3,4 12,0 23,1 4,3 6,4 0,0 0,3 0,9
1989 35,6 26,2 9,9 12,5 5,4 5,3 3,8 0,0 0,0 1,2
1985 40,2 34,2 1,9 8,7 6,3 4,8 3,1 0,0 0,2 0,6
1981 32,2 41,4 2,0 4,8 7,1 6,1 5,7 0,0 0,3 0,5
1977 40,7 30,1 1,0 3,2 9,0 11,1 3,4 0,0 0,4 1,1
1973 33,6 19,8 2,9 8,7 14,4 12,4 4,6 0,0 0,5 3,1
1969 51,5 25,0 0,0 2,1 10,8 4,6 6,0 0,0 0,0 0,1
1965 44,0 27,2 0,0 5,7 10,2 5,8 7,0 0,0 0,0 0,1
1961 48,1 24,9 0,0 4,4 6,3 9,9 6,1 0,0 0,0 0,2
1957 51,6 24,4 0,0 0,0 9,2 6,2 7,6 0,0 0,0 0,9
1953 49,0 28,6 0,0 0,0 4,7 7,6 8,6 0,0 0,0 1,5
1949 47,9 22,3 0,0 0,0 6,2 8,3 12,2 0,0 0,0 3,1
1945 46,9 32,4 0,0 0,0 4,7 0,0 11,9 0,0 0,0 4,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 41.2 20.4 14.1 10.2 0 0 14.1 0 0 0
Valgting 48,3 19,5 11,7 8,6 0,0 0,0 11,9 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned