Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Hamarøy

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 0,0 % Stemmeberettigede: 0 Opptalte stemmer: 0
Oppdatert: /0 kl
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 22,3 (4) 24,7 (4) 7,4 (1) 6,5 (1) 15,8 (3) 0,0 (0) 23,3 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 16,4 (0) 21,4 (0) 6,3 (0) 10,3 (0) 27,0 (0) 0,0 (0) 17,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 41,1 (7) 22,9 (4) 0,0 (0) 4,1 (0) 16,7 (3) 0,0 (0) 15,2 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 15,3 (0) 22,4 (0) 6,3 (0) 13,2 (0) 27,3 (0) 0,0 (0) 14,4 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 16,4 (0) 21,0 (0) 5,8 (0) 10,9 (0) 28,3 (0) 0,0 (0) 15,1 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 14,0 (0) 18,6 (0) 8,9 (0) 10,9 (0) 36,1 (0) 0,0 (0) 10,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 71,3 (12) 71,9 (0) 54,8 (10) 70,4 (0) 70,2 (0) 73,8 (0) Sp, V, H, Frp
Borgerlige 55,5 (9) 44,9 (0) 38,1 (7) 43,1 (0) 41,9 (0) 37,7 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 44,5 (8) 53,7 (0) 61,9 (10) 55,8 (0) 55,6 (0) 61,0 (0) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 39,1 (7) 44,2 (0) 31,9 (6) 41,7 (0) 43,4 (0) 46,3 (0) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 22,3 (4) 24,7 (4) 7,4 (1) 6,5 (1) 15,8 (3) 0,0 (0) 23,3 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 12 3 48 25
Høyre 16 1 49 38
Venstre 19 2 53 47
Sp 15 1 47 47
Ap 20 2 47 50
SV 13 2 45 69
Sum 95 11 48 46
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 16 2 54 44
Venstre 18 2 50 50
Sp 17 1 45 47
Ap 22 3 48 50
SV 12 2 46 67
Sum 85 10 49 51
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Nordland
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 1 801
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 943
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 74,6 %
F-2015 57,4 %
K-2015 65,0 %
S-2013 74,5 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 17 til . (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Jan-Folke Sandnes, H (2015-)
Rolf Steffensen, Ap (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Sp, V, H, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, Sp
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / Nords 9/9-2011 41,1 (7) 22,9 (4) 0,0 (0) 4,1 (0) 16,7 (3) 0,0 (0) 15,2 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 22,3 24,7 7,4 6,5 15,8 0,0 23,3 0,0 0,0 0,0
2011 35,5 21,8 0,0 5,0 14,4 0,0 23,3 0,0 0,0 0,0
2007 42,7 22,4 0,0 6,6 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9
2003 18,9 20,7 0,0 14,2 20,3 0,0 0,0 0,0 0,0 25,9
1999 27,2 13,2 0,0 3,9 18,3 0,0 0,0 0,0 0,0 37,4
1995 25,6 20,8 0,0 5,5 24,9 0,0 0,0 0,0 0,0 23,2
1991 25,0 15,8 2,8 9,2 26,9 0,0 0,0 0,0 0,0 20,4
1987 37,9 21,9 0,0 5,9 18,3 8,1 7,8 0,0 0,0 0,0
1983 35,5 23,4 0,0 8,0 0,0 10,9 0,0 0,0 0,0 22,2
1979 29,4 30,4 0,5 5,2 14,4 11,6 4,6 0,0 0,0 3,8
1975 27,6 19,9 0,9 0,0 25,8 12,9 0,0 0,0 0,0 12,9
1971 36,1 23,1 0,0 0,0 26,1 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0
1967 36,4 27,8 0,0 0,0 19,0 16,8 0,0 0,0 0,0 0,0
1963 33,1 28,3 0,0 0,0 21,9 13,0 0,0 0,0 0,0 3,7
1959 34,1 0,0 0,0 0,0 0,0 13,1 0,0 0,0 0,0 52,8
1955 37,3 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 44,7
1951 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 19,5 0,0 0,0 0,0 44,8
1947 35,2 0,0 0,0 0,0 0,0 28,2 0,0 0,0 0,0 36,6
1945 46,1 0,0 0,0 0,0 0,0 20,2 0,0 0,0 0,0 33,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 16,0 11,4 9,1 4,6 10,0 1,2 39,6 3,7 2,6 1,8
2011 22,3 12,9 7,6 5,5 8,9 1,4 36,7 0,8 2,3 1,7
2007 20,8 9,3 13,5 4,6 10,4 1,7 35,8 0,6 1,7 1,7
2003 15,8 8,6 9,9 8,8 12,2 2,9 36,7 0,5 1,1 3,5
1999 21,2 9,2 8,9 6,1 16,5 6,0 25,5 0,0 2,1 4,5
1995 23,6 12,1 7,5 6,3 30,8 5,6 11,0 0,0 1,9 1,3
1991 29,4 14,8 4,7 13,4 21,6 5,9 8,9 0,0 1,3 0,0
1987 38,2 21,5 4,0 7,8 10,7 9,6 6,8 0,0 0,3 1,1
1983 37,5 24,1 2,7 7,8 7,7 11,9 6,6 0,0 0,3 1,4
1979 28,3 26,3 0,7 4,2 12,4 13,5 4,1 0,0 0,4 10,2
1975 30,9 18,7 1,0 2,9 26,7 14,6 2,0 0,0 0,7 2,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 21,1 19,8 15,5 8,4 23,0 1,4 3,8 3,7 2,3 1,1
2013 26,6 19,4 20,0 6,8 9,4 3,3 8,5 2,2 1,9 1,9
2009 35,5 11,3 22,0 8,0 14,3 1,1 5,1 0,5 1,0 1,2
2005 28,4 7,5 24,0 10,8 16,3 3,8 3,4 0,3 1,3 4,2
2001 16,0 8,6 15,9 11,6 14,2 11,4 1,7 0,0 0,8 19,8
1997 26,8 6,1 11,4 6,4 16,6 16,8 5,1 0,1 1,1 9,7
1993 25,7 9,1 3,4 9,3 36,0 6,6 7,9 0,2 0,3 1,7
1989 33,7 17,3 11,1 11,7 10,6 10,3 3,5 0,0 0,0 1,8
1985 40,7 25,2 1,6 9,1 8,5 10,6 3,9 0,0 0,1 0,4
1981 34,9 28,4 1,4 5,5 10,1 14,0 5,1 0,0 0,1 0,4
1977 36,0 21,8 1,2 3,5 17,3 16,6 2,2 0,0 0,2 1,1
1973 27,8 11,4 3,3 6,5 26,2 22,8 0,8 0,0 0,2 1,0
1969 39,4 20,1 0,0 2,8 22,2 13,6 1,8 0,0 0,0 0,1
1965 30,5 23,9 0,0 5,8 22,5 14,0 3,2 0,0 0,0 0,0
1961 35,1 20,3 0,0 5,4 20,7 16,2 2,3 0,0 0,0 0,0
1957 35,0 18,2 0,0 0,0 26,8 14,4 4,7 0,0 0,0 1,0
1953 41,2 22,9 0,0 0,0 7,9 20,3 5,7 0,0 0,0 2,0
1949 34,0 25,9 0,0 0,0 8,4 19,3 7,6 0,0 0,0 4,9
1945 36,3 38,5 0,0 0,0 10,5 0,0 7,1 0,0 0,0 7,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 24.3 17.5 6.5 9.1 14.4 0 28.1 0 0 0
Valgting 21,5 27,5 7,8 5,4 16,3 0,0 21,5 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned