Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Steigen

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 172 19,6 98 24,0 270 21,2 3,9 4 1
H 81 9,2 36 8,8 117 9,2 1,4 2 1
Frp 77 8,8 17 4,2 94 7,4 0,7 1 0
SV 277 31,5 108 26,5 385 30,2 13,7 5 2
Sp 176 20,0 84 20,6 260 20,4 -20,4 3 -4
V 42 4,8 20 4,9 62 4,9 -1,1 1 0
R 54 6,1 34 8,3 88 6,9 1,8 1 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
679 77,2 324 79,4 1 003 78,7 -1,0 13 -1
H+Frp+
KrF+V
200 22,8 73 17,9 273 21,5 1,0 4 1
Nærmest til å vinne mandat: Sp (10 stemmer), tape mandat: H (6 stemmer)
Fremmøte: 62,4 % Stemmeberettigede: 2 099 Opptalte stemmer: 1 287
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:11 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 21,2 9,2 7,4 30,2 20,4 0,0 4,9 0,0 6,9 0,0
20/9 - 15:15 21,2 9,2 7,4 30,2 20,4 0,0 4,9 0,0 6,9 0,0
20/9 - 15:15 21,2 9,2 7,4 30,2 20,4 0,0 4,9 0,0 6,9 0,0
14/9 - 10:30 21,2 9,2 7,4 30,2 20,4 0,0 4,9 0,0 6,9 0,0
14/9 - 10:30 21,2 9,2 7,4 30,2 20,4 0,0 4,9 0,0 6,9 0,0
14/9 - 10:02 21,2 9,2 7,4 30,2 20,4 0,0 4,9 0,0 6,9 0,0
13/9 - 09:53 21,2 9,2 7,4 30,2 20,4 0,0 4,9 0,0 6,9 0,0
13/9 - 09:53 21,2 9,2 7,4 30,2 20,4 0,0 4,9 0,0 6,9 0,0
13/9 - 09:53 21,2 9,2 7,4 30,2 20,4 0,0 4,9 0,0 6,9 0,0
13/9 - 09:53 21,2 9,2 7,4 30,2 20,4 0,0 4,9 0,0 6,9 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 17,3 (3) 7,7 (1) 6,7 (1) 16,4 (3) 40,8 (7) 0,0 (0) 6,0 (1) 0,0 (0) 5,1 (1) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 14,4 (3) 10,1 (2) 8,7 (2) 21,1 (4) 21,4 (4) 0,0 (0) 8,0 (1) 0,0 (0) 5,1 (1) 0,0 (0)
Siste lokale målings 22,1 (4) 8,6 (1) 9,2 (2) 5,7 (1) 26,1 (4) 4,5 (1) 15,1 (3) 0,0 (0) 3,2 (0) 5,5 (1)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 14,8 (3) 9,6 (2) 9,5 (2) 21,6 (4) 20,1 (4) 0,0 (0) 8,0 (1) 0,0 (0) 5,8 (1) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 14,5 (3) 9,8 (2) 8,8 (2) 21,1 (4) 21,9 (4) 0,0 (0) 8,1 (1) 0,0 (0) 6,0 (1) 0,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 15,4 (3) 13,2 (3) 10,0 (2) 20,7 (4) 14,9 (3) 0,0 (0) 5,1 (1) 0,0 (0) 6,9 (1) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 13 3 62 15
Høyre 18 1 48 39
Venstre 14 2 55 79
Sp 19 2 57 32
Ap 22 2 50 45
SV 19 4 45 68
Rødt 13 2 51 54
Sum 118 16 52 47
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Fylke Nordland
Kommuneklasse (SSB) Blandede landbruks- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 665
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 1 436
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 75,4 %
K-2019 67,9 %
F-2019 57,2 %
S-2017 75,3 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 17 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Aase Refsnes, SV (2019-)
Asle Schrøder, Sp (2007-2019)
Partier i posisjon 2019-2023 SV, Ap, V, H, Frp
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Sp, V, H
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, H, Frp, A
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, Sp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / Nords 9/9-2011 22,1 (4) 8,6 (1) 9,2 (2) 5,7 (1) 26,1 (4) 4,5 (1) 15,1 (3) 0,0 (0) 3,2 (0) 5,5 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 17,3 7,7 6,7 16,4 40,8 0,0 6,0 0,0 5,1 0,0
2015 22,7 13,4 6,8 7,5 27,7 3,3 5,0 0,0 8,0 5,7
2011 22,4 6,9 8,7 4,0 19,2 4,5 17,3 0,0 4,8 12,1
2007 21,4 6,2 9,2 9,1 34,6 4,5 15,0 0,0 0,0 0,0
2003 24,4 7,0 5,6 9,2 30,5 4,3 19,0 0,0 0,0 0,0
1999 28,1 12,4 0,0 6,0 22,3 7,2 10,8 0,0 0,0 13,0
1995 20,7 8,9 0,0 6,9 30,3 6,4 5,5 0,0 0,0 21,3
1991 28,7 13,3 1,2 7,2 28,0 6,9 3,9 0,0 0,0 10,9
1987 32,4 16,6 3,1 7,0 28,3 7,8 4,7 0,0 0,0 0,0
1983 36,5 17,0 0,0 6,5 24,0 9,8 6,2 0,0 0,0 0,0
1979 24,6 18,8 0,0 6,3 31,5 11,5 7,2 0,0 0,0 0,0
1975 26,0 0,0 0,0 0,0 37,7 12,0 4,7 0,0 0,0 19,6
1971 35,4 8,1 0,0 0,0 46,3 0,0 10,2 0,0 0,0 0,0
1967 37,8 10,4 0,0 0,0 24,5 0,0 8,9 0,0 0,0 18,4
1963 28,4 16,8 0,0 0,0 25,6 7,4 0,0 0,0 0,0 21,7
1959 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3 0,0 0,0 0,0 64,9
1955 28,2 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4 0,0 0,0 0,0 58,4
1951 18,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,9
1947 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1945 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 19,3 7,9 9,4 16,6 32,3 2,3 3,4 2,7 4,6 1,3
2015 29,8 9,2 8,8 6,3 17,8 3,5 6,6 3,9 6,9 7,0
2011 28,2 9,8 13,7 4,7 15,1 2,9 8,2 1,2 6,7 9,5
2007 27,4 7,9 13,4 6,1 22,0 5,7 8,3 0,6 4,8 3,9
2003 23,2 7,5 9,6 12,3 23,9 4,4 10,6 0,5 2,7 5,4
1999 24,9 10,1 6,8 5,2 23,6 8,8 9,3 0,0 3,3 7,9
1995 25,3 9,3 4,7 6,1 31,0 8,5 9,8 0,0 2,6 2,6
1991 33,7 12,5 2,3 11,8 27,5 7,5 4,1 0,0 0,7 0,0
1987 37,6 17,3 4,0 6,7 18,5 8,7 4,6 0,0 0,9 1,6
1983 38,8 17,4 1,7 5,9 18,6 10,4 5,8 0,0 0,6 0,8
1979 23,4 15,9 0,7 4,9 36,9 11,6 4,8 0,0 0,6 1,2
1975 25,8 7,7 1,6 3,7 38,0 18,1 3,4 0,0 0,5 1,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 22,2 9,4 10,8 9,8 32,8 2,3 2,3 2,2 5,0 3,1
2017 21,5 12,8 15,4 7,1 31,5 2,6 2,5 2,0 3,9 0,7
2013 30,0 12,9 18,9 5,3 13,6 4,6 3,8 2,3 3,6 5,1
2009 30,2 7,2 22,2 7,5 17,0 4,5 6,3 0,4 3,3 1,4
2005 28,4 4,5 19,6 10,3 20,3 6,2 5,0 0,2 1,2 4,3
2001 17,7 6,4 9,9 9,5 15,5 17,6 3,0 0,0 0,9 19,5
1997 25,6 4,7 9,1 4,9 18,7 17,6 4,6 0,1 1,7 13,0
1993 25,4 6,4 1,9 9,7 41,5 8,4 4,7 0,1 0,3 1,5
1989 32,6 16,1 8,4 11,3 14,8 11,3 3,4 0,0 0,0 2,1
1985 39,4 22,3 1,6 8,9 12,5 10,3 3,8 0,0 0,2 1,0
1981 31,0 26,7 2,7 5,1 14,9 14,2 4,7 0,0 0,1 0,4
1977 31,2 11,1 1,0 3,2 30,6 18,5 3,6 0,0 0,2 0,6
1973 27,4 5,5 2,5 6,5 30,8 22,1 3,7 0,0 0,3 1,1
1969 37,8 8,7 0,0 2,6 34,0 12,2 4,6 0,0 0,0 0,2
1965 33,9 13,6 0,0 3,7 30,6 13,4 4,5 0,0 0,0 0,3
1961 23,9 10,7 0,0 3,0 38,1 21,1 3,2 0,0 0,0 0,0
1957 28,0 15,8 0,0 0,0 30,6 20,6 5,0 0,0 0,0 0,0
1953 31,3 16,3 0,0 0,0 16,1 25,6 9,6 0,0 0,0 1,2
1949 30,8 23,0 0,0 0,0 10,3 19,9 15,1 0,0 0,0 0,9
1945 33,4 39,0 0,0 0,0 11,0 0,0 12,5 0,0 0,0 4,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 20.2 7.4 6 18 39.5 0 4 0 6 0
Valgting 15,7 7,9 7,1 15,6 41,5 0,0 7,1 0,0 4,6 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned