Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Steigen

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 101 20,0 147 15,7 248 17,3 -5,4 17,3 3 -1
H 37 7,3 74 7,9 111 7,7 -5,6 7,7 1 -1
Frp 30 5,9 66 7,1 96 6,7 -0,1 6,7 1 0
SV 90 17,8 146 15,6 236 16,4 9,0 16,4 3 2
Sp 198 39,1 388 41,5 586 40,8 13,1 40,8 7 2
V 20 4,0 66 7,1 86 6,0 1,0 6,0 1 0
R 30 5,9 43 4,6 73 5,1 -2,9 5,1 1 -1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
419 82,8 724 77,4 1 143 79,6 13,8 79,6 14 2
H+Frp+
KrF+V
87 17,2 206 22,0 293 20,4 -4,7 20,4 3 -1
Nærmest til å vinne mandat: H (25 stemmer), tape mandat: R (19 stemmer)
Fremmøte: 68,2 % Stemmeberettigede: 2 114 Opptalte stemmer: 1 441
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:31 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 17,3 7,7 6,7 16,4 40,8 0,0 6,0 0,0 5,1 0,0
14:25 17,3 7,7 6,7 16,4 40,8 0,0 6,0 0,0 5,1 0,0
16:41 17,3 7,7 6,7 16,4 40,8 0,0 6,0 0,0 5,1 0,0
16:41 17,3 7,7 6,7 16,4 40,8 0,0 6,0 0,0 5,1 0,0
14:37 17,6 7,8 6,8 15,7 41,4 0,0 5,9 0,0 4,8 0,0
21:20 18,0 7,9 6,8 15,5 41,5 0,0 5,4 0,0 5,0 0,0
19:42 21,2 7,5 6,2 15,7 40,7 0,0 3,3 0,0 5,3 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 22,7 (4) 13,4 (2) 6,8 (1) 7,5 (1) 27,7 (5) 3,3 (0) 5,0 (1) 0,0 (0) 8,0 (2) 5,7 (1)
Poll of polls (brutt ned) 16,7 (2) 11,6 (2) 5,8 (1) 11,9 (2) 47,3 (7) 2,5 (0) 3,7 (0) 0,0 (0) 16,5 (2) 9,6 (1)
Siste lokale målings 22,1 (4) 8,6 (1) 9,2 (2) 5,7 (1) 26,1 (4) 4,5 (1) 15,1 (3) 0,0 (0) 3,2 (0) 5,5 (1)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 15,6 (2) 12,1 (2) 5,8 (1) 15,2 (2) 48,0 (7) 2,5 (0) 3,1 (0) 0,0 (0) 14,2 (2) 6,8 (1)
K-snitt september (brutt ned) 16,7 (2) 11,3 (2) 5,3 (1) 12,6 (2) 49,6 (7) 2,5 (0) 3,2 (0) 0,0 (0) 15,6 (2) 9,4 (1)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 14,3 (2) 10,1 (1) 8,1 (1) 12,5 (2) 63,3 (9) 3,9 (0) 2,2 (0) 0,0 (0) 11,0 (2) 3,2 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 53,5 (9) 74,5 (11) 55,5 (9) 78,4 (11) 76,7 (11) 88,1 (12) SV, Sp, V, H
Borgerlige 28,4 (4) 23,6 (3) 37,4 (7) 23,5 (3) 22,3 (3) 24,3 (2) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 65,8 (12) 92,4 (13) 57,1 (9) 93,0 (13) 94,5 (13) 101,1 (15) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 36,0 (6) 53,5 (7) 45,7 (8) 53,6 (7) 55,3 (7) 69,4 (9) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 22,7 (4) 13,4 (2) 6,8 (1) 7,5 (1) 27,7 (5) 3,3 (0) 5,0 (1) 0,0 (0) 8,0 (2) 5,7 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 9 0 61 33
Høyre 21 0 48 48
Venstre 14 0 56 50
Sp 19 0 55 37
Ap 22 0 49 50
SV 15 0 49 47
Rødt 15 0 50 53
Sum 115 0 52 46
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 10 0 56 50
Høyre 20 1 51 40
KrF 11 1 59 27
Venstre 17 2 55 53
Sp 15 2 50 27
Ap 23 2 51 48
SV 18 4 46 61
Rødt 14 4 53 50
Pensjonistpartiet 14 2 69 43
Sum 142 18 54 45
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 11 2 58 45
Høyre 22 2 50 45
KrF 16 2 55 44
Venstre 20 2 52 50
Sp 21 2 49 33
Ap 23 2 47 48
SV 14 1 43 43
Rødt 20 3 44 55
Pensjonistpartiet 13 2 66 46
Sum 160 18 51 46
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Nordland
Kommuneklasse (SSB) Blandede landbruks- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 556
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 288
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 75,3 %
F-2015 46,7 %
K-2015 62,3 %
S-2013 73,0 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 17 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Asle Schrøder, Sp (2007-)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Sp, V, H
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, H, Frp, A
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, Sp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / Nords 9/9-2011 22,1 (4) 8,6 (1) 9,2 (2) 5,7 (1) 26,1 (4) 4,5 (1) 15,1 (3) 0,0 (0) 3,2 (0) 5,5 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 22,7 13,4 6,8 7,5 27,7 3,3 5,0 0,0 8,0 5,7
2011 22,4 6,9 8,7 4,0 19,2 4,5 17,3 0,0 4,8 12,1
2007 21,4 6,2 9,2 9,1 34,6 4,5 15,0 0,0 0,0 0,0
2003 24,4 7,0 5,6 9,2 30,5 4,3 19,0 0,0 0,0 0,0
1999 28,1 12,4 0,0 6,0 22,3 7,2 10,8 0,0 0,0 13,0
1995 20,7 8,9 0,0 6,9 30,3 6,4 5,5 0,0 0,0 21,3
1991 28,7 13,3 1,2 7,2 28,0 6,9 3,9 0,0 0,0 10,9
1987 32,4 16,6 3,1 7,0 28,3 7,8 4,7 0,0 0,0 0,0
1983 36,5 17,0 0,0 6,5 24,0 9,8 6,2 0,0 0,0 0,0
1979 24,6 18,8 0,0 6,3 31,5 11,5 7,2 0,0 0,0 0,0
1975 26,0 0,0 0,0 0,0 37,7 12,0 4,7 0,0 0,0 19,6
1971 35,4 8,1 0,0 0,0 46,3 0,0 10,2 0,0 0,0 0,0
1967 37,8 10,4 0,0 0,0 24,5 0,0 8,9 0,0 0,0 18,4
1963 28,4 16,8 0,0 0,0 25,6 7,4 0,0 0,0 0,0 21,7
1959 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3 0,0 0,0 0,0 64,9
1955 28,2 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4 0,0 0,0 0,0 58,4
1951 18,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,9
1947 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1945 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 29,8 9,2 8,8 6,3 17,8 3,5 6,6 3,9 6,9 7,0
2011 28,2 9,8 13,7 4,7 15,1 2,9 8,2 1,2 6,7 9,5
2007 27,4 7,9 13,4 6,1 22,0 5,7 8,3 0,6 4,8 3,9
2003 23,2 7,5 9,6 12,3 23,9 4,4 10,6 0,5 2,7 5,4
1999 24,9 10,1 6,8 5,2 23,6 8,8 9,3 0,0 3,3 7,9
1995 25,3 9,3 4,7 6,1 31,0 8,5 9,8 0,0 2,6 2,6
1991 33,7 12,5 2,3 11,8 27,5 7,5 4,1 0,0 0,7 0,0
1987 37,6 17,3 4,0 6,7 18,5 8,7 4,6 0,0 0,9 1,6
1983 38,8 17,4 1,7 5,9 18,6 10,4 5,8 0,0 0,6 0,8
1979 23,4 15,9 0,7 4,9 36,9 11,6 4,8 0,0 0,6 1,2
1975 25,8 7,7 1,6 3,7 38,0 18,1 3,4 0,0 0,5 1,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 21,5 12,8 15,4 7,1 31,5 2,6 2,5 2,0 3,9 0,7
2013 30,0 12,9 18,9 5,3 13,6 4,6 3,8 2,3 3,6 5,1
2009 30,2 7,2 22,2 7,5 17,0 4,5 6,3 0,4 3,3 1,4
2005 28,4 4,5 19,6 10,3 20,3 6,2 5,0 0,2 1,2 4,3
2001 17,7 6,4 9,9 9,5 15,5 17,6 3,0 0,0 0,9 19,5
1997 25,6 4,7 9,1 4,9 18,7 17,6 4,6 0,1 1,7 13,0
1993 25,4 6,4 1,9 9,7 41,5 8,4 4,7 0,1 0,3 1,5
1989 32,6 16,1 8,4 11,3 14,8 11,3 3,4 0,0 0,0 2,1
1985 39,4 22,3 1,6 8,9 12,5 10,3 3,8 0,0 0,2 1,0
1981 31,0 26,7 2,7 5,1 14,9 14,2 4,7 0,0 0,1 0,4
1977 31,2 11,1 1,0 3,2 30,6 18,5 3,6 0,0 0,2 0,6
1973 27,4 5,5 2,5 6,5 30,8 22,1 3,7 0,0 0,3 1,1
1969 37,8 8,7 0,0 2,6 34,0 12,2 4,6 0,0 0,0 0,2
1965 33,9 13,6 0,0 3,7 30,6 13,4 4,5 0,0 0,0 0,3
1961 23,9 10,7 0,0 3,0 38,1 21,1 3,2 0,0 0,0 0,0
1957 28,0 15,8 0,0 0,0 30,6 20,6 5,0 0,0 0,0 0,0
1953 31,3 16,3 0,0 0,0 16,1 25,6 9,6 0,0 0,0 1,2
1949 30,8 23,0 0,0 0,0 10,3 19,9 15,1 0,0 0,0 0,9
1945 33,4 39,0 0,0 0,0 11,0 0,0 12,5 0,0 0,0 4,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 23.7 13.1 5.1 8.3 24.3 3.7 3.5 0 9.9 8.5
Valgting 22,2 13,5 7,4 7,1 29,1 3,2 5,6 0,0 7,2 4,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned