Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Sørfold

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 156 45,7 247 38,2 403 41,6 9,0 7 1
H 73 21,4 108 16,7 181 18,7 6,8 3 1
SV 26 7,6 54 8,3 80 8,3 0,2 1 0
Sp 70 20,5 190 29,4 260 26,8 -15,3 5 -2
R 16 4,7 29 4,5 45 4,6 -0,6 1 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
268 78,6 520 80,4 788 81,3 -6,7 14 -1
H+Frp+
KrF+V
73 21,4 108 16,7 181 18,7 6,8 3 1
Nærmest til å vinne mandat: SV (7 stemmer), tape mandat: R (8 stemmer)
Fremmøte: 66,1 % Stemmeberettigede: 1 520 Opptalte stemmer: 988
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:11 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 41,6 18,7 0,0 8,3 26,8 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0
20/9 - 15:15 41,6 18,7 0,0 8,3 26,8 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0
20/9 - 15:15 41,6 18,7 0,0 8,3 26,8 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0
14/9 - 10:30 41,6 18,7 0,0 8,3 26,8 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0
14/9 - 10:02 41,6 18,7 0,0 8,3 26,8 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0
14/9 - 10:02 41,6 18,7 0,0 8,3 26,8 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0
13/9 - 09:53 41,6 18,7 0,0 8,3 26,8 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0
13/9 - 09:53 41,6 18,7 0,0 8,3 26,8 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0
13/9 - 09:53 41,6 18,7 0,0 8,3 26,8 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0
13/9 - 09:53 41,6 18,7 0,0 8,3 26,8 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 32,6 (6) 11,9 (2) 0,0 (0) 8,1 (1) 42,2 (7) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 5,3 (1) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 27,3 (6) 15,6 (3) 0,0 (0) 10,4 (2) 22,1 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 5,3 (1) 0,0 (0)
Siste lokale målings 32,3 (7) 10,2 (2) 0,0 (0) 8,2 (2) 40,6 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 8,6 (2) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 28,0 (6) 14,8 (3) 0,0 (0) 10,6 (2) 20,8 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 6,0 (1) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 27,4 (6) 15,0 (3) 0,0 (0) 10,4 (2) 22,7 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 6,2 (1) 0,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 29,1 (6) 20,4 (4) 0,0 (0) 10,2 (2) 15,3 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 7,2 (2) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 14 2 56 43
Sp 16 3 51 31
Ap 21 2 54 52
SV 10 2 49 50
Rødt 8 3 49 38
Sum 69 12 52 43
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Fylke Nordland
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 1 845
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 1 065
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 77,5 %
K-2019 68,9 %
F-2019 54,9 %
S-2017 76,0 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 17 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Gisle Hansen, Sp (2019-)
Lars Evjenth, Ap (2007-2019)
Partier i posisjon 2019-2023 Sp, H
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, H
Partier i posisjon 2011-2015 Ap
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / Saltenp 15/8-2019 32,3 (7) 10,2 (2) 0,0 (0) 8,2 (2) 40,6 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 8,6 (2) 0,0 (0)
Norfakta / Saltenp 13/8-2015 58,4 (12) 17,5 (4) 0,0 (0) 8,3 (2) 15,8 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / Saltenp 27/8-2011 63,1 (14) 11,4 (2) 4,5 (1) 9,8 (2) 11,2 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / Saltenp 24/5-2011 50,0 (10) 13,0 (3) 9,1 (2) 8,3 (2) 19,7 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 32,6 11,9 0,0 8,1 42,2 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0
2015 47,5 15,0 0,0 11,2 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 57,8 13,9 8,5 6,2 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 55,6 8,4 9,4 10,2 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2003 45,9 8,8 5,1 18,3 21,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1999 32,4 6,9 3,8 11,4 45,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1995 41,3 12,5 3,9 14,9 27,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1991 45,2 9,8 0,0 14,1 25,4 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0
1987 43,9 10,0 0,0 9,2 20,8 6,1 0,0 0,0 0,0 10,1
1983 52,5 9,9 0,0 9,7 20,5 5,9 0,0 0,0 0,0 1,6
1979 51,9 13,5 0,0 3,7 19,1 9,2 2,6 0,0 0,0 0,0
1975 44,6 14,2 0,0 4,6 19,3 10,8 6,4 0,0 0,0 0,0
1971 46,2 0,0 0,0 0,0 26,9 0,0 0,0 0,0 0,0 26,9
1967 57,8 0,0 0,0 0,0 27,3 0,0 0,0 0,0 0,0 14,9
1963 60,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,8
1959 57,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,5
1955 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0
1951 51,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,1
1947 53,8 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 0,0 0,0 0,0 36,5
1945 55,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 30,2 9,9 7,0 5,8 34,2 2,2 1,3 0,8 5,5 3,1
2015 46,6 13,0 6,9 5,4 16,9 2,0 1,3 1,3 3,7 2,9
2011 52,5 12,8 10,5 5,5 10,3 2,4 1,3 0,6 2,4 1,7
2007 49,4 6,8 13,5 6,9 13,2 3,1 1,4 0,1 2,1 3,4
2003 42,5 6,0 9,6 14,7 15,9 3,0 1,7 0,1 1,6 4,8
1999 39,2 8,8 6,6 10,7 21,7 5,4 1,0 0,0 1,6 4,9
1995 43,3 9,2 5,8 9,0 21,5 4,1 4,9 0,0 1,8 0,3
1991 41,6 11,2 3,3 14,9 19,3 5,3 2,9 0,0 1,6 0,0
1987 48,9 14,2 3,7 8,2 14,1 6,5 2,8 0,0 0,7 0,8
1983 53,7 12,9 1,4 7,3 14,4 6,2 2,8 0,0 0,4 0,8
1979 51,4 15,0 1,0 3,8 15,9 9,5 2,0 0,0 0,8 0,5
1975 49,4 12,4 0,5 4,3 17,7 10,7 3,9 0,0 0,4 0,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 33,2 9,7 12,1 4,6 29,2 1,5 1,0 0,7 5,0 3,1
2017 33,7 16,4 13,9 5,8 23,2 1,0 1,0 1,0 2,6 1,5
2013 45,5 17,1 16,7 3,7 8,1 2,3 2,2 0,6 1,4 2,4
2009 51,9 8,2 20,8 5,3 9,4 1,9 1,2 0,1 0,8 0,5
2005 51,4 4,2 18,2 9,3 9,4 3,1 1,8 0,1 0,4 2,1
2001 32,4 7,0 9,9 10,8 14,0 10,6 0,9 0,0 1,0 13,5
1997 45,9 5,0 9,6 6,3 11,7 10,7 2,0 0,0 1,2 7,6
1993 40,8 5,8 2,7 10,4 29,7 6,0 2,9 0,4 0,3 1,0
1989 45,4 14,6 9,4 12,1 9,0 6,8 1,3 0,0 0,0 1,3
1985 53,3 18,9 1,2 9,6 9,6 5,5 1,4 0,0 0,3 0,3
1981 52,1 20,4 1,5 5,3 8,5 8,5 2,9 0,0 0,4 0,4
1977 53,1 11,6 0,5 3,7 16,9 11,1 2,3 0,0 0,2 0,6
1973 45,0 6,1 3,8 8,4 19,3 14,7 1,7 0,0 0,1 1,0
1969 56,4 10,5 0,0 2,8 20,7 6,3 2,9 0,0 0,0 0,4
1965 54,1 14,5 0,0 5,0 15,0 8,0 2,8 0,0 0,0 0,6
1961 57,2 16,1 0,0 3,3 10,1 10,1 1,7 0,0 0,0 1,4
1957 61,8 14,9 0,0 0,0 8,9 9,2 3,6 0,0 0,0 1,7
1953 58,8 14,8 0,0 0,0 5,1 9,5 5,5 0,0 0,0 6,4
1949 57,0 16,0 0,0 0,0 4,6 8,9 7,2 0,0 0,0 6,4
1945 59,8 17,9 0,0 0,0 7,4 0,0 8,9 0,0 0,0 5,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 30.2 12 0 7.4 46.2 0 0 0 4.6 0
Valgting 33,8 11,9 0,0 8,4 40,2 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned