Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Sørfold

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 106 30,1 241 33,3 347 32,6 -14,9 32,6 6 -4
H 42 11,9 85 11,7 127 11,9 -3,1 11,9 2 -1
SV 26 7,4 60 8,3 86 8,1 -3,1 8,1 1 -1
Sp 162 46,0 287 39,6 449 42,2 15,9 42,2 7 1
R 16 4,5 40 5,5 56 5,3 5,3 5,3 1 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
310 88,1 628 86,7 938 88,2 3,2 88,2 15 -3
H+Frp+
KrF+V
42 11,9 85 11,7 127 11,9 -3,1 11,9 2 -1
Nærmest til å vinne mandat: SV (9 stemmer), tape mandat: R (15 stemmer)
Fremmøte: 70,0 % Stemmeberettigede: 1 546 Opptalte stemmer: 1 076
Oppdatert: 13/9 kl 13:55:28 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
13:55 32,6 11,9 0,0 8,1 42,2 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0
14:25 32,6 11,9 0,0 8,1 42,2 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0
14:25 32,6 11,9 0,0 8,1 42,2 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0
17:34 32,6 11,9 0,0 8,1 42,2 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0
23:55 33,1 12,0 0,0 8,1 41,8 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0
21:38 33,0 12,0 0,0 8,1 41,9 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0
13:21 31,6 12,0 0,0 7,5 45,2 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 47,5 (10) 15,0 (3) 0,0 (0) 11,2 (2) 26,2 (6) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 35,0 (7) 13,0 (2) 0,0 (0) 17,9 (3) 44,8 (9) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 32,3 (7) 10,2 (2) 0,0 (0) 8,2 (2) 40,6 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 8,6 (2) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 32,7 (6) 13,6 (3) 0,0 (0) 22,9 (4) 45,4 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 35,1 (6) 12,7 (2) 0,0 (0) 19,0 (4) 47,0 (9) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 29,9 (5) 11,3 (2) 0,0 (0) 18,9 (3) 59,9 (11) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 62,5 (13) 48,0 (9) 42,5 (9) 46,3 (9) 47,8 (8) 41,2 (7) Ap, H
Borgerlige 15,0 (3) 13,0 (2) 10,2 (2) 13,6 (3) 12,7 (2) 11,3 (2) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 85,0 (18) 97,7 (19) 89,7 (19) 101,0 (18) 101,1 (19) 108,7 (19) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 26,2 (6) 44,8 (9) 40,6 (8) 45,4 (8) 47,0 (9) 59,9 (11) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 47,5 (10) 15,0 (3) 0,0 (0) 11,2 (2) 26,2 (6) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 14 2 51 43
Sp 23 3 47 35
Ap 19 2 51 47
SV 11 2 51 55
Rødt 8 3 54 38
Sum 75 12 50 43
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 17 2 50 41
Sp 15 3 54 47
Ap 26 2 49 46
SV 13 2 51 46
Sum 71 9 50 45
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 19 1 37 37
Høyre 19 3 47 32
Sp 11 3 51 55
Ap 25 2 48 44
SV 11 2 52 45
Sum 85 11 46 41
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Nordland
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 1 980
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 025
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 76,0 %
F-2015 55,2 %
K-2015 65,5 %
S-2013 76,8 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 21 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Lars Evjenth, Ap (2007-)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, H
Partier i posisjon 2011-2015 Ap
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / Saltenp 15/8-2019 32,3 (7) 10,2 (2) 0,0 (0) 8,2 (2) 40,6 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 8,6 (2) 0,0 (0)
Norfakta / Saltenp 13/8-2015 58,4 (12) 17,5 (4) 0,0 (0) 8,3 (2) 15,8 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / Saltenp 27/8-2011 63,1 (14) 11,4 (2) 4,5 (1) 9,8 (2) 11,2 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / Saltenp 24/5-2011 50,0 (10) 13,0 (3) 9,1 (2) 8,3 (2) 19,7 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 47,5 15,0 0,0 11,2 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 57,8 13,9 8,5 6,2 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 55,6 8,4 9,4 10,2 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2003 45,9 8,8 5,1 18,3 21,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1999 32,4 6,9 3,8 11,4 45,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1995 41,3 12,5 3,9 14,9 27,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1991 45,2 9,8 0,0 14,1 25,4 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0
1987 43,9 10,0 0,0 9,2 20,8 6,1 0,0 0,0 0,0 10,1
1983 52,5 9,9 0,0 9,7 20,5 5,9 0,0 0,0 0,0 1,6
1979 51,9 13,5 0,0 3,7 19,1 9,2 2,6 0,0 0,0 0,0
1975 44,6 14,2 0,0 4,6 19,3 10,8 6,4 0,0 0,0 0,0
1971 46,2 0,0 0,0 0,0 26,9 0,0 0,0 0,0 0,0 26,9
1967 57,8 0,0 0,0 0,0 27,3 0,0 0,0 0,0 0,0 14,9
1963 60,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,8
1959 57,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,5
1955 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0
1951 51,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,1
1947 53,8 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 0,0 0,0 0,0 36,5
1945 55,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 46,6 13,0 6,9 5,4 16,9 2,0 1,3 1,3 3,7 2,9
2011 52,5 12,8 10,5 5,5 10,3 2,4 1,3 0,6 2,4 1,7
2007 49,4 6,8 13,5 6,9 13,2 3,1 1,4 0,1 2,1 3,4
2003 42,5 6,0 9,6 14,7 15,9 3,0 1,7 0,1 1,6 4,8
1999 39,2 8,8 6,6 10,7 21,7 5,4 1,0 0,0 1,6 4,9
1995 43,3 9,2 5,8 9,0 21,5 4,1 4,9 0,0 1,8 0,3
1991 41,6 11,2 3,3 14,9 19,3 5,3 2,9 0,0 1,6 0,0
1987 48,9 14,2 3,7 8,2 14,1 6,5 2,8 0,0 0,7 0,8
1983 53,7 12,9 1,4 7,3 14,4 6,2 2,8 0,0 0,4 0,8
1979 51,4 15,0 1,0 3,8 15,9 9,5 2,0 0,0 0,8 0,5
1975 49,4 12,4 0,5 4,3 17,7 10,7 3,9 0,0 0,4 0,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 33,7 16,4 13,9 5,8 23,2 1,0 1,0 1,0 2,6 1,5
2013 45,5 17,1 16,7 3,7 8,1 2,3 2,2 0,6 1,4 2,4
2009 51,9 8,2 20,8 5,3 9,4 1,9 1,2 0,1 0,8 0,5
2005 51,4 4,2 18,2 9,3 9,4 3,1 1,8 0,1 0,4 2,1
2001 32,4 7,0 9,9 10,8 14,0 10,6 0,9 0,0 1,0 13,5
1997 45,9 5,0 9,6 6,3 11,7 10,7 2,0 0,0 1,2 7,6
1993 40,8 5,8 2,7 10,4 29,7 6,0 2,9 0,4 0,3 1,0
1989 45,4 14,6 9,4 12,1 9,0 6,8 1,3 0,0 0,0 1,3
1985 53,3 18,9 1,2 9,6 9,6 5,5 1,4 0,0 0,3 0,3
1981 52,1 20,4 1,5 5,3 8,5 8,5 2,9 0,0 0,4 0,4
1977 53,1 11,6 0,5 3,7 16,9 11,1 2,3 0,0 0,2 0,6
1973 45,0 6,1 3,8 8,4 19,3 14,7 1,7 0,0 0,1 1,0
1969 56,4 10,5 0,0 2,8 20,7 6,3 2,9 0,0 0,0 0,4
1965 54,1 14,5 0,0 5,0 15,0 8,0 2,8 0,0 0,0 0,6
1961 57,2 16,1 0,0 3,3 10,1 10,1 1,7 0,0 0,0 1,4
1957 61,8 14,9 0,0 0,0 8,9 9,2 3,6 0,0 0,0 1,7
1953 58,8 14,8 0,0 0,0 5,1 9,5 5,5 0,0 0,0 6,4
1949 57,0 16,0 0,0 0,0 4,6 8,9 7,2 0,0 0,0 6,4
1945 59,8 17,9 0,0 0,0 7,4 0,0 8,9 0,0 0,0 5,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 48.7 16.5 0 8.1 26.7 0 0 0 0 0
Valgting 47,1 14,6 0,0 12,2 26,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned