Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Saltdal

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 117 19,3 347 17,8 464 18,3 -7,3 18,3 4 -1
H 47 7,7 151 7,8 198 7,8 -11,9 7,8 2 -2
Frp 102 16,8 383 19,7 485 19,1 1,0 19,1 4 0
Sp 212 34,9 668 34,3 880 34,7 19,4 34,7 7 4
KrF 21 3,5 54 2,8 75 3,0 -0,8 3,0 0 -1
R 59 9,7 151 7,8 210 8,3 8,3 8,3 2 2
Andre (vis) 49 8,1 175 9,0 224 8,8 -8,6 8,8 2 -2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
388 63,9 1 166 59,9 1 554 61,3 20,4 61,3 13 5
H+Frp+
KrF+V
170 28,0 588 30,2 758 29,9 -11,7 29,9 6 -3
Nærmest til å vinne mandat: KrF (18 stemmer), tape mandat: H (22 stemmer)
Fremmøte: 68,8 % Stemmeberettigede: 3 720 Opptalte stemmer: 2 553
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:31 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 18,3 7,8 19,1 0,0 34,7 3,0 0,0 0,0 8,3 8,8
14:25 18,3 7,8 19,1 0,0 34,7 3,0 0,0 0,0 8,3 8,8
17:38 18,3 7,8 19,1 0,0 34,7 3,0 0,0 0,0 8,3 8,8
23:33 18,1 7,7 19,1 0,0 34,9 3,0 0,0 0,0 8,4 8,8

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 25,6 (5) 19,7 (4) 18,2 (4) 0,0 (0) 15,3 (3) 3,7 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 17,5 (4)
Poll of polls (brutt ned) 18,8 (4) 17,1 (3) 15,5 (3) 0,0 (0) 26,2 (5) 2,8 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 29,3 (6)
Siste lokale målings 25,5 (6) 12,1 (3) 14,3 (3) 0,0 (0) 25,3 (5) 2,8 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 10,4 (2) 9,6 (2)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 17,6 (4) 17,9 (4) 15,5 (3) 0,0 (0) 26,6 (6) 2,8 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 20,6 (4)
K-snitt september (brutt ned) 18,9 (4) 16,7 (3) 14,1 (3) 0,0 (0) 27,5 (5) 2,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 28,4 (6)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 16,1 (3) 14,9 (3) 21,9 (5) 0,0 (0) 35,0 (7) 4,3 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 9,7 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 44,7 (9) 47,8 (9) 53,6 (11) 47,0 (10) 49,1 (9) 55,4 (11) Ap, Sp, KrF
Borgerlige 41,6 (9) 35,4 (6) 29,2 (6) 36,2 (7) 33,5 (6) 41,1 (9) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 40,9 (8) 45,0 (9) 61,2 (13) 44,2 (10) 46,4 (9) 51,1 (10) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 19,1 (4) 29,0 (5) 28,1 (5) 29,4 (6) 30,2 (5) 39,3 (8) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 25,6 (5) 19,7 (4) 18,2 (4) 0,0 (0) 15,3 (3) 3,7 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 17,5 (4)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 20 4 45 30
Høyre 15 2 45 53
KrF 8 1 55 38
Sp 20 1 55 40
Ap 24 2 50 42
Rødt 16 2 61 50
Saltdalslista 19 2 37 37
Sum 122 14 49 41
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 18 3 50 44
Høyre 19 3 43 47
KrF 12 1 53 33
Sp 20 1 52 45
Ap 22 2 50 45
Saltdalslista 17 2 38 41
Sum 108 12 48 44
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 24 1 50 33
Høyre 26 1 47 46
KrF 14 1 53 43
Sp 15 1 45 53
Ap 30 4 47 50
SV 14 1 58 36
Sum 123 9 49 44
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Nordland
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 4 739
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 2 412
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 75,1 %
F-2015 49,0 %
K-2015 64,4 %
S-2013 74,8 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 21 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Rune Berg, Sp (2015-)
Finn-Obert Bentsen, Ap (2011-2015)
Kjell Magne Johansen, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp, KrF
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, Sp
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / Saltenp 21/8-2019 25,5 (6) 12,1 (3) 14,3 (3) 0,0 (0) 25,3 (5) 2,8 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 10,4 (2) 9,6 (2)
Norfakta / Saltenp 11/8-2015 27,7 (6) 35,3 (7) 15,7 (3) 0,0 (0) 9,2 (2) 4,7 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 7,5 (2)
Norfakta / Saltenp 25/8-2011 42,3 (11) 17,9 (5) 21,6 (6) 7,5 (2) 7,2 (2) 3,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / Saltenp 21/5-2011 38,3 (10) 21,1 (6) 21,0 (6) 7,7 (2) 6,8 (2) 5,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 25,6 19,7 18,2 0,0 15,3 3,7 0,0 0,0 0,0 17,5
2011 37,4 31,9 12,0 7,1 7,1 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 40,1 9,1 25,2 9,2 8,3 4,0 4,1 0,0 0,0 0,0
2003 33,1 7,7 21,8 15,1 9,8 3,6 2,7 1,5 0,0 4,7
1999 32,8 9,3 11,8 9,2 20,2 5,1 3,1 0,0 3,4 5,0
1995 32,6 11,3 6,7 9,4 19,3 3,4 4,1 0,0 3,3 9,9
1991 40,5 9,5 3,5 11,8 8,6 3,7 3,0 0,0 5,1 14,4
1987 42,6 15,8 0,0 8,0 6,6 4,6 4,6 0,0 6,7 11,0
1983 46,7 18,3 0,0 10,6 7,9 5,0 5,9 0,0 4,6 1,0
1979 39,3 23,8 0,0 7,8 11,6 8,2 5,9 0,0 0,0 3,4
1975 42,9 11,0 0,0 9,5 23,4 7,1 6,1 0,0 0,0 0,0
1971 48,3 9,1 0,0 0,0 21,1 5,2 5,8 0,0 0,0 10,4
1967 53,5 12,8 0,0 6,6 13,6 0,0 7,7 0,0 0,0 5,9
1963 55,7 11,0 0,0 0,0 18,1 0,0 7,6 0,0 0,0 7,6
1959 53,0 9,2 0,0 0,0 19,5 0,0 9,2 0,0 0,0 9,3
1955 55,7 10,6 0,0 0,0 11,6 0,0 9,8 0,0 0,0 12,4
1951 52,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 33,1
1947 54,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,5 0,0 0,0 31,5
1945 52,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,4 0,0 0,0 30,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 30,4 15,5 16,8 5,0 16,8 3,6 1,7 2,7 4,7 2,7
2011 40,5 20,3 15,3 5,4 7,0 3,6 2,3 1,2 2,7 1,7
2007 37,2 8,5 25,2 8,1 8,5 4,2 2,6 0,8 2,3 2,5
2003 30,8 8,2 22,3 18,8 9,6 3,5 2,6 0,9 1,1 2,0
1999 36,0 12,2 15,6 11,0 11,3 5,4 3,4 0,0 2,9 2,2
1995 35,6 13,3 9,1 10,5 13,7 4,4 8,2 0,0 3,5 1,7
1991 38,4 13,4 5,6 19,2 11,1 4,5 5,2 0,0 2,7 0,0
1987 45,2 15,6 5,6 11,1 8,6 4,6 5,0 0,0 2,7 1,4
1983 46,0 17,8 2,0 11,2 7,9 4,9 6,5 0,0 1,9 1,8
1979 41,2 22,6 0,9 6,8 10,0 8,2 6,2 0,0 0,8 3,1
1975 46,8 13,1 0,5 8,7 16,7 7,7 4,8 0,0 0,6 1,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 26,9 19,7 17,9 5,0 22,8 2,2 1,4 1,3 2,2 0,7
2013 37,5 21,9 19,3 4,2 6,1 4,0 3,0 1,9 1,2 0,8
2009 41,1 10,2 25,8 7,9 8,0 3,6 1,5 0,4 1,1 0,5
2005 40,4 6,3 25,6 11,0 8,3 3,2 3,0 0,2 0,7 1,4
2001 26,7 11,2 21,0 14,6 7,6 8,4 2,1 0,0 1,0 7,4
1997 40,9 9,4 12,0 8,1 9,1 9,8 3,8 0,4 1,9 4,5
1993 40,0 10,8 4,3 14,1 18,9 4,6 4,4 0,4 0,9 1,5
1989 43,2 16,0 8,7 16,6 4,9 5,1 3,3 0,0 0,0 2,3
1985 48,7 20,7 1,4 14,6 4,8 4,8 3,3 0,0 0,6 1,0
1981 45,1 24,0 2,1 9,4 6,1 6,6 5,1 0,0 0,2 1,2
1977 49,4 16,9 1,0 6,0 10,9 9,5 3,7 0,0 0,5 2,1
1973 44,9 8,3 2,4 14,6 15,2 9,5 4,0 0,0 0,2 0,9
1969 58,3 10,8 0,0 3,9 15,1 3,8 4,9 0,0 0,0 3,1
1965 53,8 12,2 0,0 8,5 13,3 3,7 5,4 0,0 0,0 3,2
1961 52,9 9,3 0,0 5,4 18,7 4,6 3,8 0,0 0,0 5,3
1957 58,8 10,3 0,0 0,0 14,7 4,3 4,9 0,0 0,0 7,0
1953 59,2 9,0 0,0 0,0 9,8 4,1 6,2 0,0 0,0 11,8
1949 58,2 11,4 0,0 0,0 5,4 3,3 8,6 0,0 0,0 13,2
1945 58,7 11,6 0,0 0,0 3,3 0,0 9,8 0,0 0,0 16,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 28.9 21.9 12.2 0 16.7 4.5 0 0 0 15.8
Valgting 24,8 19,2 19,5 0,0 15,0 3,6 0,0 0,0 0,0 17,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned