Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Beiarn

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 34 20,6 106 23,8 140 23,3 -13,5 23,3 3 -3
Sp 90 54,5 253 56,9 343 57,1 23,0 57,1 9 4
Andre (vis) 41 24,8 77 17,3 118 19,6 -9,5 19,6 3 -1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
124 75,2 359 80,7 483 80,4 9,5 80,4 12 1
H+Frp+
KrF+V
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: Ap (2 stemmer), tape mandat: Sp (3 stemmer)
Fremmøte: 69,9 % Stemmeberettigede: 874 Opptalte stemmer: 610
Oppdatert: 13/9 kl 08:25:49 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
08:25 23,3 0,0 0,0 0,0 57,1 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6
14:25 23,3 0,0 0,0 0,0 57,1 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6
14:25 23,3 0,0 0,0 0,0 57,1 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6
17:31 23,3 0,0 0,0 0,0 57,1 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6
17:31 23,3 0,0 0,0 0,0 57,1 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6
22:23 23,0 0,0 0,0 0,0 57,2 0,0 0,0 0,0 0,0 19,7
21:15 22,1 0,0 0,0 0,0 57,5 0,0 0,0 0,0 0,0 20,4
15:46 19,0 0,0 0,0 0,0 54,7 0,0 0,0 0,0 0,0 26,3

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 36,8 (6) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 34,1 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 29,1 (4)
Poll of polls (brutt ned) 27,1 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 58,2 (7) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 48,8 (5)
Siste lokale målings 29,6 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 54,1 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 16,3 (2)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 25,3 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 59,0 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 34,3 (4)
K-snitt september (brutt ned) 27,1 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 61,1 (7) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 47,4 (5)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 23,2 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 77,9 (10) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 16,2 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 70,9 (11) 85,3 (10) 83,7 (13) 84,3 (11) 88,2 (10) 101,1 (13) Ap, Sp
Borgerlige 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 70,9 (11) 85,3 (10) 83,7 (13) 84,3 (11) 88,2 (10) 101,1 (13) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 34,1 (5) 58,2 (7) 54,1 (8) 59,0 (8) 61,1 (7) 77,9 (10) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 36,8 (6) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 34,1 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 29,1 (4)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Sp 20 2 42 45
Ap 21 2 49 48
Beiarn Bygdeliste 16 1 41 50
Sum 57 5 44 47
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Sp 20 1 49 40
Ap 20 2 48 55
Beiarn Bygdeliste 20 2 48 50
Sum 60 5 48 48
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Sp 21 1 45 33
Ap 19 2 52 47
Beiarn Bygdeliste 20 2 43 55
Sum 60 5 47 45
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Nordland
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 1 077
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 639
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 79,9 %
F-2015 58,2 %
K-2015 73,4 %
S-2013 73,1 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 15 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Monika Sande, Sp (2011-)
Frigg-Ottar Os, A (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp
Partier i posisjon 2011-2015 Sp, A
Partier i posisjon 2007-2011 Ikke registrert. Tips mottas med takk.
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / Saltenp 30/8-2019 29,6 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 54,1 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 16,3 (2)
Norfakta / Saltenp 20/8-2015 41,4 (6) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 29,8 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 28,7 (4)
Norfakta / Saltenp 30/8-2011 47,3 (7) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 17,1 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 35,7 (5)
Norfakta / Saltenp 26/5-2011 32,2 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 30,1 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 37,7 (6)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 36,8 0,0 0,0 0,0 34,1 0,0 0,0 0,0 0,0 29,1
2011 47,9 0,0 0,0 0,0 28,3 0,0 0,0 0,0 0,0 23,8
2007 31,3 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,6
2003 41,1 0,0 3,1 0,0 15,1 0,0 0,0 0,0 0,0 40,6
1999 45,0 0,0 7,1 0,0 26,7 0,0 0,0 0,0 0,0 21,2
1995 40,0 10,2 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,7
1991 41,0 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,6
1987 49,6 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,5
1983 49,2 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,2
1979 49,6 15,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,4
1975 53,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,4
1971 59,5 0,0 0,0 0,0 23,4 4,9 0,0 0,0 0,0 12,2
1967 62,2 0,0 0,0 0,0 27,6 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0
1963 59,2 0,0 0,0 0,0 13,7 10,8 0,0 0,0 0,0 16,2
1959 53,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,1
1955 51,3 0,0 0,0 0,0 0,0 14,6 0,0 0,0 0,0 34,1
1951 56,7 0,0 0,0 0,0 0,0 18,9 0,0 0,0 0,0 24,4
1947 63,4 0,0 0,0 0,0 0,0 30,9 0,0 0,0 0,0 5,7
1945 70,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 39,4 8,1 9,3 2,6 29,6 1,8 0,4 2,8 3,4 2,8
2011 43,4 9,0 10,1 4,6 26,4 1,6 1,2 1,1 1,4 1,1
2007 42,0 4,6 15,2 5,8 22,5 4,7 0,7 0,3 1,5 2,7
2003 44,3 3,4 9,2 9,9 25,0 3,4 0,8 0,3 0,8 2,9
1999 46,3 6,4 8,9 4,4 22,9 5,9 0,4 0,0 1,0 3,7
1995 39,8 10,8 5,0 5,0 30,9 4,1 1,7 0,0 1,7 1,1
1991 41,1 11,2 4,2 9,2 26,4 5,2 1,4 0,0 1,4 0,0
1987 53,0 13,1 2,4 6,3 17,7 3,8 1,9 0,0 0,5 1,3
1983 53,2 13,4 1,2 4,2 17,3 6,5 2,6 0,0 0,5 1,2
1979 48,0 17,1 0,9 2,9 19,1 7,8 2,3 0,0 0,3 1,6
1975 51,4 5,5 1,8 4,4 23,1 10,7 1,8 0,0 0,7 0,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 28,6 13,5 13,8 3,1 34,6 1,5 1,2 1,5 1,2 1,0
2013 40,5 13,4 13,4 3,7 20,6 4,0 1,2 1,8 0,9 0,5
2009 40,7 5,7 21,3 5,2 21,1 3,5 1,2 0,3 0,6 0,4
2005 45,2 4,9 14,9 7,8 19,2 4,0 1,4 0,4 0,6 1,7
2001 28,3 8,5 11,4 9,5 16,9 10,0 0,8 0,0 0,3 14,3
1997 41,9 5,6 9,9 4,9 23,2 9,0 0,8 0,0 1,2 3,5
1993 41,0 7,0 3,1 8,0 33,3 4,6 1,3 0,0 0,5 1,3
1989 47,0 13,7 8,1 9,6 13,3 5,6 0,8 0,0 0,0 2,0
1985 54,6 18,1 0,2 6,6 12,4 5,6 1,8 0,0 0,3 0,5
1981 53,6 17,2 0,6 5,0 13,5 6,9 2,7 0,0 0,1 0,4
1977 51,1 14,2 0,6 3,8 17,1 10,3 2,3 0,0 0,1 0,5
1973 49,3 3,5 2,1 6,5 22,5 12,9 1,8 0,0 0,4 1,0
1969 63,1 4,5 0,0 2,3 21,7 7,1 0,8 0,0 0,0 0,5
1965 59,0 8,2 0,0 4,6 17,4 7,9 2,1 0,0 0,0 0,8
1961 59,0 7,1 0,0 2,3 18,3 10,6 0,9 0,0 0,0 1,9
1957 56,9 6,4 0,0 0,0 21,1 10,9 1,1 0,0 0,0 3,6
1953 60,1 9,7 0,0 0,0 10,9 10,7 2,4 0,0 0,0 6,2
1949 62,6 10,1 0,0 0,0 7,9 9,6 2,7 0,0 0,0 7,1
1945 65,4 14,0 0,0 0,0 7,4 0,0 6,7 0,0 0,0 6,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 34 0 0 0 28.7 0 0 0 0 37.3
Valgting 37,6 0,0 0,0 0,0 35,8 0,0 0,0 0,0 0,0 26,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned