Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Gildeskål

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 66 22,4 177 23,3 243 23,3 -17,2 23,3 4 -3
H 37 12,6 131 17,2 168 16,1 0,3 16,1 3 0
Frp 34 11,6 81 10,7 115 11,0 -2,2 11,0 2 0
SV 25 8,5 39 5,1 64 6,1 -0,2 6,1 1 0
Sp 57 19,4 145 19,1 202 19,3 4,2 19,3 3 0
Andre (vis) 75 25,5 178 23,4 253 24,2 24,2 24,2 4 4
Ap+SV+
MDG+Sp+R
148 50,3 361 47,5 509 48,7 -13,2 48,7 8 -3
H+Frp+
KrF+V
71 24,1 212 27,9 283 27,1 -1,9 27,1 5 0
Nærmest til å vinne mandat: Sp (34 stemmer), tape mandat: H (24 stemmer)
Fremmøte: 66,9 % Stemmeberettigede: 1 592 Opptalte stemmer: 1 054
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 23,3 16,1 11,0 6,1 19,3 0,0 0,0 0,0 0,0 24,2
24/9 - 13:01 23,3 16,1 11,0 6,1 19,3 0,0 0,0 0,0 0,0 24,2
24/9 - 13:01 23,3 16,1 11,0 6,1 19,3 0,0 0,0 0,0 0,0 24,2
12/9 - 14:25 23,3 16,1 11,0 6,1 19,3 0,0 0,0 0,0 0,0 24,2
12/9 - 14:25 23,3 16,1 11,0 6,1 19,3 0,0 0,0 0,0 0,0 24,2
10/9 - 17:43 23,3 16,1 11,0 6,1 19,3 0,0 0,0 0,0 0,0 24,2
10/9 - 17:43 23,3 16,1 11,0 6,1 19,3 0,0 0,0 0,0 0,0 24,2
10/9 - 14:07 23,4 16,3 10,8 5,9 19,3 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3
10/9 - 09:42 22,9 16,2 11,1 5,9 19,4 0,0 0,0 0,0 0,0 24,4
10/9 - 09:42 22,9 16,2 11,1 5,9 19,4 0,0 0,0 0,0 0,0 24,4

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 40,4 (7) 15,8 (3) 13,2 (2) 6,3 (1) 15,1 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 3,3 (0) 0,0 (0) 5,8 (1)
Poll of polls (brutt ned) 29,8 (5) 13,7 (2) 11,3 (2) 10,0 (2) 25,8 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 5,8 (1) 0,0 (0) 9,7 (1)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 27,8 (5) 14,3 (2) 11,3 (2) 12,8 (2) 26,2 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 6,8 (1) 0,0 (0) 6,8 (1)
K-snitt september (brutt ned) 29,8 (5) 13,4 (2) 10,3 (2) 10,6 (2) 27,0 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 5,9 (1) 0,0 (0) 9,4 (1)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 25,5 (4) 11,9 (2) 16,0 (3) 10,6 (2) 34,5 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 6,1 (1) 0,0 (0) 3,2 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 60,0 (10) 51,1 (9) 51,9 (9) 50,7 (9) 52,1 (9) SV, Ap, Frp
Borgerlige 29,0 (5) 25,0 (4) 25,6 (4) 23,7 (4) 27,9 (5) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 65,2 (11) 71,4 (12) 73,6 (12) 73,3 (12) 76,7 (12) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 15,1 (3) 25,8 (4) 26,2 (4) 27,0 (4) 34,5 (5) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 40,4 (7) 15,8 (3) 13,2 (2) 6,3 (1) 15,1 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 3,3 (0) 0,0 (0) 5,8 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 12 0 61 33
Høyre 14 1 55 43
Sp 16 0 49 50
Ap 14 2 46 50
SV 11 2 50 36
Gildeskållista 21 0 47 52
Sum 88 5 51 45
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 11 1 59 36
Høyre 14 1 56 43
Sp 11 0 52 36
Ap 16 2 49 56
SV 13 2 51 46
Partiet De Kristne 7 0 59 43
Miljøpartiet De Grønne 8 1 42 38
Venstre/Kristelig Folkeparti 11 3 57 45
Sum 91 10 53 44
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 17 1 51 35
Høyre 15 1 49 40
KrF 9 1 63 78
Venstre 9 2 59 22
Sp 10 1 52 30
Ap 19 2 52 47
SV 17 2 49 35
Arnøylista 11 0 51 18
Miljøpartiet De Grønne 7 1 36 57
Sum 114 11 51 39
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Nordland
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 021
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 019
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 75,4 %
F-2015 53,6 %
K-2015 64,1 %
S-2013 75,0 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 17 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Petter Jørgen Pedersen, Ap (2011-)
Walter Pedersen, H (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, Sp, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 V, KrF, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 40,4 15,8 13,2 6,3 15,1 0,0 0,0 3,3 0,0 5,8
2011 27,5 19,8 16,3 6,5 10,9 3,8 9,1 1,2 0,0 5,0
2007 26,1 17,8 17,6 9,9 12,9 7,4 8,4 0,0 0,0 0,0
2003 29,7 14,2 9,3 7,2 7,0 7,4 6,7 0,0 0,0 18,5
1999 37,1 25,7 0,0 0,0 12,4 13,3 11,5 0,0 0,0 0,0
1995 30,6 23,3 0,0 5,6 25,4 9,4 5,7 0,0 0,0 0,0
1991 31,5 24,2 0,0 9,8 15,0 11,3 8,3 0,0 0,0 0,0
1987 49,3 27,2 0,0 0,0 8,7 9,4 5,4 0,0 0,0 0,0
1983 49,5 27,3 0,0 0,0 7,6 11,7 3,9 0,0 0,0 0,0
1979 42,4 25,9 1,3 0,0 12,8 12,8 4,8 0,0 0,0 0,0
1975 40,6 15,9 2,2 3,3 19,3 12,1 4,0 0,0 0,0 2,6
1971 37,6 9,0 0,0 3,6 15,2 9,9 11,2 0,0 0,0 13,4
1967 48,7 13,7 0,0 3,8 9,2 11,2 13,5 0,0 0,0 0,0
1963 44,8 0,0 0,0 0,0 0,0 11,9 7,7 0,0 0,0 35,6
1959 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 6,2 0,0 0,0 46,5
1955 53,5 0,0 0,0 0,0 0,0 12,4 7,1 0,0 0,0 27,1
1951 48,5 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3 10,8 0,0 0,0 28,3
1947 52,2 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 10,8 0,0 0,0 27,1
1945 63,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8 0,0 0,0 26,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 36,1 14,9 13,6 4,0 13,5 4,3 3,8 4,7 2,2 2,9
2011 33,4 17,4 18,1 5,3 9,4 5,9 4,2 1,6 3,0 1,7
2007 30,2 12,7 19,3 6,9 12,4 8,0 5,1 0,2 2,1 3,0
2003 28,8 14,2 13,1 9,7 9,3 8,1 5,3 0,3 1,4 9,8
1999 29,7 20,6 8,7 5,5 11,5 10,4 6,5 0,0 1,6 5,5
1995 29,5 18,9 6,2 5,2 19,4 10,2 8,5 0,0 0,8 1,3
1991 32,9 21,1 3,0 10,5 15,6 10,1 5,8 0,0 1,1 0,0
1987 43,1 25,8 4,8 4,6 6,7 8,9 3,9 0,0 1,1 1,1
1983 43,8 26,3 1,8 4,7 6,5 10,8 4,2 0,0 0,8 1,1
1979 39,2 26,3 1,9 2,9 10,0 12,9 5,3 0,0 0,4 1,0
1975 40,1 16,8 2,8 4,7 16,0 13,6 4,3 0,0 0,4 1,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 23,9 18,4 18,9 5,1 20,0 4,0 1,8 2,5 2,3 3,1
2013 31,8 17,6 21,6 4,4 9,1 5,8 3,5 3,0 1,0 2,3
2009 34,9 9,7 26,8 7,3 9,5 5,7 3,0 0,3 1,4 1,3
2005 34,4 6,1 21,6 9,8 10,7 7,7 3,0 0,1 0,6 6,0
2001 23,0 12,4 13,9 9,5 9,6 13,8 3,9 0,0 0,5 13,4
1997 33,2 8,9 10,5 4,8 12,5 15,8 4,0 0,1 0,7 9,5
1993 31,5 11,5 3,6 7,1 28,8 9,6 5,8 0,0 0,1 2,0
1989 40,4 20,1 9,0 9,3 6,3 11,1 2,6 0,0 0,0 1,1
1985 45,5 24,9 1,2 6,9 5,8 12,2 2,8 0,0 0,2 0,6
1981 42,1 27,8 1,6 5,2 6,1 13,2 3,7 0,0 0,1 0,2
1977 42,7 18,7 1,5 3,3 9,8 19,9 3,2 0,0 0,4 0,7
1973 32,5 8,5 3,0 9,7 18,3 23,6 3,4 0,0 0,3 0,8
1969 54,4 13,7 0,0 2,1 14,9 10,0 4,7 0,0 0,0 0,2
1965 49,7 16,2 0,0 4,7 11,0 12,5 5,5 0,0 0,0 0,3
1961 51,1 16,6 0,0 3,2 8,3 15,6 4,4 0,0 0,0 0,8
1957 54,9 14,5 0,0 0,0 8,4 14,8 6,0 0,0 0,0 1,3
1953 57,0 14,5 0,0 0,0 4,3 15,8 6,8 0,0 0,0 1,6
1949 57,5 12,5 0,0 0,0 8,6 10,3 8,6 0,0 0,0 2,4
1945 60,3 18,2 0,0 0,0 2,3 0,0 15,3 0,0 0,0 3,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 42.6 18.7 13.4 7.7 10.5 0 0 2.9 0 4.3
Valgting 39,9 15,1 13,2 5,9 16,3 0,0 0,0 3,5 0,0 6,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned