Poll of polls

Kommunestyrevalg: Meløy

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 422 39,0 650 30,9 1 072 34,0 2,7 34,0 8 1
H 129 11,9 293 13,9 422 13,4 -7,4 13,4 3 -2
Frp 100 9,2 161 7,7 261 8,3 -3,7 8,3 2 -1
SV 43 4,0 104 4,9 147 4,7 0,9 4,7 1 0
Sp 247 22,8 588 28,0 835 26,5 6,7 26,5 6 2
KrF 69 6,4 89 4,2 158 5,0 -1,9 5,0 1 -1
V 38 3,5 157 7,5 195 6,2 1,4 6,2 2 1
MDG 35 3,2 30 1,4 65 2,1 2,1 2,1 0 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
747 69,0 1 372 65,2 2 119 67,3 12,4 67,3 15 3
H+Frp+
KrF+V
336 31,0 700 33,3 1 036 32,9 -11,6 32,9 8 -3
Nærmest til å vinne mandat: Sp (10 stemmer), tape mandat: V (3 stemmer)
Fremmøte: 64,0 % Stemmeberettigede: 5 000 Opptalte stemmer: 3 186
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 34,0 13,4 8,3 4,7 26,5 5,0 6,2 2,1 0,0 0,0
24/9 - 13:01 34,0 13,4 8,3 4,7 26,5 5,0 6,2 2,1 0,0 0,0
24/9 - 13:01 34,0 13,4 8,3 4,7 26,5 5,0 6,2 2,1 0,0 0,0
12/9 - 14:25 34,0 13,4 8,3 4,7 26,5 5,0 6,2 2,1 0,0 0,0
12/9 - 14:25 34,0 13,4 8,3 4,7 26,5 5,0 6,2 2,1 0,0 0,0
10/9 - 17:48 34,0 13,4 8,3 4,7 26,5 5,0 6,2 2,1 0,0 0,0
9/9 - 22:57 34,3 13,5 8,3 4,3 26,5 4,9 6,2 1,9 0,0 0,0
9/9 - 18:24 39,7 12,2 9,4 3,9 22,5 6,1 3,5 2,7 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 31,3 (7) 20,7 (5) 12,0 (3) 3,8 (1) 19,8 (4) 6,9 (2) 4,8 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,8 (0)
Poll of polls (brutt ned) 23,0 (6) 18,0 (4) 10,3 (2) 6,0 (1) 33,7 (8) 5,1 (1) 3,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,3 (0)
Siste lokale målings 27,5 (7) 24,2 (6) 22,7 (5) 6,3 (2) 6,8 (2) 7,7 (2) 4,8 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 21,5 (5) 18,8 (5) 10,3 (2) 7,7 (2) 34,2 (8) 5,2 (1) 2,9 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,9 (0)
K-snitt september (brutt ned) 23,1 (5) 17,6 (4) 9,4 (2) 6,4 (2) 35,4 (8) 5,1 (1) 3,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,3 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 19,7 (4) 15,6 (3) 14,5 (3) 6,3 (1) 45,1 (10) 8,0 (2) 2,1 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,4 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 54,8 (12) 62,7 (15) 40,6 (11) 63,4 (15) 64,9 (15) 71,1 (15) SV, Ap, Sp
Borgerlige 44,4 (11) 36,9 (8) 59,4 (14) 37,2 (8) 35,2 (8) 40,2 (8) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 54,8 (12) 62,7 (15) 40,6 (11) 63,4 (15) 64,9 (15) 71,1 (15) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 31,4 (7) 42,3 (10) 19,3 (5) 42,3 (9) 43,6 (10) 55,2 (12) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 31,3 (7) 20,7 (5) 12,0 (3) 3,8 (1) 19,8 (4) 6,9 (2) 4,8 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,8 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 14 1 48 43
Høyre 21 2 48 33
KrF 18 1 50 61
Venstre 14 2 48 36
Sp 27 2 44 30
Ap 29 2 47 48
SV 26 4 56 42
MDG 8 1 31 38
Sum 157 15 48 41
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 19 2 53 32
Høyre 25 2 51 40
KrF 17 2 51 47
Venstre 16 1 51 31
Sp 26 2 45 38
Ap 25 2 45 48
SV 23 2 55 48
Partiet De Kristne 7 1 63 57
Sum 158 14 50 42
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 22 4 48 41
Høyre 31 2 47 35
KrF 16 1 50 50
Venstre 21 0 47 43
Sp 28 1 50 43
Ap 25 2 40 48
SV 18 2 53 39
Sum 161 12 48 42
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Nordland
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 6 559
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 3 111
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 70,0 %
F-2015 51,2 %
K-2015 62,0 %
S-2013 70,7 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 23 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Sigurd Stormo, Ap (2015-)
Per Swensen, H (2011-2015)
Arild Kjerpeseth, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2019-2023 Ikke registrert. Tips mottas med takk.
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp
Partier i posisjon 2011-2015 V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp, V
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / AN 5/9-2011 27,5 (7) 24,2 (6) 22,7 (5) 6,3 (2) 6,8 (2) 7,7 (2) 4,8 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 31,3 20,7 12,0 3,8 19,8 6,9 4,8 0,0 0,0 0,8
2011 26,4 32,4 14,2 4,4 10,6 6,8 5,2 0,0 0,0 0,0
2007 33,5 18,7 15,7 5,3 7,5 7,8 3,1 0,0 0,0 8,3
2003 27,4 17,4 12,9 13,4 10,0 8,7 3,6 0,0 0,0 6,6
1999 29,6 17,9 4,4 6,8 15,8 10,7 3,6 0,0 0,0 11,3
1995 28,1 21,4 0,0 7,2 28,5 10,2 4,6 0,0 0,0 0,0
1991 30,7 27,9 0,0 15,1 11,6 10,3 4,4 0,0 0,0 0,0
1987 38,4 37,2 0,0 7,2 4,6 8,9 3,8 0,0 0,0 0,0
1983 41,8 30,0 0,0 7,3 4,6 11,1 5,1 0,0 0,0 0,0
1979 36,3 29,6 0,0 6,4 6,0 14,1 5,6 0,0 0,0 2,2
1975 36,2 18,3 0,0 6,6 6,0 17,4 5,8 0,0 0,0 9,7
1971 41,3 13,2 0,0 0,0 12,2 14,5 6,3 0,0 0,0 12,4
1967 35,0 13,1 0,0 7,9 9,1 8,2 6,4 0,0 0,0 20,3
1963 37,7 0,0 0,0 5,5 0,0 14,6 0,0 0,0 0,0 42,2
1959 32,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,2
1955 35,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,2
1951 27,5 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 62,5
1947 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,5
1945 30,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 35,4 20,7 13,0 3,4 11,8 7,7 1,8 1,9 1,9 2,5
2011 31,1 28,6 14,4 3,8 6,1 9,6 2,7 0,3 1,4 2,0
2007 32,3 16,4 18,9 4,4 7,5 12,1 2,6 0,5 2,1 3,3
2003 29,4 13,3 14,0 11,7 11,5 11,0 2,7 0,3 1,2 4,8
1999 32,0 15,6 6,5 6,9 9,7 11,7 2,9 0,0 1,1 13,6
1995 32,2 17,1 4,2 7,4 20,9 10,8 5,1 0,0 1,5 0,7
1991 33,6 21,2 2,9 13,7 14,0 10,0 3,4 0,0 1,2 0,0
1987 41,8 30,3 3,1 6,6 4,2 9,6 2,7 0,0 0,7 0,9
1983 42,5 28,5 1,5 6,0 3,8 11,7 3,5 0,0 0,8 1,7
1979 37,0 28,9 0,9 5,2 5,1 16,5 4,0 0,0 0,4 2,1
1975 36,9 24,5 0,8 6,5 7,0 18,8 4,0 0,0 0,6 1,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 25,0 20,1 20,0 4,8 18,3 5,4 2,3 1,2 1,1 1,7
2013 30,7 21,7 22,5 3,8 6,2 7,5 3,3 1,4 0,8 2,2
2009 36,7 12,9 26,3 5,1 6,6 8,0 2,3 0,2 0,6 1,3
2005 34,4 8,7 22,9 8,2 7,6 10,2 3,6 0,1 0,5 3,8
2001 22,7 12,7 11,9 11,2 6,5 15,8 2,3 0,0 0,2 16,6
1997 34,3 9,6 9,5 5,7 9,9 18,2 3,2 0,1 0,8 8,6
1993 33,4 11,4 2,2 11,0 26,2 10,3 3,5 0,1 0,4 1,6
1989 37,5 18,6 10,3 12,5 5,0 11,2 2,9 0,0 0,0 2,0
1985 45,9 26,7 1,1 8,6 4,3 10,5 2,1 0,0 0,3 0,5
1981 41,1 28,8 1,6 5,6 4,7 13,4 3,2 0,0 0,5 1,0
1977 41,8 21,0 1,3 4,7 6,3 19,7 3,2 0,0 0,5 1,5
1973 33,0 11,7 2,1 14,6 12,4 21,4 3,2 0,0 0,3 1,3
1969 50,2 12,4 0,0 5,7 10,7 14,9 4,6 0,0 0,0 1,5
1965 43,1 14,7 0,0 9,0 8,9 17,3 5,0 0,0 0,0 2,1
1961 43,7 14,2 0,0 7,5 5,4 21,7 3,2 0,0 0,0 4,2
1957 47,8 12,6 0,0 0,0 6,6 21,7 3,6 0,0 0,0 7,8
1953 46,3 12,7 0,0 0,0 3,6 23,9 4,0 0,0 0,0 9,5
1949 41,0 15,8 0,0 0,0 2,4 26,2 5,1 0,0 0,0 9,6
1945 42,6 21,9 0,0 0,0 2,9 0,0 17,2 0,0 0,0 15,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 36.6 19.5 13 3.9 15.8 6.8 3.3 0 0 1.1
Valgting 28,9 21,3 11,6 3,7 21,5 7,0 5,4 0,0 0,0 0,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned