Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Rødøy

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Frp 24 7,2 29 7,5 53 7,4 1,0 7,4 1 0
Sp 63 18,8 53 13,7 116 16,2 -19,3 16,2 3 -3
Andre (vis) 248 74,0 299 77,5 547 76,4 18,3 76,4 13 3
Ap+SV+
MDG+Sp+R
63 18,8 53 13,7 116 16,2 -19,3 16,2 3 -3
H+Frp+
KrF+V
24 7,2 29 7,5 53 7,4 1,0 7,4 1 0
Nærmest til å vinne mandat: RFL (12 stemmer), tape mandat: Sp (15 stemmer)
Fremmøte: 73,7 % Stemmeberettigede: 981 Opptalte stemmer: 721
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:31 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 0,0 0,0 7,4 0,0 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4
14:25 0,0 0,0 7,4 0,0 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4
10:53 0,0 0,0 7,4 0,0 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4
10:53 0,0 0,0 7,4 0,0 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 76,4
08:24 0,0 0,0 8,3 0,0 16,6 0,0 0,0 0,0 0,0 75,1
08:24 0,0 0,0 8,3 0,0 16,6 0,0 0,0 0,0 0,0 75,1
08:24 0,0 0,0 8,3 0,0 16,6 0,0 0,0 0,0 0,0 75,1
08:24 0,0 0,0 8,3 0,0 16,6 0,0 0,0 0,0 0,0 75,1
21:34 0,0 0,0 8,3 0,0 16,6 0,0 0,0 0,0 0,0 75,1
21:00 0,0 0,0 9,5 0,0 21,1 0,0 0,0 0,0 0,0 69,4

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 0,0 (0) 0,0 (0) 6,4 (1) 0,0 (0) 35,5 (6) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 58,1 (10)
Poll of polls (brutt ned) 0,0 (0) 0,0 (0) 5,5 (0) 0,0 (0) 60,5 (7) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 97,5 (10)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 0,0 (0) 0,0 (0) 5,5 (0) 0,0 (0) 61,4 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 68,6 (9)
K-snitt september (brutt ned) 0,0 (0) 0,0 (0) 5,0 (0) 0,0 (0) 63,5 (7) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 94,7 (10)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 0,0 (0) 0,0 (0) 7,7 (1) 0,0 (0) 81,0 (11) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 32,4 (5)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 100,0 (17) 163,5 (17) 135,5 (17) 163,2 (17) 121,1 (17) Sp, Frp, And
Borgerlige 6,4 (1) 5,5 (0) 5,5 (0) 5,0 (0) 7,7 (1) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 35,5 (6) 60,5 (7) 61,4 (8) 63,5 (7) 81,0 (11) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 35,5 (6) 60,5 (7) 61,4 (8) 63,5 (7) 81,0 (11) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 0,0 (0) 0,0 (0) 6,4 (1) 0,0 (0) 35,5 (6) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 58,1 (10)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 9 0 54 22
Sp 22 4 47 41
Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti 18 4 49 56
Rødøy fellesliste 16 2 46 31
Sum 65 10 48 40
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 9 0 50 56
Sp 22 3 47 36
Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti 20 4 47 50
Rødøy fellesliste 18 1 44 39
Sum 69 8 47 43
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 16 0 52 31
Sp 23 3 47 39
Kystpartiet 22 3 46 32
Rødøy fellesliste 15 0 47 33
Stø kurs 20 4 25 60
Sum 96 10 43 40
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Nordland
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 1 315
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 657
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 75,3 %
F-2015 55,5 %
K-2015 68,0 %
S-2013 77,1 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 17 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Olav Terje Hoff, Sp (2007-)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 Sp, Frp, A
Partier i posisjon 2011-2015 Sp, A
Partier i posisjon 2007-2011 Sp, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 0,0 0,0 6,4 0,0 35,5 0,0 0,0 0,0 0,0 58,1
2011 0,0 0,0 9,8 0,0 34,8 0,0 0,0 0,0 0,0 55,5
2007 18,6 0,0 0,0 0,0 34,9 9,8 0,0 0,0 0,0 36,7
2003 18,9 4,8 0,0 0,0 27,5 9,5 0,0 0,0 0,0 39,3
1999 23,2 0,0 0,0 0,0 35,5 10,8 0,0 0,0 0,0 30,6
1995 23,9 0,0 0,0 0,0 26,1 8,0 0,0 0,0 0,0 42,0
1991 21,6 6,4 0,0 0,0 23,2 8,1 0,0 0,0 0,0 40,8
1987 24,7 9,5 0,0 0,0 11,3 8,5 0,0 0,0 0,0 45,9
1983 38,5 18,7 0,0 0,0 19,5 14,3 4,7 0,0 0,0 4,3
1979 21,7 21,4 0,0 2,9 0,0 20,1 0,0 0,0 0,0 33,9
1975 22,4 0,0 0,0 6,2 0,0 24,9 0,0 0,0 0,0 46,5
1971 22,3 0,0 0,0 0,0 0,0 17,8 0,0 0,0 0,0 59,9
1967 38,2 0,0 0,0 0,0 0,0 18,4 27,7 0,0 0,0 15,7
1963 31,2 0,0 0,0 0,0 0,0 18,4 23,6 0,0 0,0 26,9
1959 35,5 5,3 0,0 0,0 0,0 20,3 22,2 0,0 0,0 16,8
1955 23,6 5,4 0,0 0,0 0,0 22,6 0,0 0,0 0,0 48,4
1951 37,2 0,0 0,0 0,0 0,0 39,1 0,0 0,0 0,0 23,7
1947 44,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,7
1945 39,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 23,9 5,6 8,2 2,4 31,0 9,1 5,2 1,7 2,1 10,8
2011 18,5 13,1 13,7 4,4 18,7 10,4 3,3 0,2 1,5 16,3
2007 19,0 4,1 13,4 5,3 22,9 14,7 1,7 0,3 1,7 16,8
2003 18,5 3,4 10,2 8,5 30,0 11,7 2,4 0,2 1,1 14,1
1999 16,8 5,1 6,4 5,8 27,1 19,9 2,5 0,0 0,9 15,4
1995 21,5 7,3 5,2 5,1 39,6 13,3 4,9 0,0 1,1 2,1
1991 20,6 8,8 4,3 8,7 36,3 17,2 3,5 0,0 0,8 0,0
1987 31,8 18,2 4,1 4,5 17,3 19,3 2,8 0,0 0,9 1,1
1983 33,3 21,2 1,0 3,8 14,0 19,2 4,3 0,0 0,8 2,5
1979 13,2 29,2 1,2 2,2 19,3 29,0 4,9 0,0 0,3 0,7
1975 17,6 18,3 1,4 5,9 7,9 42,3 4,5 0,0 1,1 1,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 17,8 15,1 17,5 4,2 33,0 5,7 0,9 1,4 1,6 2,9
2013 27,0 14,3 18,5 2,5 18,9 11,0 0,1 0,8 1,1 5,8
2009 25,5 6,2 27,1 4,9 19,4 11,4 0,9 0,0 1,2 3,6
2005 22,5 3,7 19,9 6,2 23,0 12,4 2,8 0,0 0,4 9,0
2001 10,8 4,8 7,0 7,3 11,4 23,1 1,6 0,0 0,2 33,8
1997 22,3 4,3 6,8 3,9 16,8 28,0 2,6 0,0 0,7 14,8
1993 21,8 7,0 3,3 8,5 42,1 13,0 2,8 0,1 0,0 1,4
1989 34,8 15,0 9,3 8,7 11,0 17,3 2,6 0,0 0,0 1,3
1985 39,3 24,7 1,7 6,9 6,8 17,3 2,3 0,0 0,6 0,4
1981 26,3 24,9 2,3 5,6 9,0 25,7 4,8 0,0 0,5 1,0
1977 29,5 15,2 1,3 2,6 11,6 33,8 4,6 0,0 0,7 0,6
1973 19,8 6,0 3,1 7,7 24,4 34,1 2,8 0,0 1,0 1,1
1969 42,0 10,2 0,0 2,0 14,5 28,0 3,2 0,0 0,0 0,0
1965 35,4 13,3 0,0 5,4 11,4 28,2 6,4 0,0 0,0 0,0
1961 35,6 13,7 0,0 3,2 9,0 36,1 2,2 0,0 0,0 0,2
1957 34,3 15,3 0,0 0,0 10,3 37,1 2,8 0,0 0,0 0,2
1953 35,7 15,4 0,0 0,0 5,5 38,5 4,3 0,0 0,0 0,6
1949 38,2 17,3 0,0 0,0 5,3 32,3 3,8 0,0 0,0 3,1
1945 43,8 36,4 0,0 0,0 4,0 0,0 13,4 0,0 0,0 2,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 0 0 6.8 0 30.4 0 0 0 0 62.8
Valgting 0,0 0,0 6,2 0,0 37,6 0,0 0,0 0,0 0,0 56,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned