Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Hemnes

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 178 24,8 322 19,5 500 21,4 -3,7 5 -1
H 115 16,0 212 12,8 327 14,0 -4,0 3 -1
Frp 63 8,8 178 10,8 241 10,3 4,5 2 1
SV 98 13,6 154 9,3 252 10,8 3,8 3 1
Sp 89 12,4 302 18,2 391 16,7 -8,3 4 -2
Andre (vis) 176 24,5 448 27,1 624 26,7 13,1 6 3
Ap+SV+
MDG+Sp+R
365 50,8 778 47,0 1 143 48,9 -8,2 12 -2
H+Frp+
KrF+V
178 24,8 390 23,6 568 24,3 0,5 5 0
Nærmest til å vinne mandat: GH (10 stemmer), tape mandat: SV (11 stemmer)
Fremmøte: 66,7 % Stemmeberettigede: 3 579 Opptalte stemmer: 2 374
Oppdatert: 27/11 kl 21:39:19 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
27/11 - 21:39 21,4 14,0 10,3 10,8 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 26,7
27/11 - 21:39 21,4 14,0 10,3 10,8 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 26,7
27/11 - 21:39 21,4 14,0 10,3 10,8 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 26,7
27/11 - 21:39 21,4 14,0 10,3 10,8 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 26,7
20/9 - 15:15 21,4 14,0 10,3 10,8 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 26,7
20/9 - 15:15 21,4 14,0 10,3 10,8 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 26,7
20/9 - 15:15 21,4 14,0 10,3 10,8 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 26,7
20/9 - 15:15 21,4 14,0 10,3 10,8 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 26,7
14/9 - 10:02 21,4 14,0 10,3 10,8 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 26,7
14/9 - 10:02 21,4 14,0 10,3 10,8 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 26,7

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 25,1 (6) 18,0 (4) 5,8 (1) 7,0 (2) 25,1 (6) 0,0 (0) 1,0 (0) 0,0 (0) 4,4 (1) 13,6 (3)
Poll of polls (brutt ned) 21,0 (6) 23,6 (6) 7,6 (2) 9,0 (2) 13,1 (3) 0,0 (0) 1,3 (0) 0,0 (0) 4,4 (1) 12,4 (3)
Siste lokale målings 19,2 (5) 15,9 (4) 9,3 (2) 10,4 (2) 13,9 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 31,4 (7)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 21,7 (6) 24,5 (6) 8,2 (2) 7,4 (2) 13,9 (4) 0,0 (0) 1,4 (0) 0,0 (0) 4,0 (1) 9,1 (2)
K-snitt september (brutt ned) 21,2 (5) 22,8 (6) 7,7 (2) 8,9 (2) 13,5 (3) 0,0 (0) 1,3 (0) 0,0 (0) 5,1 (1) 13,6 (4)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 22,5 (5) 30,8 (8) 8,7 (2) 8,8 (2) 9,1 (2) 0,0 (0) 0,9 (0) 0,0 (0) 6,0 (1) 11,4 (3)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 21 1 56 24
Høyre 22 4 46 32
Sp 24 3 42 50
Ap 15 4 52 47
SV 13 1 58 62
Grønt Hemnes - fellesliste for V og MDG 14 2 48 50
Sosialdemokratene Hemnes 18 0 53 22
Rettferd og Frihets partiet 14 0 45 21
Sum 141 15 50 38
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Fylke Nordland
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 4 459
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 2 422
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 76,2 %
K-2019 67,4 %
F-2019 52,2 %
S-2017 76,4 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 23 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Paul Asphaug, Sp (2019-)
Christine Trones, H (2015-2019)
Kjell Joar Petersen-Øverleir, H (2011-2015)
Kjell-Idar Juvik, Ap (2007-2011)
Partier i posisjon 2019-2023 R, Sp, H, Frp, A
Partier i posisjon 2015-2019 Sp, H, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 Sp, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, V
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / AH 31/8-2023 19,2 (5) 15,9 (4) 9,3 (2) 10,4 (2) 13,9 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 31,4 (7)
Norfakta / AH 9/5-2023 21,8 (5) 22,4 (5) 8,8 (2) 9,4 (2) 15,5 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 22,2 (5)
Norfakta / AH 10/9-2015 31,2 (7) 23,8 (6) 12,3 (3) 4,5 (1) 19,3 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 5,7 (1) 0,0 (0) 3,2 (1)
Norfakta / AH 2/7-2015 34,7 (8) 20,5 (5) 16,8 (4) 5,0 (1) 15,0 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 3,0 (0) 0,0 (0) 5,3 (1)
Norfakta / AH 15/5-2015 42,9 (10) 24,2 (6) 11,6 (3) 4,8 (1) 9,8 (2) 1,4 (0) 0,8 (0) 3,1 (0) 0,0 (0) 1,5 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 25,1 18,0 5,8 7,0 25,1 0,0 1,0 0,0 4,4 13,6
2015 34,3 23,8 9,2 8,4 18,2 0,0 0,0 3,4 0,0 2,8
2011 35,4 20,6 18,2 4,2 15,1 2,7 0,0 0,0 0,0 3,8
2007 45,8 4,5 20,3 5,0 15,0 2,7 4,6 0,0 0,0 2,1
2003 30,7 7,2 17,8 11,2 24,1 2,5 3,5 0,0 0,0 3,0
1999 33,6 8,3 6,4 8,9 31,6 5,2 0,0 0,0 0,0 5,9
1995 41,3 14,2 0,0 11,3 20,2 4,7 0,0 0,0 0,0 8,3
1991 38,9 11,4 0,0 15,4 16,0 3,8 2,8 0,0 0,0 11,8
1987 43,0 19,3 0,0 14,2 10,1 4,3 3,4 0,0 0,0 5,6
1983 44,8 20,0 0,0 11,2 11,8 4,5 0,0 0,0 0,0 7,8
1979 42,9 22,8 0,0 5,4 13,8 7,5 0,0 0,0 0,0 7,6
1975 45,6 11,2 0,0 9,2 19,1 8,4 0,0 0,0 0,0 6,4
1971 47,5 7,7 0,0 12,2 18,1 5,0 9,5 0,0 0,0 0,0
1967 46,7 8,4 0,0 11,5 15,1 5,5 12,8 0,0 0,0 0,0
1963 47,5 9,2 0,0 9,6 16,5 7,2 10,1 0,0 0,0 0,0
1959 49,8 12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 26,9 0,0 0,0 10,8
1955 32,4 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 31,6 0,0 0,0 23,3
1951 31,8 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 31,5 0,0 0,0 24,5
1947 52,5 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 34,0 0,0 0,0 0,0
1945 51,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,6 0,0 0,0 23,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 31,1 13,0 7,5 6,2 29,8 1,7 1,4 2,6 5,8 1,0
2015 33,8 19,6 7,8 6,8 14,7 1,9 1,5 3,7 1,8 8,3
2011 34,1 15,6 13,9 5,3 13,5 3,1 2,4 0,9 2,6 8,6
2007 33,9 5,1 17,3 6,3 14,6 3,1 3,8 0,7 2,2 13,0
2003 30,4 7,2 17,4 15,7 16,6 3,2 2,2 0,8 1,6 5,0
1999 34,7 11,5 9,7 11,3 19,1 6,5 1,9 0,0 2,7 2,5
1995 40,3 11,5 6,6 11,8 19,3 4,7 3,0 0,0 2,0 1,0
1991 39,4 11,6 4,3 18,6 18,9 3,9 2,3 0,0 1,0 0,0
1987 44,3 16,7 4,6 14,1 10,9 4,4 3,5 0,0 0,9 0,6
1983 47,4 18,4 2,1 11,3 10,1 5,5 3,5 0,0 0,8 0,9
1979 45,2 21,2 1,0 6,0 12,1 8,3 3,3 0,0 0,8 2,2
1975 46,8 10,7 1,4 9,8 16,5 7,9 3,3 0,0 1,0 2,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 30,3 12,3 8,2 6,4 28,3 1,2 1,5 1,6 7,5 2,6
2017 29,3 17,5 13,2 7,3 21,8 2,0 1,9 2,5 3,6 0,8
2013 38,4 16,4 15,5 5,6 13,1 2,6 2,7 1,9 1,5 2,4
2009 41,5 6,6 19,8 7,5 15,1 3,1 2,3 0,0 1,6 2,4
2005 37,5 5,0 20,8 12,6 12,9 3,5 2,4 0,1 1,0 4,2
2001 27,5 9,7 11,9 15,4 12,4 10,5 1,4 0,0 0,5 10,6
1997 36,9 7,2 9,2 8,4 18,3 11,3 2,4 0,0 1,3 5,2
1993 36,7 8,3 3,1 14,1 29,9 4,6 2,4 0,0 0,3 0,4
1989 41,9 13,8 7,6 18,6 9,6 5,3 2,3 0,0 0,0 0,9
1985 46,9 18,2 1,2 17,4 9,3 4,7 1,6 0,0 0,2 0,5
1981 45,4 21,2 1,6 10,5 9,8 7,4 3,3 0,0 0,3 0,7
1977 51,6 11,7 0,9 7,4 13,1 10,7 3,0 0,0 0,5 1,1
1973 40,7 6,8 2,8 14,5 17,2 11,6 4,1 0,0 0,3 1,9
1969 51,1 7,5 0,0 8,1 17,9 5,5 8,9 0,0 0,0 0,9
1965 45,9 8,9 0,0 11,1 13,4 7,1 12,4 0,0 0,0 1,2
1961 54,8 14,4 0,0 6,0 1,3 6,0 17,3 0,0 0,0 0,3
1957 60,0 13,2 0,0 0,0 0,5 5,8 19,5 0,0 0,0 1,1
1953 55,9 13,0 0,0 0,0 0,8 6,7 21,0 0,0 0,0 2,5
1949 49,3 16,4 0,0 0,0 0,4 6,2 21,4 0,0 0,0 6,3
1945 54,7 15,9 0,0 0,0 0,2 0,0 25,2 0,0 0,0 3,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 31.3 17.2 5.4 8.2 19.2 0 1 0 3.7 15.7
Valgting 23,1 18,2 6,0 6,6 27,0 0,0 1,0 0,0 4,7 12,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned