Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Hemnes

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 187 30,8 422 22,9 609 25,1 -9,2 25,1 6 -2
H 103 16,9 332 18,0 435 18,0 -5,8 18,0 4 -2
Frp 32 5,3 109 5,9 141 5,8 -3,3 5,8 1 -1
SV 49 8,1 121 6,6 170 7,0 -1,4 7,0 2 0
Sp 115 18,9 492 26,7 607 25,1 6,8 25,1 6 2
V 6 1,0 18 1,0 24 1,0 1,0 1,0 0 0
R 22 3,6 85 4,6 107 4,4 4,4 4,4 1 1
Andre (vis) 94 15,5 235 12,7 329 13,6 13,6 13,6 3 3
Ap+SV+
MDG+Sp+R
373 61,3 1 120 60,7 1 493 61,6 0,6 61,6 15 1
H+Frp+
KrF+V
141 23,2 459 24,9 600 24,8 -8,1 24,8 5 -3
Nærmest til å vinne mandat: Frp (24 stemmer), tape mandat: SV (25 stemmer)
Fremmøte: 68,8 % Stemmeberettigede: 3 591 Opptalte stemmer: 2 453
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:31 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 25,1 18,0 5,8 7,0 25,1 0,0 1,0 0,0 4,4 13,6
14:25 25,1 18,0 5,8 7,0 25,1 0,0 1,0 0,0 4,4 13,6
10:28 25,1 18,0 5,8 7,0 25,1 0,0 1,0 0,0 4,4 13,6
17:27 25,1 18,0 5,8 7,0 25,1 0,0 1,0 0,0 4,4 13,6
00:23 25,2 17,8 5,8 6,9 25,1 0,0 1,0 0,0 4,4 13,6
23:38 27,9 17,0 5,5 5,8 28,8 0,0 0,6 0,0 4,3 10,1
23:19 27,2 17,8 5,8 5,8 28,1 0,0 0,5 0,0 4,0 10,8
23:19 27,2 17,8 5,8 5,8 28,1 0,0 0,5 0,0 4,0 10,8
22:12 22,8 15,9 5,7 6,1 28,2 0,0 0,7 0,0 4,6 16,0
22:12 22,8 15,9 5,7 6,1 28,2 0,0 0,7 0,0 4,6 16,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 34,3 (8) 23,8 (6) 9,2 (2) 8,4 (2) 18,2 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 3,4 (1) 0,0 (0) 2,8 (0)
Poll of polls (brutt ned) 25,3 (5) 20,6 (4) 7,8 (2) 13,3 (3) 31,1 (7) 0,0 (0) 0,0 (0) 5,8 (1) 0,0 (0) 4,6 (1)
Siste lokale målings 31,2 (7) 23,8 (6) 12,3 (3) 4,5 (1) 19,3 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 5,7 (1) 0,0 (0) 3,2 (1)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 23,6 (5) 21,5 (4) 7,8 (2) 17,1 (4) 31,5 (7) 0,0 (0) 0,0 (0) 6,9 (1) 0,0 (0) 3,2 (0)
K-snitt september (brutt ned) 25,3 (5) 20,2 (4) 7,1 (2) 14,2 (3) 32,6 (7) 0,0 (0) 0,0 (0) 6,0 (1) 0,0 (0) 4,5 (1)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 21,6 (4) 17,9 (4) 11,0 (2) 14,1 (3) 41,6 (9) 0,0 (0) 0,0 (0) 6,2 (1) 0,0 (0) 1,5 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 51,1 (12) 59,5 (13) 55,4 (13) 60,8 (13) 59,9 (13) 70,5 (15) Sp, H, Frp
Borgerlige 32,9 (8) 28,4 (6) 36,1 (9) 29,3 (6) 27,3 (6) 28,9 (6) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 64,3 (15) 75,5 (16) 60,7 (13) 79,1 (17) 78,1 (16) 83,5 (17) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 18,2 (4) 31,1 (7) 19,3 (4) 31,5 (7) 32,6 (7) 41,6 (9) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 34,3 (8) 23,8 (6) 9,2 (2) 8,4 (2) 18,2 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 3,4 (1) 0,0 (0) 2,8 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 22 1 51 14
Høyre 27 4 49 41
Venstre 9 1 45 33
Sp 23 1 44 43
Ap 21 2 51 38
SV 17 2 54 53
Rødt 9 2 36 44
Hemnes lista 13 0 43 38
Hemnes samfunnsdemokratiske folkeparti 12 0 43 17
Sosialdemokratene Hemnes 19 0 50 37
Sum 172 13 48 36
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 20 3 46 15
Høyre 23 4 49 30
Sp 23 1 42 57
Ap 29 4 49 48
SV 20 2 48 65
Samfunnspartiet 22 0 49 9
Miljøpartiet De Grønne 12 2 44 42
Sum 149 16 47 38
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 22 4 53 9
Høyre 19 4 52 32
KrF 9 2 61 44
Sp 22 2 46 45
Ap 29 3 49 41
SV 15 2 53 47
Hemnes samfunnsparti 21 0 39 14
Sum 137 17 49 32
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Nordland
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 4 579
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 2 399
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 76,4 %
F-2015 53,3 %
K-2015 67,0 %
S-2013 76,0 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 23 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Christine Trones, H (2015-)
Kjell Joar Petersen-Øverleir, H (2011-2015)
Kjell-Idar Juvik, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Sp, H, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 Sp, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, V
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / AH 10/9-2015 31,2 (7) 23,8 (6) 12,3 (3) 4,5 (1) 19,3 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 5,7 (1) 0,0 (0) 3,2 (1)
Norfakta / AH 2/7-2015 34,7 (8) 20,5 (5) 16,8 (4) 5,0 (1) 15,0 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 3,0 (0) 0,0 (0) 5,3 (1)
Norfakta / AH 15/5-2015 42,9 (10) 24,2 (6) 11,6 (3) 4,8 (1) 9,8 (2) 1,4 (0) 0,8 (0) 3,1 (0) 0,0 (0) 1,5 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 34,3 23,8 9,2 8,4 18,2 0,0 0,0 3,4 0,0 2,8
2011 35,4 20,6 18,2 4,2 15,1 2,7 0,0 0,0 0,0 3,8
2007 45,8 4,5 20,3 5,0 15,0 2,7 4,6 0,0 0,0 2,1
2003 30,7 7,2 17,8 11,2 24,1 2,5 3,5 0,0 0,0 3,0
1999 33,6 8,3 6,4 8,9 31,6 5,2 0,0 0,0 0,0 5,9
1995 41,3 14,2 0,0 11,3 20,2 4,7 0,0 0,0 0,0 8,3
1991 38,9 11,4 0,0 15,4 16,0 3,8 2,8 0,0 0,0 11,8
1987 43,0 19,3 0,0 14,2 10,1 4,3 3,4 0,0 0,0 5,6
1983 44,8 20,0 0,0 11,2 11,8 4,5 0,0 0,0 0,0 7,8
1979 42,9 22,8 0,0 5,4 13,8 7,5 0,0 0,0 0,0 7,6
1975 45,6 11,2 0,0 9,2 19,1 8,4 0,0 0,0 0,0 6,4
1971 47,5 7,7 0,0 12,2 18,1 5,0 9,5 0,0 0,0 0,0
1967 46,7 8,4 0,0 11,5 15,1 5,5 12,8 0,0 0,0 0,0
1963 47,5 9,2 0,0 9,6 16,5 7,2 10,1 0,0 0,0 0,0
1959 49,8 12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 26,9 0,0 0,0 10,8
1955 32,4 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 31,6 0,0 0,0 23,3
1951 31,8 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 31,5 0,0 0,0 24,5
1947 52,5 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 34,0 0,0 0,0 0,0
1945 51,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,6 0,0 0,0 23,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 33,8 19,6 7,8 6,8 14,7 1,9 1,5 3,7 1,8 8,3
2011 34,1 15,6 13,9 5,3 13,5 3,1 2,4 0,9 2,6 8,6
2007 33,9 5,1 17,3 6,3 14,6 3,1 3,8 0,7 2,2 13,0
2003 30,4 7,2 17,4 15,7 16,6 3,2 2,2 0,8 1,6 5,0
1999 34,7 11,5 9,7 11,3 19,1 6,5 1,9 0,0 2,7 2,5
1995 40,3 11,5 6,6 11,8 19,3 4,7 3,0 0,0 2,0 1,0
1991 39,4 11,6 4,3 18,6 18,9 3,9 2,3 0,0 1,0 0,0
1987 44,3 16,7 4,6 14,1 10,9 4,4 3,5 0,0 0,9 0,6
1983 47,4 18,4 2,1 11,3 10,1 5,5 3,5 0,0 0,8 0,9
1979 45,2 21,2 1,0 6,0 12,1 8,3 3,3 0,0 0,8 2,2
1975 46,8 10,7 1,4 9,8 16,5 7,9 3,3 0,0 1,0 2,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 29,3 17,5 13,2 7,3 21,8 2,0 1,9 2,5 3,6 0,8
2013 38,4 16,4 15,5 5,6 13,1 2,6 2,7 1,9 1,5 2,4
2009 41,5 6,6 19,8 7,5 15,1 3,1 2,3 0,0 1,6 2,4
2005 37,5 5,0 20,8 12,6 12,9 3,5 2,4 0,1 1,0 4,2
2001 27,5 9,7 11,9 15,4 12,4 10,5 1,4 0,0 0,5 10,6
1997 36,9 7,2 9,2 8,4 18,3 11,3 2,4 0,0 1,3 5,2
1993 36,7 8,3 3,1 14,1 29,9 4,6 2,4 0,0 0,3 0,4
1989 41,9 13,8 7,6 18,6 9,6 5,3 2,3 0,0 0,0 0,9
1985 46,9 18,2 1,2 17,4 9,3 4,7 1,6 0,0 0,2 0,5
1981 45,4 21,2 1,6 10,5 9,8 7,4 3,3 0,0 0,3 0,7
1977 51,6 11,7 0,9 7,4 13,1 10,7 3,0 0,0 0,5 1,1
1973 40,7 6,8 2,8 14,5 17,2 11,6 4,1 0,0 0,3 1,9
1969 51,1 7,5 0,0 8,1 17,9 5,5 8,9 0,0 0,0 0,9
1965 45,9 8,9 0,0 11,1 13,4 7,1 12,4 0,0 0,0 1,2
1961 54,8 14,4 0,0 6,0 1,3 6,0 17,3 0,0 0,0 0,3
1957 60,0 13,2 0,0 0,0 0,5 5,8 19,5 0,0 0,0 1,1
1953 55,9 13,0 0,0 0,0 0,8 6,7 21,0 0,0 0,0 2,5
1949 49,3 16,4 0,0 0,0 0,4 6,2 21,4 0,0 0,0 6,3
1945 54,7 15,9 0,0 0,0 0,2 0,0 25,2 0,0 0,0 3,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 38.6 24.9 6.9 10.4 9.9 0 0 5.6 0 3.8
Valgting 33,5 23,5 9,6 8,0 19,9 0,0 0,0 2,9 0,0 2,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned