Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Dønna

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 51 22,4 169 29,1 220 27,4 -9,5 27,4 5 -1
H 61 26,8 124 21,3 185 23,1 13,6 23,1 4 2
SV 31 13,6 72 12,4 103 12,8 -6,0 12,8 2 -1
Sp 41 18,0 118 20,3 159 19,8 19,8 19,8 3 3
R 44 19,3 91 15,7 135 16,8 16,8 16,8 3 3
Ap+SV+
MDG+Sp+R
167 73,2 450 77,5 617 76,8 21,1 76,8 13 4
H+Frp+
KrF+V
61 26,8 124 21,3 185 23,1 13,6 23,1 4 2
Nærmest til å vinne mandat: Sp (13 stemmer), tape mandat: Ap (16 stemmer)
Fremmøte: 72,9 % Stemmeberettigede: 1 116 Opptalte stemmer: 809
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 27,4 23,1 0,0 12,8 19,8 0,0 0,0 0,0 16,8 0,0
24/9 - 13:01 27,4 23,1 0,0 12,8 19,8 0,0 0,0 0,0 16,8 0,0
24/9 - 13:01 27,4 23,1 0,0 12,8 19,8 0,0 0,0 0,0 16,8 0,0
12/9 - 14:25 27,4 23,1 0,0 12,8 19,8 0,0 0,0 0,0 16,8 0,0
12/9 - 14:25 27,4 23,1 0,0 12,8 19,8 0,0 0,0 0,0 16,8 0,0
10/9 - 18:12 27,4 23,1 0,0 12,8 19,8 0,0 0,0 0,0 16,8 0,0
10/9 - 18:12 27,4 23,1 0,0 12,8 19,8 0,0 0,0 0,0 16,8 0,0
9/9 - 22:05 27,5 23,0 0,0 13,1 19,4 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0
9/9 - 20:33 27,5 23,0 0,0 13,1 19,4 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 36,9 (6) 9,5 (2) 8,4 (1) 18,9 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 26,3 (5)
Poll of polls (brutt ned) 27,2 (4) 8,2 (1) 7,2 (1) 30,1 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 44,1 (7)
Siste lokale målings 29,6 (5) 14,3 (2) 23,7 (4) 9,4 (2) 10,3 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 12,7 (2)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 25,4 (4) 8,6 (1) 7,2 (1) 38,5 (6) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 31,0 (5)
K-snitt september (brutt ned) 27,2 (4) 8,1 (1) 6,5 (1) 32,0 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 42,8 (6)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 23,3 (5) 7,2 (1) 10,1 (2) 31,8 (6) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 14,7 (3)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 81,1 (14) 86,7 (13) 80,3 (13) 72,2 (11) 84,6 (12) 55,3 (11) Ap, H, Frp, And
Borgerlige 17,9 (3) 15,4 (2) 38,0 (6) 15,8 (2) 14,6 (2) 17,3 (3) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 55,8 (9) 57,3 (8) 49,3 (9) 63,9 (10) 59,2 (9) 55,1 (11) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 0,0 (0) 0,0 (0) 10,3 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 36,9 (6) 9,5 (2) 8,4 (1) 18,9 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 26,3 (5)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 18 2 46 33
Sp 18 3 47 44
Ap 20 2 51 45
SV 15 1 45 67
Rødt 12 2 56 33
Sum 83 10 49 45
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 9 2 60 22
Høyre 14 3 48 29
Ap 23 2 50 48
SV 15 1 43 73
Fellesliste for Senterpartiet og Kystpartiet 19 2 46 47
Sum 80 10 49 46
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 20 2 52 50
Høyre 19 0 41 37
Sp 15 2 47 33
Ap 23 2 46 48
SV 23 1 41 65
Kystpartiet 15 1 43 33
Sum 115 8 45 46
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Nordland
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 1 432
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 704
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 75,8 %
F-2015 53,8 %
K-2015 63,8 %
S-2013 72,6 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 17 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
John Erik Johansen, Ap (2015-)
Anne Sofie Sand Mathisen, Ap (2011-2015)
Ingunn Laumann, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, H, Frp, A
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, A
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / HB 5/9-2011 29,6 (5) 14,3 (2) 23,7 (4) 9,4 (2) 10,3 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 12,7 (2)
Norfakta / HB 22/6-2011 31,5 (5) 20,1 (3) 21,2 (4) 6,8 (1) 10,7 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 9,7 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 36,9 9,5 8,4 18,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,3
2011 32,8 14,8 9,2 17,1 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4
2007 30,1 12,6 22,5 10,5 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 10,9
2003 30,5 16,3 0,0 18,0 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 18,8
1999 38,3 26,3 0,0 9,8 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1995 23,4 24,6 0,0 11,0 18,4 0,0 0,0 0,0 0,0 22,6
1991 24,5 19,7 2,8 13,9 21,0 4,8 0,0 0,0 3,2 10,0
1987 40,8 22,0 0,0 8,5 17,7 6,2 0,0 0,0 4,8 0,0
1983 36,2 17,5 0,0 10,1 14,5 6,3 3,7 0,0 2,4 9,3
1979 29,3 30,2 0,0 11,0 19,8 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0
1975 34,2 0,0 0,0 9,8 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0
1971 39,3 18,6 0,0 0,0 19,2 11,6 3,9 0,0 0,0 7,4
1967 30,1 19,5 0,0 0,0 16,2 8,8 4,8 0,0 0,0 20,7
1963 30,5 10,4 0,0 0,0 15,6 9,7 0,0 0,0 0,0 33,8
1959 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1955 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 78,6
1951 22,9 0,0 0,0 0,0 0,0 10,6 0,0 0,0 0,0 66,5
1947 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77,0
1945 40,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 34,8 6,9 7,9 13,0 17,2 1,7 0,5 0,8 4,7 12,5
2011 30,2 9,9 9,9 7,2 18,9 4,4 1,0 0,2 4,8 13,5
2007 34,6 8,2 15,9 7,1 17,6 3,5 1,1 0,1 4,0 7,9
2003 25,4 8,5 8,0 15,7 18,7 3,9 0,8 0,2 1,8 17,1
1999 21,2 13,0 17,0 7,5 26,6 4,4 0,7 0,0 2,7 6,8
1995 34,9 13,8 6,5 8,6 25,3 3,4 1,8 0,0 3,1 2,6
1991 30,1 14,6 4,5 16,4 24,6 5,0 1,8 0,0 2,8 0,0
1987 38,1 17,0 5,4 9,4 17,0 4,7 2,1 0,0 4,3 1,9
1983 36,0 19,6 2,6 9,7 15,1 8,1 4,4 0,0 2,4 2,1
1979 32,9 25,3 1,2 8,7 16,2 11,0 1,7 0,0 1,3 1,5
1975 27,4 29,4 1,4 10,9 20,0 8,8 0,8 0,0 1,0 0,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 22,7 13,2 12,9 8,2 33,8 1,1 0,7 1,1 2,7 3,4
2013 37,8 11,8 13,4 6,0 19,2 4,1 1,0 1,7 1,5 3,6
2009 34,2 8,6 19,6 7,2 19,3 3,2 0,5 0,0 2,6 4,7
2005 31,3 6,3 17,8 9,7 20,7 4,7 2,1 0,0 1,1 6,5
2001 18,8 8,0 8,0 8,7 15,2 8,8 0,2 0,0 1,5 30,9
1997 27,7 7,3 9,9 7,7 17,5 11,2 2,2 0,0 1,7 14,7
1993 30,1 10,7 3,6 12,4 32,4 6,4 1,4 0,0 1,9 1,1
1989 34,6 15,3 10,5 12,8 16,6 5,9 1,3 0,0 0,0 3,0
1985 42,4 22,6 2,3 10,7 11,8 6,0 2,1 0,0 1,8 0,2
1981 32,4 27,3 2,4 7,7 14,3 10,5 3,0 0,0 1,9 0,5
1977 40,7 19,3 1,8 5,0 18,6 11,6 1,3 0,0 1,1 0,6
1973 27,9 10,4 3,2 11,1 29,4 15,0 1,8 0,0 0,4 0,6
1969 45,2 15,9 0,0 2,6 21,8 11,2 3,1 0,0 0,0 0,2
1965 38,0 18,5 0,0 5,2 23,6 9,5 4,7 0,0 0,0 0,6
1961 43,0 13,3 0,0 4,6 25,7 11,7 1,1 0,0 0,0 0,7
1957 43,1 13,8 0,0 0,0 26,0 11,1 4,2 0,0 0,0 1,8
1953 50,7 17,3 0,0 0,0 14,8 11,4 3,8 0,0 0,0 2,0
1949 49,3 21,1 0,0 0,0 11,5 8,8 4,3 0,0 0,0 5,0
1945 45,3 28,1 0,0 0,0 18,0 0,0 3,7 0,0 0,0 4,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 40.3 8.2 10.7 27 0 0 0 0 0 13.8
Valgting 36,0 9,9 7,7 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned