Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Hattfjelldal

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 98 46,7 215 37,1 313 40,0 -1,4 40,0 5 -2
SV 12 5,7 22 3,8 34 4,3 -0,2 4,3 0 -1
Sp 85 40,5 276 47,7 361 46,2 7,9 46,2 5 -1
V 3 1,4 11 1,9 14 1,8 1,8 1,8 0 0
Andre (vis) 12 5,7 48 8,3 60 7,7 -8,1 7,7 1 -2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
195 92,9 513 88,6 708 90,5 6,3 90,5 10 -4
H+Frp+
KrF+V
3 1,4 11 1,9 14 1,8 1,8 1,8 0 0
Nærmest til å vinne mandat: SV (15 stemmer), tape mandat: HDBL (15 stemmer)
Fremmøte: 72,2 % Stemmeberettigede: 1 094 Opptalte stemmer: 789
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 40,0 0,0 0,0 4,3 46,2 0,0 1,8 0,0 0,0 7,7
24/9 - 13:01 40,0 0,0 0,0 4,3 46,2 0,0 1,8 0,0 0,0 7,7
24/9 - 13:01 40,0 0,0 0,0 4,3 46,2 0,0 1,8 0,0 0,0 7,7
12/9 - 14:25 40,0 0,0 0,0 4,3 46,2 0,0 1,8 0,0 0,0 7,7
12/9 - 14:25 40,0 0,0 0,0 4,3 46,2 0,0 1,8 0,0 0,0 7,7
11/9 - 08:41 40,0 0,0 0,0 4,3 46,2 0,0 1,8 0,0 0,0 7,7
11/9 - 08:41 40,0 0,0 0,0 4,3 46,2 0,0 1,8 0,0 0,0 7,7
10/9 - 17:03 40,0 0,0 0,0 4,3 46,2 0,0 1,8 0,0 0,0 7,7
10/9 - 17:03 40,0 0,0 0,0 4,3 46,2 0,0 1,8 0,0 0,0 7,7
10/9 - 10:39 40,0 0,0 0,0 4,3 46,2 0,0 1,8 0,0 0,0 7,7

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 41,4 (7) 0,0 (0) 0,0 (0) 4,5 (1) 38,3 (6) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 15,8 (3)
Poll of polls (brutt ned) 30,5 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 7,2 (0) 65,3 (6) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 26,5 (2)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 28,5 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 9,2 (1) 66,3 (6) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 18,6 (2)
K-snitt september (brutt ned) 30,6 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 7,7 (0) 68,5 (6) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 25,7 (2)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 26,1 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 7,6 (0) 87,4 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 8,8 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 54,1 (9) 91,8 (8) 84,9 (8) 94,2 (8) 96,2 (9) Sp, And
Borgerlige 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 84,2 (14) 103,0 (9) 104,0 (9) 106,8 (9) 121,1 (10) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 38,3 (6) 65,3 (6) 66,3 (6) 68,5 (6) 87,4 (8) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 41,4 (7) 0,0 (0) 0,0 (0) 4,5 (1) 38,3 (6) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 15,8 (3)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Venstre 10 1 46 40
Sp 17 3 40 41
Ap 17 3 46 41
SV 14 1 60 57
Hattfjelldal Bygdeliste 10 4 47 60
Sum 68 12 48 47
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Sp 19 4 43 42
Ap 23 2 46 43
SV 11 2 61 55
Hattfjelldal Bygdeliste 19 4 46 47
Sum 72 12 47 46
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Sp 19 2 41 42
Ap 21 4 41 48
SV 20 1 51 50
Sum 60 7 44 47
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Nordland
Kommuneklasse (SSB) Blandede landbruks- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 1 476
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 862
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 78,6 %
F-2015 56,3 %
K-2015 74,5 %
S-2013 79,1 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 17 til 11. (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Harald Lie, Sp (2015-)
Asgeir Almås, Ap (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Sp, A
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap
Partier i posisjon 2007-2011 Ap
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 41,4 0,0 0,0 4,5 38,3 0,0 0,0 0,0 0,0 15,8
2011 43,5 0,0 0,0 9,9 46,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 57,3 0,0 0,0 7,9 34,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2003 60,2 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,3
1999 45,6 0,0 0,0 5,7 37,3 0,0 0,0 0,0 0,0 11,4
1995 41,6 0,0 0,0 7,5 39,7 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1
1991 44,0 5,7 0,0 13,2 28,6 4,4 4,1 0,0 0,0 0,0
1987 55,9 0,0 0,0 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,4
1983 50,8 5,8 0,0 9,8 22,5 5,3 5,7 0,0 0,0 0,0
1979 48,2 5,4 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,3
1975 48,6 0,0 0,0 9,0 29,3 6,1 7,0 0,0 0,0 0,0
1971 50,2 0,0 0,0 0,0 29,7 0,0 5,5 0,0 0,0 14,6
1967 54,1 0,0 0,0 6,5 28,2 0,0 11,3 0,0 0,0 0,0
1963 58,4 0,0 0,0 4,7 28,5 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0
1959 52,4 0,0 0,0 0,0 25,4 0,0 18,5 0,0 0,0 3,7
1955 54,0 0,0 0,0 0,0 24,4 0,0 19,0 0,0 0,0 2,6
1951 51,9 0,0 0,0 0,0 23,7 0,0 20,0 0,0 0,0 4,4
1947 56,1 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 26,2 0,0 0,0 5,7
1945 57,5 0,0 0,0 0,0 9,5 0,0 33,1 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 34,7 2,5 5,7 3,8 44,7 1,5 0,3 2,6 2,8 1,4
2011 32,6 5,3 8,4 4,8 42,0 2,8 0,7 0,5 1,6 1,2
2007 40,2 1,9 7,1 4,9 39,5 3,4 0,9 0,3 1,5 0,4
2003 43,6 2,0 4,9 8,1 35,0 2,5 1,5 0,1 0,6 1,7
1999 41,2 4,2 1,8 5,1 37,1 6,5 2,6 0,0 0,3 1,3
1995 37,8 4,7 1,0 8,4 37,9 5,6 3,2 0,0 0,6 0,8
1991 41,2 5,2 0,9 14,1 28,6 5,5 3,8 0,0 0,8 0,0
1987 53,3 5,0 1,5 9,7 19,0 5,5 5,0 0,0 0,2 0,8
1983 49,8 6,5 0,7 9,0 20,7 5,3 5,9 0,0 0,6 1,4
1979 48,5 5,3 0,1 6,8 24,5 6,7 6,0 0,0 0,4 1,7
1975 48,6 1,2 0,1 9,3 26,9 6,6 5,8 0,0 0,8 0,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 31,9 7,2 7,8 3,2 43,5 1,5 0,7 0,9 2,1 1,1
2013 34,0 7,3 11,2 3,2 38,1 2,1 0,9 0,9 1,0 1,3
2009 37,3 3,8 14,8 5,2 34,7 3,0 0,4 0,0 0,4 0,3
2005 44,8 3,0 10,1 7,0 29,2 3,6 1,5 0,0 0,3 0,6
2001 34,7 4,9 6,2 8,0 28,2 11,1 1,5 0,0 0,4 5,1
1997 41,1 3,2 4,5 4,7 30,6 10,4 3,3 0,1 0,5 1,5
1993 39,0 3,4 1,0 11,1 37,9 4,0 2,5 0,1 0,3 0,6
1989 51,0 5,8 3,4 12,7 17,3 5,4 3,3 0,0 0,0 1,3
1985 55,3 7,3 0,2 10,3 17,9 5,4 3,0 0,0 0,2 0,5
1981 48,6 9,2 0,5 8,0 19,6 7,2 5,5 0,0 0,6 0,9
1977 53,4 2,4 0,3 5,3 23,1 8,4 5,0 0,0 0,3 1,9
1973 46,0 1,8 0,6 11,1 30,3 5,8 3,8 0,0 0,3 0,2
1969 56,1 1,8 0,0 4,0 27,3 3,1 6,7 0,0 0,0 1,0
1965 52,9 2,1 0,0 5,8 25,1 3,5 9,3 0,0 0,0 1,3
1961 53,4 2,7 0,0 2,9 22,9 8,0 8,0 0,0 0,0 2,0
1957 51,9 2,4 0,0 0,0 24,5 8,7 9,3 0,0 0,0 3,3
1953 52,8 2,5 0,0 0,0 21,3 8,2 11,1 0,0 0,0 4,2
1949 58,2 1,3 0,0 0,0 13,8 6,6 14,9 0,0 0,0 5,2
1945 61,9 0,6 0,0 0,0 7,8 0,0 24,9 0,0 0,0 4,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 53.8 0 0 4.8 29.5 0 0 0 0 11.9
Valgting 37,4 0,0 0,0 4,4 41,1 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned