Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Grane

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 151 38,1 174 36,4 325 37,4 -13,0 37,4 7 -2
Frp 18 4,5 9 1,9 27 3,1 -3,4 3,1 0 -1
Sp 227 57,3 290 60,7 517 59,5 16,4 59,5 10 3
Ap+SV+
MDG+Sp+R
378 95,5 464 97,1 842 96,9 3,4 96,9 17 1
H+Frp+
KrF+V
18 4,5 9 1,9 27 3,1 -3,4 3,1 0 -1
Nærmest til å vinne mandat: Frp (8 stemmer), tape mandat: Ap (5 stemmer)
Fremmøte: 73,9 % Stemmeberettigede: 1 188 Opptalte stemmer: 874
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:31 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 37,4 0,0 3,1 0,0 59,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14:25 37,4 0,0 3,1 0,0 59,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21:15 37,4 0,0 3,1 0,0 59,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19:23 37,5 0,0 3,2 0,0 59,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18:24 37,4 0,0 3,2 0,0 59,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18:24 37,4 0,0 3,2 0,0 59,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21:13 37,2 0,0 3,1 0,0 59,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16:22 37,9 0,0 4,5 0,0 57,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 50,4 (9) 0,0 (0) 6,5 (1) 0,0 (0) 43,1 (7) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 37,1 (5) 0,0 (0) 5,6 (1) 0,0 (0) 73,6 (11) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 34,7 (5) 0,0 (0) 5,6 (1) 0,0 (0) 74,7 (11) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 37,2 (5) 0,0 (0) 5,1 (1) 0,0 (0) 77,2 (11) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 31,7 (4) 0,0 (0) 7,8 (1) 0,0 (0) 98,5 (12) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon Ikke registrert. Tips mottas med takk. Mer informasjon.
Borgerlige 6,5 (1) 5,6 (1) 5,6 (1) 5,1 (1) 7,8 (1) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 93,5 (16) 110,7 (16) 109,4 (16) 114,4 (16) 130,2 (16) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 43,1 (7) 73,6 (11) 74,7 (11) 77,2 (11) 98,5 (12) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 50,4 (9) 0,0 (0) 6,5 (1) 0,0 (0) 43,1 (7) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 8 3 53 50
Sp 23 3 47 35
Ap 22 3 46 50
Sum 53 9 47 43
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 10 2 56 30
Sp 18 1 40 33
Ap 21 2 49 52
Sum 49 5 47 41
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 8 4 55 25
Sp 12 1 36 25
Ap 22 2 48 50
Sum 42 7 46 38
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Nordland
Kommuneklasse (SSB) Blandede landbruks- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 1 475
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 830
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 78,5 %
F-2015 53,5 %
K-2015 71,9 %
S-2013 75,7 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 17 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Bjørn Ivar Lamo, Ap (2007-)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 Ikke registrert. Tips mottas med takk.
Partier i posisjon 2011-2015 Ap
Partier i posisjon 2007-2011 Ap
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 50,4 0,0 6,5 0,0 43,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 53,8 0,0 11,0 0,0 35,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 54,5 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,8
2003 65,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,6
1999 44,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,1
1995 49,2 0,0 0,0 5,2 24,1 0,0 0,0 0,0 0,0 21,5
1991 47,2 5,8 0,0 12,7 20,2 4,1 0,0 0,0 0,0 10,0
1987 52,9 9,9 0,0 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,5
1983 55,5 12,1 0,0 7,9 16,1 3,9 0,0 0,0 0,0 4,5
1979 55,3 9,1 0,0 0,0 24,3 5,4 0,0 0,0 0,0 6,0
1975 56,3 0,0 0,0 7,2 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0
1971 57,8 0,0 0,0 0,0 26,3 0,0 0,0 0,0 0,0 15,9
1967 57,4 0,0 0,0 8,4 25,3 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9
1963 63,9 0,0 0,0 0,0 20,3 0,0 0,0 0,0 0,0 15,8
1959 63,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,3
1955 59,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,0
1951 57,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,4
1947 54,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,6
1945 54,8 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1 0,0 0,0 0,0 31,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 38,9 4,1 8,8 1,0 39,9 1,9 0,6 1,8 1,6 1,5
2011 48,8 7,4 11,7 2,2 22,1 3,0 0,3 0,7 2,3 1,5
2007 48,2 3,8 12,0 4,3 23,0 3,7 1,0 0,4 2,2 1,3
2003 49,9 4,0 10,9 7,9 20,6 2,6 0,2 0,6 1,2 2,0
1999 45,1 6,8 7,6 5,0 23,9 5,8 1,7 0,0 1,3 2,7
1995 46,2 6,0 4,7 7,9 24,2 5,4 3,1 0,0 0,9 1,6
1991 46,1 8,4 3,4 13,8 21,9 4,4 1,3 0,0 0,7 0,0
1987 56,2 8,7 4,6 7,4 14,7 4,1 1,4 0,0 0,5 2,5
1983 55,1 14,3 1,5 6,1 14,1 3,8 1,3 0,0 1,3 2,4
1979 54,2 10,5 0,7 2,8 20,7 6,0 1,5 0,0 1,1 2,6
1975 55,9 4,1 0,1 6,1 24,5 5,8 1,8 0,0 0,8 0,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 40,2 8,4 14,1 2,1 30,8 1,0 0,8 0,6 1,3 0,7
2013 45,9 11,7 14,3 1,5 20,2 1,9 0,6 1,4 0,9 1,6
2009 47,5 5,4 19,1 3,6 19,1 2,1 0,7 0,6 0,9 1,0
2005 47,0 3,2 15,2 6,3 20,7 3,1 1,3 0,0 1,0 2,2
2001 39,4 7,4 8,2 8,9 16,4 10,8 0,3 0,0 0,4 8,2
1997 46,2 4,0 8,9 4,5 19,5 9,6 1,7 0,0 0,6 5,0
1993 44,9 5,7 2,8 11,5 28,2 3,8 2,0 0,0 0,1 0,8
1989 50,6 10,6 6,9 11,4 13,1 4,5 0,7 0,0 0,0 2,2
1985 56,2 13,8 2,3 8,9 12,9 3,5 1,3 0,0 0,2 1,0
1981 52,8 15,9 1,2 5,9 15,9 4,9 1,7 0,0 0,4 1,3
1977 59,2 6,6 0,4 4,2 19,8 6,3 1,7 0,0 0,5 1,2
1973 51,1 3,2 0,8 9,2 26,3 6,3 1,4 0,0 0,9 0,9
1969 56,0 2,8 0,0 6,2 26,0 3,8 3,8 0,0 0,0 1,4
1965 55,3 4,7 0,0 4,7 21,9 4,8 6,8 0,0 0,0 1,9
1961 60,1 4,7 0,0 4,0 18,9 5,4 3,6 0,0 0,0 3,3
1957 60,8 5,4 0,0 0,0 17,4 5,4 4,1 0,0 0,0 6,7
1953 59,8 5,3 0,0 0,0 13,8 6,5 6,0 0,0 0,0 8,7
1949 57,0 3,5 0,0 0,0 13,5 6,7 7,3 0,0 0,0 11,9
1945 65,2 2,1 0,0 0,0 8,9 0,0 9,3 0,0 0,0 14,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 58.5 0 5.9 0 35.7 0 0 0 0 0
Valgting 46,4 0,0 6,8 0,0 46,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned