Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Leirfjord

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 252 42,8 282 43,9 534 43,7 -4,4 43,7 8 -1
Frp 59 10,0 65 10,1 124 10,2 1,3 10,2 2 0
SV 41 7,0 29 4,5 70 5,7 -1,7 5,7 1 -1
Sp 208 35,3 234 36,4 442 36,2 11,4 36,2 7 2
R 29 4,9 22 3,4 51 4,2 1,5 4,2 1 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
530 90,0 567 88,3 1 097 89,8 6,8 89,8 17 1
H+Frp+
KrF+V
59 10,0 65 10,1 124 10,2 1,3 10,2 2 0
Nærmest til å vinne mandat: SV (32 stemmer), tape mandat: R (8 stemmer)
Fremmøte: 70,3 % Stemmeberettigede: 1 765 Opptalte stemmer: 1 231
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 43,7 0,0 10,2 5,7 36,2 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0
24/9 - 13:01 43,7 0,0 10,2 5,7 36,2 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0
13/9 - 08:37 43,7 0,0 10,2 5,7 36,2 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0
13/9 - 08:37 43,7 0,0 10,2 5,7 36,2 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0
13/9 - 08:37 43,7 0,0 10,2 5,7 36,2 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0
13/9 - 08:37 43,7 0,0 10,2 5,7 36,2 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0
13/9 - 08:37 43,7 0,0 10,2 5,7 36,2 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0
13/9 - 08:37 43,7 0,0 10,2 5,7 36,2 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0
13/9 - 08:37 43,7 0,0 10,2 5,7 36,2 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0
13/9 - 08:37 43,7 0,0 10,2 5,7 36,2 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 48,1 (9) 5,1 (1) 8,9 (2) 7,4 (2) 24,8 (5) 0,0 (0) 3,1 (0) 0,0 (0) 2,6 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 35,4 (6) 4,4 (1) 7,6 (1) 11,9 (2) 42,3 (8) 0,0 (0) 2,3 (0) 0,0 (0) 5,4 (1) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 33,1 (6) 4,6 (1) 7,6 (1) 15,2 (3) 42,9 (7) 0,0 (0) 1,9 (0) 0,0 (0) 4,7 (1) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 35,5 (6) 4,3 (1) 6,9 (1) 12,6 (2) 44,3 (8) 0,0 (0) 2,0 (0) 0,0 (0) 5,1 (1) 0,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 30,3 (5) 3,8 (0) 10,7 (2) 12,5 (2) 56,6 (10) 0,0 (0) 1,4 (0) 0,0 (0) 3,6 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 57,0 (11) 43,0 (7) 40,7 (7) 42,4 (7) 41,0 (7) Ap, Frp
Borgerlige 17,1 (3) 14,3 (2) 14,1 (2) 13,2 (2) 15,9 (2) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 82,9 (16) 95,0 (17) 95,9 (17) 97,5 (17) 103,0 (17) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 27,9 (5) 44,6 (8) 44,8 (7) 46,3 (8) 58,0 (10) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 48,1 (9) 5,1 (1) 8,9 (2) 7,4 (2) 24,8 (5) 0,0 (0) 3,1 (0) 0,0 (0) 2,6 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 10 2 49 20
Sp 25 2 47 44
Ap 25 2 52 44
SV 22 1 52 64
Rødt 12 3 55 50
Sum 94 10 51 47
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 10 2 49 30
Høyre 18 0 55 33
Venstre 8 1 43 38
Sp 24 2 44 46
Ap 23 2 50 39
SV 19 1 47 53
Rødt 10 3 50 50
Sum 112 11 48 42
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 16 2 51 19
Sp 20 3 45 40
Ap 25 2 48 44
SV 19 1 47 53
Rødt 9 3 54 67
Sum 89 11 48 43
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Nordland
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 167
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 102
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 74,3 %
F-2015 53,3 %
K-2015 63,6 %
S-2013 73,2 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 19 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Ivan Haugland, Ap (2015-)
Magnar Johnsen, Sp (2011-2015)
Ivan Haugland, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 R, SV, Sp, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 48,1 5,1 8,9 7,4 24,8 0,0 3,1 0,0 2,6 0,0
2011 39,8 0,0 16,6 9,6 29,3 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0
2007 40,5 0,0 18,0 10,5 17,3 0,0 2,9 0,0 3,6 7,3
2003 33,8 0,0 0,0 17,4 23,8 0,0 3,6 0,0 4,8 16,6
1999 29,6 0,0 0,0 11,9 26,7 0,0 0,0 0,0 3,8 28,0
1995 29,5 0,0 0,0 8,7 24,3 0,0 0,0 0,0 4,6 33,0
1991 24,6 0,0 0,0 13,4 21,8 0,0 0,0 0,0 3,2 36,9
1987 26,6 8,5 0,0 6,7 12,9 3,8 0,0 0,0 3,8 37,7
1983 26,5 10,2 0,0 5,0 12,3 4,0 0,0 0,0 0,0 42,0
1979 22,2 9,5 0,0 0,0 19,8 5,3 0,0 0,0 0,0 43,2
1975 52,8 0,0 0,0 0,0 22,7 5,4 0,0 0,0 0,0 19,1
1971 41,5 0,0 0,0 0,0 28,4 5,6 0,0 0,0 0,0 24,5
1967 40,7 0,0 0,0 0,0 27,9 0,0 0,0 0,0 0,0 31,4
1963 41,8 0,0 0,0 0,0 24,2 0,0 0,0 0,0 0,0 34,0
1959 44,2 0,0 0,0 0,0 29,7 0,0 0,0 0,0 0,0 26,1
1955 39,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,6
1951 35,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,4
1947 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,3
1945 34,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 40,3 5,4 12,2 7,5 19,2 1,8 1,9 2,5 5,7 3,5
2011 36,9 5,9 16,3 7,7 20,4 2,5 2,4 1,4 4,3 2,2
2007 35,3 3,7 17,2 10,0 20,2 3,5 3,1 0,4 4,0 2,8
2003 31,6 3,1 13,4 14,9 23,3 2,8 2,3 0,5 3,1 5,2
1999 30,1 6,1 9,3 8,7 31,2 5,2 1,6 0,0 3,9 3,9
1995 33,8 5,0 5,5 10,2 33,7 3,1 3,6 0,0 4,1 1,0
1991 32,5 7,9 2,7 17,1 29,1 4,8 3,3 0,0 2,5 0,0
1987 44,7 12,6 4,0 8,5 15,4 5,9 4,7 0,0 2,9 1,2
1983 45,2 13,4 2,6 5,6 17,3 7,0 5,9 0,0 2,0 1,0
1979 36,1 13,9 1,3 3,2 29,6 8,9 3,5 0,0 0,6 2,8
1975 41,5 6,1 1,4 2,7 32,9 10,3 3,2 0,0 0,9 0,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 29,6 11,8 17,2 6,5 25,1 1,8 1,7 1,8 3,0 1,4
2013 36,3 13,1 17,0 6,8 17,1 2,9 2,2 2,4 1,0 1,2
2009 36,5 6,1 23,6 6,5 18,3 2,2 1,9 0,2 2,9 1,9
2005 32,6 4,5 20,2 11,1 20,9 3,8 2,0 0,1 1,6 3,1
2001 22,9 6,8 11,5 13,1 18,6 9,4 1,1 0,0 1,6 15,0
1997 33,4 4,1 9,8 5,8 21,8 12,4 3,4 0,2 1,6 7,5
1993 34,1 6,2 2,3 11,7 36,8 4,2 2,8 0,2 0,9 0,9
1989 43,1 11,5 7,0 12,2 14,7 6,3 3,1 0,0 0,0 2,2
1985 49,3 15,9 1,7 9,4 13,5 6,2 2,9 0,0 0,7 0,5
1981 43,6 19,1 1,9 4,2 17,2 8,7 3,9 0,0 0,8 0,5
1977 47,2 8,2 1,1 2,7 23,7 12,9 2,4 0,0 0,5 1,3
1973 34,6 3,7 3,0 8,2 29,8 14,7 3,9 0,0 1,3 0,8
1969 45,6 6,3 0,0 4,2 28,0 10,7 4,7 0,0 0,0 0,6
1965 41,8 7,8 0,0 6,2 24,8 10,5 8,0 0,0 0,0 1,0
1961 45,1 6,5 0,0 5,1 28,9 10,9 2,6 0,0 0,0 0,9
1957 51,5 9,0 0,0 0,0 24,7 10,5 2,3 0,0 0,0 1,9
1953 55,4 10,3 0,0 0,0 18,2 11,2 3,5 0,0 0,0 1,4
1949 46,0 13,2 0,0 0,0 18,7 8,7 5,8 0,0 0,0 7,5
1945 46,7 22,8 0,0 0,0 16,5 0,0 12,3 0,0 0,0 1,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 51.5 7 10.6 7.3 18.6 0 3.7 0 1.3 0
Valgting 46,8 4,4 8,2 7,5 27,1 0,0 2,9 0,0 3,1 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned