Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Leirfjord

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 240 35,3 124 29,5 364 33,5 -10,2 7 -1
H 20 2,9 15 3,6 35 3,2 3,2 0 0
Frp 103 15,2 62 14,7 165 15,2 5,0 3 1
SV 76 11,2 32 7,6 108 9,9 4,2 2 1
Sp 203 29,9 156 37,1 359 33,1 -3,1 6 -1
R 37 5,4 18 4,3 55 5,1 0,9 1 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
556 81,9 330 78,4 886 81,6 -8,2 16 -1
H+Frp+
KrF+V
123 18,1 77 18,3 200 18,4 8,2 3 1
Nærmest til å vinne mandat: H (5 stemmer), tape mandat: Ap (5 stemmer)
Fremmøte: 64,9 % Stemmeberettigede: 1 708 Opptalte stemmer: 1 100
Oppdatert: 27/11 kl 21:39:19 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
27/11 - 21:39 33,5 3,2 15,2 9,9 33,1 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0
27/11 - 21:39 33,5 3,2 15,2 9,9 33,1 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0
27/11 - 21:39 33,5 3,2 15,2 9,9 33,1 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0
27/11 - 21:39 33,5 3,2 15,2 9,9 33,1 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0
20/9 - 15:15 33,5 3,2 15,2 9,9 33,1 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0
20/9 - 15:15 33,5 3,2 15,2 9,9 33,1 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0
20/9 - 15:15 33,5 3,2 15,2 9,9 33,1 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0
20/9 - 15:15 33,5 3,2 15,2 9,9 33,1 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0
14/9 - 10:30 33,5 3,2 15,2 9,9 33,1 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0
14/9 - 10:30 33,5 3,2 15,2 9,9 33,1 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 43,7 (8) 0,0 (0) 10,2 (2) 5,7 (1) 36,2 (7) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 4,2 (1) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 36,6 (9) 0,0 (0) 13,3 (3) 7,4 (2) 19,0 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 4,2 (1) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 37,8 (9) 0,0 (0) 14,3 (3) 6,0 (1) 20,1 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 3,8 (1) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 36,8 (8) 0,0 (0) 13,4 (3) 7,3 (2) 19,5 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 4,8 (1) 0,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 39,1 (9) 0,0 (0) 15,1 (4) 7,2 (2) 13,2 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 5,7 (1) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 11 2 55 9
Høyre 8 1 65 25
Sp 25 2 47 52
Ap 24 2 56 46
SV 16 2 56 69
Rødt 13 1 57 62
Sum 97 10 54 47
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Fylke Nordland
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 270
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 1 221
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 77,0 %
K-2019 69,2 %
F-2019 57,8 %
S-2017 74,3 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 19 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Ivan Haugland, Ap (2015-)
Magnar Johnsen, Sp (2011-2015)
Ivan Haugland, Ap (2007-2011)
Partier i posisjon 2019-2023 R, SV, Ap, Frp
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 R, SV, Sp, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 43,7 0,0 10,2 5,7 36,2 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0
2015 48,1 5,1 8,9 7,4 24,8 0,0 3,1 0,0 2,6 0,0
2011 39,8 0,0 16,6 9,6 29,3 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0
2007 40,5 0,0 18,0 10,5 17,3 0,0 2,9 0,0 3,6 7,3
2003 33,8 0,0 0,0 17,4 23,8 0,0 3,6 0,0 4,8 16,6
1999 29,6 0,0 0,0 11,9 26,7 0,0 0,0 0,0 3,8 28,0
1995 29,5 0,0 0,0 8,7 24,3 0,0 0,0 0,0 4,6 33,0
1991 24,6 0,0 0,0 13,4 21,8 0,0 0,0 0,0 3,2 36,9
1987 26,6 8,5 0,0 6,7 12,9 3,8 0,0 0,0 3,8 37,7
1983 26,5 10,2 0,0 5,0 12,3 4,0 0,0 0,0 0,0 42,0
1979 22,2 9,5 0,0 0,0 19,8 5,3 0,0 0,0 0,0 43,2
1975 52,8 0,0 0,0 0,0 22,7 5,4 0,0 0,0 0,0 19,1
1971 41,5 0,0 0,0 0,0 28,4 5,6 0,0 0,0 0,0 24,5
1967 40,7 0,0 0,0 0,0 27,9 0,0 0,0 0,0 0,0 31,4
1963 41,8 0,0 0,0 0,0 24,2 0,0 0,0 0,0 0,0 34,0
1959 44,2 0,0 0,0 0,0 29,7 0,0 0,0 0,0 0,0 26,1
1955 39,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,6
1951 35,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,4
1947 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,3
1945 34,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 26,9 3,0 12,8 6,0 40,5 0,8 0,4 3,3 5,7 0,6
2015 40,3 5,4 12,2 7,5 19,2 1,8 1,9 2,5 5,7 3,5
2011 36,9 5,9 16,3 7,7 20,4 2,5 2,4 1,4 4,3 2,2
2007 35,3 3,7 17,2 10,0 20,2 3,5 3,1 0,4 4,0 2,8
2003 31,6 3,1 13,4 14,9 23,3 2,8 2,3 0,5 3,1 5,2
1999 30,1 6,1 9,3 8,7 31,2 5,2 1,6 0,0 3,9 3,9
1995 33,8 5,0 5,5 10,2 33,7 3,1 3,6 0,0 4,1 1,0
1991 32,5 7,9 2,7 17,1 29,1 4,8 3,3 0,0 2,5 0,0
1987 44,7 12,6 4,0 8,5 15,4 5,9 4,7 0,0 2,9 1,2
1983 45,2 13,4 2,6 5,6 17,3 7,0 5,9 0,0 2,0 1,0
1979 36,1 13,9 1,3 3,2 29,6 8,9 3,5 0,0 0,6 2,8
1975 41,5 6,1 1,4 2,7 32,9 10,3 3,2 0,0 0,9 0,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 26,2 4,7 13,4 6,8 37,9 1,1 0,3 1,1 6,1 2,4
2017 29,6 11,8 17,2 6,5 25,1 1,8 1,7 1,8 3,0 1,4
2013 36,3 13,1 17,0 6,8 17,1 2,9 2,2 2,4 1,0 1,2
2009 36,5 6,1 23,6 6,5 18,3 2,2 1,9 0,2 2,9 1,9
2005 32,6 4,5 20,2 11,1 20,9 3,8 2,0 0,1 1,6 3,1
2001 22,9 6,8 11,5 13,1 18,6 9,4 1,1 0,0 1,6 15,0
1997 33,4 4,1 9,8 5,8 21,8 12,4 3,4 0,2 1,6 7,5
1993 34,1 6,2 2,3 11,7 36,8 4,2 2,8 0,2 0,9 0,9
1989 43,1 11,5 7,0 12,2 14,7 6,3 3,1 0,0 0,0 2,2
1985 49,3 15,9 1,7 9,4 13,5 6,2 2,9 0,0 0,7 0,5
1981 43,6 19,1 1,9 4,2 17,2 8,7 3,9 0,0 0,8 0,5
1977 47,2 8,2 1,1 2,7 23,7 12,9 2,4 0,0 0,5 1,3
1973 34,6 3,7 3,0 8,2 29,8 14,7 3,9 0,0 1,3 0,8
1969 45,6 6,3 0,0 4,2 28,0 10,7 4,7 0,0 0,0 0,6
1965 41,8 7,8 0,0 6,2 24,8 10,5 8,0 0,0 0,0 1,0
1961 45,1 6,5 0,0 5,1 28,9 10,9 2,6 0,0 0,0 0,9
1957 51,5 9,0 0,0 0,0 24,7 10,5 2,3 0,0 0,0 1,9
1953 55,4 10,3 0,0 0,0 18,2 11,2 3,5 0,0 0,0 1,4
1949 46,0 13,2 0,0 0,0 18,7 8,7 5,8 0,0 0,0 7,5
1945 46,7 22,8 0,0 0,0 16,5 0,0 12,3 0,0 0,0 1,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 43.4 0 10.2 7.1 35.8 0 0 0 5 0
Valgting 44,1 0,0 10,2 4,5 36,6 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned