Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Alstahaug

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 363 20,3 232 16,8 595 19,0 7,3 5 2
H 247 13,8 183 13,2 430 13,8 7,1 4 2
Frp 200 11,2 159 11,5 359 11,5 7,3 3 2
SV 145 8,1 114 8,2 259 8,3 5,5 2 1
Sp 576 32,2 474 34,2 1 050 33,6 -11,5 9 -3
V 91 5,1 75 5,4 166 5,3 0,4 2 1
R 166 9,3 101 7,3 267 8,5 -9,4 2 -3
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 250 69,9 921 66,5 2 171 69,4 -8,1 18 -3
H+Frp+
KrF+V
538 30,1 417 30,1 955 30,6 14,8 9 5
Nærmest til å vinne mandat: Sp (2 stemmer), tape mandat: V (1 stemmer)
Fremmøte: 54,9 % Stemmeberettigede: 5 806 Opptalte stemmer: 3 173
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:11 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 19,0 13,8 11,5 8,3 33,6 0,0 5,3 0,0 8,5 0,0
20/9 - 15:15 19,0 13,8 11,5 8,3 33,6 0,0 5,3 0,0 8,5 0,0
20/9 - 15:15 19,0 13,8 11,5 8,3 33,6 0,0 5,3 0,0 8,5 0,0
14/9 - 10:30 19,0 13,8 11,5 8,3 33,6 0,0 5,3 0,0 8,5 0,0
14/9 - 10:02 19,0 13,8 11,5 8,3 33,6 0,0 5,3 0,0 8,5 0,0
14/9 - 10:02 19,0 13,8 11,5 8,3 33,6 0,0 5,3 0,0 8,5 0,0
13/9 - 09:55 19,0 13,8 11,5 8,3 33,6 0,0 5,3 0,0 8,5 0,0
13/9 - 09:55 19,0 13,8 11,5 8,3 33,6 0,0 5,3 0,0 8,5 0,0
13/9 - 09:55 19,0 13,8 11,5 8,3 33,6 0,0 5,3 0,0 8,5 0,0
13/9 - 09:55 19,0 13,8 11,5 8,3 33,6 0,0 5,3 0,0 8,5 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 11,7 (3) 6,7 (2) 4,2 (1) 2,8 (1) 45,1 (12) 0,0 (0) 4,9 (1) 0,0 (0) 17,9 (5) 6,7 (2)
Poll of polls (brutt ned) 9,8 (3) 8,8 (3) 5,5 (2) 3,6 (1) 23,6 (8) 0,0 (0) 6,5 (2) 0,0 (0) 18,0 (6) 6,1 (2)
Siste lokale målings 16,0 (4) 14,1 (4) 10,7 (3) 10,8 (3) 30,3 (8) 0,0 (0) 4,0 (1) 0,0 (0) 13,9 (4) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 10,1 (3) 9,1 (3) 5,9 (2) 3,0 (1) 25,1 (9) 0,0 (0) 6,6 (2) 0,0 (0) 16,1 (5) 4,5 (2)
K-snitt september (brutt ned) 9,9 (3) 8,5 (3) 5,5 (2) 3,6 (1) 24,3 (8) 0,0 (0) 6,6 (2) 0,0 (0) 20,6 (6) 6,7 (2)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 10,5 (4) 11,4 (4) 6,2 (2) 3,6 (1) 16,4 (5) 0,0 (0) 4,2 (1) 0,0 (0) 24,4 (8) 5,6 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 14 2 60 14
Høyre 17 3 50 18
Venstre 18 1 55 50
Sp 23 2 58 39
Ap 26 4 49 50
SV 21 5 54 48
Rødt 26 5 56 54
Sum 145 22 54 41
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Fylke Nordland
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 7 300
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 3 774
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 71,4 %
K-2019 63,7 %
F-2019 55,0 %
S-2017 71,5 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 27 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Peter Talseth, Sp (2019-)
Bård Anders Langø, Ap (2011-2019)
Stig Sørra, H (2007-2011)
Partier i posisjon 2019-2023 R, Sp, A
Partier i posisjon 2015-2019 R, SV, Ap, Sp
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, V, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, Sp, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / HB 10/8-2023 16,0 (4) 14,1 (4) 10,7 (3) 10,8 (3) 30,3 (8) 0,0 (0) 4,0 (1) 0,0 (0) 13,9 (4) 0,0 (0)
Norfakta / HB 2/9-2019 14,6 (4) 10,3 (3) 2,8 (1) 4,0 (1) 43,5 (11) 0,0 (0) 3,8 (1) 0,0 (0) 15,3 (4) 5,7 (2)
Sentio / Helg. 2/9-2019 13,7 (4) 12,2 (3) 3,1 (1) 2,6 (1) 44,1 (12) 0,0 (0) 5,5 (1) 0,0 (0) 15,6 (4) 3,3 (1)
Norfakta / HB 21/6-2019 23,0 (6) 10,7 (3) 4,9 (1) 7,0 (2) 33,0 (9) 0,0 (0) 2,6 (1) 0,0 (0) 14,7 (4) 4,2 (1)
Norfakta / HB 10/9-2015 40,8 (12) 15,4 (4) 10,1 (3) 2,3 (0) 15,8 (4) 0,0 (0) 8,2 (2) 0,0 (0) 7,3 (2) 0,0 (0)
Norfakta / HB 2/9-2011 27,3 (8) 25,3 (7) 15,0 (4) 1,7 (0) 12,7 (4) 2,3 (0) 5,4 (1) 0,0 (0) 10,5 (3) 0,0 (0)
Norfakta / HB 17/6-2011 27,6 (7) 20,8 (6) 20,9 (6) 2,3 (0) 15,0 (4) 3,3 (1) 4,2 (1) 0,0 (0) 6,0 (2) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 11,7 6,7 4,2 2,8 45,1 0,0 4,9 0,0 17,9 6,7
2015 42,4 14,9 7,6 3,0 19,9 0,0 5,9 0,0 6,4 0,0
2011 32,6 21,2 13,0 2,2 10,9 2,2 9,8 0,0 8,2 0,0
2007 16,8 23,0 15,6 4,1 15,7 2,0 2,2 0,0 7,4 13,3
2003 31,1 15,0 18,2 8,0 14,7 2,6 2,8 0,0 7,6 0,0
1999 28,2 18,8 14,3 0,0 12,5 4,8 4,5 0,0 0,0 17,0
1995 38,9 15,1 10,2 4,7 16,1 4,0 5,4 0,0 5,6 0,0
1991 35,1 19,0 8,1 10,9 12,8 5,3 4,7 0,0 3,9 0,0
1987 42,3 27,1 3,7 5,2 7,6 5,1 4,6 0,0 4,3 0,0
1983 42,6 24,7 0,0 5,3 9,5 7,0 6,1 0,0 4,7 0,0
1979 34,2 29,7 0,0 3,8 12,1 7,9 6,3 0,0 3,0 3,0
1975 32,4 23,1 2,1 5,8 16,9 12,6 7,1 0,0 0,0 0,0
1971 44,4 11,8 0,0 4,0 21,7 9,3 8,8 0,0 0,0 0,0
1967 48,2 13,9 0,0 5,1 14,1 9,1 9,7 0,0 0,0 0,0
1963 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1959 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1955 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1951 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1947 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1945 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 19,0 7,6 7,7 4,4 44,1 1,2 1,8 2,0 10,7 1,4
2015 37,3 11,6 12,1 3,5 12,5 2,1 3,1 2,6 12,7 2,6
2011 33,9 16,2 15,8 3,1 9,0 2,5 6,5 1,1 9,2 2,6
2007 31,2 11,8 18,2 4,9 12,5 2,3 2,7 0,4 10,9 5,2
2003 31,9 11,9 16,0 9,5 12,7 2,8 2,4 0,2 8,0 4,7
1999 20,4 15,7 25,9 6,5 12,9 5,5 3,3 0,0 5,9 3,9
1995 35,6 14,8 10,1 5,5 17,2 4,7 4,8 0,0 6,4 0,9
1991 33,0 19,2 7,6 12,9 14,4 5,2 4,0 0,0 3,7 0,0
1987 39,7 25,8 5,5 6,6 8,5 5,0 4,4 0,0 3,7 0,8
1983 42,4 23,6 3,9 5,9 9,3 6,4 4,9 0,0 2,8 0,9
1979 36,3 28,5 1,0 3,3 11,3 8,2 6,6 0,0 2,6 2,3
1975 34,1 17,9 2,0 6,1 20,4 11,4 6,5 0,0 0,8 0,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 26,3 9,7 11,3 6,2 31,7 0,8 1,4 1,7 7,5 3,6
2017 27,9 17,4 16,2 6,1 21,0 1,6 1,9 1,9 4,3 1,6
2013 38,7 19,6 18,1 3,8 8,8 2,5 3,4 1,4 2,2 1,7
2009 37,8 12,0 23,3 6,1 11,1 1,9 2,0 0,1 3,8 1,8
2005 36,0 8,2 22,6 10,1 10,9 2,6 3,2 0,2 2,5 3,8
2001 22,4 14,3 12,2 12,6 7,5 8,8 2,3 0,0 2,7 17,2
1997 35,5 9,5 13,7 6,8 9,6 11,3 3,9 0,2 2,1 7,5
1993 38,7 12,2 5,8 10,7 21,4 4,9 3,4 0,1 1,5 1,3
1989 32,4 20,2 14,5 12,6 7,9 5,6 3,3 0,0 0,0 3,4
1985 43,7 26,9 2,5 9,9 7,8 5,2 2,3 0,0 1,3 0,4
1981 34,7 33,3 3,3 5,6 8,9 7,5 4,6 0,0 1,5 0,4
1977 42,0 21,4 2,4 5,0 11,9 11,3 4,2 0,0 1,3 0,6
1973 34,5 11,2 6,4 9,3 19,4 13,6 3,6 0,0 0,9 1,0
1969 50,3 13,8 0,0 3,7 17,0 8,2 6,8 0,0 0,0 0,2
1965 40,7 15,4 0,0 8,6 16,3 9,3 9,4 0,0 0,0 0,3
1961 40,2 10,4 0,0 2,6 26,7 16,8 2,9 0,0 0,0 0,5
1957 44,8 13,2 0,0 0,0 24,7 13,9 2,7 0,0 0,0 0,7
1953 47,1 15,1 0,0 0,0 18,8 14,8 3,0 0,0 0,0 1,1
1949 38,9 17,4 0,0 0,0 19,0 11,1 3,6 0,0 0,0 10,0
1945 44,8 28,4 0,0 0,0 16,6 0,0 7,4 0,0 0,0 2,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 11.2 6.9 4.2 2.7 46.3 0 5.3 0 17.7 5.8
Valgting 12,2 6,5 4,2 2,9 43,9 0,0 4,5 0,0 18,1 7,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned