Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Alstahaug

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 205 11,2 238 12,2 443 11,7 -30,7 11,7 3 -8
H 126 6,9 126 6,4 252 6,7 -8,2 6,7 2 -2
Frp 76 4,2 82 4,2 158 4,2 -3,4 4,2 1 -1
SV 50 2,7 57 2,9 107 2,8 -0,1 2,8 1 0
Sp 846 46,3 856 43,8 1 702 45,1 25,2 45,1 12 7
V 97 5,3 87 4,5 184 4,9 -1,0 4,9 1 -1
R 323 17,7 353 18,1 676 17,9 11,6 17,9 5 3
Andre (vis) 106 5,8 146 7,5 252 6,7 6,7 6,7 2 2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 424 77,9 1 504 76,9 2 928 77,5 6,0 77,5 21 2
H+Frp+
KrF+V
299 16,3 295 15,1 594 15,8 -12,6 15,8 4 -4
Nærmest til å vinne mandat: V (38 stemmer), tape mandat: SV (12 stemmer)
Fremmøte: 64,4 % Stemmeberettigede: 5 924 Opptalte stemmer: 3 784
Oppdatert: 12/9 kl 19:02:05 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
19:02 11,7 6,7 4,2 2,8 45,1 0,0 4,9 0,0 17,9 6,7
14:25 11,7 6,7 4,2 2,8 45,1 0,0 4,9 0,0 17,9 6,7
14:25 11,7 6,7 4,2 2,8 45,1 0,0 4,9 0,0 17,9 6,7
17:29 11,7 6,7 4,2 2,8 45,1 0,0 4,9 0,0 17,9 6,7
05:12 11,6 6,7 4,2 2,7 45,1 0,0 4,9 0,0 18,1 6,7
05:12 11,6 6,7 4,2 2,7 45,1 0,0 4,9 0,0 18,1 6,7
05:12 11,6 6,7 4,2 2,7 45,1 0,0 4,9 0,0 18,1 6,7
22:14 11,6 6,7 4,2 2,7 45,1 0,0 4,9 0,0 18,1 6,7
19:12 10,9 7,0 4,3 2,4 46,4 0,0 5,3 0,0 18,0 5,9

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 42,4 (11) 14,9 (4) 7,6 (2) 3,0 (1) 19,9 (5) 0,0 (0) 5,9 (2) 0,0 (0) 6,4 (2) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 31,2 (8) 12,9 (3) 6,5 (2) 4,8 (1) 33,9 (9) 0,0 (0) 4,3 (1) 0,0 (0) 13,1 (3) 0,0 (0)
Siste lokale målings 14,6 (4) 10,3 (3) 2,8 (1) 4,0 (1) 43,5 (11) 0,0 (0) 3,8 (1) 0,0 (0) 15,3 (4) 5,7 (2)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 29,2 (7) 13,5 (3) 6,5 (2) 6,1 (2) 34,4 (9) 0,0 (0) 3,6 (1) 0,0 (0) 11,3 (3) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 31,3 (8) 12,6 (3) 5,9 (2) 5,0 (1) 35,6 (9) 0,0 (0) 3,8 (1) 0,0 (0) 12,4 (3) 0,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 26,8 (7) 11,2 (3) 9,1 (2) 5,0 (1) 45,4 (12) 0,0 (0) 2,6 (0) 0,0 (0) 8,7 (2) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 71,6 (19) 83,0 (21) 77,4 (20) 81,0 (21) 84,3 (21) 85,9 (22) R, SV, Ap, Sp
Borgerlige 28,4 (8) 23,7 (6) 16,9 (5) 23,6 (6) 22,3 (6) 22,9 (5) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 71,6 (19) 83,0 (21) 77,4 (20) 81,0 (21) 84,3 (21) 85,9 (22) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 25,7 (7) 38,2 (10) 47,3 (12) 38,0 (10) 39,4 (10) 48,0 (12) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 42,4 (11) 14,9 (4) 7,6 (2) 3,0 (1) 19,9 (5) 0,0 (0) 5,9 (2) 0,0 (0) 6,4 (2) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 11 2 52 36
Høyre 17 2 46 24
Venstre 16 1 55 69
Sp 21 2 53 33
Ap 26 6 54 46
SV 22 3 50 55
Rødt 30 5 57 63
By og land - tverrpolitisk liste 33 1 50 42
Sum 176 22 52 47
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 11 2 50 18
Høyre 19 2 43 32
Venstre 17 1 54 59
Sp 23 2 51 26
Ap 22 2 46 45
SV 17 1 53 47
Rødt 30 2 50 53
Sum 139 12 50 42
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 17 3 50 24
Høyre 27 3 40 22
KrF 12 1 59 67
Venstre 23 1 50 61
Sp 19 2 49 42
Ap 32 2 48 47
SV 22 3 49 55
Rødt 25 3 51 56
Sum 177 18 49 46
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Nordland
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 7 410
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 3 086
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 71,5 %
F-2015 48,2 %
K-2015 53,7 %
S-2013 70,8 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 27 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Bård Anders Langø, Ap (2011-)
Stig Sørra, H (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 R, SV, Ap, Sp
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, V, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, Sp, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / HB 2/9-2019 14,6 (4) 10,3 (3) 2,8 (1) 4,0 (1) 43,5 (11) 0,0 (0) 3,8 (1) 0,0 (0) 15,3 (4) 5,7 (2)
Sentio / Helg. 2/9-2019 13,7 (4) 12,2 (3) 3,1 (1) 2,6 (1) 44,1 (12) 0,0 (0) 5,5 (1) 0,0 (0) 15,6 (4) 3,3 (1)
Norfakta / HB 21/6-2019 23,0 (6) 10,7 (3) 4,9 (1) 7,0 (2) 33,0 (9) 0,0 (0) 2,6 (1) 0,0 (0) 14,7 (4) 4,2 (1)
Norfakta / HB 10/9-2015 40,8 (12) 15,4 (4) 10,1 (3) 2,3 (0) 15,8 (4) 0,0 (0) 8,2 (2) 0,0 (0) 7,3 (2) 0,0 (0)
Norfakta / HB 2/9-2011 27,3 (8) 25,3 (7) 15,0 (4) 1,7 (0) 12,7 (4) 2,3 (0) 5,4 (1) 0,0 (0) 10,5 (3) 0,0 (0)
Norfakta / HB 17/6-2011 27,6 (7) 20,8 (6) 20,9 (6) 2,3 (0) 15,0 (4) 3,3 (1) 4,2 (1) 0,0 (0) 6,0 (2) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 42,4 14,9 7,6 3,0 19,9 0,0 5,9 0,0 6,4 0,0
2011 32,6 21,2 13,0 2,2 10,9 2,2 9,8 0,0 8,2 0,0
2007 16,8 23,0 15,6 4,1 15,7 2,0 2,2 0,0 7,4 13,3
2003 31,1 15,0 18,2 8,0 14,7 2,6 2,8 0,0 7,6 0,0
1999 28,2 18,8 14,3 0,0 12,5 4,8 4,5 0,0 0,0 17,0
1995 38,9 15,1 10,2 4,7 16,1 4,0 5,4 0,0 5,6 0,0
1991 35,1 19,0 8,1 10,9 12,8 5,3 4,7 0,0 3,9 0,0
1987 42,3 27,1 3,7 5,2 7,6 5,1 4,6 0,0 4,3 0,0
1983 42,6 24,7 0,0 5,3 9,5 7,0 6,1 0,0 4,7 0,0
1979 34,2 29,7 0,0 3,8 12,1 7,9 6,3 0,0 3,0 3,0
1975 32,4 23,1 2,1 5,8 16,9 12,6 7,1 0,0 0,0 0,0
1971 44,4 11,8 0,0 4,0 21,7 9,3 8,8 0,0 0,0 0,0
1967 48,2 13,9 0,0 5,1 14,1 9,1 9,7 0,0 0,0 0,0
1963 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1959 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1955 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1951 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1947 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1945 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 37,3 11,6 12,1 3,5 12,5 2,1 3,1 2,6 12,7 2,6
2011 33,9 16,2 15,8 3,1 9,0 2,5 6,5 1,1 9,2 2,6
2007 31,2 11,8 18,2 4,9 12,5 2,3 2,7 0,4 10,9 5,2
2003 31,9 11,9 16,0 9,5 12,7 2,8 2,4 0,2 8,0 4,7
1999 20,4 15,7 25,9 6,5 12,9 5,5 3,3 0,0 5,9 3,9
1995 35,6 14,8 10,1 5,5 17,2 4,7 4,8 0,0 6,4 0,9
1991 33,0 19,2 7,6 12,9 14,4 5,2 4,0 0,0 3,7 0,0
1987 39,7 25,8 5,5 6,6 8,5 5,0 4,4 0,0 3,7 0,8
1983 42,4 23,6 3,9 5,9 9,3 6,4 4,9 0,0 2,8 0,9
1979 36,3 28,5 1,0 3,3 11,3 8,2 6,6 0,0 2,6 2,3
1975 34,1 17,9 2,0 6,1 20,4 11,4 6,5 0,0 0,8 0,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 27,9 17,4 16,2 6,1 21,0 1,6 1,9 1,9 4,3 1,6
2013 38,7 19,6 18,1 3,8 8,8 2,5 3,4 1,4 2,2 1,7
2009 37,8 12,0 23,3 6,1 11,1 1,9 2,0 0,1 3,8 1,8
2005 36,0 8,2 22,6 10,1 10,9 2,6 3,2 0,2 2,5 3,8
2001 22,4 14,3 12,2 12,6 7,5 8,8 2,3 0,0 2,7 17,2
1997 35,5 9,5 13,7 6,8 9,6 11,3 3,9 0,2 2,1 7,5
1993 38,7 12,2 5,8 10,7 21,4 4,9 3,4 0,1 1,5 1,3
1989 32,4 20,2 14,5 12,6 7,9 5,6 3,3 0,0 0,0 3,4
1985 43,7 26,9 2,5 9,9 7,8 5,2 2,3 0,0 1,3 0,4
1981 34,7 33,3 3,3 5,6 8,9 7,5 4,6 0,0 1,5 0,4
1977 42,0 21,4 2,4 5,0 11,9 11,3 4,2 0,0 1,3 0,6
1973 34,5 11,2 6,4 9,3 19,4 13,6 3,6 0,0 0,9 1,0
1969 50,3 13,8 0,0 3,7 17,0 8,2 6,8 0,0 0,0 0,2
1965 40,7 15,4 0,0 8,6 16,3 9,3 9,4 0,0 0,0 0,3
1961 40,2 10,4 0,0 2,6 26,7 16,8 2,9 0,0 0,0 0,5
1957 44,8 13,2 0,0 0,0 24,7 13,9 2,7 0,0 0,0 0,7
1953 47,1 15,1 0,0 0,0 18,8 14,8 3,0 0,0 0,0 1,1
1949 38,9 17,4 0,0 0,0 19,0 11,1 3,6 0,0 0,0 10,0
1945 44,8 28,4 0,0 0,0 16,6 0,0 7,4 0,0 0,0 2,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 42.1 18.5 9.2 3.2 14.5 0 5.1 0 7.3 0
Valgting 42,6 13,6 7,0 2,9 21,9 0,0 6,1 0,0 6,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned