Poll of polls

Kommunestyrevalg: Herøy (Nordl.)

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 152 54,1 246 40,0 398 44,7 -20,5 44,7 8 -4
H 32 11,4 99 16,1 131 14,7 14,7 14,7 3 3
Sp 45 16,0 141 22,9 186 20,9 12,3 20,9 4 2
Andre (vis) 52 18,5 124 20,2 176 19,8 19,8 19,8 4 4
Ap+SV+
MDG+Sp+R
197 70,1 387 62,9 584 65,6 -8,2 65,6 12 -2
H+Frp+
KrF+V
32 11,4 99 16,1 131 14,7 14,7 14,7 3 3
Nærmest til å vinne mandat: Ap (30 stemmer), tape mandat: HBY (13 stemmer)
Fremmøte: 65,6 % Stemmeberettigede: 1 374 Opptalte stemmer: 896
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 44,7 14,7 0,0 0,0 20,9 0,0 0,0 0,0 0,0 19,8
24/9 - 13:01 44,7 14,7 0,0 0,0 20,9 0,0 0,0 0,0 0,0 19,8
24/9 - 13:01 44,7 14,7 0,0 0,0 20,9 0,0 0,0 0,0 0,0 19,8
13/9 - 10:30 44,7 14,7 0,0 0,0 20,9 0,0 0,0 0,0 0,0 19,8
12/9 - 14:25 44,7 14,7 0,0 0,0 20,9 0,0 0,0 0,0 0,0 19,8
12/9 - 14:25 44,7 14,7 0,0 0,0 20,9 0,0 0,0 0,0 0,0 19,8
10/9 - 17:31 44,7 14,7 0,0 0,0 20,9 0,0 0,0 0,0 0,0 19,8
10/9 - 12:58 43,8 15,2 0,0 0,0 20,9 0,0 0,0 0,0 0,0 20,2
9/9 - 23:08 44,1 15,0 0,0 0,0 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 20,4
9/9 - 14:00 52,4 12,5 0,0 0,0 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0 19,8

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 65,2 (12) 0,0 (0) 9,2 (2) 5,3 (1) 8,5 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 11,7 (2)
Poll of polls (brutt ned) 48,0 (9) 0,0 (0) 7,9 (1) 8,5 (2) 14,6 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 19,7 (4)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 44,9 (9) 0,0 (0) 7,9 (2) 10,8 (2) 14,8 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 13,9 (3)
K-snitt september (brutt ned) 48,1 (9) 0,0 (0) 7,2 (1) 9,0 (2) 15,3 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 19,1 (4)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 41,1 (9) 0,0 (0) 11,1 (3) 8,9 (2) 19,5 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 6,6 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 79,0 (15) 71,1 (14) 70,5 (14) 72,4 (14) 69,5 (15) SV, Ap, Sp
Borgerlige 9,2 (2) 7,9 (1) 7,9 (2) 7,2 (1) 11,1 (3) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 79,0 (15) 71,1 (14) 70,5 (14) 72,4 (14) 69,5 (15) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 8,5 (2) 14,6 (3) 14,8 (3) 15,3 (3) 19,5 (4) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 65,2 (12) 0,0 (0) 9,2 (2) 5,3 (1) 8,5 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 11,7 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 12 2 44 50
Sp 12 2 45 33
Ap 23 2 53 43
Herøy Bygdeliste 20 1 51 45
Sum 67 7 49 43
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 12 2 42 33
Sp 9 2 48 33
Ap 23 2 55 43
SV 10 1 50 60
Fellesliste for Høyre og Venstre 11 2 54 36
Sum 65 9 50 42
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 21 2 44 29
Ap 23 2 51 39
Fellesliste for Høyre, Venstre og SP 22 3 54 32
Sum 66 7 50 33
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Nordland
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 1 752
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 715
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 70,3 %
F-2015 45,6 %
K-2015 51,6 %
S-2013 70,0 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 19 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Arnt Frode Jensen, Ap (2007-)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2019-2023 Ikke registrert. Tips mottas med takk.
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp
Partier i posisjon 2011-2015 Ap
Partier i posisjon 2007-2011 Ap
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 65,2 0,0 9,2 5,3 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 11,7
2011 54,5 0,0 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,9
2007 57,7 4,3 15,5 5,6 13,9 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0
2003 50,8 14,0 14,3 9,3 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1999 40,5 23,3 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,2
1995 50,3 18,5 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,2
1991 55,3 9,9 0,0 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,9
1987 55,2 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,2
1983 65,4 14,4 0,0 0,0 7,0 7,1 6,1 0,0 0,0 0,0
1979 58,2 18,1 0,0 0,0 5,9 11,3 6,4 0,0 0,0 0,0
1975 57,6 11,4 0,0 0,0 9,4 17,5 4,1 0,0 0,0 0,0
1971 54,5 15,1 0,0 0,0 12,4 13,6 4,4 0,0 0,0 0,1
1967 59,3 14,8 0,0 0,0 6,3 13,9 5,7 0,0 0,0 0,0
1963 56,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,0
1959 43,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,7
1955 41,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,8
1951 45,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,2
1947 39,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,8
1945 25,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 53,0 8,2 11,2 3,0 10,4 1,9 1,7 2,7 3,0 4,7
2011 48,6 8,7 18,2 2,8 9,9 2,1 1,8 0,3 2,4 5,2
2007 49,9 6,0 17,1 4,5 10,2 2,5 2,3 0,4 1,6 5,5
2003 51,5 7,0 12,8 6,9 8,7 3,0 1,1 0,2 1,7 7,2
1999 30,0 12,9 10,5 7,3 22,3 5,2 1,9 0,0 1,8 8,2
1995 44,3 11,6 4,8 6,6 21,5 5,7 2,8 0,0 0,8 1,8
1991 48,3 12,0 3,7 13,2 12,6 6,1 3,8 0,0 0,2 0,0
1987 53,1 14,8 4,7 3,9 9,8 8,1 3,6 0,0 0,8 1,1
1983 58,4 15,9 1,7 3,7 6,1 7,6 4,8 0,0 0,6 1,3
1979 55,3 18,9 1,1 1,4 6,3 12,1 4,4 0,0 0,0 0,4
1975 52,4 13,8 0,9 3,1 9,0 16,8 3,0 0,0 0,2 0,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 35,8 17,5 13,4 4,5 20,9 1,8 1,0 0,9 1,4 2,8
2013 42,0 17,3 18,5 2,9 8,6 2,5 2,1 2,6 0,9 2,6
2009 39,7 9,6 25,8 5,6 10,2 2,3 2,6 0,2 1,3 2,6
2005 41,2 5,9 21,4 7,7 8,7 3,7 2,3 0,2 0,7 8,2
2001 24,4 6,5 9,9 9,4 6,8 11,1 1,6 0,0 0,8 29,5
1997 36,1 6,7 10,2 4,7 10,5 14,9 3,2 0,2 0,8 12,7
1993 41,1 8,1 3,9 11,1 26,3 5,7 2,7 0,0 0,1 1,0
1989 46,0 14,5 8,9 10,2 6,5 9,1 3,0 0,0 0,0 1,8
1985 53,8 17,6 1,5 5,7 7,4 10,2 3,1 0,0 0,3 0,4
1981 48,9 22,9 2,2 3,1 6,0 11,8 4,4 0,0 0,5 0,2
1977 49,3 14,7 1,5 1,5 7,2 20,8 3,4 0,0 0,4 1,2
1973 34,9 7,5 3,1 7,5 19,2 23,4 3,2 0,0 0,3 0,9
1969 56,8 14,9 0,0 3,0 8,4 12,2 4,3 0,0 0,0 0,5
1965 50,2 16,4 0,0 4,6 8,6 14,6 5,0 0,0 0,0 0,6
1961 49,3 13,5 0,0 6,5 5,9 19,7 4,5 0,0 0,0 0,6
1957 54,6 14,1 0,0 0,0 3,5 18,8 6,1 0,0 0,0 3,0
1953 58,7 13,2 0,0 0,0 3,5 17,1 4,9 0,0 0,0 2,5
1949 59,2 16,4 0,0 0,0 4,0 12,3 6,1 0,0 0,0 2,0
1945 64,8 20,9 0,0 0,0 3,7 0,0 7,9 0,0 0,0 2,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 70.3 0 8.9 6.3 8.9 0 0 0 0 5.7
Valgting 63,7 0,0 9,3 5,0 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned