Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Sømna

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 67 22,0 162 18,4 229 19,4 -8,3 19,4 3 -2
H 11 3,6 37 4,2 48 4,1 4,1 4,1 1 1
Frp 5 1,6 35 4,0 40 3,4 -4,1 3,4 0 -1
Sp 141 46,4 468 53,1 609 51,5 12,5 51,5 9 2
R 29 9,5 45 5,1 74 6,3 6,3 6,3 1 1
Andre (vis) 51 16,8 132 15,0 183 15,5 -10,5 15,5 3 -1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
237 78,0 675 76,6 912 77,2 10,5 77,2 13 1
H+Frp+
KrF+V
16 5,3 72 8,2 88 7,5 0,0 7,5 1 0
Nærmest til å vinne mandat: Frp (8 stemmer), tape mandat: H (3 stemmer)
Fremmøte: 74,5 % Stemmeberettigede: 1 601 Opptalte stemmer: 1 185
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:31 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 19,4 4,1 3,4 0,0 51,5 0,0 0,0 0,0 6,3 15,5
14:25 19,4 4,1 3,4 0,0 51,5 0,0 0,0 0,0 6,3 15,5
17:13 19,4 4,1 3,4 0,0 51,5 0,0 0,0 0,0 6,3 15,5
21:55 19,5 4,1 3,4 0,0 51,3 0,0 0,0 0,0 6,3 15,5
11:19 22,8 3,9 1,4 0,0 45,3 0,0 0,0 0,0 9,8 16,8

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 27,7 (5) 0,0 (0) 7,4 (1) 0,0 (0) 38,9 (7) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 25,9 (4)
Poll of polls (brutt ned) 20,4 (3) 0,0 (0) 6,4 (1) 0,0 (0) 66,4 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 43,5 (5)
Siste lokale målings 19,4 (3) 6,1 (1) 5,0 (1) 0,0 (0) 48,6 (9) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 3,2 (0) 17,7 (3)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 19,1 (3) 0,0 (0) 6,4 (1) 0,0 (0) 67,4 (9) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 30,6 (4)
K-snitt september (brutt ned) 20,4 (2) 0,0 (0) 5,8 (1) 0,0 (0) 69,7 (9) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 42,2 (5)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 17,5 (2) 0,0 (0) 9,0 (1) 0,0 (0) 88,9 (12) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 14,5 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 53,6 (9) 63,9 (8) 37,1 (6) 49,7 (7) 62,6 (7) 32,0 (4) Ap, And
Borgerlige 7,4 (1) 6,4 (1) 11,1 (2) 6,4 (1) 5,8 (1) 9,0 (1) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 66,6 (12) 86,8 (11) 71,2 (12) 86,5 (12) 90,1 (11) 106,4 (14) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 38,9 (7) 66,4 (8) 48,6 (9) 67,4 (9) 69,7 (9) 88,9 (12) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 27,7 (5) 0,0 (0) 7,4 (1) 0,0 (0) 38,9 (7) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 25,9 (4)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 9 0 57 11
Høyre 9 0 53 0
Sp 22 2 43 55
Ap 21 2 50 48
Rødt 10 3 58 60
Tverrpolitisk liste Sømna 17 3 51 59
Sum 88 10 50 44
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 9 0 51 11
Sp 23 3 48 52
Ap 23 2 52 48
Tverrpolitisk liste Sømna 23 2 46 61
Sum 78 7 49 49
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 13 0 52 8
KrF 7 2 53 43
Sp 23 1 45 30
Ap 23 2 44 43
Sømna Bygdeliste 11 0 48 55
Tverrpolitisk liste Sømna 16 1 49 44
Sum 93 6 47 37
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Nordland
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 046
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 130
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 79,2 %
F-2015 57,8 %
K-2015 71,2 %
S-2013 76,7 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 17 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Andrine Solli Oppegaard, Ap (2015-)
Edmund Dahle, Sp (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, A
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 Frp, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / BA 21/8-2019 19,4 (3) 6,1 (1) 5,0 (1) 0,0 (0) 48,6 (9) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 3,2 (0) 17,7 (3)
Norfakta / BA 5/9-2015 32,6 (6) 0,0 (0) 8,2 (1) 0,0 (0) 30,1 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 29,0 (5)
Norfakta / BA 26/8-2011 36,4 (6) 0,0 (0) 6,2 (1) 0,0 (0) 37,9 (7) 3,6 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 15,9 (3)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 27,7 0,0 7,4 0,0 38,9 0,0 0,0 0,0 0,0 25,9
2011 17,6 0,0 5,7 0,0 37,3 5,3 0,0 0,0 0,0 34,1
2007 35,3 2,1 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,5
2003 19,5 4,4 0,0 0,0 57,6 6,7 0,0 0,0 0,0 11,8
1999 27,6 12,2 0,0 15,6 29,1 7,3 3,1 0,0 0,0 5,1
1995 20,2 6,8 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,7
1991 24,1 8,1 0,0 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,5
1987 38,6 14,6 0,0 15,4 26,3 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1983 36,9 11,3 0,0 12,1 32,5 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0
1979 41,6 13,3 0,0 0,0 37,2 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0
1959 55,9 8,8 0,0 0,0 24,6 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0
1955 50,8 5,6 0,0 0,0 26,1 12,2 0,0 0,0 0,0 5,3
1951 51,8 0,0 0,0 0,0 25,1 12,2 0,0 0,0 0,0 10,9
1947 54,3 0,0 0,0 0,0 23,6 13,4 0,0 0,0 0,0 8,7
1945 70,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 28,5 5,1 8,2 2,9 38,5 3,6 2,1 3,2 4,0 3,9
2011 30,7 10,3 8,3 4,2 33,2 5,4 2,0 0,7 3,0 2,3
2007 31,0 3,6 9,4 5,8 37,4 5,0 2,9 0,2 3,0 1,7
2003 22,9 3,1 9,7 13,1 35,4 6,5 1,6 0,4 1,7 5,7
1999 21,3 14,8 6,1 12,1 29,1 6,5 2,8 0,0 2,6 4,7
1995 25,9 6,1 2,8 11,2 39,6 7,6 3,3 0,0 1,8 1,6
1991 25,8 8,7 1,5 20,0 33,6 7,3 1,8 0,0 1,4 0,0
1987 40,5 13,7 3,3 12,8 20,3 5,2 2,3 0,0 0,8 1,1
1983 37,0 12,9 0,8 10,8 27,9 7,2 2,1 0,0 0,8 0,5
1979 34,0 16,4 0,8 4,0 35,6 7,8 0,6 0,0 0,3 0,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 23,1 8,8 12,3 3,9 44,4 2,1 0,7 1,6 2,1 1,0
2013 33,4 10,8 13,9 3,5 26,7 5,3 2,4 1,4 1,1 1,4
2009 34,3 6,4 17,0 5,7 27,5 4,6 1,6 0,3 1,5 0,9
2005 29,8 3,1 14,4 10,3 29,0 5,7 2,4 0,2 0,7 4,4
2001 18,5 7,5 6,6 15,3 21,4 13,8 0,7 0,0 0,7 15,4
1997 25,6 5,2 5,6 8,7 27,1 18,0 3,3 0,1 0,9 5,6
1993 22,7 5,0 1,3 13,2 48,4 6,3 1,5 0,2 0,4 1,1
1989 37,1 10,8 5,0 17,2 20,5 6,1 1,4 0,0 0,0 1,9
1985 44,6 14,4 1,3 13,5 17,6 6,3 1,5 0,0 0,3 0,6
1981 37,7 18,0 1,3 7,9 24,2 7,6 2,3 0,0 0,4 0,5
1977 43,0 11,7 0,8 5,4 23,5 13,2 1,6 0,0 0,3 0,5
1961 46,0 7,1 0,0 13,2 21,3 10,1 1,8 0,0 0,0 0,5
1957 53,5 5,9 0,0 0,0 23,8 11,4 2,0 0,0 0,0 3,5
1953 60,6 5,3 0,0 0,0 17,9 10,4 2,6 0,0 0,0 3,3
1949 51,2 6,6 0,0 0,0 20,6 8,4 3,1 0,0 0,0 10,1
1945 64,3 5,2 0,0 0,0 17,3 0,0 7,5 0,0 0,0 5,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 26.1 0 7.5 0 27.1 0 0 0 0 39.2
Valgting 28,0 0,0 7,4 0,0 41,5 0,0 0,0 0,0 0,0 23,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned