Poll of polls

Kommunestyrevalg: Narvik

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 921 36,5 2 635 35,2 3 556 35,9 0,0 35,9 15 -3
H 304 12,1 986 13,2 1 290 13,0 0,0 13,0 5 -9
Frp 188 7,5 669 8,9 857 8,6 0,0 8,6 4 -2
SV 296 11,7 742 9,9 1 038 10,5 0,0 10,5 4 -2
Sp 505 20,0 1 566 20,9 2 071 20,9 0,0 20,9 9 2
KrF 50 2,0 189 2,5 239 2,4 0,0 2,4 1 -1
V 18 0,7 64 0,9 82 0,8 0,0 0,8 0 -1
MDG 130 5,2 256 3,4 386 3,9 0,0 3,9 2 0
R 97 3,8 246 3,3 343 3,5 0,0 3,5 1 -1
Andre (vis) 13 0,5 33 0,4 46 0,5 0,0 0,5 0 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 949 77,3 5 445 72,8 7 394 74,7 0,0 74,7 31 -4
H+Frp+
KrF+V
560 22,2 1 908 25,5 2 468 24,8 0,0 24,8 10 -13
Nærmest til å vinne mandat: R (23 stemmer), tape mandat: MDG (35 stemmer)
Fremmøte: 57,0 % Stemmeberettigede: 17 533 Opptalte stemmer: 10 000
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 35,9 13,0 8,6 10,5 20,9 2,4 0,8 3,9 3,5 0,5
24/9 - 13:01 35,9 13,0 8,6 10,5 20,9 2,4 0,8 3,9 3,5 0,5
24/9 - 13:01 35,9 13,0 8,6 10,5 20,9 2,4 0,8 3,9 3,5 0,5
12/9 - 14:25 35,9 13,0 8,6 10,5 20,9 2,4 0,8 3,9 3,5 0,5
12/9 - 14:25 35,9 13,0 8,6 10,5 20,9 2,4 0,8 3,9 3,5 0,5
10/9 - 18:40 35,9 13,0 8,6 10,5 20,9 2,4 0,8 3,9 3,5 0,5
10/9 - 18:40 35,9 13,0 8,6 10,5 20,9 2,4 0,8 3,9 3,5 0,5
10/9 - 04:54 36,2 13,0 8,7 10,4 21,4 2,4 0,8 3,7 2,9 0,5
10/9 - 04:54 36,2 13,0 8,7 10,4 21,4 2,4 0,8 3,7 2,9 0,5
10/9 - 04:17 36,2 13,0 8,7 10,4 21,4 2,4 0,8 3,7 2,9 0,5

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 k 30,9 (13) 25,0 (10) 9,2 (4) 11,4 (5) 5,7 (2) 2,7 (1) 1,5 (0) 3,0 (1) 4,3 (2) 6,2 (3)
Poll of polls (brutt ned) 22,8 (9) 21,7 (8) 7,8 (3) 18,2 (7) 9,7 (4) 2,0 (1) 1,1 (0) 5,1 (2) 9,0 (3) 10,5 (4)
Siste lokale målings 31,2 (13) 17,2 (7) 11,1 (5) 10,2 (4) 18,3 (8) 1,6 (0) 2,0 (1) 5,1 (2) 2,7 (1) 0,5 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 21,3 (8) 22,7 (8) 7,8 (3) 23,3 (9) 9,8 (4) 2,1 (1) 0,9 (0) 6,1 (2) 7,7 (3) 7,4 (3)
K-snitt september (brutt ned) 22,8 (9) 21,2 (8) 7,1 (3) 19,4 (7) 10,2 (4) 2,0 (1) 1,0 (0) 5,3 (2) 8,5 (3) 10,1 (4)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 23 6 52 13
Høyre 40 6 49 48
KrF 15 3 62 40
Venstre 17 3 45 47
Sp 28 3 57 39
Ap 45 6 52 49
SV 47 4 53 51
Rødt 26 5 48 50
MDG 16 2 42 38
Liberalistene 8 2 34 0
Sum 265 40 51 42
| Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2020: Slått sammen av tidligere Narvik, Tysfjord og Ballangen kommuner.
Mandater i kommunestyret 41 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Rune Edvardsen, Ap (2019-)

Partier i posisjon 2019-2023 R, SV, Ap, Sp, KrF, H, Frp, MDG
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / Fremov 4/9-2019 31,2 (13) 17,2 (7) 11,1 (5) 10,2 (4) 18,3 (8) 1,6 (0) 2,0 (1) 5,1 (2) 2,7 (1) 0,5 (0)
InFact / Fremov 28/6-2019 30,1 (13) 20,5 (9) 14,4 (6) 9,8 (4) 12,6 (5) 2,7 (1) 1,8 (1) 1,6 (0) 5,5 (2) 0,9 (0)
InFact / Fremov 12/9-2018 33,3 (14) 20,6 (9) 14,0 (6) 6,9 (3) 12,3 (5) 1,7 (1) 1,3 (0) 1,7 (1) 5,4 (2) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 30,9 25,0 9,2 11,4 5,7 2,7 1,5 3,0 4,3 6,2
2011 34,0 23,0 17,6 4,6 5,0 2,8 3,2 0,0 4,3 5,4
2007 33,0 11,0 26,8 9,6 6,7 5,3 2,0 0,2 0,0 5,3
2003 30,0 12,0 18,0 15,4 6,7 4,0 1,3 0,0 0,0 12,5
1999 33,1 15,6 10,0 9,9 7,4 5,9 2,0 0,0 0,7 15,4
1995 36,7 16,1 6,9 8,8 10,1 5,8 2,5 0,0 1,0 12,1
1991 42,6 15,2 3,5 15,0 9,4 5,6 2,5 0,0 0,9 5,3
1987 46,4 21,0 0,0 10,5 5,4 5,7 4,5 0,0 0,8 5,5
1983 47,5 21,6 0,0 7,4 7,7 5,7 3,8 0,0 0,9 5,3
1979 41,9 25,9 0,8 5,4 7,5 7,2 5,2 0,0 0,8 5,4
1975 48,4 15,5 0,9 8,7 7,7 7,3 3,2 0,0 0,0 8,1
1971 52,4 15,5 0,0 4,7 8,6 4,4 8,0 0,0 0,0 6,4
1967 52,9 17,0 0,0 6,8 5,8 2,7 10,7 0,0 0,0 4,1
1963 52,1 18,9 0,0 6,6 2,9 2,4 9,3 0,0 0,0 7,6
1959 53,2 14,9 0,0 0,0 0,0 5,0 6,4 0,0 0,0 20,5
1955 53,3 13,7 0,0 0,0 0,0 6,7 5,3 0,0 0,0 21,0
1951 50,2 13,9 0,0 0,0 0,0 4,1 5,3 0,0 0,0 26,5
1947 43,5 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 33,8
1945 43,7 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 37,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 35,7 22,5 11,2 6,9 5,7 4,5 2,4 4,6 3,8 2,6
2011 33,4 23,1 19,0 6,5 3,8 3,9 3,8 0,6 3,8 2,0
2007 34,9 11,0 26,7 8,7 5,6 5,7 3,1 0,4 1,3 2,5
2003 31,1 12,0 20,0 17,6 5,5 6,1 2,6 0,5 0,9 3,7
1999 33,8 15,3 12,3 12,7 7,3 9,8 3,6 0,0 1,3 3,9
1995 31,1 11,7 6,9 8,6 10,3 6,0 6,4 0,0 1,5 17,5
1991 38,9 16,2 4,2 17,5 10,3 6,4 5,5 0,0 1,0 0,0
1987 44,3 19,2 7,0 10,1 5,0 6,0 5,3 0,0 0,7 2,4
1983 45,0 20,7 2,4 7,1 5,5 6,2 5,3 0,0 0,8 7,0
1979 41,0 26,3 1,3 5,5 6,4 7,8 5,6 0,0 0,8 5,3
1975 47,5 15,6 1,6 8,7 9,2 8,8 4,5 0,0 0,8 3,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 30,7 23,3 17,3 7,0 10,9 2,9 1,9 2,0 1,9 2,0
2013 35,4 24,3 20,3 4,1 3,7 4,2 3,1 1,7 1,5 1,6
2009 36,4 11,9 30,6 8,4 4,7 4,2 2,0 0,2 0,8 0,7
2005 36,5 8,7 25,4 12,5 5,0 5,0 3,4 0,1 0,5 2,9
2001 25,3 14,7 15,5 15,4 4,7 12,5 2,0 0,0 0,6 9,3
1997 37,7 9,4 14,5 7,8 8,0 13,1 3,2 0,3 1,1 5,0
1993 41,7 11,0 4,4 12,8 17,3 6,3 4,1 0,1 0,5 1,9
1989 42,3 18,5 9,0 14,5 4,1 6,1 3,3 0,0 0,0 2,1
1985 51,2 23,6 1,2 11,0 4,1 5,5 2,4 0,0 0,2 0,7
1981 45,3 26,3 2,1 8,0 5,4 6,9 4,4 0,0 0,4 1,0
1977 52,2 18,2 1,5 4,9 6,5 9,5 3,9 0,0 0,5 2,8
1973 43,9 13,2 3,8 14,4 8,6 9,8 3,6 0,0 0,5 2,2
1969 57,5 15,9 0,0 5,0 6,3 5,2 7,4 0,0 0,0 2,7
1965 50,5 20,4 0,0 9,7 5,0 4,4 7,8 0,0 0,0 2,1
1961 51,5 18,4 0,0 7,9 4,3 6,3 7,0 0,0 0,0 4,5
1957 59,5 18,2 0,0 0,0 3,4 6,6 5,6 0,0 0,0 6,8
1953 56,2 17,4 0,0 0,0 2,3 6,9 7,0 0,0 0,0 10,3
1949 51,9 17,0 0,0 0,0 2,2 4,1 10,6 0,0 0,0 14,1
1945 37,5 21,1 0,0 0,0 1,5 0,0 10,5 0,0 0,0 29,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 35.7 18.8 9.6 6.6 4.2 3.1 1.2 3.4 4.4 12.9
Valgting 29,7 26,7 9,0 12,7 6,1 2,6 1,6 2,8 4,3 4,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned