Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Narvik

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 1 107 25,9 1 331 22,4 2 438 24,3 -11,6 8 -7
H 979 22,9 1 322 22,3 2 301 22,9 9,9 7 2
Frp 469 11,0 750 12,6 1 219 12,1 3,5 4 0
SV 517 12,1 549 9,3 1 066 10,6 0,1 3 -1
Sp 299 7,0 517 8,7 816 8,1 -12,8 3 -6
KrF 88 2,1 160 2,7 248 2,5 0,1 1 0
V 47 1,1 48 0,8 95 0,9 0,1 0 0
MDG 107 2,5 112 1,9 219 2,2 -1,7 0 -2
R 167 3,9 172 2,9 339 3,4 -0,1 1 0
Andre (vis) 488 11,4 812 13,7 1 300 12,9 12,5 4 4
Ap+SV+
MDG+Sp+R
2 197 51,5 2 681 45,2 4 878 48,6 -26,1 15 -16
H+Frp+
KrF+V
1 583 37,1 2 280 38,5 3 863 38,4 13,6 12 2
Nærmest til å vinne mandat: MDG (9 stemmer), tape mandat: KrF (29 stemmer)
Fremmøte: 59,2 % Stemmeberettigede: 17 282 Opptalte stemmer: 10 197
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:11 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 24,3 22,9 12,1 10,6 8,1 2,5 0,9 2,2 3,4 12,9
20/9 - 15:15 24,3 22,9 12,1 10,6 8,1 2,5 0,9 2,2 3,4 12,9
20/9 - 15:15 24,3 22,9 12,1 10,6 8,1 2,5 0,9 2,2 3,4 12,9
14/9 - 10:30 24,3 22,9 12,1 10,6 8,1 2,5 0,9 2,2 3,4 12,9
14/9 - 10:02 24,3 22,9 12,1 10,6 8,1 2,5 0,9 2,2 3,4 12,9
14/9 - 10:02 24,3 22,9 12,1 10,6 8,1 2,5 0,9 2,2 3,4 12,9
13/9 - 09:55 24,3 22,9 12,1 10,6 8,1 2,5 0,9 2,2 3,4 12,9
13/9 - 09:55 24,3 22,9 12,1 10,6 8,1 2,5 0,9 2,2 3,4 12,9
13/9 - 09:55 24,3 22,9 12,1 10,6 8,1 2,5 0,9 2,2 3,4 12,9
13/9 - 09:55 24,3 22,9 12,1 10,6 8,1 2,5 0,9 2,2 3,4 12,9

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 35,9 (15) 13,0 (5) 8,6 (4) 10,5 (4) 20,9 (9) 2,4 (1) 0,8 (0) 3,9 (2) 3,5 (1) 0,5 (0)
Poll of polls (brutt ned) 30,0 (10) 17,1 (6) 11,3 (4) 13,5 (4) 10,9 (4) 2,5 (1) 1,1 (0) 2,8 (1) 3,5 (1) 0,4 (0)
Siste lokale målings 22,1 (7) 23,8 (7) 13,9 (4) 11,7 (4) 9,2 (3) 2,5 (1) 0,7 (0) 1,7 (0) 2,7 (1) 11,7 (4)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 30,9 (10) 16,2 (6) 12,3 (4) 13,7 (5) 10,3 (3) 3,0 (1) 1,1 (0) 2,6 (1) 3,9 (1) 0,5 (0)
K-snitt september (brutt ned) 30,1 (10) 16,4 (5) 11,4 (4) 13,5 (5) 11,2 (4) 2,6 (1) 1,1 (0) 2,7 (1) 4,1 (1) 0,5 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 32,1 (10) 22,3 (7) 12,9 (4) 13,2 (4) 7,6 (2) 4,7 (2) 0,7 (0) 2,4 (1) 4,7 (1) 0,4 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 19 4 58 26
Høyre 32 4 54 47
KrF 12 1 63 50
Venstre 9 1 52 44
Sp 24 2 53 33
Ap 31 6 49 45
SV 27 4 53 52
Rødt 12 3 59 42
MDG 17 1 42 35
Industri- og Næringspartiet 28 6 58 39
Sum 211 32 54 42
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2020: Slått sammen av tidligere Narvik, Tysfjord og Ballangen kommuner.
Fylke Nordland
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 21 515
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 9 908
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 71,3 %
F-2019 51,2 %
K-2019 56,5 %
S-1961 72,0 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 41 til 31. (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Rune Edvardsen, Ap (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 R, SV, Ap, Sp, KrF, H, Frp, MDG
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / Fremov 7/9-2023 22,1 (7) 23,8 (7) 13,9 (4) 11,7 (4) 9,2 (3) 2,5 (1) 0,7 (0) 1,7 (0) 2,7 (1) 11,7 (4)
InFact / Fremov 2/6-2023 23,4 (8) 26,1 (8) 14,9 (5) 12,2 (4) 8,8 (3) 1,9 (0) 0,8 (0) 1,1 (0) 4,5 (1) 6,4 (2)
InFact / Fremov 1/12-2022 26,7 (10) 23,0 (7) 14,6 (5) 11,5 (4) 7,5 (2) 3,1 (1) 1,2 (0) 1,9 (0) 7,8 (2) 2,8 (0)
InFact / Fremov 4/9-2019 31,2 (13) 17,2 (7) 11,1 (5) 10,2 (4) 18,3 (8) 1,6 (0) 2,0 (1) 5,1 (2) 2,7 (1) 0,5 (0)
InFact / Fremov 28/6-2019 30,1 (13) 20,5 (9) 14,4 (6) 9,8 (4) 12,6 (5) 2,7 (1) 1,8 (1) 1,6 (0) 5,5 (2) 0,9 (0)
InFact / Fremov 12/9-2018 33,3 (14) 20,6 (9) 14,0 (6) 6,9 (3) 12,3 (5) 1,7 (1) 1,3 (0) 1,7 (1) 5,4 (2) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 35,9 13,0 8,6 10,5 20,9 2,4 0,8 3,9 3,5 0,5
2015 30,9 25,0 9,2 11,4 5,7 2,7 1,5 3,0 4,3 6,2
2011 34,0 23,0 17,6 4,6 5,0 2,8 3,2 0,0 4,3 5,4
2007 33,0 11,0 26,8 9,6 6,7 5,3 2,0 0,2 0,0 5,3
2003 30,0 12,0 18,0 15,4 6,7 4,0 1,3 0,0 0,0 12,5
1999 33,1 15,6 10,0 9,9 7,4 5,9 2,0 0,0 0,7 15,4
1995 36,7 16,1 6,9 8,8 10,1 5,8 2,5 0,0 1,0 12,1
1991 42,6 15,2 3,5 15,0 9,4 5,6 2,5 0,0 0,9 5,3
1987 46,4 21,0 0,0 10,5 5,4 5,7 4,5 0,0 0,8 5,5
1983 47,5 21,6 0,0 7,4 7,7 5,7 3,8 0,0 0,9 5,3
1979 41,9 25,9 0,8 5,4 7,5 7,2 5,2 0,0 0,8 5,4
1975 48,4 15,5 0,9 8,7 7,7 7,3 3,2 0,0 0,0 8,1
1971 52,4 15,5 0,0 4,7 8,6 4,4 8,0 0,0 0,0 6,4
1967 52,9 17,0 0,0 6,8 5,8 2,7 10,7 0,0 0,0 4,1
1963 52,1 18,9 0,0 6,6 2,9 2,4 9,3 0,0 0,0 7,6
1959 53,2 14,9 0,0 0,0 0,0 5,0 6,4 0,0 0,0 20,5
1955 53,3 13,7 0,0 0,0 0,0 6,7 5,3 0,0 0,0 21,0
1951 50,2 13,9 0,0 0,0 0,0 4,1 5,3 0,0 0,0 26,5
1947 43,5 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 33,8
1945 43,7 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 37,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 35,1 14,5 8,9 8,2 19,7 2,7 1,0 4,6 3,5 1,7
2015 35,7 22,5 11,2 6,9 5,7 4,5 2,4 4,6 3,8 2,6
2011 33,4 23,1 19,0 6,5 3,8 3,9 3,8 0,6 3,8 2,0
2007 34,9 11,0 26,7 8,7 5,6 5,7 3,1 0,4 1,3 2,5
2003 31,1 12,0 20,0 17,6 5,5 6,1 2,6 0,5 0,9 3,7
1999 33,8 15,3 12,3 12,7 7,3 9,8 3,6 0,0 1,3 3,9
1995 31,1 11,7 6,9 8,6 10,3 6,0 6,4 0,0 1,5 17,5
1991 38,9 16,2 4,2 17,5 10,3 6,4 5,5 0,0 1,0 0,0
1987 44,3 19,2 7,0 10,1 5,0 6,0 5,3 0,0 0,7 2,4
1983 45,0 20,7 2,4 7,1 5,5 6,2 5,3 0,0 0,8 7,0
1979 41,0 26,3 1,3 5,5 6,4 7,8 5,6 0,0 0,8 5,3
1975 47,5 15,6 1,6 8,7 9,2 8,8 4,5 0,0 0,8 3,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 31,4 15,9 14,3 7,9 17,2 2,2 1,7 2,0 4,7 2,7
2017 30,7 23,3 17,3 7,0 10,9 2,9 1,9 2,0 1,9 2,0
2013 35,4 24,3 20,3 4,1 3,7 4,2 3,1 1,7 1,5 1,6
2009 36,4 11,9 30,6 8,4 4,7 4,2 2,0 0,2 0,8 0,7
2005 36,5 8,7 25,4 12,5 5,0 5,0 3,4 0,1 0,5 2,9
2001 25,3 14,7 15,5 15,4 4,7 12,5 2,0 0,0 0,6 9,3
1997 37,7 9,4 14,5 7,8 8,0 13,1 3,2 0,3 1,1 5,0
1993 41,7 11,0 4,4 12,8 17,3 6,3 4,1 0,1 0,5 1,9
1989 42,3 18,5 9,0 14,5 4,1 6,1 3,3 0,0 0,0 2,1
1985 51,2 23,6 1,2 11,0 4,1 5,5 2,4 0,0 0,2 0,7
1981 45,3 26,3 2,1 8,0 5,4 6,9 4,4 0,0 0,4 1,0
1977 52,2 18,2 1,5 4,9 6,5 9,5 3,9 0,0 0,5 2,8
1973 43,9 13,2 3,8 14,4 8,6 9,8 3,6 0,0 0,5 2,2
1969 57,5 15,9 0,0 5,0 6,3 5,2 7,4 0,0 0,0 2,7
1965 50,5 20,4 0,0 9,7 5,0 4,4 7,8 0,0 0,0 2,1
1961 51,5 18,4 0,0 7,9 4,3 6,3 7,0 0,0 0,0 4,5
1957 59,5 18,2 0,0 0,0 3,4 6,6 5,6 0,0 0,0 6,8
1953 56,2 17,4 0,0 0,0 2,3 6,9 7,0 0,0 0,0 10,3
1949 51,9 17,0 0,0 0,0 2,2 4,1 10,6 0,0 0,0 14,1
1945 37,5 21,1 0,0 0,0 1,5 0,0 10,5 0,0 0,0 29,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 36.9 12.2 7.5 11.9 20.2 2 0.7 5.2 3.9 0.5
Valgting 35,5 13,3 9,0 10,0 21,1 2,5 0,9 3,5 3,3 0,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned