Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Narvik

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 0,0 % Stemmeberettigede: 0 Opptalte stemmer: 0
Oppdatert: /0 kl
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 30,9 (13) 30,4 (12) 10,4 (4) 14,0 (6) 0,0 (0) 2,8 (1) 1,9 (1) 3,8 (2) 5,6 (2) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 22,7 (0) 26,4 (0) 8,9 (0) 22,4 (0) 0,0 (0) 2,1 (0) 1,4 (0) 6,6 (0) 11,6 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 28,1 (12) 27,9 (11) 18,3 (8) 10,3 (4) 0,0 (0) 1,8 (1) 2,5 (1) 5,3 (2) 5,7 (2) 0,1 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 21,2 (0) 27,6 (0) 8,9 (0) 28,6 (0) 0,0 (0) 2,1 (0) 1,2 (0) 7,8 (0) 10,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 22,8 (0) 25,8 (0) 8,1 (0) 23,7 (0) 0,0 (0) 2,1 (0) 1,3 (0) 6,8 (0) 11,0 (0) 0,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 19,5 (0) 22,9 (0) 12,6 (0) 23,6 (0) 0,0 (0) 3,3 (0) 0,8 (0) 7,0 (0) 7,7 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 57,2 (24) 65,4 (0) 51,2 (21) 69,7 (0) 66,4 (0) 61,1 (0) R, SV, Ap, KrF, MDG
Borgerlige 45,6 (18) 38,8 (0) 50,5 (21) 39,8 (0) 37,3 (0) 39,6 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 54,4 (23) 63,3 (0) 49,4 (20) 67,6 (0) 64,3 (0) 57,8 (0) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 4,8 (2) 3,5 (0) 4,3 (2) 3,3 (0) 3,4 (0) 4,1 (0) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 30,9 (13) 30,4 (12) 10,4 (4) 14,0 (6) 0,0 (0) 2,8 (1) 1,9 (1) 3,8 (2) 5,6 (2) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 24 6 49 13
Høyre 26 6 53 35
KrF 22 3 61 41
Venstre 32 4 52 56
Ap 41 4 46 46
SV 24 3 56 50
Rødt 25 4 52 40
Miljøpartiet De Grønne 8 2 45 25
Sum 202 32 52 41
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 41 6 52 29
Høyre 29 6 49 31
KrF 18 1 58 33
Venstre 36 1 47 44
Sp 10 2 51 40
Ap 40 5 46 50
SV 38 4 51 47
Rødt 16 4 49 19
Sum 228 29 50 39
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Nordland
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 18 607
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 8 073
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 73,4 %
F-2015 47,6 %
K-2015 54,7 %
S-2013 74,0 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 41 til . (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Rune Edvardsen, Ap (2015-)
Tore Nysæter, H (2011-2015)
Karen Margrethe Kuvaas, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 R, SV, Ap, KrF, MDG
Partier i posisjon 2011-2015 V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, KrF, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / NRK 9/9-2015 28,1 (12) 27,9 (11) 18,3 (8) 10,3 (4) 0,0 (0) 1,8 (1) 2,5 (1) 5,3 (2) 5,7 (2) 0,1 (0)
Sentio / Høyre 7/9-2015 29,0 (12) 26,0 (11) 17,1 (7) 6,7 (3) 1,5 (0) 4,2 (2) 1,9 (1) 5,4 (2) 7,5 (3) 0,6 (0)
InFact / NRK / Amedia 20/8-2015 35,5 (15) 24,4 (10) 17,2 (7) 4,6 (2) 0,0 (0) 2,3 (1) 3,1 (1) 5,9 (2) 6,9 (3) 0,0 (0)
InFact / NRK / AN / Frem. / Helg. / LP / RB 24/6-2015 41,0 (17) 19,8 (8) 16,6 (7) 4,5 (2) 0,0 (0) 4,8 (2) 3,5 (1) 3,8 (0) 4,8 (2) 0,0 (2)
InFact / NRK / AN / Fremov. / RB 11/9-2014 34,0 (13) 30,1 (12) 16,7 (7) 3,8 (2) 0,6 (0) 1,9 (1) 3,8 (2) 3,8 (0) 3,8 (2) 1,3 (2)
Respons / Fremov 25/8-2011 36,0 (15) 21,0 (9) 27,0 (12) 5,5 (2) 2,7 (1) 2,4 (1) 1,7 (1) 0,0 (0) 3,2 (1) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 30,9 30,4 10,4 14,0 0,0 2,8 1,9 3,8 5,6 0,0
2011 35,4 24,1 21,1 5,3 1,7 3,0 3,9 0,0 5,6 0,0
2007 34,9 11,1 31,1 11,0 3,2 5,5 2,4 0,3 0,0 0,6
2003 34,7 15,6 21,0 18,7 3,0 5,2 1,7 0,0 0,0 0,0
1999 36,3 20,5 13,2 11,5 6,2 7,8 2,6 0,0 0,9 1,0
1995 39,5 17,0 9,1 9,3 9,8 6,2 3,2 0,0 1,3 4,5
1991 43,5 16,4 4,7 15,9 8,2 5,0 3,3 0,0 1,2 1,7
1987 46,7 24,7 0,0 10,4 4,6 4,7 4,9 0,0 1,1 2,9
1983 48,6 25,8 0,0 8,8 4,6 4,5 4,5 0,0 1,3 1,9
1979 41,6 28,8 1,0 5,9 5,6 5,9 6,4 0,0 1,1 3,6
1975 48,3 18,8 1,2 9,1 6,9 7,5 4,3 0,0 0,0 4,0
1971 52,1 18,1 0,0 6,9 4,1 4,1 7,0 0,0 0,0 7,6
1967 51,2 19,5 0,0 9,0 1,4 2,6 11,9 0,0 0,0 4,3
1963 50,7 21,9 0,0 9,0 0,0 3,6 10,5 0,0 0,0 4,3
1959 52,7 21,8 0,0 0,0 0,0 7,3 9,4 0,0 0,0 8,9
1955 55,7 17,6 0,0 0,0 0,0 7,6 8,0 0,0 0,0 11,1
1951 49,8 20,8 0,0 0,0 0,0 6,2 8,0 0,0 0,0 15,2
1947 42,6 23,6 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3 0,0 0,0 21,5
1945 38,4 19,7 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5 0,0 0,0 30,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 36,2 25,3 11,1 7,9 2,9 3,7 1,8 4,6 4,3 2,3
2011 31,9 24,2 20,3 7,3 2,2 3,3 3,8 0,6 4,4 2,1
2007 34,4 11,6 28,6 9,7 3,8 5,0 2,8 0,4 1,3 2,5
2003 31,5 13,6 20,6 18,8 3,5 5,2 1,7 0,5 1,1 3,4
1999 33,8 17,3 13,2 14,1 6,0 8,5 2,8 0,0 1,4 2,9
1995 31,7 12,5 7,4 8,7 8,4 5,2 3,0 0,0 1,7 21,4
1991 40,1 17,2 4,8 18,7 8,9 5,4 3,9 0,0 1,1 0,0
1987 44,3 21,0 7,6 10,1 4,0 4,7 5,0 0,0 0,8 2,6
1983 44,9 23,2 2,3 7,4 3,8 4,6 4,7 0,0 0,9 8,1
1979 41,3 28,9 1,3 5,5 5,2 5,6 5,8 0,0 0,9 5,5
1975 48,3 17,9 1,7 8,7 7,3 7,4 4,0 0,0 0,7 4,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 31,6 24,4 16,9 7,6 8,9 2,5 2,0 2,1 2,1 2,0
2013 36,4 25,2 20,0 4,3 2,6 3,5 3,1 1,7 1,8 1,4
2009 36,9 12,4 31,1 9,2 3,3 3,4 2,1 0,2 0,9 0,6
2005 36,9 9,8 25,7 13,6 3,5 4,2 3,0 0,1 0,5 2,7
2001 25,5 16,5 16,2 16,6 3,9 10,5 2,0 0,0 0,7 8,1
1997 38,8 10,7 15,2 8,2 6,7 11,1 3,2 0,3 1,3 4,4
1993 43,7 12,2 4,9 13,1 15,0 5,2 3,2 0,1 0,5 2,1
1989 42,1 20,1 9,6 14,7 3,0 4,6 3,6 0,0 0,0 2,3
1985 51,3 25,2 1,2 11,5 3,3 4,0 2,6 0,0 0,3 0,7
1981 46,2 28,3 2,0 8,4 4,1 5,3 4,0 0,0 0,5 1,2
1977 53,3 20,2 1,6 4,9 5,0 7,5 3,7 0,0 0,6 3,2
1973 45,4 16,3 4,0 15,8 4,7 6,6 3,7 0,0 0,6 2,8
1969 58,2 18,3 0,0 5,6 2,9 3,5 7,9 0,0 0,0 3,5
1965 50,3 23,3 0,0 10,9 1,3 3,3 8,4 0,0 0,0 2,5
1961 51,4 20,8 0,0 9,1 1,0 5,3 7,6 0,0 0,0 4,8
1957 60,9 19,4 0,0 0,0 0,6 5,9 6,3 0,0 0,0 7,0
1953 57,2 18,9 0,0 0,0 0,7 5,6 7,2 0,0 0,0 10,5
1949 52,4 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 15,4
1945 36,4 22,6 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 31,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 36.6 25.4 12.4 8.5 0 3.7 1.8 5 6.6 0
Valgting 29,6 31,6 10,0 15,3 0,0 2,7 2,0 3,6 5,4 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned