Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Stjørdal

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 0,0 % Stemmeberettigede: 0 Opptalte stemmer: 0
Oppdatert: /0 kl
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 37,3 (16) 14,7 (6) 5,4 (2) 3,2 (1) 27,3 (11) 3,3 (1) 3,9 (2) 3,1 (1) 1,9 (1) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 27,4 (0) 12,8 (0) 4,6 (0) 5,1 (0) 46,6 (0) 2,5 (0) 2,9 (0) 5,3 (0) 3,9 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 45,9 (19) 13,9 (6) 5,6 (2) 2,8 (1) 19,5 (8) 2,7 (1) 2,8 (1) 6,2 (3) 0,6 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 25,6 (0) 13,3 (0) 4,6 (0) 6,5 (0) 47,2 (0) 2,5 (0) 2,4 (0) 6,3 (0) 3,4 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 27,5 (0) 12,5 (0) 4,2 (0) 5,4 (0) 48,8 (0) 2,5 (0) 2,5 (0) 5,5 (0) 3,7 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 54,6 (22) 69,4 (0) 44,5 (18) 70,0 (0) 70,5 (0) Sp, V, KrF, H, Frp
Borgerlige 27,3 (11) 22,8 (0) 25,0 (10) 22,8 (0) 21,7 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 72,7 (30) 88,3 (0) 75,0 (31) 89,0 (0) 90,9 (0) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 34,5 (14) 52,0 (0) 25,0 (10) 52,1 (0) 53,8 (0) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 37,3 (16) 14,7 (6) 5,4 (2) 3,2 (1) 27,3 (11) 3,3 (1) 3,9 (2) 3,1 (1) 1,9 (1) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 17 2 46 18
Høyre 45 5 48 29
KrF 25 2 56 36
Venstre 45 3 48 40
Sp 47 1 44 45
Ap 47 6 48 49
SV 36 3 54 39
Rødt 18 1 38 28
Miljøpartiet De Grønne 20 2 43 30
Sum 300 25 48 37
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 29 4 48 17
Høyre 45 5 47 31
KrF 27 2 52 48
Venstre 36 2 55 31
Sp 47 1 43 47
Ap 47 4 46 47
SV 36 3 48 47
Rødt 11 0 35 45
Miljøpartiet De Grønne 15 2 52 27
Sum 293 23 48 39
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Nord-Trøndelag
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 22 543
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 10 952
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 77,5 %
F-2015 53,9 %
K-2015 62,3 %
S-2013 77,7 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 41 til . (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Ivar Vigdenes, Sp (2015-)
Johan Arnt Elverum, Sp (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Sp, V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 Sp, V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 Sp, V, KrF, H, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / T-A 26/8-2015 45,9 (19) 13,9 (6) 5,6 (2) 2,8 (1) 19,5 (8) 2,7 (1) 2,8 (1) 6,2 (3) 0,6 (0) 0,0 (0)
Sentio / T-A 27/8-2011 41,5 (17) 13,7 (6) 12,1 (5) 3,4 (1) 15,9 (7) 2,9 (1) 6,3 (3) 0,0 (0) 0,6 (0) 3,6 (1)
Opinion / SB 11/6-2011 35,0 (14) 17,0 (7) 12,0 (5) 7,0 (3) 18,0 (8) 2,0 (1) 5,0 (3) 0,0 (0) 2,0 (1) 2,0 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 37,3 14,7 5,4 3,2 27,3 3,3 3,9 3,1 1,9 0,0
2011 43,5 15,8 8,1 4,2 17,7 3,9 4,5 1,5 0,7 0,0
2007 32,9 10,8 14,0 4,6 25,0 4,2 4,8 2,5 1,1 0,1
2003 37,1 11,8 9,2 12,6 20,0 5,2 4,1 0,0 0,0 0,0
1999 37,6 15,8 7,2 8,8 16,2 7,7 5,3 0,0 0,0 1,5
1995 37,2 16,3 4,8 7,3 20,5 6,5 7,3 0,0 0,0 0,0
1991 35,8 12,4 5,4 12,0 21,5 6,3 5,3 0,0 1,4 0,0
1987 39,3 13,0 9,0 7,7 16,5 6,5 0,0 0,0 0,8 7,3
1983 38,5 15,0 5,1 5,3 16,7 7,1 7,7 0,0 1,1 3,5
1979 40,1 15,3 0,0 4,0 18,0 8,3 7,7 0,0 0,0 6,6
1975 39,2 7,9 0,0 5,5 23,7 9,7 6,1 0,0 0,0 7,8
1971 44,7 5,9 0,0 0,0 25,2 7,6 16,5 0,0 0,0 0,0
1967 44,1 7,6 0,0 0,0 23,0 7,6 17,7 0,0 0,0 0,0
1963 45,4 7,9 0,0 0,0 24,2 7,5 15,0 0,0 0,0 0,0
1959 38,0 7,3 0,0 0,0 16,3 7,4 13,4 0,0 0,0 17,6
1955 46,5 0,0 0,0 0,0 16,3 7,6 12,0 0,0 0,0 17,6
1951 40,2 0,0 0,0 0,0 16,4 9,3 13,9 0,0 0,0 20,2
1947 39,1 0,0 0,0 0,0 17,7 9,7 13,9 0,0 0,0 19,7
1945 39,4 0,0 0,0 0,0 16,4 14,5 11,7 0,0 0,0 18,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 41,8 15,6 6,2 3,3 20,2 3,5 3,5 3,5 1,7 0,4
2011 46,7 16,1 8,3 3,9 13,9 4,0 4,1 1,3 0,9 0,9
2007 39,9 10,9 14,3 5,4 18,7 4,6 4,2 1,6 0,0 0,3
2003 41,5 11,0 9,2 11,4 16,4 5,4 3,7 0,4 0,6 0,4
1999 37,9 14,9 7,6 8,2 16,2 7,7 5,4 0,3 1,3 0,3
1995 37,5 15,1 4,9 6,4 22,4 6,5 5,4 0,4 1,3 0,0
1991 35,2 12,6 5,5 12,2 22,3 6,1 5,1 0,0 1,1 0,0
1987 39,4 13,7 8,7 7,0 16,8 6,4 0,0 0,0 0,6 7,4
1983 39,5 15,8 4,5 5,2 17,4 6,6 6,3 0,0 1,1 3,7
1979 39,8 15,3 1,3 3,5 17,9 8,2 7,5 0,0 0,8 5,6
1975 39,4 7,9 1,5 5,2 23,0 9,9 5,9 0,0 0,0 7,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 35,1 19,5 13,3 4,7 15,2 2,9 2,5 2,3 2,6 1,9
2013 40,3 19,5 14,0 3,1 11,6 3,6 4,4 1,5 0,6 1,3
2009 42,0 13,1 18,7 6,0 11,6 3,9 2,9 0,3 0,8 0,6
2005 40,4 10,3 17,1 9,5 11,4 5,3 4,6 0,2 0,6 0,6
2001 32,7 15,2 11,0 13,0 11,4 10,0 3,6 0,2 0,5 2,5
1997 41,3 10,5 10,8 5,8 13,6 11,5 4,1 0,2 1,2 1,0
1993 41,0 12,2 3,5 8,1 24,1 6,1 3,8 0,0 0,7 0,6
1989 37,1 15,0 10,1 11,4 14,4 6,8 4,3 0,1 0,0 0,6
1985 43,8 19,6 3,0 5,6 15,6 6,5 3,8 0,0 0,3 1,6
1981 41,3 21,3 2,5 4,1 0,0 0,0 5,9 0,0 0,8 24,0
1977 45,6 0,0 1,2 3,3 18,9 0,0 0,0 0,0 0,5 30,5
1973 37,8 0,0 3,9 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 49,2
1969 44,7 7,3 0,0 1,5 25,6 6,9 13,6 0,0 0,0 0,4
1965 42,6 8,1 0,0 3,4 22,8 7,9 14,5 0,0 0,0 0,7
1961 49,3 10,6 0,0 0,0 16,8 8,4 11,7 0,0 0,0 3,3
1957 50,3 7,9 0,0 0,0 17,5 8,0 13,3 0,0 0,0 3,0
1953 48,2 11,5 0,0 0,0 15,7 8,3 11,6 0,0 0,0 4,6
1949 47,8 0,0 0,0 0,0 22,7 5,3 18,8 0,0 0,0 5,4
1945 45,0 5,4 0,0 0,0 18,1 0,0 23,4 0,0 0,0 8,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 40.7 16.7 6.5 3.2 19.7 3.7 3.5 4.6 1.4 0
Valgting 36,2 14,1 5,0 3,2 29,6 3,2 4,0 2,6 2,1 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned