Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Klæbu

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 0,0 % Stemmeberettigede: 0 Opptalte stemmer: 0
Oppdatert: /0 kl
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 37,9 (9) 15,4 (3) 10,1 (2) 6,7 (2) 14,0 (3) 0,0 (0) 12,2 (3) 3,7 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 27,9 (0) 13,3 (0) 8,7 (0) 10,7 (0) 23,9 (0) 0,0 (0) 9,0 (0) 6,4 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 36,6 (8) 16,3 (4) 13,4 (3) 11,1 (3) 9,5 (2) 0,0 (0) 13,1 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 26,0 (0) 13,9 (0) 8,7 (0) 13,7 (0) 24,3 (0) 0,0 (0) 7,6 (0) 7,6 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 27,9 (0) 13,0 (0) 7,9 (0) 11,3 (0) 25,1 (0) 0,0 (0) 7,9 (0) 6,6 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 58,6 (14) 62,5 (0) 57,2 (13) 64,0 (0) 64,3 (0) SV, Ap, Sp
Borgerlige 37,7 (8) 31,0 (0) 42,8 (10) 30,2 (0) 28,8 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 62,3 (15) 68,9 (0) 57,2 (13) 71,6 (0) 70,9 (0) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 26,3 (6) 32,9 (0) 22,6 (5) 31,9 (0) 33,0 (0) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 37,9 (9) 15,4 (3) 10,1 (2) 6,7 (2) 14,0 (3) 0,0 (0) 12,2 (3) 3,7 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 11 2 54 27
Høyre 22 2 48 23
Venstre 17 3 51 35
Sp 19 1 44 47
Ap 18 2 53 50
SV 18 4 46 56
Miljøpartiet De Grønne 8 1 44 38
Sum 113 15 49 40
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 16 3 52 19
Høyre 23 4 45 39
Venstre 13 1 53 38
Sp 17 2 47 41
Ap 18 2 51 50
SV 17 3 44 53
Sum 104 15 48 40
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Sør-Trøndelag
Kommuneklasse (SSB) Sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 5 975
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 2 655
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 78,3 %
F-2015 54,2 %
K-2015 57,8 %
S-2013 78,9 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 23 til . (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Kirsti Tømmervold, Ap (2015-)
Jarle Martin Gundersen, Sp (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp
Partier i posisjon 2011-2015 Sp, V, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 Sp, V, H, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / KP 31/8-2011 36,6 (8) 16,3 (4) 13,4 (3) 11,1 (3) 9,5 (2) 0,0 (0) 13,1 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / KP 23/9-2010 28,8 (7) 13,0 (3) 26,8 (6) 10,5 (2) 6,8 (2) 5,3 (1) 8,3 (2) 0,0 (0) 0,5 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 37,9 15,4 10,1 6,7 14,0 0,0 12,2 3,7 0,0 0,0
2011 33,6 19,8 13,0 8,8 14,1 0,0 10,7 0,0 0,0 0,0
2007 29,0 12,3 21,0 14,1 11,3 5,7 6,7 0,0 0,0 0,0
2003 21,3 12,4 17,8 34,7 6,8 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0
1999 25,7 17,9 9,4 25,6 8,7 7,9 4,7 0,0 0,0 0,0
1995 27,3 21,3 6,0 24,2 11,0 6,4 3,9 0,0 0,0 0,0
1991 36,3 19,8 5,9 13,9 12,8 5,3 3,7 0,0 2,2 0,0
1987 38,9 20,8 8,1 9,6 8,0 5,2 7,0 0,0 2,4 0,0
1983 39,4 22,2 5,7 9,6 0,0 0,0 6,4 0,0 1,5 15,2
1979 36,7 26,0 0,0 7,6 11,7 7,6 5,4 0,0 0,0 5,0
1975 38,8 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,3
1971 51,9 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 0,0 0,0 0,0 38,1
1967 55,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,1
1963 57,7 0,0 0,0 0,0 15,8 0,0 0,0 0,0 0,0 26,6
1959 51,9 10,2 0,0 0,0 17,5 10,9 9,4 0,0 0,0 0,0
1955 56,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,6
1951 52,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,7
1947 51,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8 0,0 0,0 33,6
1945 47,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 41,8 18,1 9,4 4,5 8,7 4,4 5,2 4,2 1,1 2,6
2011 39,6 20,6 13,3 5,7 7,5 4,3 5,7 0,6 0,9 1,6
2007 36,5 13,5 19,6 9,9 7,5 5,8 3,4 0,8 1,4 1,5
2003 27,4 14,5 16,8 21,1 7,2 6,1 1,6 0,7 1,4 3,2
1999 31,3 19,1 10,0 14,0 9,2 7,7 4,4 0,9 2,1 1,2
1995 33,7 21,6 7,1 11,4 12,8 6,5 3,7 0,8 1,7 0,7
1991 35,0 20,7 5,8 14,0 13,3 5,4 3,4 0,5 1,8 0,0
1987 40,3 21,1 8,8 8,8 8,2 5,0 5,5 0,0 1,8 0,5
1983 39,8 21,9 5,8 8,8 8,6 6,8 6,3 0,0 1,6 0,4
1979 36,5 26,8 1,0 7,2 11,2 7,8 5,2 0,0 1,0 3,4
1975 40,1 14,5 0,4 8,3 16,3 12,3 3,3 0,0 0,4 4,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 32,4 21,8 16,2 6,0 10,0 3,3 3,2 2,6 1,6 2,9
2013 34,9 22,6 17,1 5,4 5,7 4,3 5,0 2,7 0,4 2,0
2009 38,1 13,5 25,2 7,2 6,4 4,5 3,2 0,3 1,0 0,8
2005 37,0 11,2 22,8 11,6 6,6 5,1 3,6 0,2 0,6 1,2
2001 27,7 18,2 13,4 17,1 5,1 9,5 3,7 0,4 0,5 4,3
1997 40,1 12,8 13,0 8,4 7,4 11,5 4,1 0,4 1,5 0,8
1993 40,4 15,3 4,0 9,8 18,4 5,7 4,7 0,0 0,7 0,9
1989 36,2 21,1 11,6 12,6 7,5 5,7 3,9 0,2 0,0 1,2
1985 42,8 25,5 3,4 9,4 8,2 5,7 4,0 0,0 0,6 0,4
1981 38,8 27,1 2,7 7,7 8,8 6,9 6,3 0,0 1,0 0,7
1977 45,0 19,1 1,2 7,5 12,3 0,0 0,0 0,0 0,6 14,2
1973 40,7 12,2 2,6 11,8 14,4 13,1 3,0 0,0 0,2 2,1
1969 54,2 9,7 0,0 1,7 18,8 9,7 5,0 0,0 0,0 0,9
1965 51,3 13,3 0,0 4,2 15,2 8,3 6,7 0,0 0,0 1,1
1961 55,1 10,6 0,0 0,0 0,0 11,8 1,0 0,0 0,0 21,6
1957 53,2 12,8 0,0 0,0 13,5 12,5 6,7 0,0 0,0 1,3
1953 52,0 11,4 0,0 0,0 15,3 10,6 8,4 0,0 0,0 2,3
1949 48,1 11,0 0,0 0,0 16,3 11,2 10,8 0,0 0,0 2,7
1945 46,7 7,4 0,0 0,0 11,8 12,7 16,3 0,0 0,0 5,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 43.2 16.4 10.7 6.1 10.5 0 9.3 3.8 0 0
Valgting 36,7 15,1 10,0 6,8 14,8 0,0 12,9 3,7 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned