Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Hustadvika

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 280 21,7 946 18,7 1 226 19,5 -4,4 19,5 7 -6
H 169 13,1 615 12,2 784 12,5 -10,6 12,5 5 -8
Frp 128 9,9 504 10,0 632 10,0 3,3 10,0 4 1
SV 55 4,3 154 3,1 209 3,3 1,1 3,3 1 0
Sp 475 36,9 2 279 45,1 2 754 43,8 14,8 43,8 16 1
KrF 62 4,8 205 4,1 267 4,2 -4,1 4,2 2 -2
V 40 3,1 163 3,2 203 3,2 -2,8 3,2 1 -2
MDG 60 4,7 91 1,8 151 2,4 2,4 2,4 1 1
Andre (vis) 19 1,5 48 1,0 67 1,1 0,1 1,1 0 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
870 67,5 3 470 68,7 4 340 69,0 13,9 69,0 25 -4
H+Frp+
KrF+V
399 31,0 1 487 29,5 1 886 29,9 -14,2 29,9 12 -11
Nærmest til å vinne mandat: SV (53 stemmer), tape mandat: KrF (17 stemmer)
Fremmøte: 62,4 % Stemmeberettigede: 10 223 Opptalte stemmer: 6 336
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 19,5 12,5 10,0 3,3 43,8 4,2 3,2 2,4 0,0 1,1
24/9 - 13:01 19,5 12,5 10,0 3,3 43,8 4,2 3,2 2,4 0,0 1,1
24/9 - 13:01 19,5 12,5 10,0 3,3 43,8 4,2 3,2 2,4 0,0 1,1
12/9 - 19:17 19,5 12,5 10,0 3,3 43,8 4,2 3,2 2,4 0,0 1,1
12/9 - 14:25 19,5 12,5 10,0 3,3 43,8 4,2 3,2 2,4 0,0 1,1
12/9 - 14:25 19,5 12,5 10,0 3,3 43,8 4,2 3,2 2,4 0,0 1,1
10/9 - 17:19 19,5 12,5 10,0 3,3 43,8 4,2 3,2 2,4 0,0 1,1
10/9 - 11:59 19,5 12,5 10,1 3,2 44,0 4,2 3,2 2,3 0,0 1,1
10/9 - 11:11 19,5 12,5 10,1 3,2 44,0 4,2 3,2 2,3 0,0 1,1
10/9 - 10:32 19,5 12,5 10,1 3,2 44,0 4,2 3,2 2,3 0,0 1,1

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 k 23,8 (9) 23,0 (9) 6,7 (2) 2,2 (1) 29,0 (11) 8,3 (3) 6,0 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 17,5 (6) 20,0 (7) 5,7 (2) 3,5 (1) 49,4 (17) 6,2 (2) 4,4 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,6 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 16,4 (6) 20,9 (7) 5,7 (2) 4,5 (2) 50,1 (17) 6,2 (2) 3,7 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,1 (0)
K-snitt september (brutt ned) 17,6 (6) 19,5 (7) 5,2 (2) 3,8 (1) 51,8 (18) 6,1 (2) 3,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,6 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 32 2 47 31
Høyre 31 1 53 32
KrF 13 2 53 38
Venstre 21 0 56 62
Sp 39 2 47 41
Ap 34 2 51 50
SV 23 2 56 65
MDG 8 1 47 63
Partiet De Kristne 10 3 57 50
Sum 211 15 51 45
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Slått sammen av tidligere Fræna og Eide kommuner.
Mandater i kommunestyret 37 (mandatfordeling)
Mer informasjon Wikipedia

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 23,8 23,0 6,7 2,2 29,0 8,3 6,0 0,0 0,0 1,0
2011 22,1 26,9 14,7 0,4 19,8 9,3 6,7 0,0 0,0 0,0
2007 22,9 19,8 21,3 3,3 16,4 9,6 6,6 0,0 0,0 0,0
2003 21,7 17,2 22,0 6,4 20,2 9,3 3,3 0,0 0,0 0,0
1999 18,9 22,3 11,9 3,2 22,1 15,9 5,8 0,0 0,0 0,0
1995 19,8 10,6 8,3 3,0 35,0 13,3 4,7 0,0 0,0 5,3
1991 23,6 12,1 6,6 7,0 25,5 13,7 4,2 0,0 0,0 7,2
1987 30,1 14,9 12,7 3,5 18,6 14,3 5,9 0,0 0,0 0,0
1983 31,1 13,4 6,1 4,0 17,9 16,8 6,0 0,0 0,2 4,5
1979 26,8 17,7 0,0 3,0 22,1 15,8 6,4 0,0 0,0 8,2
1975 25,0 4,3 0,0 1,4 32,6 18,9 8,6 0,0 0,0 9,3
1971 28,3 5,9 0,0 0,0 28,6 18,8 14,5 0,0 0,0 3,9
1967 29,0 7,2 0,0 1,1 26,4 21,0 15,2 0,0 0,0 0,0
1963 27,6 3,0 0,0 0,0 24,2 21,8 16,8 0,0 0,0 6,7
1959 18,8 3,1 0,0 0,0 17,7 15,2 7,5 0,0 0,0 37,6
1955 17,5 2,3 0,0 0,0 12,7 9,9 8,5 0,0 0,0 49,1
1951 17,6 0,0 0,0 0,0 10,5 7,3 7,2 0,0 0,0 57,4
1947 15,1 0,0 0,0 0,0 11,6 9,1 9,3 0,0 0,0 54,8
1945 16,0 0,0 0,0 0,0 8,9 7,7 6,4 0,0 0,0 61,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 24,0 24,1 11,2 2,3 19,7 7,8 4,2 1,9 0,2 4,6
2011 22,1 28,8 17,5 2,3 13,8 8,1 5,0 0,3 0,4 1,6
2007 24,9 14,9 24,5 3,4 15,4 10,1 5,0 0,3 0,5 1,1
2003 18,5 15,7 24,5 6,8 18,2 10,5 3,5 0,2 0,3 1,7
1999 17,8 14,4 15,8 3,9 25,4 16,1 4,4 0,0 0,5 1,6
1995 22,0 9,4 9,9 3,0 29,7 14,2 5,3 0,0 0,4 5,9
1991 24,7 13,4 7,1 7,2 25,7 16,0 5,3 0,0 0,4 0,2
1987 29,6 16,1 13,1 3,7 16,8 14,7 5,2 0,0 0,4 0,5
1983 32,4 14,6 5,4 3,9 17,0 17,0 4,8 0,0 0,5 4,4
1979 27,0 17,5 1,5 2,8 22,0 17,1 5,4 0,0 0,2 6,6
1975 22,1 6,1 0,9 2,2 29,0 20,7 5,2 0,0 0,0 13,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 17,8 26,4 27,1 2,8 14,5 5,1 2,1 1,6 0,5 2,2
2013 21,1 28,0 22,9 1,5 11,2 8,5 3,8 0,9 0,4 1,6
2009 27,2 15,6 31,5 2,8 10,2 7,7 3,7 0,1 0,4 0,9
2005 21,5 11,0 31,5 4,7 11,3 10,9 7,6 0,1 0,3 1,3
2001 16,9 13,8 19,4 6,3 9,2 22,7 8,1 0,0 0,2 3,2
1997 23,8 6,9 16,5 2,5 14,1 25,8 8,0 0,0 0,4 1,9
1993 24,4 8,7 6,4 4,9 35,3 13,8 3,2 0,0 0,1 3,2
1989 28,0 14,9 16,6 6,7 13,3 17,0 2,9 0,1 0,0 0,5
1985 36,1 21,4 4,7 3,0 13,5 17,1 3,7 0,0 0,1 0,5
1981 29,6 23,4 4,0 2,9 14,8 19,4 5,2 0,0 0,3 0,5
1977 30,9 14,4 1,5 2,3 21,2 22,9 5,0 0,0 0,2 1,7
1973 24,6 4,2 4,4 5,9 24,6 27,0 6,9 0,0 0,1 2,3
1969 34,2 4,0 0,0 1,4 24,0 22,8 13,4 0,0 0,0 0,2
1965 30,9 5,4 0,0 3,0 28,0 21,3 11,5 0,0 0,0 0,0
1961 31,4 4,3 0,0 2,0 23,3 28,2 10,3 0,0 0,0 0,5
1957 30,8 3,3 0,0 0,0 24,1 29,7 11,7 0,0 0,0 0,4
1953 28,7 3,4 0,0 0,0 25,6 32,0 9,9 0,0 0,0 0,4
1949 28,7 7,1 0,0 0,0 0,0 46,6 16,4 0,0 0,0 1,2
1945 21,0 1,2 0,0 0,0 21,3 36,2 17,6 0,0 0,0 2,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 23.6 21.8 8.2 3.2 23 11.3 6.9 0 0 2
Valgting 23,9 23,2 6,4 2,0 30,1 7,7 5,8 0,0 0,0 0,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned