Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Fjord

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 102 27,3 205 21,2 307 23,1 0,8 23,1 5 -3
H 102 27,3 244 25,3 346 26,1 13,4 26,1 6 1
Frp 21 5,6 56 5,8 77 5,8 3,8 5,8 1 0
SV 27 7,2 62 6,4 89 6,7 2,7 6,7 2 1
Sp 105 28,1 344 35,6 449 33,8 -3,7 33,8 8 -3
KrF 17 4,5 43 4,5 60 4,5 1,8 4,5 1 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
234 62,6 611 63,3 845 63,6 -0,2 63,6 15 -5
H+Frp+
KrF+V
140 37,4 343 35,5 483 36,4 19,0 36,4 8 1
Nærmest til å vinne mandat: Frp (12 stemmer), tape mandat: SV (6 stemmer)
Fremmøte: 64,9 % Stemmeberettigede: 2 072 Opptalte stemmer: 1 339
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:02 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 23,1 26,1 5,8 6,7 33,8 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 23,1 26,1 5,8 6,7 33,8 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 23,1 26,1 5,8 6,7 33,8 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 23,1 26,1 5,8 6,7 33,8 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 23,1 26,1 5,8 6,7 33,8 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0
10/9 - 17:01 23,1 26,1 5,8 6,7 33,8 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0
10/9 - 14:06 23,1 26,1 5,8 6,7 33,8 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0
9/9 - 23:02 23,3 26,3 5,8 6,5 33,6 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0
9/9 - 22:29 23,3 26,3 5,9 6,5 33,6 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0
9/9 - 22:29 23,3 26,3 5,9 6,5 33,6 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 k 22,4 (5) 12,7 (3) 2,0 (0) 4,0 (1) 37,6 (9) 2,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 18,7 (5)
Poll of polls (brutt ned) 16,5 (3) 11,0 (2) 1,7 (0) 6,3 (1) 64,1 (11) 2,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 31,4 (6)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 15,4 (3) 11,5 (2) 1,7 (0) 8,1 (2) 65,0 (12) 2,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 22,1 (4)
K-snitt september (brutt ned) 16,5 (3) 10,7 (2) 1,6 (0) 6,7 (1) 67,2 (12) 2,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 30,5 (5)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 9 3 62 22
Høyre 26 0 49 27
KrF 7 2 53 57
Sp 19 4 52 26
Ap 23 2 50 48
SV 12 1 50 50
Sum 96 12 52 36
| Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2020: Slått sammen av tidligere Norddal og Stordal kommuner.
Mandater i kommunestyret 23 (mandatfordeling)
Mer informasjon Wikipedia

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 22,4 12,7 2,0 4,0 37,6 2,7 0,0 0,0 0,0 18,7
2011 25,6 17,0 7,2 2,0 13,5 2,9 0,0 0,0 0,0 31,7
2007 18,7 15,9 9,7 0,0 21,6 3,7 0,0 0,0 0,0 30,4
2003 11,4 17,8 12,7 3,0 28,1 7,6 0,0 0,0 0,0 19,4
1999 19,7 17,7 6,9 3,4 32,9 11,6 7,8 0,0 0,0 0,0
1995 18,1 18,0 0,0 3,5 32,2 12,1 16,1 0,0 0,0 0,0
1991 21,6 19,1 0,0 0,0 42,6 9,4 7,4 0,0 0,0 0,0
1987 20,7 20,2 0,0 0,0 34,2 15,4 9,5 0,0 0,0 0,0
1983 18,9 19,9 0,0 0,0 31,2 15,8 10,4 0,0 0,0 3,8
1979 14,3 19,3 0,0 0,0 35,3 17,5 13,7 0,0 0,0 0,0
1975 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,9
1971 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,8
1967 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1963 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 5,2 0,0 0,0 0,0 86,2
1959 5,6 0,0 0,0 0,0 8,0 6,7 0,0 0,0 0,0 79,8
1955 4,2 0,0 0,0 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 87,3
1951 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95,0
1947 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1945 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 18,3 31,4 7,4 2,3 22,1 5,3 1,2 2,2 0,7 9,0
2011 29,0 18,5 12,9 3,8 17,3 6,1 2,4 0,8 0,7 8,5
2007 18,1 29,1 12,1 3,5 22,0 7,4 2,8 0,2 0,9 4,0
2003 9,6 28,2 11,1 5,6 21,8 6,5 1,5 0,1 0,7 14,8
1999 20,2 14,9 8,4 3,8 28,0 9,5 4,4 0,0 0,8 10,0
1995 16,7 14,5 3,5 3,4 30,6 11,5 10,0 0,0 0,6 9,3
1991 14,0 9,7 3,5 6,2 31,8 10,0 3,1 0,0 0,5 21,2
1987 18,7 14,9 4,6 2,2 29,5 14,4 6,8 0,0 0,6 8,4
1983 17,0 15,1 4,0 3,6 28,9 20,4 8,8 0,0 1,6 0,7
1979 11,5 19,6 0,6 1,6 37,7 16,3 9,5 0,0 0,9 2,2
1975 7,8 2,3 0,4 1,3 58,7 12,9 4,7 0,0 0,0 11,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 15,8 21,4 18,6 3,3 30,0 5,0 1,5 1,7 1,1 1,7
2013 20,5 21,8 14,3 2,2 26,0 7,5 3,1 1,6 0,8 2,0
2009 23,0 14,0 23,3 4,5 24,1 6,8 2,3 0,3 1,0 0,6
2005 18,3 11,2 21,6 6,8 23,2 10,4 6,9 0,0 0,6 0,9
2001 12,9 12,0 14,8 8,7 19,4 20,9 5,5 0,0 0,6 5,2
1997 18,7 6,9 10,2 4,4 25,3 25,3 7,1 0,0 1,0 1,2
1993 18,0 9,0 3,7 6,7 43,1 12,3 5,7 0,0 0,3 1,2
1989 19,2 13,8 9,0 7,6 25,6 17,3 6,5 0,3 0,0 0,8
1985 20,9 19,6 2,7 2,4 26,4 18,8 7,3 0,0 0,7 1,1
1981 16,3 20,5 2,1 2,6 26,7 20,2 9,9 0,0 1,4 0,4
1977 15,5 10,3 1,3 1,9 35,9 25,2 8,6 0,0 0,7 0,6
1973 10,9 3,4 2,3 2,7 52,2 21,5 6,0 0,0 0,3 0,6
1969 17,6 3,1 0,0 1,9 53,1 14,8 9,2 0,0 0,0 0,3
1965 14,4 4,8 0,0 3,0 51,6 14,4 11,9 0,0 0,0 0,0
1961 15,3 5,0 0,0 4,9 38,3 21,3 14,8 0,0 0,0 0,3
1957 18,6 4,4 0,0 0,0 38,7 22,7 15,2 0,0 0,0 0,4
1953 16,9 5,8 0,0 0,0 38,6 23,8 14,2 0,0 0,0 0,7
1949 15,9 12,5 0,0 0,0 0,0 40,0 25,7 0,0 0,0 5,8
1945 13,7 1,6 0,0 0,0 29,8 31,9 20,2 0,0 0,0 2,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 27.4 12 0.4 6.2 32.8 5 0 0 0 16.2
Valgting 21,1 12,8 2,4 3,4 38,8 2,1 0,0 0,0 0,0 19,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned