Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Volda

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 345 14,8 425 12,8 770 13,8 0,1 5 1
H 354 15,2 475 14,4 829 14,9 -4,2 5 -1
Frp 246 10,5 363 11,0 609 10,9 5,4 4 2
SV 288 12,3 318 9,6 606 10,9 3,1 4 1
Sp 387 16,6 742 22,4 1 129 20,2 -0,4 7 0
KrF 230 9,9 286 8,6 516 9,2 0,4 3 0
V 76 3,3 133 4,0 209 3,7 -2,1 1 -1
MDG 127 5,4 117 3,5 244 4,4 -2,2 1 -1
R 84 3,6 75 2,3 159 2,8 0,7 1 0
Andre (vis) 198 8,5 312 9,4 510 9,1 -0,7 2 2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 231 52,7 1 677 50,7 2 908 52,1 1,3 18 1
H+Frp+
KrF+V
906 38,8 1 257 38,0 2 163 38,7 -0,5 13 0
Nærmest til å vinne mandat: KRISTNE (3 stemmer), tape mandat: Ap (18 stemmer)
Fremmøte: 66,7 % Stemmeberettigede: 8 500 Opptalte stemmer: 5 645
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:11 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 13,8 14,9 10,9 10,9 20,2 9,2 3,7 4,4 2,8 9,1
20/9 - 15:15 13,8 14,9 10,9 10,9 20,2 9,2 3,7 4,4 2,8 9,1
20/9 - 15:15 13,8 14,9 10,9 10,9 20,2 9,2 3,7 4,4 2,8 9,1
14/9 - 10:30 13,8 14,9 10,9 10,9 20,2 9,2 3,7 4,4 2,8 9,1
14/9 - 10:30 13,8 14,9 10,9 10,9 20,2 9,2 3,7 4,4 2,8 9,1
14/9 - 10:02 13,8 14,9 10,9 10,9 20,2 9,2 3,7 4,4 2,8 9,1
14/9 - 10:02 13,8 14,9 10,9 10,9 20,2 9,2 3,7 4,4 2,8 9,1
14/9 - 10:02 13,8 14,9 10,9 10,9 20,2 9,2 3,7 4,4 2,8 9,1
13/9 - 09:55 13,8 14,9 10,9 10,9 20,2 9,2 3,7 4,4 2,8 9,1
13/9 - 09:55 13,8 14,9 10,9 10,9 20,2 9,2 3,7 4,4 2,8 9,1

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 13,6 (4) 19,1 (6) 5,6 (2) 7,7 (3) 20,7 (7) 8,9 (3) 5,9 (2) 6,5 (2) 2,2 (1) 9,8 (3)
Poll of polls (brutt ned) 11,4 (4) 25,0 (8) 7,3 (2) 10,0 (3) 10,8 (4) 9,3 (3) 7,8 (3) 4,7 (2) 2,2 (1) 9,0 (3)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 11,7 (4) 23,8 (8) 7,9 (3) 10,2 (3) 10,2 (3) 10,9 (4) 7,8 (3) 4,4 (1) 2,5 (1) 9,8 (3)
K-snitt september (brutt ned) 11,5 (4) 24,1 (8) 7,3 (2) 10,0 (3) 11,1 (4) 9,6 (3) 8,0 (3) 4,6 (2) 2,5 (1) 10,1 (3)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 14,8 (6) 31,8 (12) 11,5 (4) 5,1 (2) 7,0 (3) 9,7 (4) 6,0 (2) 0,0 (0) 0,3 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 11 5 59 36
Høyre 28 2 52 32
KrF 16 1 48 38
Venstre 23 6 50 39
Sp 23 2 47 43
Ap 21 3 59 48
SV 22 4 62 59
Rødt 12 2 40 58
MDG 20 3 45 60
Industri- og Næringspartiet 11 0 54 18
Konservativt 9 1 49 33
Sum 196 29 52 43
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2020: Slått sammen av tidligere Volda og Hornindal kommuner.
Fylke Møre og Romsdal
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 10 960
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 5 576
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 81,3 %
K-2019 68,6 %
F-2019 59,8 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 33 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Sølvi Dimmen, Sp (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 R, SV, Ap, Sp, V, MDG, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 13,6 19,1 5,6 7,7 20,7 8,9 5,9 6,5 2,2 9,8
2015 21,7 12,8 12,8 5,9 14,8 19,4 6,5 4,8 0,6 0,7
2011 13,9 16,4 14,3 6,9 14,5 15,8 12,2 0,0 0,0 6,0
2007 16,0 13,4 14,8 9,5 20,7 16,2 9,3 0,0 0,0 0,0
2003 12,4 19,4 10,1 15,5 19,1 16,9 6,7 0,0 0,0 0,0
1999 12,2 28,4 4,2 10,9 18,7 16,4 9,3 0,0 0,0 0,0
1995 12,6 21,8 3,3 7,8 23,7 15,8 11,4 0,0 0,0 3,8
1991 13,5 18,5 4,1 10,8 22,5 15,3 10,8 0,0 0,0 4,6
1987 17,8 22,0 0,0 4,5 15,6 14,2 16,2 0,0 0,0 9,7
1983 18,5 15,4 0,0 4,5 18,5 18,1 14,5 0,0 1,7 8,8
1979 13,7 17,6 0,0 3,3 18,0 15,9 13,9 0,0 0,0 17,6
1975 14,2 8,3 0,0 4,2 21,4 22,5 16,3 0,0 0,0 13,3
1971 17,5 6,5 0,0 0,0 27,5 18,6 22,4 0,0 0,0 7,5
1967 18,6 8,9 0,0 0,0 18,3 16,2 26,0 0,0 0,0 11,9
1963 19,0 5,9 0,0 0,0 19,0 11,4 23,4 0,0 0,0 21,2
1959 17,2 3,7 0,0 0,0 6,3 0,0 16,1 0,0 0,0 56,7
1955 17,6 6,4 0,0 0,0 11,2 7,7 13,3 0,0 0,0 43,8
1951 15,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 79,0
1947 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 0,0 0,0 77,1
1945 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 75,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 13,8 11,5 13,9 8,2 23,2 9,7 2,8 7,2 2,0 7,5
2015 20,6 12,5 12,5 6,2 14,6 17,1 6,1 5,1 0,7 4,6
2011 20,5 14,1 11,6 9,8 12,0 14,0 8,2 0,7 0,8 8,3
2007 19,5 10,0 14,1 9,0 17,9 14,7 7,5 0,4 0,8 6,1
2003 15,4 15,0 10,9 13,2 18,0 15,5 4,8 0,3 0,9 6,0
1999 12,2 19,4 4,6 10,8 13,6 17,2 6,1 0,0 1,6 14,6
1995 16,2 12,3 4,2 6,4 20,9 16,1 5,6 0,0 0,7 17,7
1991 11,5 11,2 3,8 14,2 21,6 16,4 5,9 0,0 0,5 15,1
1987 18,3 17,4 6,0 4,2 15,0 16,4 14,9 0,0 0,7 7,1
1983 17,3 12,1 3,3 5,1 18,3 22,2 13,3 0,0 1,5 6,9
1979 15,3 18,9 0,8 3,3 17,4 22,0 16,4 0,0 0,8 5,3
1975 14,2 7,2 0,3 4,3 22,2 26,8 19,6 0,0 0,0 5,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 19,2 11,2 14,6 10,5 22,9 6,8 3,8 3,7 3,8 3,6
2017 19,4 15,9 19,6 6,8 19,7 8,7 3,4 3,7 1,9 0,8
2013 20,3 19,6 15,8 6,0 13,0 13,4 6,9 2,7 0,7 1,6
2009 24,4 14,0 20,8 6,9 15,3 12,1 5,0 0,2 0,7 0,6
2005 20,7 12,5 16,0 9,9 13,8 15,0 9,4 0,1 0,7 1,8
2001 15,0 15,6 10,2 12,4 10,2 24,2 7,9 0,0 0,6 4,0
1997 20,3 13,3 7,8 5,4 20,0 24,8 7,0 0,2 0,7 0,4
1993 20,7 13,8 2,8 6,6 32,3 15,3 7,2 0,0 0,2 1,0
1989 22,6 14,7 8,7 9,4 14,2 20,1 9,6 0,1 0,0 0,6
1985 22,6 20,7 2,5 6,0 15,3 21,6 9,4 0,0 0,4 1,5
1981 18,5 23,7 2,1 3,7 16,1 24,2 10,4 0,0 0,9 0,4
1977 19,7 14,4 0,7 3,3 18,6 28,6 12,2 0,0 0,7 1,8
1973 13,7 5,8 2,9 6,1 24,0 30,9 14,3 0,0 0,6 1,6
1969 22,6 8,4 0,0 1,3 23,6 25,6 18,3 0,0 0,0 0,1
1965 20,4 8,7 0,0 3,6 25,1 21,8 20,4 0,0 0,0 0,0
1961 22,6 7,0 0,0 2,4 23,3 22,2 22,2 0,0 0,0 0,2
1957 27,3 6,9 0,0 0,0 21,9 22,2 21,4 0,0 0,0 0,4
1953 26,7 7,1 0,0 0,0 22,7 21,3 21,7 0,0 0,0 0,5
1949 29,1 5,3 0,0 0,0 9,1 24,7 30,3 0,0 0,0 1,4
1945 30,9 1,9 0,0 0,0 21,1 18,1 27,7 0,0 0,0 0,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 14.4 16.6 5.7 10.2 20.2 8.2 4.8 8.4 2.5 9.7
Valgting 13,3 20,2 5,5 6,7 20,9 9,2 6,4 5,7 2,0 9,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned