Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Volda

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 247 14,3 514 13,3 761 13,6 -8,0 13,6 4 -6
H 285 16,5 779 20,1 1 064 19,1 6,3 19,1 6 -2
Frp 98 5,7 212 5,5 310 5,6 -7,2 5,6 2 -2
SV 175 10,1 257 6,6 432 7,7 1,8 7,7 3 1
Sp 348 20,1 805 20,8 1 153 20,7 5,9 20,7 7 -2
KrF 141 8,1 354 9,1 495 8,9 -10,5 8,9 3 -3
V 82 4,7 245 6,3 327 5,9 -0,7 5,9 2 -2
MDG 145 8,4 220 5,7 365 6,5 1,7 6,5 2 1
R 43 2,5 77 2,0 120 2,2 1,6 2,2 1 1
Andre (vis) 167 9,6 382 9,8 549 9,8 9,1 9,8 3 3
Ap+SV+
MDG+Sp+R
958 55,3 1 873 48,3 2 831 50,7 3,0 50,7 17 -5
H+Frp+
KrF+V
606 35,0 1 590 41,0 2 196 39,5 -12,1 39,5 13 -9
Nærmest til å vinne mandat: KRISTNE (8 stemmer), tape mandat: R (2 stemmer)
Fremmøte: 69,3 % Stemmeberettigede: 8 132 Opptalte stemmer: 5 610
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:01 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 13,6 19,1 5,6 7,7 20,7 8,9 5,9 6,5 2,2 9,8
24/9 - 13:01 13,6 19,1 5,6 7,7 20,7 8,9 5,9 6,5 2,2 9,8
24/9 - 13:01 13,6 19,1 5,6 7,7 20,7 8,9 5,9 6,5 2,2 9,8
12/9 - 14:25 13,6 19,1 5,6 7,7 20,7 8,9 5,9 6,5 2,2 9,8
12/9 - 14:25 13,6 19,1 5,6 7,7 20,7 8,9 5,9 6,5 2,2 9,8
10/9 - 18:20 13,6 19,1 5,6 7,7 20,7 8,9 5,9 6,5 2,2 9,8
10/9 - 10:55 13,8 19,3 5,5 7,5 20,9 9,0 5,9 6,2 2,1 10,0
10/9 - 10:55 13,8 19,3 5,5 7,5 20,9 9,0 5,9 6,2 2,1 10,0
10/9 - 10:55 13,8 19,3 5,5 7,5 20,9 9,0 5,9 6,2 2,1 10,0
10/9 - 03:14 13,8 19,3 5,5 7,5 20,9 9,0 5,9 6,2 2,1 10,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 k 21,7 (7) 12,8 (4) 12,8 (4) 5,9 (2) 14,8 (5) 19,4 (7) 6,5 (2) 4,8 (2) 0,6 (0) 0,7 (0)
Poll of polls (brutt ned) 15,9 (5) 11,1 (4) 10,9 (3) 9,4 (3) 25,3 (8) 14,4 (5) 4,8 (2) 8,3 (3) 1,1 (0) 1,2 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 14,9 (5) 11,6 (4) 10,9 (3) 12,1 (4) 25,7 (8) 14,6 (5) 4,0 (1) 9,9 (3) 1,0 (0) 0,8 (0)
K-snitt september (brutt ned) 16,0 (5) 10,9 (4) 10,0 (3) 10,0 (3) 26,5 (9) 14,2 (5) 4,2 (1) 8,6 (3) 1,1 (0) 1,2 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 23 0 54 17
Høyre 30 1 45 30
KrF 18 1 49 33
Venstre 20 5 51 40
Sp 31 2 40 48
Ap 27 3 59 48
SV 24 2 49 71
Rødt 12 5 37 33
MDG 15 1 43 73
Partiet De Kristne 8 1 50 13
Volda-lista 23 1 53 26
Sum 231 22 49 41
| Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2020: Slått sammen av tidligere Volda og Hornindal kommuner.
Mandater i kommunestyret 33 (mandatfordeling)
Mer informasjon Wikipedia

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 21,7 12,8 12,8 5,9 14,8 19,4 6,5 4,8 0,6 0,7
2011 13,9 16,4 14,3 6,9 14,5 15,8 12,2 0,0 0,0 6,0
2007 16,0 13,4 14,8 9,5 20,7 16,2 9,3 0,0 0,0 0,0
2003 12,4 19,4 10,1 15,5 19,1 16,9 6,7 0,0 0,0 0,0
1999 12,2 28,4 4,2 10,9 18,7 16,4 9,3 0,0 0,0 0,0
1995 12,6 21,8 3,3 7,8 23,7 15,8 11,4 0,0 0,0 3,8
1991 13,5 18,5 4,1 10,8 22,5 15,3 10,8 0,0 0,0 4,6
1987 17,8 22,0 0,0 4,5 15,6 14,2 16,2 0,0 0,0 9,7
1983 18,5 15,4 0,0 4,5 18,5 18,1 14,5 0,0 1,7 8,8
1979 13,7 17,6 0,0 3,3 18,0 15,9 13,9 0,0 0,0 17,6
1975 14,2 8,3 0,0 4,2 21,4 22,5 16,3 0,0 0,0 13,3
1971 17,5 6,5 0,0 0,0 27,5 18,6 22,4 0,0 0,0 7,5
1967 18,6 8,9 0,0 0,0 18,3 16,2 26,0 0,0 0,0 11,9
1963 19,0 5,9 0,0 0,0 19,0 11,4 23,4 0,0 0,0 21,2
1959 17,2 3,7 0,0 0,0 6,3 0,0 16,1 0,0 0,0 56,7
1955 17,6 6,4 0,0 0,0 11,2 7,7 13,3 0,0 0,0 43,8
1951 15,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 79,0
1947 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 0,0 0,0 77,1
1945 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 75,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 20,6 12,5 12,5 6,2 14,6 17,1 6,1 5,1 0,7 4,6
2011 20,5 14,1 11,6 9,8 12,0 14,0 8,2 0,7 0,8 8,3
2007 19,5 10,0 14,1 9,0 17,9 14,7 7,5 0,4 0,8 6,1
2003 15,4 15,0 10,9 13,2 18,0 15,5 4,8 0,3 0,9 6,0
1999 12,2 19,4 4,6 10,8 13,6 17,2 6,1 0,0 1,6 14,6
1995 16,2 12,3 4,2 6,4 20,9 16,1 5,6 0,0 0,7 17,7
1991 11,5 11,2 3,8 14,2 21,6 16,4 5,9 0,0 0,5 15,1
1987 18,3 17,4 6,0 4,2 15,0 16,4 14,9 0,0 0,7 7,1
1983 17,3 12,1 3,3 5,1 18,3 22,2 13,3 0,0 1,5 6,9
1979 15,3 18,9 0,8 3,3 17,4 22,0 16,4 0,0 0,8 5,3
1975 14,2 7,2 0,3 4,3 22,2 26,8 19,6 0,0 0,0 5,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 19,4 15,9 19,6 6,8 19,7 8,7 3,4 3,7 1,9 0,8
2013 20,3 19,6 15,8 6,0 13,0 13,4 6,9 2,7 0,7 1,6
2009 24,4 14,0 20,8 6,9 15,3 12,1 5,0 0,2 0,7 0,6
2005 20,7 12,5 16,0 9,9 13,8 15,0 9,4 0,1 0,7 1,8
2001 15,0 15,6 10,2 12,4 10,2 24,2 7,9 0,0 0,6 4,0
1997 20,3 13,3 7,8 5,4 20,0 24,8 7,0 0,2 0,7 0,4
1993 20,7 13,8 2,8 6,6 32,3 15,3 7,2 0,0 0,2 1,0
1989 22,6 14,7 8,7 9,4 14,2 20,1 9,6 0,1 0,0 0,6
1985 22,6 20,7 2,5 6,0 15,3 21,6 9,4 0,0 0,4 1,5
1981 18,5 23,7 2,1 3,7 16,1 24,2 10,4 0,0 0,9 0,4
1977 19,7 14,4 0,7 3,3 18,6 28,6 12,2 0,0 0,7 1,8
1973 13,7 5,8 2,9 6,1 24,0 30,9 14,3 0,0 0,6 1,6
1969 22,6 8,4 0,0 1,3 23,6 25,6 18,3 0,0 0,0 0,1
1965 20,4 8,7 0,0 3,6 25,1 21,8 20,4 0,0 0,0 0,0
1961 22,6 7,0 0,0 2,4 23,3 22,2 22,2 0,0 0,0 0,2
1957 27,3 6,9 0,0 0,0 21,9 22,2 21,4 0,0 0,0 0,4
1953 26,7 7,1 0,0 0,0 22,7 21,3 21,7 0,0 0,0 0,5
1949 29,1 5,3 0,0 0,0 9,1 24,7 30,3 0,0 0,0 1,4
1945 30,9 1,9 0,0 0,0 21,1 18,1 27,7 0,0 0,0 0,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 21.8 12.6 10.6 8 13.5 17.1 5.8 8.3 0.5 1.6
Valgting 21,6 12,9 13,3 5,4 15,1 19,9 6,7 4,0 0,6 0,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned