Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Aure

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 263 33,0 394 32,2 657 32,7 5,9 32,7 6 0
H 112 14,1 189 15,5 301 15,0 5,0 15,0 3 1
Frp 22 2,8 23 1,9 45 2,2 -3,7 2,2 0 -1
Sp 237 29,7 348 28,5 585 29,1 -12,6 29,1 6 -3
KrF 37 4,6 68 5,6 105 5,2 0,7 5,2 1 0
V 28 3,5 45 3,7 73 3,6 -7,3 3,6 1 -1
Andre (vis) 98 12,3 146 11,9 244 12,1 12,1 12,1 2 2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
500 62,7 742 60,7 1 242 61,8 -6,7 61,8 12 -3
H+Frp+
KrF+V
199 25,0 325 26,6 524 26,0 -5,3 26,0 5 -1
Nærmest til å vinne mandat: NOML (17 stemmer), tape mandat: V (3 stemmer)
Fremmøte: 71,6 % Stemmeberettigede: 2 858 Opptalte stemmer: 2 020
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:01 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 32,7 15,0 2,2 0,0 29,1 5,2 3,6 0,0 0,0 12,1
24/9 - 13:01 32,7 15,0 2,2 0,0 29,1 5,2 3,6 0,0 0,0 12,1
24/9 - 13:01 32,7 15,0 2,2 0,0 29,1 5,2 3,6 0,0 0,0 12,1
12/9 - 14:25 32,7 15,0 2,2 0,0 29,1 5,2 3,6 0,0 0,0 12,1
12/9 - 14:25 32,7 15,0 2,2 0,0 29,1 5,2 3,6 0,0 0,0 12,1
10/9 - 17:01 32,7 15,0 2,2 0,0 29,1 5,2 3,6 0,0 0,0 12,1
10/9 - 17:01 32,7 15,0 2,2 0,0 29,1 5,2 3,6 0,0 0,0 12,1
10/9 - 14:03 33,1 15,0 2,1 0,0 29,0 5,3 3,4 0,0 0,0 12,2
10/9 - 00:01 33,1 15,1 2,2 0,0 29,2 5,1 2,8 0,0 0,0 12,7
9/9 - 15:29 34,1 14,1 2,4 0,0 29,6 4,8 2,8 0,0 0,0 12,3

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 26,8 (6) 10,0 (2) 6,0 (1) 0,0 (0) 41,7 (9) 4,5 (1) 10,9 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 19,7 (4) 8,7 (2) 5,1 (1) 0,0 (0) 71,2 (13) 3,3 (0) 8,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 18,5 (3) 9,1 (2) 5,1 (1) 0,0 (0) 72,2 (14) 3,4 (0) 6,7 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 19,8 (4) 8,5 (2) 4,7 (1) 0,0 (0) 74,7 (13) 3,3 (0) 7,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 22,9 (6) 14,5 (4) 12,4 (3) 0,0 (0) 18,3 (5) 3,6 (1) 6,4 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 100,0 (21) 116,0 (21) 115,0 (21) 118,1 (21) 78,1 (21) Ap, Sp, V, KrF, H, Frp
Borgerlige 31,4 (6) 25,1 (4) 24,3 (4) 23,6 (4) 36,9 (10) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 68,6 (15) 90,9 (17) 90,7 (17) 94,5 (17) 41,2 (11) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 57,2 (12) 82,5 (14) 82,3 (15) 85,1 (14) 28,3 (8) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 26,8 (6) 10,0 (2) 6,0 (1) 0,0 (0) 41,7 (9) 4,5 (1) 10,9 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 8 3 51 25
Høyre 18 1 49 39
KrF 14 1 53 36
Venstre 14 3 57 36
Sp 21 1 47 48
Ap 22 2 45 50
Nordmørslista 14 1 49 43
Sum 111 12 50 41
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 10 0 49 30
Høyre 15 0 50 33
KrF 14 2 55 21
Venstre 16 0 56 44
Sp 19 1 48 37
Ap 21 1 45 48
Sum 95 4 50 37
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 12 0 49 17
Høyre 22 0 47 41
KrF 14 3 50 43
Venstre 22 0 50 32
Sp 24 1 49 33
Ap 23 2 46 48
Sum 117 6 48 37
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Møre og Romsdal
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 3 560
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 737
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 76,0 %
K-2015 62,1 %
F-2015 56,5 %
S-2013 75,2 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 21 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Ingunn Oldervik Golmen, Sp (2007-)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp, V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, V, KrF
Partier i posisjon 2007-2011 Sp, H, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 26,8 10,0 6,0 0,0 41,7 4,5 10,9 0,0 0,0 0,0
2011 26,4 17,8 5,3 0,0 28,3 5,7 16,4 0,0 0,0 0,0
2007 20,5 18,6 8,3 3,6 27,8 5,1 16,2 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 17,1 3,9 5,5 0,3 25,5 4,2 17,3 1,9 0,1 24,2
2011 28,4 11,7 8,9 1,9 14,5 5,9 25,3 1,2 0,6 1,6
2007 29,3 13,6 12,8 3,7 21,4 5,8 10,7 1,4 0,6 0,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 23,5 14,5 15,4 2,2 27,4 3,9 3,8 2,2 1,5 5,8
2013 31,0 19,3 14,7 1,4 17,6 5,9 6,6 2,1 0,5 0,9
2009 35,1 11,3 21,0 3,5 17,2 5,6 5,0 0,4 0,6 0,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 27.1 11.2 9.3 0 36.6 4.1 11.8 0 0 0
Valgting 26,7 9,6 4,7 0,0 43,7 4,6 10,6 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned