Poll of polls

Kommunestyrevalg: Smøla

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 176 39,8 223 29,5 399 33,7 -22,9 33,7 6 -6
H 48 10,9 77 10,2 125 10,6 -2,6 10,6 2 -1
Frp 20 4,5 22 2,9 42 3,6 -0,7 3,6 0 -1
Sp 152 34,4 314 41,6 466 39,4 24,5 39,4 7 4
V 17 3,8 54 7,2 71 6,0 -5,1 6,0 1 -1
Andre (vis) 29 6,6 51 6,8 80 6,8 6,8 6,8 1 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
328 74,2 537 71,1 865 73,1 1,6 73,1 13 -2
H+Frp+
KrF+V
85 19,2 153 20,3 238 20,2 -8,4 20,2 3 -3
Nærmest til å vinne mandat: Frp (9 stemmer), tape mandat: V (28 stemmer)
Fremmøte: 69,8 % Stemmeberettigede: 1 728 Opptalte stemmer: 1 197
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:01 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 33,7 10,6 3,6 0,0 39,4 0,0 6,0 0,0 0,0 6,8
24/9 - 13:01 33,7 10,6 3,6 0,0 39,4 0,0 6,0 0,0 0,0 6,8
24/9 - 13:01 33,7 10,6 3,6 0,0 39,4 0,0 6,0 0,0 0,0 6,8
12/9 - 14:25 33,7 10,6 3,6 0,0 39,4 0,0 6,0 0,0 0,0 6,8
12/9 - 14:25 33,7 10,6 3,6 0,0 39,4 0,0 6,0 0,0 0,0 6,8
10/9 - 17:14 33,8 10,6 3,6 0,0 39,3 0,0 6,0 0,0 0,0 6,8
10/9 - 17:14 33,8 10,6 3,6 0,0 39,3 0,0 6,0 0,0 0,0 6,8
9/9 - 22:15 33,5 10,7 3,6 0,0 39,4 0,0 6,0 0,0 0,0 6,8
9/9 - 12:01 39,4 11,1 4,7 0,0 34,4 0,0 3,8 0,0 0,0 6,6

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 56,7 (12) 13,1 (3) 4,2 (1) 0,0 (0) 14,9 (3) 0,0 (0) 11,1 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 41,7 (9) 11,4 (3) 3,6 (1) 0,0 (0) 25,5 (6) 0,0 (0) 8,1 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 39,0 (9) 11,9 (3) 3,6 (1) 0,0 (0) 25,8 (6) 0,0 (0) 6,8 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 41,8 (9) 11,1 (3) 3,3 (1) 0,0 (0) 26,7 (6) 0,0 (0) 7,2 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 48,3 (11) 19,0 (4) 8,8 (2) 0,0 (0) 6,5 (2) 0,0 (0) 6,5 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 88,9 (19) 82,2 (19) 80,3 (19) 82,9 (19) 82,6 (19) Ap, Sp, H, Frp
Borgerlige 28,4 (6) 23,1 (6) 22,3 (6) 21,6 (6) 34,3 (8) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 71,6 (15) 67,2 (15) 64,8 (15) 68,5 (15) 54,8 (13) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 26,0 (5) 33,6 (8) 32,6 (8) 33,9 (8) 13,0 (4) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 56,7 (12) 13,1 (3) 4,2 (1) 0,0 (0) 14,9 (3) 0,0 (0) 11,1 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 7 0 58 14
Høyre 14 3 45 43
Venstre 15 3 46 60
Sp 18 0 40 44
Ap 22 2 45 55
Smøla til Trøndelag 8 0 46 63
Sum 84 8 45 49
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 7 2 60 14
Høyre 19 2 39 63
Venstre 26 1 43 46
Sp 18 0 39 44
Ap 25 3 39 52
Sum 95 8 42 48
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 9 0 55 11
Høyre 26 3 39 42
Venstre 27 1 45 41
Sp 20 0 39 45
Ap 21 4 46 43
SV 15 4 48 53
Sum 118 12 44 42
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Møre og Romsdal
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 159
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 112
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 77,5 %
F-2015 61,4 %
K-2015 64,2 %
S-2013 75,3 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 21 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Roger Magne Osen, Ap (2011-)
Iver Nordseth, V (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2019-2023 Ikke registrert. Tips mottas med takk.
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp, H, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, Sp, V
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, Sp, V
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 56,7 13,1 4,2 0,0 14,9 0,0 11,1 0,0 0,0 0,0
2011 33,7 30,2 4,8 3,7 8,0 0,0 19,6 0,0 0,0 0,0
2007 13,3 29,4 8,4 6,4 6,3 3,9 32,4 0,0 0,0 0,0
2003 17,2 15,3 0,0 11,7 9,6 6,1 40,0 0,0 0,0 0,0
1999 21,8 17,6 0,0 0,0 15,4 9,0 36,3 0,0 0,0 0,0
1995 21,6 15,0 0,0 8,8 15,8 7,4 31,4 0,0 0,0 0,0
1991 22,4 28,0 0,0 12,8 15,2 7,4 14,2 0,0 0,0 0,0
1987 24,9 16,5 0,0 0,0 17,6 8,1 8,4 0,0 0,0 24,4
1983 29,6 14,0 0,0 0,0 18,8 9,3 8,4 0,0 0,0 19,9
1979 28,2 15,2 0,0 0,0 23,9 9,7 12,9 0,0 0,0 10,1
1975 33,6 10,1 0,0 9,0 20,4 16,4 10,6 0,0 0,0 0,0
1971 30,4 8,3 0,0 0,0 13,7 13,1 14,2 0,0 0,0 20,3
1967 40,2 12,3 0,0 6,8 11,9 12,7 16,0 0,0 0,0 0,0
1963 45,4 13,5 0,0 0,0 8,4 18,8 13,9 0,0 0,0 0,0
1959 40,2 17,3 0,0 0,0 0,0 18,3 18,1 0,0 0,0 6,2
1955 24,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,8 0,0 0,0 29,6
1951 41,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,6 0,0 0,0 0,0
1947 40,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,1 0,0 0,0 23,0
1945 38,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,0 0,0 0,0 23,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 31,0 4,0 3,3 1,4 10,6 1,5 27,3 0,6 0,0 20,2
2011 14,5 10,1 5,2 2,1 5,2 2,6 59,1 0,3 0,1 0,7
2007 13,0 10,6 11,6 11,8 6,8 4,4 40,5 0,2 0,5 0,7
2003 12,9 6,0 10,2 8,2 7,5 5,5 46,7 0,1 0,3 2,6
1999 18,3 10,1 5,1 5,6 12,5 7,6 39,4 0,0 0,4 1,0
1995 23,9 9,8 3,7 6,2 16,0 7,7 31,4 0,0 0,3 1,0
1991 26,4 22,1 2,6 10,2 19,0 8,9 10,1 0,0 0,6 0,0
1987 33,9 15,7 3,8 14,3 13,5 9,8 7,9 0,0 0,5 0,5
1983 30,3 16,9 1,5 19,7 12,5 11,9 6,9 0,0 0,1 0,3
1979 23,7 17,2 0,7 19,1 15,1 11,6 10,7 0,0 0,1 1,8
1975 29,0 13,8 0,5 14,0 13,5 13,9 14,2 0,0 0,0 1,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 28,0 16,9 13,7 3,6 23,0 2,4 3,8 1,3 1,0 6,3
2013 35,5 20,0 14,5 1,9 11,9 4,0 9,0 0,6 0,1 2,6
2009 35,3 11,4 20,8 4,9 13,3 5,3 8,5 0,2 0,1 0,2
2005 29,9 7,6 19,4 8,8 10,8 7,3 13,4 0,0 0,2 2,8
2001 23,1 11,4 9,8 9,5 7,9 17,7 10,4 0,0 0,3 10,0
1997 32,7 6,6 8,3 3,8 15,9 18,0 14,1 0,1 0,2 0,3
1993 32,8 9,7 1,7 7,7 32,2 8,1 7,1 0,0 0,1 0,5
1989 38,4 13,4 8,0 8,9 17,1 10,1 3,5 0,0 0,0 0,6
1985 47,4 12,6 2,3 4,4 18,4 10,1 4,1 0,0 0,2 0,6
1981 40,1 17,7 1,9 4,4 10,8 14,4 10,2 0,0 0,1 0,5
1977 40,4 13,9 0,4 4,0 11,2 17,9 11,3 0,0 0,0 0,8
1973 35,9 7,8 2,0 6,9 14,4 17,1 14,5 0,0 0,1 1,2
1969 48,3 6,6 0,0 3,0 10,2 12,4 19,3 0,0 0,0 0,2
1965 43,7 7,3 0,0 7,1 12,2 17,5 12,3 0,0 0,0 0,0
1961 47,9 4,3 0,0 3,1 5,5 30,3 8,0 0,0 0,0 0,9
1957 44,8 8,4 0,0 0,0 9,9 16,0 20,4 0,0 0,0 0,5
1953 41,0 10,2 0,0 0,0 10,6 19,1 18,5 0,0 0,0 0,6
1949 43,3 12,8 0,0 0,0 0,0 18,9 23,1 0,0 0,0 1,9
1945 42,6 9,0 0,0 0,0 6,6 11,3 29,3 0,0 0,0 1,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 56.8 15.8 5 0 10.4 0 11.9 0 0 0
Valgting 56,6 12,2 4,0 0,0 16,4 0,0 10,8 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned