Poll of polls

Kommunestyrevalg: Halsa

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 0,0 % Stemmeberettigede: 0 Opptalte stemmer: 0
Oppdatert: /0 kl
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 21,4 (3) 13,9 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 64,6 (10) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 15,8 (0) 12,1 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 110,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 14,7 (0) 12,6 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 111,9 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 15,8 (0) 11,8 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 115,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 18,3 (0) 20,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 28,3 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 100,0 (15) 138,1 (0) 139,2 (0) 143,3 (0) 66,8 (0) Ap, Sp, H
Borgerlige 13,9 (2) 12,1 (0) 12,6 (0) 11,8 (0) 20,2 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 86,1 (13) 126,0 (0) 126,6 (0) 131,5 (0) 46,6 (0) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 64,6 (10) 110,2 (0) 111,9 (0) 115,7 (0) 28,3 (0) KrF, Sp, V



Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 21,4 (3) 13,9 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 64,6 (10) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 13 1 46 8
Sp 12 1 47 33
Ap 13 2 46 46
Sum 38 4 47 29
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 9 3 48 33
Høyre 13 0 49 23
Sp 9 1 38 44
Ap 11 2 46 55
Tverrpolitisk bygdeliste 12 1 51 50
Sum 54 7 47 41
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Møre og Romsdal
Kommuneklasse (SSB) Blandede landbruks- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 1 591
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 803
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 77,4 %
F-2015 53,8 %
K-2015 64,6 %
S-2013 75,3 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 15 til . (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Ola Rognskog, Sp (2007-)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp, H
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, H, Frp, A
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, Sp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 21,4 13,9 0,0 0,0 64,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 18,9 13,7 7,7 0,0 43,5 0,0 0,0 0,0 0,0 16,2
2007 24,4 7,3 12,4 0,0 36,1 0,0 0,0 0,0 0,0 19,8
2003 20,6 16,9 0,0 0,0 35,5 0,0 0,0 0,0 0,0 26,9
1999 30,2 17,2 0,0 0,0 26,3 0,0 0,0 0,0 0,0 26,2
1995 31,4 13,2 0,0 0,0 41,3 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0
1991 36,9 12,0 0,0 0,0 38,2 7,3 5,6 0,0 0,0 0,0
1987 40,5 19,3 0,0 0,0 22,7 7,3 10,3 0,0 0,0 0,0
1983 35,4 14,3 0,0 0,0 21,0 8,3 11,5 0,0 0,0 9,5
1979 32,1 16,5 0,0 0,0 20,6 8,3 5,9 0,0 0,0 16,6
1975 38,4 14,2 0,0 3,5 25,6 7,7 10,6 0,0 0,0 0,0
1971 32,6 10,4 0,0 0,0 21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 35,6
1967 39,6 14,1 0,0 0,0 20,4 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0
1963 43,5 19,6 0,0 0,0 36,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1959 41,8 13,0 0,0 0,0 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1
1955 42,8 0,0 0,0 0,0 38,1 0,0 0,0 0,0 0,0 19,1
1951 39,1 0,0 0,0 0,0 40,4 0,0 0,0 0,0 0,0 20,5
1947 37,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62,1
1945 42,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 21,2 8,1 4,5 0,7 35,9 2,5 5,4 3,7 0,3 17,6
2011 24,2 12,4 10,0 2,5 31,4 3,2 5,5 1,1 1,1 8,7
2007 29,6 7,9 12,4 3,1 36,4 3,6 4,1 0,5 1,4 1,1
2003 31,5 10,0 9,6 6,8 32,4 4,2 2,4 0,5 0,1 2,4
1999 31,3 14,4 5,9 3,0 32,7 7,3 3,2 0,0 1,0 1,3
1995 31,3 10,2 3,3 3,3 37,8 7,4 5,8 0,0 0,7 0,3
1991 34,0 10,2 3,3 7,5 32,7 8,3 4,0 0,0 0,1 0,0
1987 39,6 15,5 5,4 2,4 23,1 7,3 6,3 0,0 0,2 0,2
1983 39,8 15,6 3,1 3,0 21,6 9,0 6,9 0,0 0,3 0,7
1979 37,8 19,5 1,2 1,5 23,7 9,7 4,4 0,0 0,6 1,5
1975 37,1 11,6 0,8 4,0 27,5 10,5 4,0 0,0 0,0 4,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 27,0 16,6 14,1 2,5 28,6 2,6 1,8 3,3 1,7 1,8
2013 31,6 18,8 11,3 1,9 25,7 4,0 3,1 2,1 1,0 0,5
2009 34,7 10,3 18,3 3,5 26,1 2,8 2,5 0,4 1,0 0,3
2005 34,0 7,7 16,7 4,5 22,9 4,6 7,8 0,2 0,6 1,1
2001 24,9 12,0 8,2 7,6 20,3 15,5 6,5 0,0 0,4 4,7
1997 34,0 9,0 7,2 3,5 22,2 15,5 6,5 0,2 0,8 1,2
1993 34,0 10,4 2,0 5,2 37,8 6,4 3,1 0,0 0,3 0,8
1989 37,6 13,8 7,3 6,7 23,3 8,0 2,7 0,2 0,0 0,4
1985 44,0 18,0 2,7 2,4 19,8 8,5 4,1 0,0 0,1 0,4
1981 40,3 19,2 1,9 2,1 20,7 9,8 5,5 0,0 0,0 0,5
1977 43,9 12,2 1,0 1,6 23,6 11,6 5,1 0,0 0,4 0,6
1973 42,4 7,6 2,3 4,3 27,6 8,8 5,4 0,0 0,0 1,8
1969 48,7 6,7 0,0 1,2 28,4 6,4 8,6 0,0 0,0 0,0
1965 49,0 7,1 0,0 2,1 29,0 5,7 7,1 0,0 0,0 0,0
1961 46,0 4,4 0,0 2,0 34,5 7,5 5,6 0,0 0,0 0,0
1957 44,6 4,0 0,0 0,0 35,1 8,5 7,5 0,0 0,0 0,3
1953 42,1 4,1 0,0 0,0 32,8 11,3 9,5 0,0 0,0 0,2
1949 39,2 11,6 0,0 0,0 0,0 33,8 13,5 0,0 0,0 1,8
1945 36,2 4,1 0,0 0,0 28,2 14,7 16,6 0,0 0,0 0,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 30.3 9.7 0 0 60 0 0 0 0 0
Valgting 18,6 15,3 0,0 0,0 66,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned