Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Surnadal

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 291 26,3 430 24,1 721 25,2 -4,7 7 -1
H 311 28,1 442 24,8 753 26,3 18,8 7 5
Frp 110 9,9 137 7,7 247 8,6 2,4 2 0
SV 40 3,6 21 1,2 61 2,1 -0,5 0 -1
Sp 226 20,4 529 29,7 755 26,4 -19,6 8 -5
MDG 89 8,0 133 7,5 222 7,8 2,5 2 1
R 39 3,5 64 3,6 103 3,6 3,6 1 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
685 61,9 1 177 66,0 1 862 65,1 -18,7 18 -5
H+Frp+
KrF+V
421 38,1 579 32,5 1 000 34,9 21,2 9 5
Nærmest til å vinne mandat: H (2 stemmer), tape mandat: Sp (2 stemmer)
Fremmøte: 61,4 % Stemmeberettigede: 4 734 Opptalte stemmer: 2 890
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:11 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 25,2 26,3 8,6 2,1 26,4 0,0 0,0 7,8 3,6 0,0
20/9 - 15:15 25,2 26,3 8,6 2,1 26,4 0,0 0,0 7,8 3,6 0,0
20/9 - 15:15 25,2 26,3 8,6 2,1 26,4 0,0 0,0 7,8 3,6 0,0
14/9 - 10:30 25,2 26,3 8,6 2,1 26,4 0,0 0,0 7,8 3,6 0,0
14/9 - 10:02 25,2 26,3 8,6 2,1 26,4 0,0 0,0 7,8 3,6 0,0
14/9 - 10:02 25,2 26,3 8,6 2,1 26,4 0,0 0,0 7,8 3,6 0,0
13/9 - 09:55 25,2 26,3 8,6 2,1 26,4 0,0 0,0 7,8 3,6 0,0
13/9 - 09:55 25,2 26,3 8,6 2,1 26,4 0,0 0,0 7,8 3,6 0,0
13/9 - 09:55 25,2 26,3 8,6 2,1 26,4 0,0 0,0 7,8 3,6 0,0
13/9 - 09:55 25,2 26,3 8,6 2,1 26,4 0,0 0,0 7,8 3,6 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 29,9 (8) 7,5 (2) 6,2 (2) 2,6 (1) 46,0 (13) 2,5 (0) 0,0 (0) 5,3 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 25,0 (9) 9,8 (3) 8,1 (3) 3,3 (1) 24,1 (9) 2,6 (1) 0,0 (0) 3,8 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 22,3 (6) 27,9 (8) 8,8 (2) 3,3 (1) 29,3 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 4,7 (1) 3,7 (1) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 25,8 (9) 10,2 (4) 8,7 (3) 2,7 (1) 25,6 (9) 1,9 (0) 0,0 (0) 3,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 25,1 (9) 9,5 (3) 8,2 (3) 3,3 (1) 24,8 (9) 2,7 (1) 0,0 (0) 3,7 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 32,3 (11) 12,5 (4) 12,8 (5) 1,7 (0) 15,5 (6) 2,8 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 11 1 54 18
Høyre 21 2 48 43
Sp 29 3 46 48
Ap 26 2 45 50
SV 8 1 58 63
Rødt 8 3 49 50
MDG 21 2 50 43
Sum 124 14 49 45
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Fylke Møre og Romsdal
Kommuneklasse (SSB) Blandede landbruks- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 5 912
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 3 034
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 74,0 %
K-2019 63,2 %
F-2019 55,5 %
S-2017 73,5 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 27 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Margrethe Svinvik, Sp (2019-)
Lilly Gunn Nyheim, Ap (2015-2019)
Mons Otnes, Ap (2007-2015)
Partier i posisjon 2019-2023 SV, Ap, Sp, H, Frp, MDG
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Frp, MDG
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, Sp, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / Driva 9/5-2023 22,3 (6) 27,9 (8) 8,8 (2) 3,3 (1) 29,3 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 4,7 (1) 3,7 (1) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 29,9 7,5 6,2 2,6 46,0 2,5 0,0 5,3 0,0 0,0
2015 43,5 9,3 4,2 1,5 35,6 2,7 0,3 2,9 0,0 0,0
2011 48,2 7,9 5,6 2,7 29,9 4,7 1,1 0,0 0,0 0,0
2007 38,9 10,9 7,0 3,9 32,6 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0
2003 30,0 7,6 0,0 7,6 48,9 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0
1999 35,8 6,8 0,0 3,5 44,3 7,2 2,4 0,0 0,0 0,0
1995 40,0 10,6 0,0 4,6 33,8 7,9 3,0 0,0 0,0 0,0
1991 36,8 8,1 4,7 8,0 31,6 8,1 2,7 0,0 0,0 0,0
1987 47,0 10,5 0,0 0,0 27,5 9,3 5,7 0,0 0,0 0,0
1983 47,0 10,4 0,0 0,0 27,8 8,3 6,5 0,0 0,0 0,0
1979 42,8 11,2 0,0 0,0 29,5 10,7 5,8 0,0 0,0 0,0
1975 42,9 5,7 0,0 0,0 36,3 11,7 3,4 0,0 0,0 0,0
1971 47,9 0,0 0,0 0,0 33,5 10,9 0,0 0,0 0,0 7,7
1967 50,0 5,6 0,0 0,0 29,7 10,5 4,2 0,0 0,0 0,0
1963 50,4 8,6 0,0 0,0 24,5 11,9 4,6 0,0 0,0 0,0
1959 49,4 7,9 0,0 0,0 23,5 12,0 7,2 0,0 0,0 0,0
1955 49,7 5,7 0,0 0,0 22,3 13,1 5,2 0,0 0,0 4,1
1951 53,2 0,0 0,0 0,0 0,0 12,7 0,0 0,0 0,0 34,0
1947 48,8 0,0 0,0 0,0 0,0 14,6 0,0 0,0 0,0 36,6
1945 57,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 35,0 5,4 7,8 2,3 40,2 1,9 0,1 4,0 0,6 2,5
2015 42,9 6,7 5,2 1,2 30,1 3,1 1,1 2,3 0,2 7,2
2011 40,0 6,9 7,0 2,4 35,2 4,1 2,0 0,5 0,3 1,5
2007 31,0 4,1 9,1 3,1 46,0 5,0 1,0 0,1 0,1 0,5
2003 31,6 6,9 8,2 6,6 38,3 5,6 1,5 0,2 0,4 0,6
1999 35,4 8,9 5,2 4,0 34,4 8,3 2,4 0,0 0,4 1,1
1995 37,9 9,8 4,2 4,2 32,4 8,1 2,4 0,0 0,5 0,6
1991 36,0 8,1 5,5 8,5 29,2 9,6 2,7 0,0 0,2 0,2
1987 44,8 8,9 5,9 3,1 23,1 9,8 3,5 0,0 0,2 0,6
1983 44,6 10,6 2,5 2,3 25,3 8,8 5,2 0,0 0,3 0,2
1979 41,7 11,9 1,6 1,3 26,6 11,0 5,0 0,0 0,1 0,7
1975 42,7 6,1 0,5 1,3 33,9 12,2 2,6 0,0 0,0 0,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 28,6 7,6 10,4 4,5 39,4 2,1 1,2 1,9 2,5 1,9
2017 34,7 12,0 12,3 2,2 31,0 3,0 1,4 2,0 0,6 0,9
2013 37,9 13,7 10,6 1,6 28,2 3,8 1,7 1,3 0,4 0,8
2009 42,0 6,3 14,7 2,9 27,9 4,1 1,6 0,1 0,1 0,3
2005 39,1 7,4 15,9 5,4 20,5 6,5 4,1 0,2 0,2 0,6
2001 31,4 12,2 8,8 8,2 20,5 12,5 3,5 0,0 0,2 2,7
1997 39,8 7,8 7,7 3,4 19,2 16,1 4,3 0,1 0,3 1,2
1993 40,1 7,0 2,6 6,5 32,6 8,0 2,2 0,0 0,2 0,8
1989 41,0 9,9 8,7 7,6 18,9 10,8 2,6 0,1 0,0 0,5
1985 48,8 14,0 1,9 2,8 17,8 10,9 3,4 0,0 0,1 0,4
1981 43,3 16,0 2,6 2,0 19,5 11,4 4,8 0,0 0,1 0,3
1977 47,4 9,4 0,9 1,6 22,9 13,9 3,1 0,0 0,1 0,7
1973 44,0 5,0 2,6 3,1 28,1 13,1 3,0 0,0 0,1 1,1
1969 48,2 5,0 0,0 0,6 28,9 12,5 4,7 0,0 0,0 0,1
1965 47,0 5,0 0,0 2,0 31,2 10,6 4,2 0,0 0,0 0,0
1961 52,0 6,0 0,0 1,6 23,2 12,7 4,2 0,0 0,0 0,2
1957 53,1 5,2 0,0 0,0 21,2 14,5 5,3 0,0 0,0 0,6
1953 54,2 5,3 0,0 0,0 21,2 14,2 4,4 0,0 0,0 0,7
1949 53,5 8,1 0,0 0,0 0,0 29,7 8,1 0,0 0,0 0,6
1945 49,0 2,9 0,0 0,0 21,1 16,1 10,5 0,0 0,0 0,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 30.6 6.4 8.4 3.9 41.1 2.5 0 8 0 0
Valgting 29,6 7,8 5,5 2,2 47,6 2,6 0,0 4,5 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned