Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Surnadal

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 221 30,3 685 29,5 906 29,9 -13,6 29,9 8 -4
H 46 6,3 181 7,8 227 7,5 -1,8 7,5 2 -1
Frp 61 8,4 127 5,5 188 6,2 2,0 6,2 2 1
SV 28 3,8 51 2,2 79 2,6 1,1 2,6 1 1
Sp 297 40,7 1 099 47,4 1 396 46,0 10,4 46,0 13 4
KrF 18 2,5 59 2,5 77 2,5 -0,2 2,5 0 -1
MDG 58 8,0 103 4,4 161 5,3 2,4 5,3 1 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
604 82,9 1 938 83,5 2 542 83,8 0,3 83,8 23 1
H+Frp+
KrF+V
125 17,1 367 15,8 492 16,2 0,0 16,2 4 -1
Nærmest til å vinne mandat: KrF (2 stemmer), tape mandat: SV (2 stemmer)
Fremmøte: 64,0 % Stemmeberettigede: 4 802 Opptalte stemmer: 3 049
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:01 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 29,9 7,5 6,2 2,6 46,0 2,5 0,0 5,3 0,0 0,0
24/9 - 13:01 29,9 7,5 6,2 2,6 46,0 2,5 0,0 5,3 0,0 0,0
24/9 - 13:01 29,9 7,5 6,2 2,6 46,0 2,5 0,0 5,3 0,0 0,0
12/9 - 14:25 29,9 7,5 6,2 2,6 46,0 2,5 0,0 5,3 0,0 0,0
12/9 - 14:25 29,9 7,5 6,2 2,6 46,0 2,5 0,0 5,3 0,0 0,0
10/9 - 15:23 30,0 7,5 6,3 2,4 46,3 2,6 0,0 5,0 0,0 0,0
10/9 - 15:23 30,0 7,5 6,3 2,4 46,3 2,6 0,0 5,0 0,0 0,0
10/9 - 14:48 30,0 7,5 6,3 2,4 46,3 2,6 0,0 5,0 0,0 0,0
10/9 - 14:48 30,0 7,5 6,3 2,4 46,3 2,6 0,0 5,0 0,0 0,0
9/9 - 23:35 30,0 7,5 6,3 2,4 46,3 2,6 0,0 5,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 43,5 (12) 9,3 (3) 4,2 (1) 1,5 (0) 35,6 (9) 2,7 (1) 0,3 (0) 2,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 32,0 (8) 8,1 (2) 3,6 (1) 2,3 (0) 60,7 (15) 2,0 (0) 0,2 (0) 5,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 29,9 (7) 8,4 (2) 3,6 (1) 3,0 (1) 61,6 (15) 2,1 (0) 0,2 (0) 6,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 32,1 (8) 7,9 (2) 3,3 (1) 2,5 (0) 63,7 (15) 2,0 (0) 0,2 (0) 5,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 37,1 (13) 13,5 (5) 8,8 (3) 2,0 (0) 15,6 (5) 2,2 (1) 0,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 50,6 (14) 40,7 (10) 39,5 (9) 40,6 (10) 45,9 (16) Ap, Frp, MDG
Borgerlige 16,5 (5) 13,9 (3) 14,3 (3) 13,4 (3) 24,7 (9) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 83,5 (22) 100,1 (24) 100,5 (24) 103,5 (24) 54,7 (18) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 38,6 (10) 62,9 (15) 63,9 (15) 65,9 (15) 18,0 (6) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 43,5 (12) 9,3 (3) 4,2 (1) 1,5 (0) 35,6 (9) 2,7 (1) 0,3 (0) 2,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 16 1 55 19
Høyre 14 3 51 43
KrF 19 2 58 53
Sp 32 1 47 50
Ap 25 2 53 52
SV 12 3 59 67
MDG 22 2 46 50
Sum 140 14 52 48
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 21 2 54 24
Høyre 10 2 44 50
KrF 17 0 54 53
Venstre 7 1 47 43
Sp 30 1 45 40
Ap 31 2 48 48
SV 15 1 55 53
Miljøpartiet Dei Grøne 9 2 46 44
Sum 140 11 49 44
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 18 2 49 22
Høyre 12 1 40 50
KrF 17 0 50 53
Venstre 7 0 42 29
Sp 24 0 45 38
Ap 33 2 46 52
SV 17 1 52 59
Sum 128 6 47 45
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Møre og Romsdal
Kommuneklasse (SSB) Blandede landbruks- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 5 932
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 2 921
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 73,5 %
F-2015 51,1 %
K-2015 61,6 %
S-2013 72,5 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 27 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Lilly Gunn Nyheim, Ap (2015-)
Mons Otnes, Ap (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Frp, MDG
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, Sp, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 43,5 9,3 4,2 1,5 35,6 2,7 0,3 2,9 0,0 0,0
2011 48,2 7,9 5,6 2,7 29,9 4,7 1,1 0,0 0,0 0,0
2007 38,9 10,9 7,0 3,9 32,6 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0
2003 30,0 7,6 0,0 7,6 48,9 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0
1999 35,8 6,8 0,0 3,5 44,3 7,2 2,4 0,0 0,0 0,0
1995 40,0 10,6 0,0 4,6 33,8 7,9 3,0 0,0 0,0 0,0
1991 36,8 8,1 4,7 8,0 31,6 8,1 2,7 0,0 0,0 0,0
1987 47,0 10,5 0,0 0,0 27,5 9,3 5,7 0,0 0,0 0,0
1983 47,0 10,4 0,0 0,0 27,8 8,3 6,5 0,0 0,0 0,0
1979 42,8 11,2 0,0 0,0 29,5 10,7 5,8 0,0 0,0 0,0
1975 42,9 5,7 0,0 0,0 36,3 11,7 3,4 0,0 0,0 0,0
1971 47,9 0,0 0,0 0,0 33,5 10,9 0,0 0,0 0,0 7,7
1967 50,0 5,6 0,0 0,0 29,7 10,5 4,2 0,0 0,0 0,0
1963 50,4 8,6 0,0 0,0 24,5 11,9 4,6 0,0 0,0 0,0
1959 49,4 7,9 0,0 0,0 23,5 12,0 7,2 0,0 0,0 0,0
1955 49,7 5,7 0,0 0,0 22,3 13,1 5,2 0,0 0,0 4,1
1951 53,2 0,0 0,0 0,0 0,0 12,7 0,0 0,0 0,0 34,0
1947 48,8 0,0 0,0 0,0 0,0 14,6 0,0 0,0 0,0 36,6
1945 57,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 42,9 6,7 5,2 1,2 30,1 3,1 1,1 2,3 0,2 7,2
2011 40,0 6,9 7,0 2,4 35,2 4,1 2,0 0,5 0,3 1,5
2007 31,0 4,1 9,1 3,1 46,0 5,0 1,0 0,1 0,1 0,5
2003 31,6 6,9 8,2 6,6 38,3 5,6 1,5 0,2 0,4 0,6
1999 35,4 8,9 5,2 4,0 34,4 8,3 2,4 0,0 0,4 1,1
1995 37,9 9,8 4,2 4,2 32,4 8,1 2,4 0,0 0,5 0,6
1991 36,0 8,1 5,5 8,5 29,2 9,6 2,7 0,0 0,2 0,2
1987 44,8 8,9 5,9 3,1 23,1 9,8 3,5 0,0 0,2 0,6
1983 44,6 10,6 2,5 2,3 25,3 8,8 5,2 0,0 0,3 0,2
1979 41,7 11,9 1,6 1,3 26,6 11,0 5,0 0,0 0,1 0,7
1975 42,7 6,1 0,5 1,3 33,9 12,2 2,6 0,0 0,0 0,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 34,7 12,0 12,3 2,2 31,0 3,0 1,4 2,0 0,6 0,9
2013 37,9 13,7 10,6 1,6 28,2 3,8 1,7 1,3 0,4 0,8
2009 42,0 6,3 14,7 2,9 27,9 4,1 1,6 0,1 0,1 0,3
2005 39,1 7,4 15,9 5,4 20,5 6,5 4,1 0,2 0,2 0,6
2001 31,4 12,2 8,8 8,2 20,5 12,5 3,5 0,0 0,2 2,7
1997 39,8 7,8 7,7 3,4 19,2 16,1 4,3 0,1 0,3 1,2
1993 40,1 7,0 2,6 6,5 32,6 8,0 2,2 0,0 0,2 0,8
1989 41,0 9,9 8,7 7,6 18,9 10,8 2,6 0,1 0,0 0,5
1985 48,8 14,0 1,9 2,8 17,8 10,9 3,4 0,0 0,1 0,4
1981 43,3 16,0 2,6 2,0 19,5 11,4 4,8 0,0 0,1 0,3
1977 47,4 9,4 0,9 1,6 22,9 13,9 3,1 0,0 0,1 0,7
1973 44,0 5,0 2,6 3,1 28,1 13,1 3,0 0,0 0,1 1,1
1969 48,2 5,0 0,0 0,6 28,9 12,5 4,7 0,0 0,0 0,1
1965 47,0 5,0 0,0 2,0 31,2 10,6 4,2 0,0 0,0 0,0
1961 52,0 6,0 0,0 1,6 23,2 12,7 4,2 0,0 0,0 0,2
1957 53,1 5,2 0,0 0,0 21,2 14,5 5,3 0,0 0,0 0,6
1953 54,2 5,3 0,0 0,0 21,2 14,2 4,4 0,0 0,0 0,7
1949 53,5 8,1 0,0 0,0 0,0 29,7 8,1 0,0 0,0 0,6
1945 49,0 2,9 0,0 0,0 21,1 16,1 10,5 0,0 0,0 0,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 49.6 9 5.2 2.5 26.3 2.3 0.6 4.6 0 0
Valgting 42,1 9,4 4,0 1,3 37,6 2,8 0,2 2,6 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned