Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Sunndal

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 513 45,7 1 079 38,6 1 592 40,8 -15,2 40,8 11 -4
H 83 7,4 273 9,8 356 9,1 4,8 9,1 2 1
Frp 126 11,2 318 11,4 444 11,4 0,1 11,4 3 0
SV 118 10,5 200 7,2 318 8,1 2,4 8,1 2 0
Sp 198 17,6 663 23,7 861 22,1 5,9 22,1 6 2
KrF 12 1,1 89 3,2 101 2,6 -0,3 2,6 1 0
V 38 3,4 71 2,5 109 2,8 -0,9 2,8 1 0
MDG 34 3,0 88 3,1 122 3,1 3,1 3,1 1 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
863 76,9 2 030 72,6 2 893 74,1 -3,8 74,1 20 -1
H+Frp+
KrF+V
259 23,1 751 26,9 1 010 25,9 3,7 25,9 7 1
Nærmest til å vinne mandat: H (5 stemmer), tape mandat: KrF (2 stemmer)
Fremmøte: 69,0 % Stemmeberettigede: 5 697 Opptalte stemmer: 3 918
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:01 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 40,8 9,1 11,4 8,1 22,1 2,6 2,8 3,1 0,0 0,0
24/9 - 13:01 40,8 9,1 11,4 8,1 22,1 2,6 2,8 3,1 0,0 0,0
24/9 - 13:01 40,8 9,1 11,4 8,1 22,1 2,6 2,8 3,1 0,0 0,0
12/9 - 14:25 40,8 9,1 11,4 8,1 22,1 2,6 2,8 3,1 0,0 0,0
12/9 - 14:25 40,8 9,1 11,4 8,1 22,1 2,6 2,8 3,1 0,0 0,0
10/9 - 18:03 40,8 9,1 11,4 8,1 22,1 2,6 2,8 3,1 0,0 0,0
10/9 - 18:03 40,8 9,1 11,4 8,1 22,1 2,6 2,8 3,1 0,0 0,0
10/9 - 18:03 40,8 9,1 11,4 8,1 22,1 2,6 2,8 3,1 0,0 0,0
9/9 - 22:02 40,8 9,0 11,6 8,0 22,2 2,6 2,8 3,1 0,0 0,0
9/9 - 17:14 46,0 7,1 11,8 10,0 17,8 0,9 3,4 2,8 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 56,0 (15) 4,3 (1) 11,3 (3) 5,8 (2) 16,1 (4) 2,8 (1) 3,7 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 41,2 (11) 3,8 (1) 9,6 (3) 9,2 (3) 27,5 (8) 2,1 (0) 2,7 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 38,5 (12) 3,9 (1) 9,6 (3) 11,7 (3) 27,9 (8) 2,1 (0) 2,3 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 41,3 (12) 3,7 (1) 8,8 (3) 9,7 (3) 28,9 (8) 2,1 (0) 2,4 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 47,7 (14) 6,3 (2) 23,4 (7) 7,7 (2) 7,1 (2) 2,3 (0) 2,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 77,9 (21) 77,9 (22) 78,1 (23) 79,9 (23) 62,5 (18) SV, Ap, Sp
Borgerlige 22,1 (6) 18,2 (5) 17,9 (4) 17,0 (4) 34,2 (9) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 77,9 (21) 77,9 (22) 78,1 (23) 79,9 (23) 62,5 (18) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 22,7 (6) 32,3 (9) 32,3 (8) 33,4 (8) 11,6 (2) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 56,0 (15) 4,3 (1) 11,3 (3) 5,8 (2) 16,1 (4) 2,8 (1) 3,7 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 14 2 55 36
Høyre 10 4 50 20
KrF 10 2 59 60
Venstre 15 2 50 73
Sp 20 1 53 50
Ap 30 2 53 50
SV 21 3 49 57
MDG 9 2 48 33
Sum 129 18 52 50
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 15 2 49 33
Høyre 11 3 52 45
KrF 13 2 53 46
Venstre 21 2 47 52
Sp 21 1 54 48
Ap 33 2 50 48
SV 16 4 53 56
Sum 130 16 51 48
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 19 2 45 37
Høyre 14 4 46 29
KrF 12 4 53 50
Venstre 21 1 49 52
Sp 18 2 51 39
Ap 30 2 46 50
SV 18 3 48 44
Sum 132 18 48 44
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Møre og Romsdal
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 7 198
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 3 488
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 77,9 %
F-2015 56,2 %
K-2015 62,2 %
S-2013 77,8 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 27 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Ståle Refstie, Ap (2011-)
Tove-Lise Torve, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, Sp, V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 56,0 4,3 11,3 5,8 16,1 2,8 3,7 0,0 0,0 0,0
2011 57,9 10,3 11,4 4,6 7,8 4,4 3,7 0,0 0,0 0,0
2007 44,6 5,7 14,8 6,9 20,0 3,4 4,6 0,0 0,0 0,0
2003 37,3 8,0 16,4 9,1 18,6 5,0 5,7 0,0 0,0 0,0
1999 48,6 14,2 0,0 10,1 11,2 8,7 7,3 0,0 0,0 0,0
1995 50,8 12,6 0,0 7,2 15,4 8,1 5,9 0,0 0,0 0,0
1991 48,1 13,9 0,0 11,1 14,9 6,6 5,4 0,0 0,0 0,0
1987 48,4 12,0 0,0 9,0 13,7 7,4 9,0 0,0 0,6 0,0
1983 46,8 13,3 0,0 9,2 14,9 7,7 6,1 0,0 1,1 0,9
1979 44,8 12,8 0,0 8,1 15,3 8,5 7,7 0,0 0,0 2,8
1975 45,0 8,7 0,0 6,0 18,3 10,2 2,3 0,0 0,0 9,5
1971 46,6 6,1 0,0 0,0 16,3 7,0 4,9 0,0 0,0 19,1
1967 52,4 7,7 0,0 5,0 19,2 6,7 8,9 0,0 0,0 0,0
1963 53,9 9,9 0,0 6,2 15,9 6,7 7,3 0,0 0,0 0,0
1959 52,8 8,4 0,0 0,0 18,7 7,4 12,8 0,0 0,0 0,0
1955 58,6 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 32,9
1951 47,6 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 0,0 0,0 0,0 42,6
1947 41,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,9
1945 34,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 55,5 5,1 10,1 4,0 12,3 2,9 2,7 1,7 0,8 5,1
2011 55,0 11,0 10,6 4,7 9,2 3,7 3,8 0,3 0,7 0,8
2007 46,1 7,3 15,0 6,8 15,0 4,0 4,0 0,2 0,9 0,7
2003 38,8 9,4 16,1 10,0 13,7 5,3 3,7 0,2 0,6 2,1
1999 44,4 11,3 9,1 7,9 11,3 9,0 4,5 0,0 1,1 1,6
1995 49,0 9,4 6,6 6,5 15,1 7,1 4,1 0,0 0,9 1,4
1991 46,8 12,2 4,0 10,0 15,2 6,3 4,6 0,0 0,7 0,2
1987 47,8 10,9 6,7 7,6 11,4 6,8 7,8 0,0 0,6 0,4
1983 47,1 13,5 2,4 8,5 12,5 8,0 5,8 0,0 1,1 1,1
1979 46,1 13,3 1,1 6,5 14,2 8,9 6,9 0,0 1,2 1,7
1975 48,0 9,1 0,6 6,1 18,1 11,5 2,9 0,0 0,0 3,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 46,2 10,7 12,7 5,9 15,3 2,6 2,6 1,8 1,3 0,9
2013 52,2 14,4 12,6 3,2 8,3 3,6 3,9 0,7 0,5 0,6
2009 57,3 7,6 14,8 4,6 9,7 2,8 2,6 0,0 0,4 0,3
2005 47,4 6,8 17,7 8,0 8,5 5,0 5,4 0,1 0,6 0,6
2001 42,2 11,2 10,7 10,9 7,0 11,0 3,7 0,0 0,3 3,0
1997 51,5 9,0 9,2 4,8 8,5 11,8 3,4 0,1 0,7 0,9
1993 52,5 8,6 3,3 7,2 17,8 5,7 3,3 0,0 0,3 1,5
1989 46,5 11,7 8,8 11,9 9,8 6,5 3,2 0,2 0,0 1,4
1985 54,2 16,2 1,6 6,6 9,3 6,9 3,9 0,0 0,5 0,7
1981 49,0 16,8 1,9 6,9 11,2 7,7 5,0 0,0 1,0 0,6
1977 52,8 11,5 0,9 5,5 11,5 12,4 4,1 0,0 0,4 0,9
1973 47,2 7,5 2,5 11,0 15,7 10,0 4,1 0,0 0,1 2,0
1969 55,8 7,7 0,0 3,3 17,3 6,9 8,5 0,0 0,0 0,4
1965 53,0 7,8 0,0 5,9 19,9 6,8 6,6 0,0 0,0 0,0
1961 54,6 8,4 0,0 6,8 15,4 7,9 6,1 0,0 0,0 0,8
1957 63,6 7,5 0,0 0,0 13,2 8,2 5,8 0,0 0,0 1,7
1953 58,9 4,7 0,0 0,0 17,9 10,4 4,5 0,0 0,0 3,5
1949 47,3 13,0 0,0 0,0 0,0 26,1 12,8 0,0 0,0 0,8
1945 41,1 2,9 0,0 0,0 33,1 13,8 9,0 0,0 0,0 0,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 57.7 4 10.1 8.8 12.7 2.3 4.3 0 0 0
Valgting 55,5 4,4 11,6 4,9 17,1 3,0 3,5 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned