Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Sunndal

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 576 43,3 781 36,2 1 357 39,5 -1,3 11 0
H 233 17,5 425 19,7 658 19,1 10,0 5 3
Frp 120 9,0 185 8,6 305 8,9 -2,5 3 0
SV 114 8,6 143 6,6 257 7,5 -0,7 2 0
Sp 122 9,2 273 12,7 395 11,5 -10,6 3 -3
KrF 37 2,8 85 3,9 122 3,5 1,0 1 0
V 49 3,7 107 5,0 156 4,5 1,7 1 0
MDG 31 2,3 44 2,0 75 2,2 -0,9 0 -1
R 48 3,6 66 3,1 114 3,3 3,3 1 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
891 67,0 1 307 60,6 2 198 64,0 -10,2 17 -3
H+Frp+
KrF+V
439 33,0 802 37,2 1 241 36,0 10,2 10 3
Nærmest til å vinne mandat: MDG (11 stemmer), tape mandat: Frp (6 stemmer)
Fremmøte: 62,6 % Stemmeberettigede: 5 603 Opptalte stemmer: 3 485
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:11 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 39,5 19,1 8,9 7,5 11,5 3,5 4,5 2,2 3,3 0,0
20/9 - 15:15 39,5 19,1 8,9 7,5 11,5 3,5 4,5 2,2 3,3 0,0
20/9 - 15:15 39,5 19,1 8,9 7,5 11,5 3,5 4,5 2,2 3,3 0,0
14/9 - 10:30 39,5 19,1 8,9 7,5 11,5 3,5 4,5 2,2 3,3 0,0
14/9 - 10:02 39,5 19,1 8,9 7,5 11,5 3,5 4,5 2,2 3,3 0,0
14/9 - 10:02 39,5 19,1 8,9 7,5 11,5 3,5 4,5 2,2 3,3 0,0
13/9 - 09:55 39,5 19,1 8,9 7,5 11,5 3,5 4,5 2,2 3,3 0,0
13/9 - 09:55 39,5 19,1 8,9 7,5 11,5 3,5 4,5 2,2 3,3 0,0
13/9 - 09:55 39,5 19,1 8,9 7,5 11,5 3,5 4,5 2,2 3,3 0,0
13/9 - 09:55 39,5 19,1 8,9 7,5 11,5 3,5 4,5 2,2 3,3 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 40,8 (11) 9,1 (2) 11,4 (3) 8,1 (2) 22,1 (6) 2,6 (1) 2,8 (1) 3,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 34,1 (10) 12,0 (4) 14,8 (5) 10,5 (3) 11,5 (3) 2,7 (1) 3,7 (1) 2,3 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 36,7 (10) 17,5 (5) 10,4 (3) 8,3 (2) 11,7 (3) 5,8 (2) 2,5 (0) 4,2 (1) 2,9 (1) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 35,1 (11) 11,4 (3) 16,2 (5) 10,7 (3) 10,9 (3) 3,2 (1) 3,7 (1) 2,1 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 34,2 (10) 11,5 (3) 15,0 (5) 10,5 (3) 11,9 (4) 2,8 (1) 3,8 (1) 2,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 44,1 (12) 15,2 (4) 23,5 (6) 5,4 (1) 7,4 (2) 2,8 (1) 2,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 10 0 53 40
Høyre 7 2 52 0
KrF 10 3 61 50
Venstre 17 3 53 53
Sp 16 0 56 31
Ap 25 2 53 48
SV 17 3 49 65
Rødt 10 3 45 40
MDG 8 3 39 50
Sum 120 19 52 45
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Fylke Møre og Romsdal
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 7 110
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 3 903
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 77,0 %
K-2019 68,5 %
F-2019 61,5 %
S-2017 77,9 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 27 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Ståle Refstie, Ap (2011-)
Tove-Lise Torve, Ap (2007-2011)
Partier i posisjon 2019-2023 SV, Ap, MDG
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, Sp, V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / AA 1/9-2023 36,7 (10) 17,5 (5) 10,4 (3) 8,3 (2) 11,7 (3) 5,8 (2) 2,5 (0) 4,2 (1) 2,9 (1) 0,0 (0)
InFact / Driva 18/5-2023 41,2 (12) 16,5 (5) 8,6 (2) 8,2 (2) 12,5 (3) 3,5 (1) 3,9 (1) 1,6 (0) 3,9 (1) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 40,8 9,1 11,4 8,1 22,1 2,6 2,8 3,1 0,0 0,0
2015 56,0 4,3 11,3 5,8 16,1 2,8 3,7 0,0 0,0 0,0
2011 57,9 10,3 11,4 4,6 7,8 4,4 3,7 0,0 0,0 0,0
2007 44,6 5,7 14,8 6,9 20,0 3,4 4,6 0,0 0,0 0,0
2003 37,3 8,0 16,4 9,1 18,6 5,0 5,7 0,0 0,0 0,0
1999 48,6 14,2 0,0 10,1 11,2 8,7 7,3 0,0 0,0 0,0
1995 50,8 12,6 0,0 7,2 15,4 8,1 5,9 0,0 0,0 0,0
1991 48,1 13,9 0,0 11,1 14,9 6,6 5,4 0,0 0,0 0,0
1987 48,4 12,0 0,0 9,0 13,7 7,4 9,0 0,0 0,6 0,0
1983 46,8 13,3 0,0 9,2 14,9 7,7 6,1 0,0 1,1 0,9
1979 44,8 12,8 0,0 8,1 15,3 8,5 7,7 0,0 0,0 2,8
1975 45,0 8,7 0,0 6,0 18,3 10,2 2,3 0,0 0,0 9,5
1971 46,6 6,1 0,0 0,0 16,3 7,0 4,9 0,0 0,0 19,1
1967 52,4 7,7 0,0 5,0 19,2 6,7 8,9 0,0 0,0 0,0
1963 53,9 9,9 0,0 6,2 15,9 6,7 7,3 0,0 0,0 0,0
1959 52,8 8,4 0,0 0,0 18,7 7,4 12,8 0,0 0,0 0,0
1955 58,6 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 32,9
1951 47,6 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 0,0 0,0 0,0 42,6
1947 41,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,9
1945 34,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 46,6 6,6 10,0 5,5 19,2 2,0 1,7 3,9 2,4 2,1
2015 55,5 5,1 10,1 4,0 12,3 2,9 2,7 1,7 0,8 5,1
2011 55,0 11,0 10,6 4,7 9,2 3,7 3,8 0,3 0,7 0,8
2007 46,1 7,3 15,0 6,8 15,0 4,0 4,0 0,2 0,9 0,7
2003 38,8 9,4 16,1 10,0 13,7 5,3 3,7 0,2 0,6 2,1
1999 44,4 11,3 9,1 7,9 11,3 9,0 4,5 0,0 1,1 1,6
1995 49,0 9,4 6,6 6,5 15,1 7,1 4,1 0,0 0,9 1,4
1991 46,8 12,2 4,0 10,0 15,2 6,3 4,6 0,0 0,7 0,2
1987 47,8 10,9 6,7 7,6 11,4 6,8 7,8 0,0 0,6 0,4
1983 47,1 13,5 2,4 8,5 12,5 8,0 5,8 0,0 1,1 1,1
1979 46,1 13,3 1,1 6,5 14,2 8,9 6,9 0,0 1,2 1,7
1975 48,0 9,1 0,6 6,1 18,1 11,5 2,9 0,0 0,0 3,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 38,9 8,4 11,5 7,2 21,2 1,8 2,8 2,1 3,0 3,2
2017 46,2 10,7 12,7 5,9 15,3 2,6 2,6 1,8 1,3 0,9
2013 52,2 14,4 12,6 3,2 8,3 3,6 3,9 0,7 0,5 0,6
2009 57,3 7,6 14,8 4,6 9,7 2,8 2,6 0,0 0,4 0,3
2005 47,4 6,8 17,7 8,0 8,5 5,0 5,4 0,1 0,6 0,6
2001 42,2 11,2 10,7 10,9 7,0 11,0 3,7 0,0 0,3 3,0
1997 51,5 9,0 9,2 4,8 8,5 11,8 3,4 0,1 0,7 0,9
1993 52,5 8,6 3,3 7,2 17,8 5,7 3,3 0,0 0,3 1,5
1989 46,5 11,7 8,8 11,9 9,8 6,5 3,2 0,2 0,0 1,4
1985 54,2 16,2 1,6 6,6 9,3 6,9 3,9 0,0 0,5 0,7
1981 49,0 16,8 1,9 6,9 11,2 7,7 5,0 0,0 1,0 0,6
1977 52,8 11,5 0,9 5,5 11,5 12,4 4,1 0,0 0,4 0,9
1973 47,2 7,5 2,5 11,0 15,7 10,0 4,1 0,0 0,1 2,0
1969 55,8 7,7 0,0 3,3 17,3 6,9 8,5 0,0 0,0 0,4
1965 53,0 7,8 0,0 5,9 19,9 6,8 6,6 0,0 0,0 0,0
1961 54,6 8,4 0,0 6,8 15,4 7,9 6,1 0,0 0,0 0,8
1957 63,6 7,5 0,0 0,0 13,2 8,2 5,8 0,0 0,0 1,7
1953 58,9 4,7 0,0 0,0 17,9 10,4 4,5 0,0 0,0 3,5
1949 47,3 13,0 0,0 0,0 0,0 26,1 12,8 0,0 0,0 0,8
1945 41,1 2,9 0,0 0,0 33,1 13,8 9,0 0,0 0,0 0,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 45.8 7.4 11.3 10.5 17.7 1.1 3.4 3 0 0
Valgting 38,8 9,8 11,4 7,2 23,8 3,2 2,6 3,2 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned