Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Tingvoll

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 106 27,0 346 27,7 452 27,6 -0,4 27,6 7 0
H 20 5,1 100 8,0 120 7,3 -2,2 7,3 2 0
Frp 40 10,2 91 7,3 131 8,0 -3,6 8,0 2 -1
Sp 119 30,3 423 33,8 542 33,1 10,7 33,1 8 2
KrF 53 13,5 170 13,6 223 13,6 -4,6 13,6 3 -2
V 17 4,3 36 2,9 53 3,2 -2,2 3,2 1 0
MDG 38 9,7 79 6,3 117 7,1 2,2 7,1 2 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
263 66,9 848 67,8 1 111 67,8 12,5 67,8 17 3
H+Frp+
KrF+V
130 33,1 397 31,8 527 32,1 -12,6 32,1 8 -3
Nærmest til å vinne mandat: KrF (21 stemmer), tape mandat: V (9 stemmer)
Fremmøte: 68,3 % Stemmeberettigede: 2 430 Opptalte stemmer: 1 643
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:01 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 27,6 7,3 8,0 0,0 33,1 13,6 3,2 7,1 0,0 0,0
24/9 - 13:01 27,6 7,3 8,0 0,0 33,1 13,6 3,2 7,1 0,0 0,0
24/9 - 13:01 27,6 7,3 8,0 0,0 33,1 13,6 3,2 7,1 0,0 0,0
12/9 - 14:25 27,6 7,3 8,0 0,0 33,1 13,6 3,2 7,1 0,0 0,0
12/9 - 14:25 27,6 7,3 8,0 0,0 33,1 13,6 3,2 7,1 0,0 0,0
10/9 - 17:04 27,6 7,3 8,0 0,0 33,1 13,6 3,2 7,1 0,0 0,0
10/9 - 17:04 27,6 7,3 8,0 0,0 33,1 13,6 3,2 7,1 0,0 0,0
10/9 - 12:20 27,8 7,5 8,1 0,0 32,9 13,9 3,2 6,7 0,0 0,0
9/9 - 23:07 27,4 7,6 8,6 0,0 38,1 10,8 3,4 4,1 0,0 0,0
9/9 - 23:07 27,4 7,6 8,6 0,0 38,1 10,8 3,4 4,1 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 28,0 (7) 9,5 (2) 11,6 (3) 0,0 (0) 22,4 (6) 18,2 (5) 5,4 (1) 4,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 20,6 (5) 8,2 (2) 9,9 (2) 0,0 (0) 38,2 (10) 13,5 (3) 4,0 (1) 8,5 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 19,3 (5) 8,6 (2) 9,9 (2) 0,0 (0) 38,8 (10) 13,7 (3) 3,3 (1) 10,1 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 20,6 (5) 8,1 (2) 9,1 (2) 0,0 (0) 40,1 (10) 13,4 (3) 3,5 (1) 8,8 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 23,9 (6) 13,8 (4) 24,2 (7) 0,0 (0) 9,8 (3) 14,7 (4) 3,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 55,3 (14) 67,3 (17) 68,2 (17) 69,5 (17) 33,7 (9) Ap, Sp, MDG
Borgerlige 44,7 (11) 35,6 (8) 35,5 (8) 34,1 (8) 55,8 (16) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 55,3 (14) 67,3 (17) 68,2 (17) 69,5 (17) 33,7 (9) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 46,0 (12) 55,7 (14) 55,8 (14) 57,0 (14) 27,6 (8) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 28,0 (7) 9,5 (2) 11,6 (3) 0,0 (0) 22,4 (6) 18,2 (5) 5,4 (1) 4,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 12 3 54 17
Høyre 16 2 47 38
KrF 18 1 50 50
Venstre 13 1 59 46
Sp 21 1 47 43
Ap 17 2 58 53
MDG 15 1 47 47
Sum 112 11 51 43
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 10 3 46 20
Høyre 18 1 42 33
KrF 14 1 48 43
Venstre 12 2 58 33
Sp 18 2 46 44
Ap 21 2 50 52
Miljøpartiet De Grønne 15 1 46 60
Sum 108 12 48 43
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 18 2 49 28
Høyre 19 1 47 32
KrF 15 0 53 40
Venstre 14 2 57 36
Sp 22 0 50 41
Ap 18 2 52 50
Sum 106 7 51 38
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Møre og Romsdal
Kommuneklasse (SSB) Blandede landbruks- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 3 080
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 558
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 77,7 %
F-2015 57,7 %
K-2015 64,2 %
S-2013 76,5 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 25 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Milly Bente Nørsett, Ap (2015-)
Peder Hanem Aasprang, Sp (2011-2015)
Ole Morten Sørvik, H (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp, MDG
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 Sp, V, KrF, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 28,0 9,5 11,6 0,0 22,4 18,2 5,4 4,9 0,0 0,0
2011 30,5 16,2 11,7 0,0 26,5 7,5 7,7 0,0 0,0 0,0
2007 31,4 17,7 15,6 0,0 22,7 8,2 4,4 0,0 0,0 0,0
2003 22,5 10,4 15,0 4,5 30,8 7,9 8,8 0,0 0,0 0,0
1999 32,1 9,4 0,0 6,3 30,6 14,6 7,0 0,0 0,0 0,0
1995 37,8 11,0 0,0 6,0 29,4 10,8 4,9 0,0 0,0 0,0
1991 39,2 9,6 0,0 7,1 28,9 10,2 5,0 0,0 0,0 0,0
1987 43,7 11,8 0,0 4,9 17,6 13,3 8,7 0,0 0,0 0,0
1983 40,8 12,7 0,0 5,0 19,4 14,6 7,5 0,0 0,0 0,0
1979 34,4 14,7 0,0 4,4 20,8 16,3 9,3 0,0 0,0 0,0
1975 31,2 0,0 0,0 4,3 27,8 17,4 8,3 0,0 0,0 10,9
1971 40,3 4,2 0,0 0,0 27,8 16,6 11,1 0,0 0,0 0,1
1967 42,4 6,7 0,0 0,0 19,8 15,0 13,2 0,0 0,0 3,0
1963 41,3 5,6 0,0 0,0 24,0 15,0 14,0 0,0 0,0 0,0
1959 41,6 3,9 0,0 0,0 24,0 17,9 12,7 0,0 0,0 0,0
1955 42,2 0,0 0,0 0,0 21,3 17,9 12,2 0,0 0,0 6,4
1951 43,1 0,0 0,0 0,0 0,0 22,9 0,0 0,0 0,0 34,0
1947 43,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,3
1945 44,9 0,0 0,0 0,0 0,0 20,7 0,0 0,0 0,0 34,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 20,4 5,2 5,6 1,1 30,1 5,5 2,5 3,9 0,6 25,1
2011 25,2 17,5 9,3 3,8 31,2 6,8 4,3 0,8 0,3 0,7
2007 23,9 6,6 13,9 3,4 42,2 6,2 2,3 0,3 0,8 0,3
2003 26,4 10,5 15,8 6,7 23,3 9,9 5,7 0,1 0,5 1,0
1999 30,5 9,1 6,7 5,4 26,7 14,3 4,8 0,0 1,5 1,0
1995 35,1 9,4 4,7 5,5 26,0 12,6 4,8 0,0 0,9 0,9
1991 37,4 9,1 3,5 7,2 25,1 11,8 5,6 0,0 0,2 0,1
1987 42,1 11,7 5,2 4,2 15,3 13,1 7,6 0,0 0,2 0,4
1983 39,9 13,1 3,0 4,8 15,9 15,6 7,0 0,0 0,3 0,4
1979 34,5 14,3 0,8 3,6 20,6 16,5 8,1 0,0 0,4 1,2
1975 33,5 4,2 1,0 3,8 29,4 18,4 5,4 0,0 0,0 4,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 27,9 10,6 15,4 3,1 29,2 4,6 3,0 2,9 0,6 2,7
2013 32,4 14,6 14,6 2,8 18,8 6,8 6,1 2,1 0,5 1,3
2009 36,9 9,7 18,6 4,5 19,5 5,6 3,9 0,5 0,2 0,5
2005 33,9 6,0 19,8 5,9 17,8 8,1 7,5 0,0 0,3 0,7
2001 27,7 10,3 11,7 7,7 14,6 17,6 7,2 0,0 0,7 2,6
1997 33,9 7,4 8,7 4,3 18,1 18,6 7,3 0,2 0,8 0,7
1993 36,1 6,9 3,3 6,1 30,8 11,2 4,2 0,0 0,2 1,1
1989 37,9 12,6 8,2 7,1 15,7 13,2 4,3 0,3 0,0 0,7
1985 44,7 15,9 1,7 3,7 14,5 14,2 4,5 0,0 0,0 0,8
1981 39,9 15,9 2,2 3,4 14,9 16,0 7,3 0,0 0,1 0,4
1977 41,1 8,3 0,4 2,6 20,8 20,0 5,4 0,0 0,4 1,0
1973 36,7 3,7 1,9 5,4 23,9 18,8 6,7 0,0 0,3 2,7
1969 40,9 5,2 0,0 1,4 22,3 16,4 13,4 0,0 0,0 0,3
1965 41,2 5,6 0,0 2,2 25,7 14,1 11,1 0,0 0,0 0,0
1961 43,0 3,2 0,0 1,3 21,3 20,4 9,9 0,0 0,0 0,9
1957 45,0 2,6 0,0 0,0 20,4 21,1 10,0 0,0 0,0 0,9
1953 44,1 4,6 0,0 0,0 15,7 24,5 9,3 0,0 0,0 1,9
1949 44,9 5,5 0,0 0,0 0,0 29,8 18,5 0,0 0,0 1,3
1945 43,2 0,8 0,0 0,0 15,0 26,4 13,5 0,0 0,0 1,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 25.9 7.9 13.4 0 19.7 21.3 4.3 7.5 0 0
Valgting 28,5 9,9 11,2 0,0 23,1 17,4 5,7 4,3 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned