Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Averøy

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 483 51,9 1 015 52,9 1 498 53,1 16,7 53,1 12 3
H 45 4,8 63 3,3 108 3,8 -1,8 3,8 1 -1
Frp 114 12,3 191 10,0 305 10,8 -4,9 10,8 3 -1
SV 50 5,4 49 2,6 99 3,5 0,5 3,5 1 0
Sp 121 13,0 276 14,4 397 14,1 3,8 14,1 3 0
KrF 35 3,8 85 4,4 120 4,3 -1,8 4,3 1 -1
V 82 8,8 213 11,1 295 10,5 -12,6 10,5 2 -4
Ap+SV+
MDG+Sp+R
654 70,3 1 340 69,9 1 994 70,7 21,0 70,7 16 3
H+Frp+
KrF+V
276 29,7 552 28,8 828 29,4 -21,1 29,4 7 -7
Nærmest til å vinne mandat: V (10 stemmer), tape mandat: Frp (6 stemmer)
Fremmøte: 62,8 % Stemmeberettigede: 4 548 Opptalte stemmer: 2 847
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:01 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 53,1 3,8 10,8 3,5 14,1 4,3 10,5 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 53,1 3,8 10,8 3,5 14,1 4,3 10,5 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 53,1 3,8 10,8 3,5 14,1 4,3 10,5 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 53,1 3,8 10,8 3,5 14,1 4,3 10,5 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 53,1 3,8 10,8 3,5 14,1 4,3 10,5 0,0 0,0 0,0
10/9 - 17:08 53,1 3,8 10,8 3,5 14,1 4,3 10,5 0,0 0,0 0,0
10/9 - 17:08 53,1 3,8 10,8 3,5 14,1 4,3 10,5 0,0 0,0 0,0
10/9 - 14:45 53,3 3,8 10,8 3,3 14,2 4,2 10,4 0,0 0,0 0,0
9/9 - 22:30 53,3 3,8 10,8 3,3 14,2 4,2 10,4 0,0 0,0 0,0
9/9 - 14:46 52,4 4,8 12,3 4,8 13,3 3,7 8,7 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 36,4 (9) 5,7 (2) 15,7 (4) 3,0 (1) 10,2 (3) 6,1 (2) 23,0 (6) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 26,8 (7) 4,9 (1) 13,4 (4) 4,7 (1) 17,5 (5) 4,5 (1) 16,9 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 25,0 (7) 5,1 (1) 13,4 (3) 6,1 (2) 17,7 (5) 4,6 (1) 14,2 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 26,8 (8) 4,8 (1) 12,2 (3) 5,0 (1) 18,3 (5) 4,5 (1) 14,9 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 31,0 (7) 8,2 (2) 32,6 (8) 4,0 (1) 4,5 (1) 4,9 (1) 13,4 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 55,7 (15) 53,5 (14) 53,4 (15) 54,6 (15) 44,4 (10) SV, Ap, Sp, KrF
Borgerlige 50,4 (14) 39,7 (10) 37,3 (9) 36,4 (9) 59,1 (14) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 49,6 (13) 49,0 (13) 48,8 (14) 50,1 (14) 39,5 (9) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 39,3 (11) 38,9 (10) 36,5 (10) 37,7 (10) 22,8 (5) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 36,4 (9) 5,7 (2) 15,7 (4) 3,0 (1) 10,2 (3) 6,1 (2) 23,0 (6) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 18 2 48 11
Høyre 14 2 43 36
KrF 16 1 54 50
Venstre 29 1 48 48
Sp 22 2 45 41
Ap 29 2 50 48
SV 7 1 54 57
Sum 135 11 48 41
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 17 2 42 24
Høyre 23 2 50 35
KrF 19 1 55 53
Venstre 33 2 47 42
Sp 24 2 42 42
Ap 33 2 51 52
SV 8 1 54 50
Sum 157 12 48 43
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 16 1 43 38
Høyre 29 2 45 41
KrF 24 1 53 42
Venstre 33 1 44 45
Sp 26 2 40 42
Ap 33 2 51 45
SV 11 1 54 45
Sum 172 10 47 43
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Møre og Romsdal
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 5 644
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 2 686
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 74,7 %
F-2015 55,1 %
K-2015 59,7 %
S-2013 75,5 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 27 til 23. (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Ingrid Ovidie Rangønes, Ap (2015-)
Ann-Kristin Sørvik, Sp (2011-2015)
Jarle Haga, V (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp, KrF
Partier i posisjon 2011-2015 Sp, V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 Sp, V, H, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 36,4 5,7 15,7 3,0 10,2 6,1 23,0 0,0 0,0 0,0
2011 31,5 13,3 17,7 2,8 14,1 6,8 13,8 0,0 0,0 0,0
2007 24,6 7,2 22,5 2,7 10,3 7,2 25,5 0,0 0,0 0,0
2003 29,3 10,5 12,7 8,1 25,0 7,9 6,5 0,0 0,0 0,0
1999 32,9 11,9 8,6 0,0 21,5 11,9 13,1 0,0 0,0 0,0
1995 25,5 5,8 6,6 3,8 15,6 9,8 32,9 0,0 0,0 0,0
1991 26,0 9,5 4,4 7,3 19,1 10,8 23,0 0,0 0,0 0,0
1987 33,6 9,7 7,2 0,0 11,0 13,9 24,6 0,0 0,0 0,0
1983 35,2 13,9 0,0 0,0 16,3 15,5 18,4 0,0 0,7 0,0
1979 31,9 14,2 0,0 0,0 16,9 15,6 15,3 0,0 0,0 6,1
1975 34,8 5,0 0,0 0,0 30,0 15,4 11,3 0,0 0,0 3,6
1971 34,6 3,2 0,0 0,0 22,7 16,5 17,5 0,0 0,0 5,4
1967 36,7 4,9 0,0 2,3 18,7 17,1 15,3 0,0 0,0 5,0
1963 38,4 5,6 0,0 0,0 20,1 20,4 15,6 0,0 0,0 0,0
1959 49,7 0,0 0,0 0,0 10,5 19,6 20,2 0,0 0,0 0,0
1955 48,6 0,0 0,0 0,0 12,0 24,1 15,4 0,0 0,0 0,0
1951 45,6 0,0 0,0 0,0 10,3 28,6 15,6 0,0 0,0 0,0
1947 39,9 2,4 0,0 0,0 12,5 27,9 10,2 0,0 0,0 7,1
1945 38,5 3,3 0,0 0,0 9,4 33,2 10,4 0,0 0,0 5,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 24,3 5,9 12,1 1,6 9,0 7,9 10,5 1,8 0,6 26,3
2011 33,3 12,7 16,6 2,7 11,5 11,7 9,9 0,3 0,2 0,9
2007 30,1 10,9 19,4 2,9 12,2 8,9 14,0 0,2 0,8 0,7
2003 32,8 11,9 12,7 8,3 16,6 8,7 6,3 0,1 0,4 2,2
1999 27,1 12,3 8,9 5,8 18,7 12,5 12,8 0,0 0,5 1,4
1995 24,4 5,4 6,5 2,8 14,1 10,0 35,2 0,0 0,6 0,8
1991 23,2 7,3 4,2 5,6 15,4 10,5 33,3 0,0 0,5 0,2
1987 32,0 9,4 6,6 2,1 9,0 12,6 27,6 0,0 0,4 0,2
1983 30,9 11,3 3,2 2,6 11,8 14,1 24,9 0,0 0,5 0,8
1979 31,8 15,9 1,4 1,8 16,6 15,6 12,8 0,0 0,6 3,4
1975 34,2 5,8 0,4 1,3 30,3 13,7 9,1 0,0 0,0 5,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 26,7 12,0 22,4 2,9 17,2 5,4 5,8 1,8 1,3 4,5
2013 29,9 19,9 21,8 2,0 8,8 7,2 8,2 0,7 0,4 1,0
2009 34,0 10,0 27,6 2,9 9,2 6,9 8,7 0,1 0,3 0,4
2005 32,2 6,9 23,6 4,6 9,9 7,0 14,3 0,0 0,3 1,3
2001 21,1 10,3 14,5 6,6 5,9 14,3 22,9 0,0 0,2 4,2
1997 27,8 4,7 11,3 2,3 9,8 15,6 27,3 0,0 0,4 0,7
1993 34,7 8,1 4,8 5,3 27,3 11,2 6,7 0,0 0,5 1,4
1989 34,6 14,4 10,2 6,9 12,7 14,3 5,8 0,1 0,0 1,0
1985 40,4 16,5 2,8 1,9 11,6 13,3 12,9 0,0 0,1 0,5
1981 35,9 19,0 3,0 2,2 13,1 16,7 9,6 0,0 0,2 0,3
1977 39,4 9,6 1,8 1,7 18,3 18,2 9,0 0,0 0,2 1,7
1973 33,6 4,4 2,6 4,7 22,6 18,5 10,7 0,0 0,1 2,8
1969 40,7 3,7 0,0 1,3 20,6 17,1 16,6 0,0 0,0 0,1
1965 36,7 4,1 0,0 2,6 23,8 17,1 15,6 0,0 0,0 0,0
1961 50,6 2,9 0,0 2,7 10,9 20,5 11,3 0,0 0,0 1,2
1957 52,3 3,7 0,0 0,0 9,0 21,2 12,7 0,0 0,0 1,1
1953 50,1 3,7 0,0 0,0 9,2 24,1 10,0 0,0 0,0 2,9
1949 47,8 5,3 0,0 0,0 0,0 30,4 14,3 0,0 0,0 2,2
1945 39,6 3,0 0,0 0,0 7,5 31,8 12,7 0,0 0,0 5,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 34.9 6.7 18.3 3.5 9.2 6.7 20.7 0 0 0
Valgting 36,8 5,3 14,9 2,8 10,5 5,9 23,7 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned