Poll of polls

Kommunestyrevalg: Giske

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 149 17,6 442 14,0 591 14,9 -0,4 14,9 3 -1
H 116 13,7 505 16,0 621 15,6 1,0 15,6 4 1
Frp 99 11,7 337 10,7 436 11,0 0,8 11,0 2 0
Sp 83 9,8 359 11,4 442 11,1 5,9 11,1 3 2
KrF 238 28,1 777 24,7 1 015 25,5 1,3 25,5 6 0
V 59 7,0 275 8,7 334 8,4 -7,7 8,4 2 -2
Andre (vis) 103 12,2 433 13,7 536 13,5 -0,9 13,5 3 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
232 27,4 801 25,4 1 033 26,0 5,5 26,0 6 1
H+Frp+
KrF+V
512 60,4 1 894 60,1 2 406 60,5 -4,6 60,5 14 -1
Nærmest til å vinne mandat: Frp (6 stemmer), tape mandat: Sp (6 stemmer)
Fremmøte: 64,1 % Stemmeberettigede: 6 264 Opptalte stemmer: 3 997
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:01 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 14,9 15,6 11,0 0,0 11,1 25,5 8,4 0,0 0,0 13,5
24/9 - 13:01 14,9 15,6 11,0 0,0 11,1 25,5 8,4 0,0 0,0 13,5
24/9 - 13:01 14,9 15,6 11,0 0,0 11,1 25,5 8,4 0,0 0,0 13,5
12/9 - 14:25 14,9 15,6 11,0 0,0 11,1 25,5 8,4 0,0 0,0 13,5
12/9 - 14:25 14,9 15,6 11,0 0,0 11,1 25,5 8,4 0,0 0,0 13,5
11/9 - 09:25 14,9 15,6 11,0 0,0 11,1 25,5 8,4 0,0 0,0 13,5
11/9 - 09:25 14,9 15,6 11,0 0,0 11,1 25,5 8,4 0,0 0,0 13,5
10/9 - 15:41 14,8 15,6 11,0 0,0 11,1 25,6 8,3 0,0 0,0 13,6
10/9 - 15:41 14,8 15,6 11,0 0,0 11,1 25,6 8,3 0,0 0,0 13,6
10/9 - 14:55 14,9 15,6 10,9 0,0 11,1 25,6 8,3 0,0 0,0 13,6

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 15,2 (4) 14,6 (3) 10,2 (2) 0,0 (0) 5,2 (1) 24,2 (6) 16,1 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 14,4 (3)
Poll of polls (brutt ned) 11,2 (3) 12,7 (3) 8,7 (2) 0,0 (0) 8,9 (2) 18,0 (4) 11,9 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 24,1 (6)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 10,5 (3) 13,2 (3) 8,7 (2) 0,0 (0) 9,0 (2) 18,2 (5) 9,9 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 17,0 (5)
K-snitt september (brutt ned) 11,2 (3) 12,4 (3) 8,0 (2) 0,0 (0) 9,3 (2) 17,8 (4) 10,4 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 23,4 (6)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 13,0 (3) 21,2 (6) 21,2 (6) 0,0 (0) 2,3 (0) 19,6 (5) 9,4 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 100,0 (23) 95,5 (23) 86,5 (23) 92,5 (23) 86,7 (23) Ap, Sp, V, KrF, H, Frp, And
Borgerlige 65,2 (15) 51,3 (12) 50,0 (13) 48,6 (12) 71,4 (20) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 20,4 (5) 20,1 (5) 19,5 (5) 20,5 (5) 15,3 (3) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 45,5 (11) 38,8 (9) 37,1 (10) 37,5 (9) 31,3 (8) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 15,2 (4) 14,6 (3) 10,2 (2) 0,0 (0) 5,2 (1) 24,2 (6) 16,1 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 14,4 (3)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 18 4 54 11
Høyre 15 1 45 33
KrF 18 1 57 39
Venstre 16 3 43 56
Sp 12 2 54 25
Ap 28 2 44 36
Tverrpolitisk liste for Giske 17 0 55 29
Sum 124 13 50 33
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 14 4 52 14
Høyre 20 1 46 35
KrF 18 1 55 39
Venstre 18 1 47 50
Sp 13 4 54 31
Ap 18 2 47 39
Tverrpolitisk liste for Giske 17 0 57 47
Sum 118 13 51 37
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 20 3 50 10
Høyre 20 0 46 40
KrF 19 4 50 42
Venstre 21 1 43 52
Sp 15 2 50 47
Ap 16 4 39 50
Sum 111 14 46 40
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Møre og Romsdal
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 7 629
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 3 543
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 80,8 %
F-2015 53,4 %
K-2015 60,5 %
S-2013 78,9 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 23 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Harry Valderhaug, KrF (2015-)
Knut Støbakk, KrF (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2019-2023 Ikke registrert. Tips mottas med takk.
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp, V, KrF, H, Frp, A
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 KrF, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 15,2 14,6 10,2 0,0 5,2 24,2 16,1 0,0 0,0 14,4
2011 10,9 21,9 10,3 0,0 5,5 36,2 15,2 0,0 0,0 0,0
2007 9,7 15,1 14,2 0,0 4,3 43,2 13,5 0,0 0,0 0,0
2003 14,2 14,5 19,8 0,0 7,1 27,0 17,3 0,0 0,0 0,0
1999 8,2 24,3 15,9 0,0 11,3 25,9 14,4 0,0 0,0 0,0
1995 18,9 19,9 0,0 0,0 20,2 26,8 14,2 0,0 0,0 0,0
1991 16,3 23,8 6,5 0,0 20,0 25,8 7,6 0,0 0,0 0,0
1987 19,8 28,0 0,0 0,0 19,3 26,5 5,7 0,0 0,0 0,8
1983 21,3 23,5 0,0 0,0 17,7 30,3 6,6 0,0 0,0 0,7
1979 16,2 31,0 1,2 0,0 13,9 29,8 7,9 0,0 0,0 0,0
1975 14,9 15,6 0,0 0,0 23,5 37,3 8,7 0,0 0,0 0,0
1971 18,0 7,9 0,0 0,0 24,4 27,7 12,9 0,0 0,0 9,2
1967 18,7 11,2 0,0 0,0 15,1 35,9 19,0 0,0 0,0 0,0
1963 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92,3
1959 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1955 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1951 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1947 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1945 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 15,8 15,4 13,1 0,8 4,8 28,6 7,7 2,2 0,4 11,2
2011 14,8 17,9 14,2 1,0 4,5 25,4 11,1 0,5 0,2 10,5
2007 12,6 12,4 22,3 1,7 4,9 25,1 7,8 0,4 0,2 12,7
2003 8,8 11,2 22,0 3,5 5,6 20,3 14,8 0,1 0,2 13,6
1999 8,1 18,2 14,8 2,7 6,4 24,9 8,2 0,0 0,4 16,2
1995 14,0 7,2 7,2 1,6 9,2 19,1 4,4 0,0 0,4 36,7
1991 7,5 8,2 4,7 2,9 6,3 19,1 2,8 0,0 0,2 48,3
1987 17,3 20,0 10,5 1,7 8,9 25,6 3,9 0,0 0,3 11,7
1983 18,8 22,1 4,7 1,3 10,9 34,9 5,2 0,0 0,4 1,7
1979 15,1 26,6 1,5 1,5 9,4 38,1 6,6 0,0 0,3 0,9
1975 12,6 12,3 0,7 1,4 16,0 45,1 9,5 0,0 0,0 2,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 14,1 28,8 25,1 2,6 6,4 15,1 4,4 1,8 0,7 1,2
2013 16,6 29,0 19,5 0,8 4,5 19,3 6,6 1,1 0,1 2,6
2009 20,1 18,8 30,2 1,6 5,2 19,0 3,8 0,2 0,3 0,8
2005 15,6 13,3 29,8 3,1 5,1 21,8 9,3 0,1 0,2 1,6
2001 9,4 19,5 21,2 5,6 4,1 30,0 6,5 0,0 0,3 3,4
1997 17,3 10,9 15,2 2,5 7,0 36,0 8,5 0,1 0,5 2,1
1993 20,4 13,4 4,1 3,4 26,0 26,2 4,8 0,0 0,1 1,5
1989 16,4 21,4 14,5 3,7 7,9 30,3 5,0 0,2 0,0 0,7
1985 18,8 29,2 3,8 1,1 10,9 30,3 3,9 0,0 0,2 1,8
1981 15,4 32,3 3,3 1,1 7,0 34,0 6,5 0,0 0,2 0,2
1977 15,2 24,6 1,4 1,3 11,1 37,3 7,9 0,0 0,1 1,1
1973 11,2 5,8 4,2 2,6 15,2 35,9 22,6 0,0 0,0 2,4
1969 19,1 7,2 0,0 1,2 19,8 32,4 20,3 0,0 0,0 0,1
1965 14,7 7,0 0,0 3,3 19,0 30,1 25,8 0,0 0,0 0,0
1961 14,9 3,9 0,0 1,6 4,7 46,1 28,8 0,0 0,0 0,0
1957 17,1 3,6 0,0 0,0 3,8 47,2 28,1 0,0 0,0 0,3
1953 18,6 1,7 0,0 0,0 3,3 48,6 27,7 0,0 0,0 0,1
1949 17,9 0,5 0,0 0,0 0,0 51,3 28,9 0,0 0,0 1,3
1945 18,1 0,3 0,0 0,0 3,9 48,7 29,0 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 19.7 15.1 11.8 0 3.5 24.4 12.6 0 0 12.9
Valgting 14,4 14,5 9,9 0,0 5,5 24,2 16,8 0,0 0,0 14,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned