Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Sula

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 207 20,8 612 18,8 819 19,4 -1,3 19,4 6 0
H 136 13,7 469 14,4 605 14,4 -0,6 14,4 4 -1
Frp 317 31,9 945 29,0 1 262 30,0 3,2 30,0 9 1
SV 64 6,4 178 5,5 242 5,7 5,7 5,7 2 2
KrF 121 12,2 346 10,6 467 11,1 -1,9 11,1 3 -1
Andre (vis) 148 14,9 668 20,5 816 19,4 5,9 19,4 5 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
271 27,3 790 24,3 1 061 25,1 4,4 25,1 8 2
H+Frp+
KrF+V
574 57,8 1 760 54,1 2 334 55,5 0,7 55,5 16 -1
Nærmest til å vinne mandat: V_MDG (33 stemmer), tape mandat: SV (34 stemmer)
Fremmøte: 62,0 % Stemmeberettigede: 6 935 Opptalte stemmer: 4 247
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:01 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 19,4 14,4 30,0 5,7 0,0 11,1 0,0 0,0 0,0 19,4
24/9 - 13:01 19,4 14,4 30,0 5,7 0,0 11,1 0,0 0,0 0,0 19,4
24/9 - 13:01 19,4 14,4 30,0 5,7 0,0 11,1 0,0 0,0 0,0 19,4
12/9 - 14:25 19,4 14,4 30,0 5,7 0,0 11,1 0,0 0,0 0,0 19,4
12/9 - 14:25 19,4 14,4 30,0 5,7 0,0 11,1 0,0 0,0 0,0 19,4
10/9 - 15:55 19,5 14,3 30,1 5,5 0,0 11,2 0,0 0,0 0,0 19,5
10/9 - 15:45 19,5 14,3 30,1 5,5 0,0 11,2 0,0 0,0 0,0 19,5
10/9 - 15:45 19,5 14,3 30,1 5,5 0,0 11,2 0,0 0,0 0,0 19,5
10/9 - 14:03 19,5 14,3 30,1 5,5 0,0 11,2 0,0 0,0 0,0 19,5
10/9 - 13:18 19,5 14,3 30,1 5,5 0,0 11,2 0,0 0,0 0,0 19,5

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 20,8 (6) 15,0 (5) 26,7 (8) 0,0 (0) 2,3 (0) 13,0 (4) 4,1 (1) 2,7 (1) 0,0 (0) 15,5 (4)
Poll of polls (brutt ned) 15,3 (4) 13,0 (4) 22,9 (7) 0,0 (0) 3,9 (1) 9,7 (3) 3,0 (1) 4,6 (1) 0,0 (0) 25,9 (8)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 14,3 (5) 13,6 (4) 22,9 (7) 0,0 (0) 3,9 (1) 9,8 (3) 2,5 (1) 5,5 (2) 0,0 (0) 18,2 (6)
K-snitt september (brutt ned) 15,3 (5) 12,7 (4) 20,8 (6) 0,0 (0) 4,1 (1) 9,6 (3) 2,7 (1) 4,8 (1) 0,0 (0) 25,2 (8)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 17,7 (5) 21,7 (6) 55,6 (15) 0,0 (0) 1,0 (0) 10,5 (3) 2,4 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 55,5 (17) 45,6 (13) 45,7 (15) 45,1 (14) 52,3 (14) Ap, V, KrF, H, MDG
Borgerlige 58,8 (18) 48,6 (15) 48,8 (15) 45,8 (14) 90,2 (24) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 25,7 (7) 23,8 (6) 23,7 (8) 24,2 (7) 18,7 (5) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 19,4 (5) 16,6 (5) 16,2 (5) 16,4 (5) 13,9 (3) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 20,8 (6) 15,0 (5) 26,7 (8) 0,0 (0) 2,3 (0) 13,0 (4) 4,1 (1) 2,7 (1) 0,0 (0) 15,5 (4)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 31 6 54 23
Høyre 17 3 50 29
KrF 11 4 54 45
Ap 27 2 50 44
SV 10 5 54 70
Sulalista 15 1 53 47
Venstre/ Miljøpartiet De Grønne 13 3 43 69
Sum 124 24 51 42
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 23 4 53 30
Høyre 24 1 50 33
KrF 13 0 53 38
Venstre 14 2 48 43
Sp 16 0 57 25
Ap 28 2 50 57
Partiet De Kristne 10 2 55 40
Miljøpartiet Dei Grøne 7 1 44 57
Sulalista 21 1 50 48
Sum 156 13 51 41
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 27 6 51 22
Høyre 27 1 46 33
KrF 11 0 49 18
Venstre 21 1 58 48
Sp 16 0 55 31
Ap 29 2 46 48
Sulalista, partipolitisk uavhengig liste for Sula 24 4 47 33
Sum 155 14 50 35
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Møre og Romsdal
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 8 483
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 3 520
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 78,3 %
F-2015 50,2 %
K-2015 54,5 %
S-2013 77,2 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 29 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Jim-Arve Røssevoll, Ap (2015-)
Geir Ove Vegsund, H (2011-2015)
Ronny Harald Blomvik, Frp (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, V, KrF, H, MDG
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, V, KrF, H, A
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, Sp, V, KrF, H, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 20,8 15,0 26,7 0,0 2,3 13,0 4,1 2,7 0,0 15,5
2011 16,4 18,6 30,1 0,0 1,9 12,1 6,5 0,0 0,0 14,5
2007 17,0 8,5 36,1 0,0 2,5 13,0 3,4 0,0 0,0 19,4
2003 13,5 13,7 38,5 0,0 3,4 13,9 3,3 0,0 0,0 13,7
1999 13,7 14,7 16,9 0,0 3,0 19,3 7,2 0,0 0,0 25,2
1995 18,3 12,0 12,9 0,0 5,2 19,0 7,5 0,0 0,0 25,2
1991 14,4 15,7 8,3 0,0 0,0 19,4 7,4 0,0 0,0 34,8
1987 14,7 18,0 12,1 0,0 0,0 19,3 9,8 0,0 0,0 26,2
1983 18,2 19,9 0,0 0,0 0,0 20,3 6,8 0,0 1,3 33,4
1979 14,7 19,9 0,0 0,0 0,0 20,6 7,7 0,0 0,0 36,9
1963 22,6 10,4 0,0 1,8 4,6 14,5 13,2 0,0 0,0 32,9
1959 17,5 6,8 0,0 0,0 0,0 14,4 12,4 0,0 0,0 48,9
1955 14,9 4,5 0,0 0,0 3,9 15,2 11,6 0,0 0,0 49,9
1951 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4 0,0 0,0 76,2
1947 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 78,0
1945 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 22,0 16,9 23,4 1,5 2,4 12,3 3,9 2,8 0,1 14,7
2011 18,2 18,5 24,1 1,8 1,4 12,3 4,3 0,3 0,4 18,7
2007 18,1 9,5 31,4 2,3 1,8 12,2 3,0 0,2 0,4 21,1
2003 13,3 15,6 29,8 4,3 3,0 13,2 2,5 0,3 0,2 17,8
1999 15,2 14,0 15,8 3,8 2,9 18,5 3,7 0,0 1,1 24,9
1995 17,8 8,2 11,2 1,7 4,7 17,6 4,6 0,0 0,2 34,0
1991 12,5 9,6 7,7 5,9 3,5 16,2 3,2 0,0 0,2 41,3
1987 17,3 17,1 14,3 2,3 0,9 19,2 5,8 0,0 0,2 22,9
1983 17,7 19,1 6,5 2,4 1,0 24,9 5,2 0,0 0,5 22,7
1979 14,5 20,9 1,5 1,4 2,8 23,7 7,4 0,0 0,6 27,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 19,9 25,6 29,9 3,0 5,2 10,0 2,8 1,5 0,4 1,7
2013 21,0 27,5 26,1 1,5 2,8 12,9 4,1 1,1 0,2 2,9
2009 25,7 17,3 35,5 2,6 2,2 13,0 2,6 0,1 0,2 0,9
2005 21,2 13,4 34,8 3,8 3,3 15,9 5,7 0,1 0,1 1,5
2001 15,1 18,8 23,4 6,7 2,7 24,5 3,5 0,0 0,2 5,0
1997 23,4 11,3 19,9 2,8 4,5 30,8 4,7 0,0 0,4 2,2
1993 27,9 14,7 9,3 3,8 15,3 21,4 4,0 0,0 0,1 3,4
1989 24,2 21,1 17,0 5,6 2,0 23,6 5,3 0,2 0,0 0,9
1985 27,6 29,7 5,3 2,6 3,2 24,7 5,0 0,0 0,1 1,8
1981 22,1 31,2 4,3 2,3 3,8 28,6 7,1 0,0 0,2 0,3
1977 22,2 21,8 1,2 1,8 6,5 37,0 6,9 0,0 0,3 2,3
1965 28,9 14,6 0,0 5,1 9,1 20,3 22,1 0,0 0,0 0,0
1961 29,5 10,8 0,0 5,2 5,2 25,6 23,5 0,0 0,0 0,4
1957 34,9 6,6 0,0 0,0 5,2 26,4 26,3 0,0 0,0 0,6
1953 32,6 6,8 0,0 0,0 5,2 29,2 25,2 0,0 0,0 0,9
1949 30,7 5,0 0,0 0,0 0,0 31,4 31,3 0,0 0,0 1,6
1945 28,7 2,4 0,0 0,0 4,0 35,6 27,0 0,0 0,0 2,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 25.1 15 22.5 0 1.9 15.5 5.4 4.8 0 9.8
Valgting 20,0 15,0 27,5 0,0 2,3 12,5 3,9 2,3 0,0 16,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned