Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Sykkylven

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 205 17,4 386 14,3 591 15,3 -4,8 15,3 5 -1
H 183 15,5 490 18,1 673 17,4 -9,5 17,4 5 -3
Frp 250 21,2 602 22,3 852 22,1 1,4 22,1 6 0
SV 65 5,5 109 4,0 174 4,5 0,3 4,5 1 0
Sp 334 28,3 777 28,7 1 111 28,8 16,9 28,8 8 4
KrF 83 7,0 120 4,4 203 5,3 -2,9 5,3 2 0
V 50 4,2 167 6,2 217 5,6 -1,3 5,6 2 0
Andre (vis) 10 0,8 27 1,0 37 1,0 -0,2 1,0 0 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
604 51,2 1 272 47,0 1 876 48,6 12,4 48,6 14 3
H+Frp+
KrF+V
566 48,0 1 379 51,0 1 945 50,4 -12,3 50,4 15 -3
Nærmest til å vinne mandat: Frp (2 stemmer), tape mandat: Ap (2 stemmer)
Fremmøte: 65,1 % Stemmeberettigede: 5 980 Opptalte stemmer: 3 885
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:31 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 15,3 17,4 22,1 4,5 28,8 5,3 5,6 0,0 0,0 1,0
14:25 15,3 17,4 22,1 4,5 28,8 5,3 5,6 0,0 0,0 1,0
17:11 15,3 17,4 22,1 4,5 28,8 5,3 5,6 0,0 0,0 1,0
17:11 15,3 17,4 22,1 4,5 28,8 5,3 5,6 0,0 0,0 1,0
14:50 15,1 17,6 22,2 4,3 28,9 5,3 5,6 0,0 0,0 1,0
09:21 15,1 17,6 22,2 4,3 28,8 5,3 5,6 0,0 0,0 1,0
09:21 15,1 17,6 22,2 4,3 28,8 5,3 5,6 0,0 0,0 1,0
09:21 15,1 17,6 22,2 4,3 28,8 5,3 5,6 0,0 0,0 1,0
23:21 15,1 17,6 22,2 4,3 28,8 5,3 5,6 0,0 0,0 1,0
23:21 15,1 17,6 22,2 4,3 28,8 5,3 5,6 0,0 0,0 1,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 20,1 (6) 27,0 (8) 20,6 (6) 4,2 (1) 11,9 (4) 8,1 (2) 6,9 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,2 (0)
Poll of polls (brutt ned) 14,8 (5) 23,4 (7) 17,6 (5) 6,7 (2) 20,3 (6) 6,1 (2) 5,1 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 2,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 13,8 (4) 24,4 (8) 17,6 (5) 8,6 (3) 20,6 (6) 6,1 (2) 4,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,4 (0)
K-snitt september (brutt ned) 14,8 (5) 22,9 (7) 16,1 (5) 7,1 (2) 21,3 (7) 6,0 (2) 4,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,9 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 17,1 (4) 39,1 (10) 42,9 (10) 5,6 (1) 5,2 (1) 6,6 (2) 4,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 51,2 (15) 53,0 (17) 53,3 (16) 53,7 (17) 38,5 (9) SV, Ap, Sp, V, KrF
Borgerlige 62,6 (18) 52,2 (16) 52,3 (16) 49,5 (15) 92,6 (23) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 36,2 (11) 41,8 (13) 43,0 (13) 43,2 (14) 27,9 (6) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 26,9 (8) 31,5 (10) 30,9 (9) 31,8 (10) 15,8 (4) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 20,1 (6) 27,0 (8) 20,6 (6) 4,2 (1) 11,9 (4) 8,1 (2) 6,9 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,2 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 21 4 46 14
Høyre 23 1 51 35
KrF 14 0 58 36
Venstre 12 2 47 42
Sp 30 1 45 43
Ap 30 2 45 47
SV 25 1 52 36
Partiet De Kristne 9 1 55 44
Sum 164 12 49 37
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 18 4 51 33
Høyre 26 1 52 35
KrF 14 1 57 29
Venstre 12 1 45 17
Sp 20 1 47 50
Ap 35 2 43 51
SV 17 0 52 41
Partiet De Kristne 8 2 56 38
Sum 150 12 49 39
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 20 4 48 30
Høyre 28 0 46 32
KrF 13 1 54 38
Venstre 19 2 48 47
Sp 19 1 45 37
Ap 31 3 44 48
SV 17 5 50 29
Sum 147 16 47 38
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Møre og Romsdal
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 7 705
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 3 518
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 77,8 %
F-2015 52,2 %
K-2015 59,9 %
S-2013 75,9 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 29 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Odd J. Drotninghaug, Sp (2015-)
Petter Lyshol, H (2011-2015)
Jan Kåre Aurdal, KrF (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp, V, KrF
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, Sp, V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp, V, KrF
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 20,1 27,0 20,6 4,2 11,9 8,1 6,9 0,0 0,0 1,2
2011 18,6 24,9 23,6 3,2 10,7 11,0 8,0 0,0 0,0 0,0
2007 14,7 17,4 25,1 5,1 13,4 18,2 6,3 0,0 0,0 0,0
2003 14,9 12,6 27,8 6,8 13,6 18,0 6,2 0,0 0,0 0,0
1999 18,0 22,7 13,4 5,8 13,0 22,0 5,0 0,0 0,0 0,0
1995 19,5 19,8 12,8 4,8 18,5 17,4 7,1 0,0 0,0 0,0
1991 20,6 19,8 8,8 8,2 16,9 18,2 7,5 0,0 0,0 0,0
1987 23,8 22,1 10,4 2,9 14,6 16,8 9,5 0,0 0,0 0,0
1983 23,4 19,5 0,0 0,0 14,0 17,6 7,9 0,0 0,0 17,7
1979 18,2 19,3 0,0 0,0 18,4 18,9 6,6 0,0 0,0 18,6
1975 14,5 10,5 0,0 0,0 27,3 19,0 5,2 0,0 0,0 23,5
1971 24,0 8,9 0,0 0,0 28,0 20,0 9,2 0,0 0,0 9,8
1967 26,8 11,1 0,0 0,0 26,7 23,6 11,8 0,0 0,0 0,0
1963 22,9 6,8 0,0 0,0 21,8 21,8 9,3 0,0 0,0 17,4
1959 17,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,3
1955 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,1
1951 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1947 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92,5
1945 18,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 24,8 18,7 25,8 2,9 8,9 7,6 3,5 1,9 0,2 5,8
2011 18,7 19,5 27,1 2,5 7,4 10,0 5,8 0,6 0,2 8,1
2007 18,3 15,7 24,9 3,6 11,4 13,2 5,9 0,3 0,4 6,3
2003 14,3 16,9 27,3 5,8 9,7 13,4 5,8 0,2 0,4 6,2
1999 14,6 27,5 13,3 4,9 9,5 18,3 4,1 0,0 0,5 7,2
1995 19,4 10,7 10,7 3,5 12,9 14,8 4,1 0,0 0,6 23,4
1991 16,5 17,4 6,8 7,7 11,3 16,2 3,8 0,0 0,3 20,0
1987 22,3 23,9 11,3 2,4 10,4 16,2 6,7 0,0 0,4 6,5
1983 24,9 20,3 4,7 2,1 12,2 18,6 8,4 0,0 0,5 8,3
1979 16,9 17,6 0,6 1,3 14,0 20,3 5,9 0,0 0,5 22,7
1975 11,5 9,3 0,5 1,4 13,2 21,0 3,0 0,0 0,0 40,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 17,4 25,8 28,2 3,0 12,7 5,7 3,2 1,5 0,7 1,8
2013 20,1 29,0 22,4 1,9 7,9 10,4 4,8 1,1 0,3 2,0
2009 23,1 17,9 30,6 3,6 8,9 10,1 4,7 0,1 0,3 0,8
2005 20,2 12,7 30,1 4,7 9,1 13,6 8,1 0,1 0,1 1,3
2001 15,5 17,3 17,6 8,1 7,4 24,0 5,1 0,0 0,2 4,9
1997 22,8 10,7 15,3 3,1 11,0 29,3 6,1 0,1 0,6 1,2
1993 25,7 13,4 7,1 4,8 24,6 17,5 4,6 0,0 0,2 1,9
1989 25,1 19,0 14,1 5,8 9,5 19,2 6,2 0,2 0,0 0,9
1985 30,9 28,1 3,5 1,9 10,7 18,5 4,9 0,0 0,0 1,3
1981 25,3 27,4 2,4 2,0 15,0 21,7 5,9 0,0 0,3 0,1
1977 24,1 18,1 2,1 1,6 20,7 26,5 5,3 0,0 0,4 1,2
1973 19,7 9,0 5,6 4,8 27,1 25,9 6,3 0,0 0,1 1,7
1969 27,3 5,4 0,0 0,8 37,2 21,3 8,0 0,0 0,0 0,1
1965 26,8 9,0 0,0 2,3 31,6 20,4 10,0 0,0 0,0 0,0
1961 29,6 6,2 0,0 2,3 24,1 26,6 11,0 0,0 0,0 0,1
1957 28,2 5,4 0,0 0,0 25,8 28,2 12,0 0,0 0,0 0,3
1953 26,4 7,3 0,0 0,0 27,5 25,9 12,9 0,0 0,0 0,0
1949 24,8 5,1 0,0 0,0 0,0 40,1 29,2 0,0 0,0 0,8
1945 22,7 0,1 0,0 0,0 26,1 29,0 21,5 0,0 0,0 0,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 24.1 24.5 15.5 4.3 11 11 7.6 0 0 2
Valgting 19,1 27,6 21,9 4,2 12,1 7,4 6,7 0,0 0,0 1,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned