Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Sykkylven

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 258 13,8 267 13,6 525 13,8 -1,5 4 -1
H 354 19,0 366 18,7 720 19,0 1,5 6 1
Frp 624 33,4 617 31,5 1 241 32,7 10,7 9 3
SV 87 4,7 83 4,2 170 4,5 0,0 1 0
Sp 334 17,9 403 20,6 737 19,4 -9,4 6 -2
KrF 111 5,9 67 3,4 178 4,7 -0,6 1 -1
V 100 5,4 120 6,1 220 5,8 0,2 2 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
679 36,3 753 38,4 1 432 37,7 -10,9 11 -3
H+Frp+
KrF+V
1 189 63,7 1 170 59,7 2 359 62,2 11,8 18 3
Nærmest til å vinne mandat: Frp (3 stemmer), tape mandat: H (2 stemmer)
Fremmøte: 64,5 % Stemmeberettigede: 5 959 Opptalte stemmer: 3 827
Oppdatert: 27/11 kl 21:39:19 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
27/11 - 21:39 13,8 19,0 32,7 4,5 19,4 4,7 5,8 0,0 0,0 0,0
27/11 - 21:39 13,8 19,0 32,7 4,5 19,4 4,7 5,8 0,0 0,0 0,0
27/11 - 21:39 13,8 19,0 32,7 4,5 19,4 4,7 5,8 0,0 0,0 0,0
20/9 - 15:15 13,8 19,0 32,7 4,5 19,4 4,7 5,8 0,0 0,0 0,0
20/9 - 15:15 13,8 19,0 32,7 4,5 19,4 4,7 5,8 0,0 0,0 0,0
20/9 - 15:15 13,8 19,0 32,7 4,5 19,4 4,7 5,8 0,0 0,0 0,0
20/9 - 15:15 13,8 19,0 32,7 4,5 19,4 4,7 5,8 0,0 0,0 0,0
14/9 - 10:02 13,8 19,0 32,7 4,5 19,4 4,7 5,8 0,0 0,0 0,0
14/9 - 10:02 13,8 19,0 32,7 4,5 19,4 4,7 5,8 0,0 0,0 0,0
14/9 - 10:02 13,8 19,0 32,7 4,5 19,4 4,7 5,8 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 15,3 (5) 17,4 (5) 22,1 (6) 4,5 (1) 28,8 (8) 5,3 (2) 5,6 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 12,8 (4) 22,9 (7) 28,8 (8) 5,8 (2) 15,1 (4) 5,5 (2) 7,5 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,9 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 13,2 (4) 23,8 (7) 31,1 (9) 4,7 (1) 16,0 (5) 4,0 (1) 7,7 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,6 (0)
K-snitt september (brutt ned) 12,9 (4) 22,1 (6) 29,2 (8) 5,7 (2) 15,5 (5) 5,6 (2) 7,6 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 16,6 (4) 29,0 (7) 45,5 (12) 3,0 (1) 9,7 (3) 5,7 (1) 5,8 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 34 6 53 29
Høyre 26 3 53 31
KrF 14 2 54 29
Venstre 15 4 48 40
Sp 23 1 47 43
Ap 29 4 53 48
SV 19 1 57 42
Sum 160 21 52 38
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Fylke Møre og Romsdal
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 7 630
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 3 858
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 76,2 %
K-2019 64,5 %
F-2019 57,1 %
S-2017 77,8 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 29 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Odd J. Drotninghaug, Sp (2015-)
Petter Lyshol, H (2011-2015)
Jan Kåre Aurdal, KrF (2007-2011)
Partier i posisjon 2019-2023 Sp, V, KrF, H
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp, V, KrF
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, Sp, V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp, V, KrF
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 15,3 17,4 22,1 4,5 28,8 5,3 5,6 0,0 0,0 1,0
2015 20,1 27,0 20,6 4,2 11,9 8,1 6,9 0,0 0,0 1,2
2011 18,6 24,9 23,6 3,2 10,7 11,0 8,0 0,0 0,0 0,0
2007 14,7 17,4 25,1 5,1 13,4 18,2 6,3 0,0 0,0 0,0
2003 14,9 12,6 27,8 6,8 13,6 18,0 6,2 0,0 0,0 0,0
1999 18,0 22,7 13,4 5,8 13,0 22,0 5,0 0,0 0,0 0,0
1995 19,5 19,8 12,8 4,8 18,5 17,4 7,1 0,0 0,0 0,0
1991 20,6 19,8 8,8 8,2 16,9 18,2 7,5 0,0 0,0 0,0
1987 23,8 22,1 10,4 2,9 14,6 16,8 9,5 0,0 0,0 0,0
1983 23,4 19,5 0,0 0,0 14,0 17,6 7,9 0,0 0,0 17,7
1979 18,2 19,3 0,0 0,0 18,4 18,9 6,6 0,0 0,0 18,6
1975 14,5 10,5 0,0 0,0 27,3 19,0 5,2 0,0 0,0 23,5
1971 24,0 8,9 0,0 0,0 28,0 20,0 9,2 0,0 0,0 9,8
1967 26,8 11,1 0,0 0,0 26,7 23,6 11,8 0,0 0,0 0,0
1963 22,9 6,8 0,0 0,0 21,8 21,8 9,3 0,0 0,0 17,4
1959 17,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,3
1955 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,1
1951 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1947 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92,5
1945 18,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 20,2 13,7 29,0 3,4 17,6 4,8 3,1 2,8 0,9 4,5
2015 24,8 18,7 25,8 2,9 8,9 7,6 3,5 1,9 0,2 5,8
2011 18,7 19,5 27,1 2,5 7,4 10,0 5,8 0,6 0,2 8,1
2007 18,3 15,7 24,9 3,6 11,4 13,2 5,9 0,3 0,4 6,3
2003 14,3 16,9 27,3 5,8 9,7 13,4 5,8 0,2 0,4 6,2
1999 14,6 27,5 13,3 4,9 9,5 18,3 4,1 0,0 0,5 7,2
1995 19,4 10,7 10,7 3,5 12,9 14,8 4,1 0,0 0,6 23,4
1991 16,5 17,4 6,8 7,7 11,3 16,2 3,8 0,0 0,3 20,0
1987 22,3 23,9 11,3 2,4 10,4 16,2 6,7 0,0 0,4 6,5
1983 24,9 20,3 4,7 2,1 12,2 18,6 8,4 0,0 0,5 8,3
1979 16,9 17,6 0,6 1,3 14,0 20,3 5,9 0,0 0,5 22,7
1975 11,5 9,3 0,5 1,4 13,2 21,0 3,0 0,0 0,0 40,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 17,9 16,9 29,0 5,2 15,7 5,5 2,8 1,5 2,1 3,5
2017 17,4 25,8 28,2 3,0 12,7 5,7 3,2 1,5 0,7 1,8
2013 20,1 29,0 22,4 1,9 7,9 10,4 4,8 1,1 0,3 2,0
2009 23,1 17,9 30,6 3,6 8,9 10,1 4,7 0,1 0,3 0,8
2005 20,2 12,7 30,1 4,7 9,1 13,6 8,1 0,1 0,1 1,3
2001 15,5 17,3 17,6 8,1 7,4 24,0 5,1 0,0 0,2 4,9
1997 22,8 10,7 15,3 3,1 11,0 29,3 6,1 0,1 0,6 1,2
1993 25,7 13,4 7,1 4,8 24,6 17,5 4,6 0,0 0,2 1,9
1989 25,1 19,0 14,1 5,8 9,5 19,2 6,2 0,2 0,0 0,9
1985 30,9 28,1 3,5 1,9 10,7 18,5 4,9 0,0 0,0 1,3
1981 25,3 27,4 2,4 2,0 15,0 21,7 5,9 0,0 0,3 0,1
1977 24,1 18,1 2,1 1,6 20,7 26,5 5,3 0,0 0,4 1,2
1973 19,7 9,0 5,6 4,8 27,1 25,9 6,3 0,0 0,1 1,7
1969 27,3 5,4 0,0 0,8 37,2 21,3 8,0 0,0 0,0 0,1
1965 26,8 9,0 0,0 2,3 31,6 20,4 10,0 0,0 0,0 0,0
1961 29,6 6,2 0,0 2,3 24,1 26,6 11,0 0,0 0,0 0,1
1957 28,2 5,4 0,0 0,0 25,8 28,2 12,0 0,0 0,0 0,3
1953 26,4 7,3 0,0 0,0 27,5 25,9 12,9 0,0 0,0 0,0
1949 24,8 5,1 0,0 0,0 0,0 40,1 29,2 0,0 0,0 0,8
1945 22,7 0,1 0,0 0,0 26,1 29,0 21,5 0,0 0,0 0,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 17.5 15.6 21.3 5.5 28.5 7.1 4.3 0 0 0.9
Valgting 14,4 18,2 22,4 4,1 28,9 4,5 6,2 0,0 0,0 1,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned