Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Stranda

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 88 12,3 144 9,2 232 10,2 -0,8 10,2 3 0
H 73 10,2 181 11,6 254 11,2 0,0 11,2 3 0
Frp 185 25,9 291 18,6 476 21,0 -1,2 21,0 5 0
Sp 284 39,8 771 49,3 1 055 46,6 0,4 46,6 12 1
KrF 45 6,3 88 5,6 133 5,9 -0,5 5,9 1 -1
MDG 39 5,5 75 4,8 114 5,0 5,0 5,0 1 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
411 57,6 990 63,3 1 401 61,8 4,6 61,8 16 2
H+Frp+
KrF+V
303 42,4 560 35,8 863 38,1 -1,7 38,1 9 -1
Nærmest til å vinne mandat: KrF (5 stemmer), tape mandat: Ap (11 stemmer)
Fremmøte: 63,0 % Stemmeberettigede: 3 636 Opptalte stemmer: 2 278
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:01 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 10,2 11,2 21,0 0,0 46,6 5,9 0,0 5,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 10,2 11,2 21,0 0,0 46,6 5,9 0,0 5,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 10,2 11,2 21,0 0,0 46,6 5,9 0,0 5,0 0,0 0,0
13/9 - 10:38 10,2 11,2 21,0 0,0 46,6 5,9 0,0 5,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 10,2 11,2 21,0 0,0 46,6 5,9 0,0 5,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 10,2 11,2 21,0 0,0 46,6 5,9 0,0 5,0 0,0 0,0
10/9 - 13:40 10,2 11,2 21,0 0,0 46,6 5,9 0,0 5,0 0,0 0,0
9/9 - 22:53 10,2 11,2 21,3 0,0 46,6 5,9 0,0 4,9 0,0 0,0
9/9 - 22:53 10,2 11,2 21,3 0,0 46,6 5,9 0,0 4,9 0,0 0,0
9/9 - 16:44 12,2 10,1 26,8 0,0 39,3 6,6 0,0 4,9 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 11,0 (3) 11,2 (3) 22,2 (5) 0,0 (0) 46,2 (11) 6,4 (2) 3,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 8,1 (2) 9,7 (2) 19,0 (4) 0,0 (0) 78,8 (16) 4,8 (1) 2,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 13,8 (4) 13,4 (3) 31,6 (8) 5,6 (1) 20,5 (5) 6,7 (2) 6,5 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 7,6 (2) 10,2 (2) 19,0 (4) 0,0 (0) 79,9 (16) 4,8 (1) 1,9 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 8,1 (2) 9,5 (2) 17,3 (3) 0,0 (0) 82,7 (17) 4,7 (1) 2,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 9,4 (3) 16,3 (4) 46,1 (12) 0,0 (0) 20,2 (5) 5,2 (1) 1,8 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 100,0 (25) 122,6 (25) 92,5 (24) 123,4 (25) 124,3 (25) 99,0 (25) Ap, Sp, V, KrF, H, Frp
Borgerlige 42,8 (11) 35,7 (7) 58,2 (15) 35,9 (7) 33,5 (6) 69,4 (17) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 57,2 (14) 86,9 (18) 39,9 (10) 87,5 (18) 90,8 (19) 29,6 (8) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 55,6 (14) 85,8 (17) 33,7 (9) 86,6 (17) 89,4 (18) 27,2 (6) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 11,0 (3) 11,2 (3) 22,2 (5) 0,0 (0) 46,2 (11) 6,4 (2) 3,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 20 2 52 20
Høyre 15 2 54 33
KrF 16 2 57 44
Sp 24 1 49 25
Ap 22 6 60 50
MDG 7 1 36 29
Sum 104 14 53 34
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 22 2 53 23
Høyre 20 1 50 35
KrF 20 2 58 55
Venstre 8 3 44 50
Sp 23 0 48 39
Ap 28 2 54 50
Sum 121 10 52 41
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 24 6 49 29
Høyre 23 1 48 30
KrF 15 2 50 40
Venstre 16 2 46 44
Sp 22 0 46 27
Ap 25 2 48 48
SV 15 2 45 47
Sum 140 15 47 37
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Møre og Romsdal
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 4 620
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 2 254
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 77,4 %
F-2015 57,8 %
K-2015 63,5 %
S-2013 76,1 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 25 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Jan Ove Tryggestad, Sp (2011-)
Frank Sve, Frp (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp, V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, V, KrF, H
Partier i posisjon 2007-2011 V, H, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / Sunnm 31/8-2011 13,8 (4) 13,4 (3) 31,6 (8) 5,6 (1) 20,5 (5) 6,7 (2) 6,5 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 11,0 11,2 22,2 0,0 46,2 6,4 3,0 0,0 0,0 0,0
2011 11,1 11,7 33,2 2,1 30,2 6,6 5,2 0,0 0,0 0,0
2007 9,0 7,7 47,5 3,3 17,2 7,4 6,7 0,0 0,0 1,2
2003 11,3 11,3 36,2 6,7 13,5 12,0 9,0 0,0 0,0 0,0
1999 13,9 19,8 20,5 0,0 20,2 15,3 10,4 0,0 0,0 0,0
1995 18,3 19,1 0,0 0,0 26,4 26,3 9,9 0,0 0,0 0,0
1991 16,6 23,4 6,2 0,0 16,4 16,1 5,6 0,0 0,0 15,7
1987 21,6 23,5 0,0 0,0 11,5 18,1 9,6 0,0 0,0 15,7
1983 25,9 20,6 0,0 0,0 11,5 19,1 9,9 0,0 0,0 12,9
1979 19,4 16,3 0,0 0,0 14,7 18,8 8,8 0,0 0,0 22,1
1975 19,1 6,6 0,0 0,0 16,6 18,5 7,9 0,0 0,0 31,2
1971 26,3 7,5 0,0 0,0 34,5 18,5 13,3 0,0 0,0 0,0
1967 26,9 8,5 0,0 0,0 28,4 18,3 17,9 0,0 0,0 0,0
1963 27,2 8,8 0,0 0,0 22,6 23,8 13,2 0,0 0,0 4,3
1959 26,1 6,1 0,0 0,0 17,8 28,1 14,6 0,0 0,0 7,2
1955 22,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77,7
1951 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,8
1947 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,2
1945 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 15,3 11,8 32,3 1,4 24,8 7,1 2,8 1,5 0,1 3,0
2011 19,0 14,7 31,3 2,1 16,8 7,7 4,2 0,6 0,1 3,4
2007 14,6 13,0 38,0 2,8 13,3 9,0 5,3 0,3 0,3 3,4
2003 11,4 19,4 24,9 4,9 11,9 12,8 6,9 0,1 0,0 7,6
1999 14,1 14,2 14,7 2,3 13,2 13,9 13,7 0,0 0,3 13,5
1995 18,9 10,4 5,9 2,8 19,3 16,6 4,3 0,0 0,1 21,6
1991 14,2 26,6 4,5 4,8 16,6 13,7 3,0 0,0 0,1 16,5
1987 21,9 17,9 6,5 1,9 12,3 19,5 10,4 0,0 0,2 9,4
1983 25,8 18,3 3,5 2,5 13,4 27,8 6,5 0,0 0,2 1,9
1979 18,7 16,3 0,6 1,2 13,8 25,3 6,7 0,0 0,4 17,0
1975 19,6 7,6 0,2 2,2 19,4 22,0 5,0 0,0 0,0 24,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 16,3 21,2 22,7 2,8 24,2 6,7 2,6 1,4 0,7 1,3
2013 20,9 25,1 19,0 1,7 16,0 9,6 4,7 1,1 0,3 1,6
2009 24,7 14,2 27,5 2,9 15,0 9,1 5,5 0,1 0,4 0,5
2005 20,0 10,5 27,7 4,1 15,2 12,0 8,9 0,0 0,3 1,3
2001 15,0 14,3 20,8 6,1 11,0 21,4 6,6 0,0 0,2 4,5
1997 22,8 8,7 12,9 2,3 16,0 25,6 10,7 0,0 0,3 0,7
1993 25,0 12,2 4,6 4,0 33,4 15,2 4,4 0,0 0,0 1,2
1989 23,2 17,6 11,4 6,0 14,8 19,7 6,5 0,1 0,0 0,6
1985 26,1 26,7 2,2 2,1 14,9 20,2 6,0 0,0 0,1 1,8
1981 23,2 26,6 1,8 2,2 15,9 22,7 6,7 0,0 0,2 0,7
1977 24,7 19,3 0,4 1,7 18,7 26,5 6,2 0,0 0,3 2,2
1973 22,4 13,9 1,6 3,4 26,5 22,9 6,0 0,0 0,1 3,1
1969 26,9 7,0 0,0 0,9 30,1 21,1 14,0 0,0 0,0 0,0
1965 24,3 9,1 0,0 2,3 30,9 18,5 14,9 0,0 0,0 0,0
1961 30,3 7,5 0,0 2,4 17,6 25,8 16,5 0,0 0,0 0,0
1957 28,3 6,2 0,0 0,0 17,1 30,2 18,0 0,0 0,0 0,2
1953 23,9 6,3 0,0 0,0 18,5 33,8 17,3 0,0 0,0 0,2
1949 18,2 6,7 0,0 0,0 0,0 46,1 27,5 0,0 0,0 1,5
1945 18,6 0,5 0,0 0,0 17,4 47,5 15,3 0,0 0,0 0,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 12.4 12.1 26.9 0 38.7 7.2 2.6 0 0 0
Valgting 10,4 10,8 20,1 0,0 49,4 6,1 3,2 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned