Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Stranda

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 151 16,4 145 11,3 296 13,7 3,4 3 0
H 250 27,2 339 26,5 589 27,2 16,0 7 4
Frp 290 31,5 271 21,2 561 25,9 4,9 7 2
Sp 164 17,8 428 33,4 592 27,4 -19,2 7 -5
KrF 65 7,1 60 4,7 125 5,8 -0,1 1 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
315 34,2 573 44,7 888 41,1 -15,8 10 -5
H+Frp+
KrF+V
605 65,8 670 52,3 1 275 58,9 20,8 15 6
Nærmest til å vinne mandat: KrF (5 stemmer), tape mandat: Frp (12 stemmer)
Fremmøte: 63,4 % Stemmeberettigede: 3 493 Opptalte stemmer: 2 201
Oppdatert: 27/11 kl 21:39:19 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
27/11 - 21:39 13,7 27,2 25,9 0,0 27,4 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0
27/11 - 21:39 13,7 27,2 25,9 0,0 27,4 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0
27/11 - 21:39 13,7 27,2 25,9 0,0 27,4 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0
27/11 - 21:39 13,7 27,2 25,9 0,0 27,4 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0
20/9 - 15:15 13,7 27,2 25,9 0,0 27,4 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0
20/9 - 15:15 13,7 27,2 25,9 0,0 27,4 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0
20/9 - 15:15 13,7 27,2 25,9 0,0 27,4 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0
20/9 - 15:15 13,7 27,2 25,9 0,0 27,4 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0
14/9 - 10:02 13,7 27,2 25,9 0,0 27,4 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0
14/9 - 10:02 13,7 27,2 25,9 0,0 27,4 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 10,2 (3) 11,2 (3) 21,0 (5) 0,0 (0) 46,6 (12) 5,9 (1) 0,0 (0) 5,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 8,6 (3) 14,7 (4) 27,4 (8) 0,0 (0) 24,4 (7) 6,1 (2) 0,0 (0) 3,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 13,8 (4) 13,4 (3) 31,6 (8) 5,6 (1) 20,5 (5) 6,7 (2) 6,5 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 8,9 (3) 15,3 (4) 29,6 (9) 0,0 (0) 25,9 (7) 4,4 (1) 0,0 (0) 3,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 8,6 (3) 14,2 (4) 27,8 (8) 0,0 (0) 25,1 (7) 6,2 (2) 0,0 (0) 3,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 11,1 (3) 18,7 (5) 43,3 (11) 0,0 (0) 15,7 (4) 6,4 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 23 6 55 22
Høyre 27 2 49 33
KrF 12 1 57 42
Sp 23 1 47 30
Ap 19 6 62 47
Sum 104 16 53 34
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Fylke Møre og Romsdal
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 4 421
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 2 264
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 77,3 %
K-2019 62,3 %
F-2019 57,4 %
S-2017 77,4 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 25 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Jan Ove Tryggestad, Sp (2011-)
Frank Sve, Frp (2007-2011)
Partier i posisjon 2019-2023 Ap, Sp, KrF, H, Frp, MDG
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp, V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, V, KrF, H
Partier i posisjon 2007-2011 V, H, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / Sunnm 31/8-2011 13,8 (4) 13,4 (3) 31,6 (8) 5,6 (1) 20,5 (5) 6,7 (2) 6,5 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 10,2 11,2 21,0 0,0 46,6 5,9 0,0 5,0 0,0 0,0
2015 11,0 11,2 22,2 0,0 46,2 6,4 3,0 0,0 0,0 0,0
2011 11,1 11,7 33,2 2,1 30,2 6,6 5,2 0,0 0,0 0,0
2007 9,0 7,7 47,5 3,3 17,2 7,4 6,7 0,0 0,0 1,2
2003 11,3 11,3 36,2 6,7 13,5 12,0 9,0 0,0 0,0 0,0
1999 13,9 19,8 20,5 0,0 20,2 15,3 10,4 0,0 0,0 0,0
1995 18,3 19,1 0,0 0,0 26,4 26,3 9,9 0,0 0,0 0,0
1991 16,6 23,4 6,2 0,0 16,4 16,1 5,6 0,0 0,0 15,7
1987 21,6 23,5 0,0 0,0 11,5 18,1 9,6 0,0 0,0 15,7
1983 25,9 20,6 0,0 0,0 11,5 19,1 9,9 0,0 0,0 12,9
1979 19,4 16,3 0,0 0,0 14,7 18,8 8,8 0,0 0,0 22,1
1975 19,1 6,6 0,0 0,0 16,6 18,5 7,9 0,0 0,0 31,2
1971 26,3 7,5 0,0 0,0 34,5 18,5 13,3 0,0 0,0 0,0
1967 26,9 8,5 0,0 0,0 28,4 18,3 17,9 0,0 0,0 0,0
1963 27,2 8,8 0,0 0,0 22,6 23,8 13,2 0,0 0,0 4,3
1959 26,1 6,1 0,0 0,0 17,8 28,1 14,6 0,0 0,0 7,2
1955 22,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77,7
1951 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,8
1947 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,2
1945 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 11,2 7,7 31,0 2,2 32,0 5,7 1,0 5,1 0,5 3,7
2015 15,3 11,8 32,3 1,4 24,8 7,1 2,8 1,5 0,1 3,0
2011 19,0 14,7 31,3 2,1 16,8 7,7 4,2 0,6 0,1 3,4
2007 14,6 13,0 38,0 2,8 13,3 9,0 5,3 0,3 0,3 3,4
2003 11,4 19,4 24,9 4,9 11,9 12,8 6,9 0,1 0,0 7,6
1999 14,1 14,2 14,7 2,3 13,2 13,9 13,7 0,0 0,3 13,5
1995 18,9 10,4 5,9 2,8 19,3 16,6 4,3 0,0 0,1 21,6
1991 14,2 26,6 4,5 4,8 16,6 13,7 3,0 0,0 0,1 16,5
1987 21,9 17,9 6,5 1,9 12,3 19,5 10,4 0,0 0,2 9,4
1983 25,8 18,3 3,5 2,5 13,4 27,8 6,5 0,0 0,2 1,9
1979 18,7 16,3 0,6 1,2 13,8 25,3 6,7 0,0 0,4 17,0
1975 19,6 7,6 0,2 2,2 19,4 22,0 5,0 0,0 0,0 24,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 16,8 11,4 28,0 4,9 25,6 5,2 2,0 1,8 2,2 2,2
2017 16,3 21,2 22,7 2,8 24,2 6,7 2,6 1,4 0,7 1,3
2013 20,9 25,1 19,0 1,7 16,0 9,6 4,7 1,1 0,3 1,6
2009 24,7 14,2 27,5 2,9 15,0 9,1 5,5 0,1 0,4 0,5
2005 20,0 10,5 27,7 4,1 15,2 12,0 8,9 0,0 0,3 1,3
2001 15,0 14,3 20,8 6,1 11,0 21,4 6,6 0,0 0,2 4,5
1997 22,8 8,7 12,9 2,3 16,0 25,6 10,7 0,0 0,3 0,7
1993 25,0 12,2 4,6 4,0 33,4 15,2 4,4 0,0 0,0 1,2
1989 23,2 17,6 11,4 6,0 14,8 19,7 6,5 0,1 0,0 0,6
1985 26,1 26,7 2,2 2,1 14,9 20,2 6,0 0,0 0,1 1,8
1981 23,2 26,6 1,8 2,2 15,9 22,7 6,7 0,0 0,2 0,7
1977 24,7 19,3 0,4 1,7 18,7 26,5 6,2 0,0 0,3 2,2
1973 22,4 13,9 1,6 3,4 26,5 22,9 6,0 0,0 0,1 3,1
1969 26,9 7,0 0,0 0,9 30,1 21,1 14,0 0,0 0,0 0,0
1965 24,3 9,1 0,0 2,3 30,9 18,5 14,9 0,0 0,0 0,0
1961 30,3 7,5 0,0 2,4 17,6 25,8 16,5 0,0 0,0 0,0
1957 28,3 6,2 0,0 0,0 17,1 30,2 18,0 0,0 0,0 0,2
1953 23,9 6,3 0,0 0,0 18,5 33,8 17,3 0,0 0,0 0,2
1949 18,2 6,7 0,0 0,0 0,0 46,1 27,5 0,0 0,0 1,5
1945 18,6 0,5 0,0 0,0 17,4 47,5 15,3 0,0 0,0 0,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 12.4 10.3 26 0 39.9 6.3 0 5.5 0 0
Valgting 9,3 11,7 18,8 0,0 49,7 5,7 0,0 4,8 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned