Poll of polls

Kommunestyrevalg: Ørskog

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 0,0 % Stemmeberettigede: 0 Opptalte stemmer: 0
Oppdatert: /0 kl
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 23,7 (4) 14,8 (3) 24,0 (4) 0,0 (0) 13,0 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 24,4 (4)
Poll of polls (brutt ned) 17,4 (0) 12,9 (0) 20,6 (0) 0,0 (0) 22,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 40,9 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 16,3 (0) 13,5 (0) 20,6 (0) 0,0 (0) 22,5 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 28,8 (0)
K-snitt september (brutt ned) 17,5 (0) 12,6 (0) 18,7 (0) 0,0 (0) 23,3 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 39,7 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 20,2 (0) 21,5 (0) 50,0 (0) 0,0 (0) 5,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 76,0 (13) 93,4 (0) 81,1 (0) 93,1 (0) 47,4 (0) Ap, Sp, H, And
Borgerlige 38,9 (7) 33,5 (0) 34,1 (0) 31,3 (0) 71,5 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 36,7 (6) 39,6 (0) 38,8 (0) 40,8 (0) 25,9 (0) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 13,0 (2) 22,2 (0) 22,5 (0) 23,3 (0) 5,7 (0) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 23,7 (4) 14,8 (3) 24,0 (4) 0,0 (0) 13,0 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 24,4 (4)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 14 4 41 43
Høyre 10 0 50 20
Sp 8 1 49 25
Ap 17 2 52 41
Ørskog KRF - Ørskog Venstre 11 0 54 36
Sum 60 7 49 35
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 20 2 39 40
Høyre 17 0 48 29
Sp 13 2 54 23
Ap 16 4 46 56
Ørskog KRF - Ørskog V 13 0 56 38
Sum 79 8 48 38
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Møre og Romsdal
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 278
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 098
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 80,2 %
F-2015 53,8 %
K-2015 61,8 %
S-2013 78,7 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 17 til . (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Knut Helge Harstad, H (2017-)
Karen Simonnes Aanes, Ap (2015-2017)
Thorbjørn Fylling, Frp (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp, H, A
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, H, Frp, A
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 23,7 14,8 24,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,4
2011 23,2 12,4 31,2 0,0 20,3 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9
2007 21,8 20,0 25,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,0
2003 16,3 19,8 28,5 0,0 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 23,7
1999 22,1 26,9 11,4 0,0 20,5 0,0 10,9 0,0 0,0 8,2
1995 15,7 9,8 12,1 0,0 18,3 0,0 26,0 0,0 0,0 18,0
1991 25,3 21,0 13,7 0,0 18,7 12,7 8,6 0,0 0,0 0,0
1987 17,9 14,6 26,9 0,0 14,2 13,8 12,6 0,0 0,0 0,0
1983 17,8 18,6 17,4 0,0 16,6 14,6 15,0 0,0 0,0 0,0
1979 14,2 21,1 7,9 0,0 15,3 14,1 10,1 0,0 0,0 17,2
1963 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1959 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1955 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1951 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1945 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 22,1 27,3 14,3 2,2 9,7 4,9 4,4 3,5 0,2 11,4
2011 20,0 15,5 17,7 2,2 9,3 6,3 4,7 0,5 0,4 23,4
2007 17,5 18,8 17,5 2,3 6,6 6,9 3,8 0,5 0,6 25,4
2003 11,8 19,7 20,7 6,8 7,3 8,3 5,2 0,1 0,3 19,8
1999 21,7 20,6 12,6 4,6 12,5 10,3 5,7 0,0 0,5 11,7
1995 25,8 9,3 10,8 3,8 15,1 9,6 7,5 0,0 0,4 17,8
1991 20,4 11,2 11,3 5,7 13,3 11,9 5,0 0,0 0,1 21,0
1987 17,2 11,5 29,3 2,8 11,0 13,1 8,8 0,0 0,0 6,2
1983 17,9 16,2 23,4 2,9 15,2 14,8 8,1 0,0 0,3 1,2
1979 14,8 18,9 11,2 1,1 20,3 14,8 9,2 0,0 0,9 8,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 19,6 23,8 26,1 2,4 15,3 5,0 2,9 2,7 0,7 1,4
2013 24,4 25,9 19,7 1,8 12,3 8,3 4,6 1,4 0,5 0,9
2009 29,2 16,8 27,9 2,6 9,4 9,1 3,5 0,1 0,9 0,4
2005 24,2 15,1 24,7 6,6 10,5 9,6 7,7 0,1 0,2 1,1
2001 15,6 19,6 17,6 7,4 8,6 20,5 5,6 0,0 0,2 4,9
1997 23,6 10,7 15,8 4,2 11,8 24,5 7,3 0,2 0,4 1,4
1993 24,8 12,2 10,8 5,4 25,6 12,8 5,3 0,0 0,3 2,9
1989 22,9 17,3 17,5 6,6 12,9 16,0 6,2 0,2 0,0 0,5
1985 25,5 22,4 15,5 2,4 12,6 15,6 5,5 0,0 0,1 0,3
1981 22,0 26,1 10,2 2,9 14,9 17,3 6,0 0,0 0,2 0,3
1977 23,7 18,3 5,0 1,5 18,3 22,8 8,6 0,0 0,2 1,6
1961 14,7 7,6 0,0 3,0 46,4 15,5 12,7 0,0 0,0 0,0
1957 15,0 8,2 0,0 0,0 48,3 16,3 12,2 0,0 0,0 0,0
1953 15,1 7,9 0,0 0,0 47,9 13,2 15,9 0,0 0,0 0,0
1949 12,6 12,5 0,0 0,0 0,0 37,5 37,3 0,0 0,0 0,1
1945 13,4 4,1 0,0 0,0 39,9 20,4 22,2 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 24.1 12.3 27.7 0 17.9 0 0 0 0 17.9
Valgting 23,6 15,4 23,3 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned